ใบอนุญาต 11/08583
02-013-5333
Line icon LINE: @tourkrub.co
ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส

ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส

แพ็คเกจทัวร์ยุโรป ที่จะพาท่านเที่ยวเส้นทางยอดนิยม เที่ยวอิตาลี สวิส และฝรั่งเศส ได้สัมผัสกับประสบการณ์ที่ครบครัน ทั้ง ชิม ชม และ ช้อป รวมแพ็คเกจราคาถูกและแพง เที่ยวยุโรปกับแพ็คเกจสุดคุ้มและหลากลาย นำท่านเที่ยวเกาะเวนิส อันสุดแสนโรแมนติก ชมมหานครแห่งแฟชั่นมิลาน เมืองหลวงแห่งแฟชั่นโลก เต็มอิ่มกับดินแดนที่มีธรรมชาติอันงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่สวิตเซอร์แลนด์ แวะเที่ยวลูเซิร์นเมืองยอดนิยม พาขึ้นรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป เข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์ อันยิ่งใหญ่ ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับหอไอเฟล สัญลักษณ์ที่โดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารีส ช้อปปิ้งร้านค้าปลอดภาษีและในห้างใหญ่ใจกลางกรุงปารีส ที่นี้เรามีให้ท่านเลือกซื้อ เลือกชมอย่างมากมาย

 • Emirates Airline

  23 พ.ค. - 30 พ.ค. (ดู 6 ช่วงเวลาอื่น)

  ทัวร์ยุโรปตะวันตก อิตาลี (เวนิส) สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส นำท่านเที่ยวเกาะเวนิส ชมมหานครแห่งแฟชั่นมิลาน แวะเที่ยวลูเซิร์น (Lucerne) เมืองยอดนิยม พาขึ้นรถไฟพิชิตยอดเขา จุงเฟรา (Jungfrau) ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับหอไอเฟล

  ราคา
  ฿65,900
 • Thai Airways

  18 พ.ค. - 26 พ.ค.

  ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส เมืองเวนิส น้ำพุเทรวี่ บันไดสเปน จัตุรัสเซนต์มาร์ค พระราชวังแวร์ซายส์ จัตุรัสทรอคาเดโร หอไอเฟล หอเอนปิซ่า ห้างแกลอรี่ลาฟาแยตต์ ชองป์เอลิเซ่ ล่องเรือกอนโดล่า

  ราคา
  ฿89,900
 • Thai Airways

  27 เม.ย. - 6 พ.ค. (ดู 2 ช่วงเวลาอื่น)

  ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิ ฝรั่งเศส โคลอสเซียม น้ำพุเทรวี่ บันไดสเปน นครวาติกัน มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ฟลอเร้นซ์ เที่ยวเกาะเวนิส จตุรัสซานมาร์โค ล่องเรือกอนโดล่า Top of Europe ยุงค์ฟราวยอค

  ราคา
  ฿106,000
 • Emirates Airline

  5 พ.ค. - 13 พ.ค. (ดู 3 ช่วงเวลาอื่น)

  ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส เกาะเวนิส หอเอนเมืองปิซา พระราชวังแวร์ซายส์ จัตุรัสซานมาร์โค พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ ถ้ำน้ำแข็งพันปี รถไฟด่วน TGV สวิสสฟิงซ์ มหาวิหารแห่งมิลาน มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ วิหารแพนเธออน น้ำพุเทรวี่ ประตูชัยปารีส

  ราคา
  ฿86,900
 • Qatar Airways

  3 มิ.ย. - 11 มิ.ย. (ดู 3 ช่วงเวลาอื่น)

  ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส นั่งเรือสู่เกาะเวนิส พระราชวังแวร์ซายส์ หอเอนปิซ่า มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ พิชิตยอดเขาจุงเฟรา น้ำพุเทรวี่ จัตุรัสซานมาร์โค ขึ้นหอไอเฟล อนุสาวรีย์สิงโต สะพานไม้ชาเปล ถ้ำน้ำแข็ง 1000ปี สวิสสฟิงซ์ วิหารซานมาร์โค

  ราคา
  ฿75,900
 • Qatar Airways

  8 มิ.ย. - 15 มิ.ย. (ดู 7 ช่วงเวลาอื่น)

  ทัวร์ยุโรปตะวันตก อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน โบสถ์นอร์ทเธอดาม แกลลารี่ ลาฟาแยตต์ พระราชวังแวร์ซายส์ ล่องเรือบาตามูซ ประตูชัย หอไอเฟล

  ราคา
  ฿49,999
 • Emirates Airline

  22 มิ.ย. - 1 ก.ค. (ดู 5 ช่วงเวลาอื่น)

  ทัวร์ยุโรปตะวันตก อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส (ขึ้นยอดเขาจุงเฟรา) มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ที่นครวาติกัน โคลอสเซี่ยม หอเอนปิซ่า และหอไอเฟล นั่งรถไฟด่วน TGV เข้าสู่ปารีส พระราชวังแวร์ซายส์ (Versailles Palace)

  ราคา
  ฿79,900
 • Emirates Airline

  18 พ.ค. - 26 พ.ค. (ดู 4 ช่วงเวลาอื่น)

  ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี เช็ก สโลวัค ฮังการี ออสเตรีย ดูโอโม่มิลาน อินเทอร์ลาเคน กรินเดอวาลด์ จุงเฟรา ปราสาทปราก พระราชวังเชินบรุนน์ ล่องเรือแม่น้ำดานูบ Outlet บูดาเปสต์

  ราคา
  ฿65,900
 • Thai Airways

  12 ส.ค. - 21 ส.ค.

  ทัวร์ยุโรปตะวันตก อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ น้ำพุเทรวี่ นั่งรถไฟ TGV ล่องเรือบาโตมูช พระราชวังดอจ สะพานไม้ชาเปล จตุรัสซานมาร์โค มหาวิหารดูโอโม่ บันไดสเปน โคลอสเซียม จัตุรัสเดลลาซินญอเรีย ประตูชัยคอนสแตนติน โรมันฟอรัม หอเอนปิซ่า ประตูชัย

  ราคา
  ฿99,900
 • Holiday
  02-013-5353