คนเที่ยวเตรียมเฮ !!! ยกเลิกกรอก ใบตม. เข้า - ออกประเทศ

คนเที่ยวเตรียมเฮ เมื่อไม่นานมานี้นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้ตม.ปรับปรุงการให้บริการอย่างเร่งด่วน พิจารณายกเลิกกรอก ตม.6 เข้าออกประเทศ!!
by Praew | Jul 24, 2017
คนเที่ยวเตรียมเฮ !!! ยกเลิกกรอก ใบตม. เข้า - ออกประเทศ

คนเที่ยวเตรียมเฮ เมื่อไม่นานมานี้นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้ตม.ปรับปรุงการให้บริการอย่างเร่งด่วน พิจารณายกเลิกกรอก ตม.6 เข้าออกประเทศ!! ณ ท่าอากาศยานต่างๆ หวังเพิ่มความสะดวกคล่องตัว และลดภาระแก่ผู้เดินทาง ให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากขึ้นเพื่อลดระยะเวลารอตรวจและลดความแออัดของผู้โดยสารที่เดินทางเข้าออกประเทศ โดยให้เร่งดำเนินการเรื่องดังกล่าวโดยเร็ว

ทั้งนี้ยังให้ ตม.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาความเหมาะสมให้ยกเลิกการใช้เอกสารบางประเภทกับผู้เดินทาง

“เช่น กรณีกำหนดให้ผู้เดินทางเข้าออกประเทศ ต้องกรอกเอกสาร ตม.6 โดยหากสามารถยกเลิกการใช้เอกสารดังกล่าวได้กับผู้เข้าออกประเทศ โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบใดๆ ก็ให้เร่งดำเนินการด้วย เพื่อให้สะดวกคล่องตัว และลดภาระแก่ผู้เดินทาง” โดยเผยมติ ครม.เดิมให้ใช้เอกสาร ตม.6 แบบเดิม ถึง 30 ก.ย. 60 ส่วนแบบใหม่ บังคับใช้ 1 ต.ค. 60 นี้

ขอขอบคุณ ข้อมูล : manager online

แพ็คเกจทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี

Test

หากต้องการข่าวสารหรือบทความอื่นๆจากทัวร์ครับ เพียงแค่ท่านกรอก Email ของท่านไว้

ทางเราได้รับ Email ของท่านแล้ว ทางเราจะส่งข่าวสารหรือบทความอื่นๆไปทางอีเมลของท่าน

เกิดความผิดพลาด / ขัดข้องของระบบ โปรดลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง

บทความที่คล้ายกัน