ที่เด็ด!! ไป "ฉื้อสุ่ย" ถ้าไม่ไป..ถือว่าไปไม่ถึง ! !

เมืองพันน้ำตก เพราะมีน้ำตกมากกว่า 1000 แห่ง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ มณฑลเสฉวน ประเทศจีน เป็นเมืองที่มีอากาศดี มีความมุ่งมั่นในการที่จะเป็นเมือง
by Far | Aug 23, 2017
ที่เด็ด!! ไป "ฉื้อสุ่ย"  ถ้าไม่ไป..ถือว่าไปไม่ถึง  ! !

เมืองมรดกชื่อสุ่ย(Chishui) เมืองพันน้ำตก เพราะมีน้ำตกมากกว่า 1000 แห่ง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ มณฑลเสฉวน ประเทศจีน เป็นเมืองที่มีอากาศดี มีความมุ่งมั่นในการที่จะเป็นเมืองท่องเที่ยวเมืองใหม่ มีความโดดเด่นด้านความงามของธรรมชาติ เป็นที่ตั้งของน้ำตกที่สูงที่สุดของประเทศจีน และยังได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลก นอกจากน้ำตกที่สูงที่สุด เมืองนี้ยังมีสถานที่สำคัญๆ ที่ท้าทายให้นักท่องเที่ยวต้องไปเยือนอีกมากมาย แต่ละที่ล้วนแล้วแต่มีความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติเข้ามาผสมสานให้ชวนหลงใหล ทั้งนี้ทัวร์ครับมี 5 สถานที่มาแนะนำ 1.น้ำตก 4 คู
ภาษาจีนเรียกว่า ซือตงโกว ในอุทยานมีน้ำตกที่น่าสนใจมากมายประกอบด้วย น้ำตกพระจันทร์ น้ำตกกบ น้ำตกมังกรขาว น้ำตกม่านน้ำ 2.ผานกนางแอ่น หน้าผาและน้ำตกล้วนแต่เป็นสีแดง ที่มาของชื่อผานกนางแอ่น คือ มีฝูงนกนางแอ่นอยู่มากและมีนกนางแอ่นเขาไปทำรัง เป็นสถานที่ที่อุดมสมบูรณ์ 3.อุทยานยุคดึกดำบรรพ์ มีต้น "เฟิร์น" มากมาย และเฟิร์นยังเป็นพืชที่กำเนิดตั้งแตในยุคโบราณ ในอุทยานจะประกอบด้วยต้นหวายขนาดใหญ่และพืชสัตว์ต่างๆที่หายาก 4.ผาหินแสงพุทธ มีความเชื่อกันว่าด้านบนสูงสุดของผาจะมีคำภาษาจีนว่า โฝ ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่า พระ ดังนั้นใครที่ขึ้นมาแล้วสามารถมองเห็นตัวอักษรบนหน้าผาแสดงว่าคนนั้นเป็นคนมีบุญ ผาหินแสงพุทธ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ที่ถูกค้นพบและมีความตื่นตาตื่นใจ เพราะมีความสูง 360 เมตร ความยาวของส่วนโค้ง 1000 เมตร อีกทั้งยังมีน้ำตกที่สูงถึง261 เมตร ของน้ำตกที่ตกลงมาจากด้านบน ซึ่งให้ความรู้สึกราวกับว่าอยู่ระหว่างสวรรค์กับโลกมนุษย์ ซึ่งเป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่มีความมหัศจรรย์และงดงามเป็นอย่างมาก 5.เมืองโบราณปิ่งอัน เป็นเมืองที่สร้างอยู่บนหน้าผาสูงชัน ยังคงความโบราณและไม่เคยผ่านการซ่อมแซมหรือปรับปรุงใดๆ ถูกรักษามาเป็นอย่างดี เมืองโบราณแห่งนี้สร้างในราชวงศ์หนานซ่งมีอายุประมาณ 1000กว่าปีมาแล้ว ซึ่งจะเห็นได้ว่าพื้นถนนด้านในของเมืองโบราณจะไม่เป็นทางเรียบ เพราะยังคงความเป็นประวัติศาสตร์เอาไว้ นอกจากนี้ยังมีร้านค้าของที่ระลึกไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ซื้อหาเป็นของฝากอีกด้วย

หากต้องการข่าวสารหรือบทความอื่นๆจากทัวร์ครับ เพียงแค่ท่านกรอก Email ของท่านไว้

กรุณากรอกอีเมลให้ถูกต้อง เช่น [email protected]

ทางเราได้รับ Email ของท่านแล้ว ทางเราจะส่งข่าวสารหรือบทความอื่นๆไปทางอีเมลของท่าน

เกิดความผิดพลาด / ขัดข้องของระบบ โปรดลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง

บทความที่คล้ายกัน