ใบอนุญาต 11/08583
02-013-5333
Line icon LINE: @tourkrub
เพิ่มเพื่อน

บทความเกี่ยวกับ #2721 ทั้งหมด

People walk in castle square in warsaw in old town with the column of king zygmunt iii waza   ancient houses in the background  european countries  historical landmarks  1

วอร์ซอ_Warsaw_Poland

Sep 1, 2017

เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศโปแลนด์ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำวิสทูลา เป็นเมืองศูนย์กลางอุตสาหกรรมหนัก เช่น เหล็กกล้า, รถยนต์,​ เครื่องจักรอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษา ประกอบด้วยประวัติศาสตร์จาก 3 ยุคสมัยคือ ยุคเก่า ยุคคอมมิวนิสท์ และยุคสมัยใหม่แห่งทุนนิยม ซึ่งเมืองนี้องค์กรยูเนสโก มีการประกาศให้เป็นมรดกโลก ซึ่งมีแหล่งสถาปัตยกรรมต่างๆ มากมายในกรุงวอร์ซอร์ที่ได้สร้างขึ้นในราวปลาย ศตวรรษที่13 วอร์ซอเป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองและเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงามมากมาย จนกระทั่งในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่กองทัพนาซีได้บุกยึดครองโปแลนด์ วอร์ซอได้รับความเสียหายอย่างหนักจากสงคราม เมืองทั้งเมืองถูกทำลาย แต่หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ชาวโปแลนด์ได้ร่วมมือร่วมใจกันบูรณะเมืองนี้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง แต่ว่ายังคงรูปแบบสถาปัตยกรรมที่สวยงามเอาไว้เป็นอย่างดี นอกจากนี้เมืองนี้ยังมีการพัฒนาเมืองใหม่ ที่รวมเอาสถาปัตยกรรมในยุคคอมมิวนิสต์ และตึกระฟ้าในยุคทุนนิยมเอาไว้ สำหรับใครที่ชอบสถาปัตยกรรม ถือว่าเป็นเมืองที่น่ามาเที่ยวมากๆเลยทีเดียว จนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวให้ความนิยมมากในปัจจุบัน

อ่านเพิ่มเติม
02-013-5353