โชว์เปลี่ยนหน้ากาก Bian lian

Chinese Magic Dress Change and Mask Change โชว์เปลี่ยนหน้ากาก change mask (变脸) หรือที่เรียกเป็นภาษาจีนว่า “เปี้ยนเหลี่ยน” เป็นการแสดงที่ประเทศจีน ให้ความสำคัญ และยกย่องให้การแสดงนี้เป็นความลับอันดับ 2 ของจีน โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ศิลปะการแสดงชั้นสูงของเสฉวน ..