All articles abouts 5614

ตุ๊กตาแม่ลูกดก _ Nesting Dolls หรือ มาโตรชก้า _ Matryoshka

Oct 27, 2017

"ตุ๊กตาแม่ลูกดก" หรือที่ชาวรัสเซียเรียกว่า "มาโตรชกา" (Matryoshka) หรือบ้างก็เรียกว่า Nesting Dolls เป็นตุ๊กตาของรัสเซีย โดยได้แนวคิดมาจากเกาะฮอนชู ประเทศญี่ปุ่น เป็นตุ๊กตาที่มีลักษณะเรียงซ้อนกันหลายๆ ตัว ประกอบด้วยตุ๊กตาไม้หลายตัวเรียงซ้อนกันอยู่ข้างใน แต่ละตัวประกอบด้วยสองส่วน คือส่วนบนและส่วนล่าง นำมาประกบกันได้สนิทตามร่อง ตุ๊กตาทุกตัวมีโพรงข้างใน เว้นแต่ตัวสุดท้ายซึ่งมีขนาดเล็กสุด จะเป็นตุ๊กตาเต็มตัว ตัน ชิ้นเดียว เป็นของฝากอันดับแรกๆเมื่อเดินทางไปเยือนรัสเซีย การใส่ตุ๊กตาตัวเล็กซ้อนลงไปหลาย ๆ ตัวนั้น เป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์และความมีชีวิตยืนยาว จึงนับเป็นเครื่องหมายอันเป็นมงคล ผู้คนมักนำไปเป็นของฝากในงานมงคลต่างๆ จึงไม่น่าแปลกใจที่ตุ๊กตาแม่ลูกดกจะเป็นที่นิยมมานานจนถึงปัจจุบัน ปัจจุบันนี้ นอกจากในรัสเซียแล้ว ประเทศอื่น ๆ ที่แยกจากสหภาพโซเวียต เช่น อุซเบกิสถาน ก็มีการผลิตมาตริยอชคาแพร่หลายเช่นกัน ผู้ที่ไปเยือนดินแดนเหล่านี้ มักจะไม่ลืมที่จะเที่ยวซื้อหาตุ๊กตามาตริยอชคาเป็นของที่ระลึกแก่ญาติมิตรตลอดเวลา นอกจากทำเป็นรูปเด็กหญิงแล้วยังมีรูปอื่น ๆ อีกมากมาย เช่น ดอกไม้ โบสถ์ ผู้นำทางการเมือง ผู้นำทางศาสนา เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม