ใบอนุญาต 11/08583
02-013-5333
Line icon LINE: @tourkrub
เพิ่มเพื่อน

พระราชวังเครมลิน_Grand Kremlin Palace

พระราชวังเครมลิน (Большой Кремлёвский дворец) ตั้งอยู่ที่กรุงมอสโค ประเทศรัสเซีย สร้างอยู่บนเนินเขาริมฝั่งแม่น้ำมอสโค เป็นเสมือนศูนย์กลางหัวใจที่สำคัญของรัสเ

by far | Oct 25, 2017

พระราชวังเครมลิน (Большой Кремлёвский дворец) ตั้งอยู่ที่กรุงมอสโค ประเทศรัสเซีย สร้างอยู่บนเนินเขาริมฝั่งแม่น้ำมอสโค เป็นเสมือนศูนย์กลางหัวใจที่สำคัญของรัสเซีย เดิมเคยเป็นพระตำนักของซาร์ในมอสโก มีเจตนาที่จะตอกย้ำถึงความยิ่งใหญ่ของระบอบอัตตาธิปไตยรัสเซีย คอนสแตนติน ธอน ยังเป็นสถาปนิกของเครมลินอาร์มรี เป็นสถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่สวยงามจนจัดว่าเก่าแก่ที่สุดของมอสโก

“เครมลิน” ในภาษารัสเซียนั้น มีความหมายแปลว่าป้อมปราการ ซึ่งภายนั้นก็จะประกอบไปด้วยพระราชวัง วิหารสำคัญๆ และที่ทำการของรัฐบาลต่างๆ ภายนอกมีกำแพงขนาดใหญ่สีแดงยาวประมาณ 2.25 กม. มีป้อมกระจายอยู่ 20 แห่ง แต่ละป้อมก็จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับของพระเจ้าซาร์ทุกพระองค์ จน UNESCO ได้จัดให้ พระราชวัง เคลมริน เป็นมรดกของโลก

ปัจจุบันเครมลินจัดได้ว่า เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง เป็นหนึ่งในสามพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมทรัพย์สมบัติของพระเจ้าแผ่นดินที่สมบูรณ์แบบ มากมายจนประเมินค่าไม่ได้ มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ค่อนข้างเข้มงวด มีการตรวจกระเป๋าทุกการเข้า - ออก โดยผ่านเครื่องเอกซเรย์ทุกครั้ง แม้แต่ในฤดูที่หนาวมากๆ ก็จำเป็นต้องถอดออกทุกชิ้น สำหรับการตรวจค้น

ภายใน มีพระราชวัง หอคอย และป้อมปราการ ซึ่งในอดีต เป็นที่ประทับของพระเจ้าซาร์กษัตริย์แห่งราชวงศ์รัสเซีย แต่ได้ถูกปฏิวัติ เป็นคอมมิวนิสต์ และได้ใช้เป็นที่ทำการรัฐบาลเครมลิน เป็นชื่อ ของนักการเมือง พอระบบสังคมนิยม ล่มสลายเป็นประชาธิปไตย ก็ได้เปิดให้เป็น แหล่งท่องเที่ยว จนถึงปัจจุบัน

บทความที่คล้ายกัน

ตุรกีที่สุดของความประทับใจ

6ดอกไม้ต้อนรับฤดูใบไม้ผลิ

02-013-5353