หมู่บ้านในฝันชิราคาวาโกะ

วันนี้เราก็จะมาแนะนำหมู่บ้านในฝันที่มีอยู่จริง หมู่บ้านชิราคาวาโกะตั้งอยู่ระหว่างจังหวัดกิฟุและโทยาม่า ซึ่งหมู่บ้านชิราคาวาโกะได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม เป็นการออกแบบการสร้างบ้านเพื่อให้สามารถรองรับน้ำหนักของหิมะที่ตกหนักในช่วงฤดูหนาวได้ดี ..