How to การจองแพคเกจทัวร์จากเว็บไซต์ทั่วไป

ไม่รู้การจองแพจเกจทัวร์ ? อธิบายการจองแพคเกจทัวร์จากเว็บไซต์บริษัททัวร์ทั่วไป
by Far | Jul 1, 2016
How to การจองแพคเกจทัวร์จากเว็บไซต์ทั่วไป

ไม่รู้การจองแพ็คเกจทัวร์ ? อธิบายการจองแพ็คเกจทัวร์จากเว็บไซต์บริษัททัวร์ทั่วไป

1. ค้นหาแพ็คเกจทัวร์ที่ต้องการ

ค้นหาแพ็คเกจทัวร์

2. เลือกแพ็คเกจทัวร์ที่ถูกใจ

เลือกแพคเกจทัวร์ที่ถูกใจ

3. เลือกวันเดินทาง

ส่งเอกสารไปยังบริษัททัวร์

4. ส่งเอกสารไปยังบริษัททัวร์(แฟ็กซ์, E-mail) โดยมีเอกสารดังนี้

  • สำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้เดินทาง (หากมีการต่ออายุพาสปอร์ตหรือเปลี่ยนชื่อ ต้องถ่ายสำเนาด้านหน้ามาด้วย) บริษัททัวร์ยืนยัน

5. เมื่อทัวร์ได้รับเอกสารการยืนยัน บริษัทจะแจ้งให้ชำระคามัดจำ

บริษัททัวร์ชำระค่ามัดจำ

6. ชำระค่ามัดจำ

บริษัททัวร์ส่งหลักฐาน

7. ส่งหลักฐานการโอนทาง E-mail หรือ แฟ็กซ์

บริษัททัวร์ส่งใบยืนยัน

8. ภายใน1-2ชม. หลังจากส่งหลักฐาน จะได้รับใบยืนยันการจองทัวร์/ใบแจ้งค่าบริการ (Confirmation/Invoice) หรือ ใบเสร็จรับเงิน (Receipt)

นัดหมายบริษัททัวร์

9. ก่อนออกเดินทาง 7 วันจะได้รับใบนัดหมายทัวร์เพื่อนัดหมายการเดินทางในสนามบิน

ไปเที่ยวกับบริษัททัวร์

10. ถึงวันเดินทาง Let’s Go!

ออกเดินทางกับบริษัททัวร์

การจองแพ็คเกจทัวร์จากเว็บไซต์ทั่วไปไม่ยากอย่างที่คิดใช่มั้ยล่ะ เพียงแต่ต้องตรวจสอบและศึกษาวิธีการก่อนเพื่อความปลอดภัยและความสะดวกยิ่งขึ้น

 

หากต้องการข่าวสารหรือบทความอื่นๆจากทัวร์ครับ เพียงแค่ท่านกรอก Email ของท่านไว้

ทางเราได้รับ Email ของท่านแล้ว ทางเราจะส่งข่าวสารหรือบทความอื่นๆไปทางอีเมลของท่าน

เกิดความผิดพลาด / ขัดข้องของระบบ โปรดลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง

บทความที่คล้ายกัน