All articles abouts #4939

เจ้าแม่กวนอิม หาดรีพัลส์ เบย์ ศักดิ์สิทธิ์ (Repulse Bay hongkong)

เจ้าแม่กวนอิม หาดรีพัลส์ เบย์ ศักดิ์สิทธิ์ (Repulse Bay hongkong)

Jul 26, 2017

ฮ่องกง เกาะเล็กๆที่มี สิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายคุ้มครอง อีกทั้งยังวางฮวงจุ้ยของเมืองได้อย่างดีเยี่ยม จึงขาดไม่ได้ที่การไปเยือนฮ่องกง จะต้องมีการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมือง หนึ่งในนั้นก็คือ การไหว้เจ้าแม่กวนอิม ที่ริมหาดรีพัลส์ เบย์ หนึ่งในเทพศักดิ์สิทธิ์ของฮ่องกง และยังเป็นสถานที่ ที่สุดของวิวความสวยงามอีกด้วย - การไหว้ขอพรต่อเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ เจ้าแม่กวนอิม เป็นหนึ่งในเทพที่ชาวฮ่องกงและคนจีนให้ความเคารพนับถืออย่างมาก ถือเป็นเทพเจ้าแห่งท้องทะเล ในอดีตคนฮ่องกงประกอบอาชีพประมงเป็นหลัก จึงนับถือเจ้าแม่ทับทิมกันมาก โดยเชื่อกันว่าเจ้าแม่ทับทิมจะช่วยปกปักรักษายามที่ต้องออกเดินเรือ และยังให้พลังในการทำกิจการค้าขายอีกด้วย โดยพยายามยืนอยู่ในกระเบื้องสีแดง เนื่องจากตำแหน่งนี้คือด้านหน้าขององค์กวนอิม ซึ่งเป็นตำแหน่งที่จะเห็นใบหน้าของท่านได้ชัดเจนที่สุด เสร็จแล้วยืนเล็งให้ตรงตำแหน่งพระพักตร์ จากนั้นจึงตั้งจิตอธิษฐาน หรือจะท่องบทสวดมนต์ขอพรเจ้าแม่กวนอิมก็ได้เช่นกัน จากนั้นจึงกล่าวชื่อและนามสกุลของเราพร้อมกับสิ่งที่เราปรารถนา เสร็จแล้วจึงนำผลไม้ไปถวายองค์ท่าน หรือจะถวายสร้อยไข่มุกก็ได้ โดยให้นำไปแขวนตรงฐานด้านล่างขององค์เจ้าแม่กวนอิม นอกจากจะเป็นสถานที่ยอดนิยมสำหรับชาวไทยแล้ว ที่นี่ก็ไม่ได้มีแค่เจ้าแม่กวนอิม แต่ที่นี่ยังมีรูปปั้นเทพต่างๆ ภายในศาลที่เป็นที่นับถือของผู้คน ซึ่งเชื่อว่าสามารถบันดาลพรให้สมประสงค์ได้แทบทุกอย่าง ซึ่งวิธีการขอพรรูปปั้นเทพแต่ละองค์ในศาลเจ้าแห่งนี้ก็จะมีวิธีการที่แตกต่างกันออกไป

อ่านเพิ่มเติม