วิหารคาร์นัค เมืองลักซอร์ Great Temple of Karnak

วิหารคาร์นัค เมืองลักซอร์ Great Temple of Karnak
by Far | Jul 17, 2017
วิหารคาร์นัค เมืองลักซอร์ Great Temple of Karnak

Avenue-of-the-ram-headed-Sphinxes
มหาวิหารคาร์นัก เป็นมหาวิหารที่มีความกว้างใหญ่ ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองลักซอร์ 3 กิโลเมตร สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่เทพเจ้าอะมอนรา (สุริยะเทพ) และเพื่อเป็นสถานที่จัดพิธีกรรมเกี่ยวกับความเชื่อของอียิปต์โบราณ ใช้เวลาก่อสร้างจากรุ่นสู่รุ่นหรือผ่านฟาโรห์มาประมาณ 30 พระองค์ ลานกว้างหน้าวิหารลักซอร์ จะเต็มไปด้วยรูปปั้นสฟิงซ์ ตั้งอยู่สองข้างทางยาวเหยียดไปตลอดแนว ทางตรงนี้จะยาวไปจนถึงวิหารคาร์นัค ห่างออกไปประมาณ 2.5 กม. ถนนสฟิงซ์ตรงนี้สร้างขึ้นในสมัยฟาโรห์เนคทาเนโบที่ 1 แห่งราชวงศ์ที่ 30 ส่วนถ้ามองไปทางซ้ายจะเจอกับซุ้มประตูวิหารของฟาโรห์รามเสสที่ 2 ซึ่งจะเป็นทางเข้าไปยังวิหารลักซอร์ด้านใน วิหารลักซอร์เริ่มสร้างในสมัยของฟาโรห์อาเมนโฮเทปที่ 3 (Amenhotep III) แห่งราชวงศ์ที่ 18 และสร้างเสร็จในสมัยของฟาโรห์โฮเรมเฮบ ซึ่งเป็นฟาโรห์องค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์ที่ 18 จากนั้นวิหารนี้ได้สร้างต่อเติมโดยฟาโรห์รามเสสที่ 2 แห่งราชวงศ์ที่ 19 ซึ่งถนนสฟิงซ์ของฟาโรห์เนคทาเนโบที่ 1 ได้ถูกสร้างหลังจากสมัยของฟาโรห์อาเมนโฮเทปที่ 3 ร่วมหนึ่งพันปีเลยทีเดียว มหาวิหารคาร์นัก เป็นวิหารที่สร้างโดยฟาโรห์ในสมัยอียิปต์โบราณหลายพระองค์ โดยในส่วนหน้ามีเสาโอเบลิสก์ตั้งอยู่ เดิมเคยมี 2 ต้น แต่ในสมัยพระเจ้ามูฮัมหมัดได้ส่งไปเป็นของขวัญให้ฝรั่งเศส 1 ต้น ปัจจุบันจึงเหลือแค่ต้นเดียว ด้านหลังเสามีรูปสลักฟาโรห์รามเสสที่ 2 เดิมเคยมีอยู่ในท่านั่ง 2 ตัว ท่ายืน 4 ตัว แต่ปัจจุบันเหลือแค่ท่านั่ง 2 ตัว ท่ายืน 1 ตัว เท่านั้น

หากต้องการข่าวสารหรือบทความอื่นๆจากทัวร์ครับ เพียงแค่ท่านกรอก Email ของท่านไว้

กรุณากรอกอีเมลให้ถูกต้อง เช่น [email protected]

ทางเราได้รับ Email ของท่านแล้ว ทางเราจะส่งข่าวสารหรือบทความอื่นๆไปทางอีเมลของท่าน

เกิดความผิดพลาด / ขัดข้องของระบบ โปรดลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง

บทความที่คล้ายกัน