ใบอนุญาต 11/08583
02-013-5333
Line icon LINE: @tourkrub.co
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

ทัวร์ครับ ขอนำเสนอ ทัวร์ยุโรปในฝันของใครหลายๆคน นำท่านเดินทางสู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ดินแดนที่มีธรรมชาติงดงามที่สุดของโลกอีกแห่งหนึ่ง สวิตเซอร์แลนด์ ดินแดนที่คนทั่วโลกยกย่องว่า สวยที่สุดในโลก ประเทศเล็ก ไม่มีทางออกสู่ทะเล ปกครองแบบสหพันธ์ และตั้งอยู่ในใจกลางทวีปยุโรปบนเทือกเขาแอลป์ เยือนเมืองชาฟเฮาเซ่น เพื่อชม น้ำตกไรน์ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรป เที่ยวลูเซิร์น เมืองยอดนิยม ขึ้นรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา และสถานที่อื่นๆอีกมากมาย ที่สวยงามตระการตา ให้ท่านได้เลือกชม ณ ที่นี้

 • Thai Airways

  4 ก.ย. - 10 ก.ย. (ดู 4 ช่วงเวลาอื่น)

  ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ กรุงเบิร์น ชมศาลาไทยในโลซานน์ บ่อหมี น้ำพุเจ็ทโด หอนาฬิกาดาราศาสตร์ นั่งรถไฟฟ้าขึ้นยอดเขาจุงฟราว ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ถ่ายรูปอนุเสาวรีย์ของชาลี แชปลิน โบสถ์เซ้นต์มาร์ติน ถ้ำน้ำแข็ง ชมรูปปั้นขเฟรดดี้ เมอร์คูรี่

  ราคา
  ฿57,900
 • Swissair

  18 ก.ค. - 25 ก.ค. (ดู 2 ช่วงเวลาอื่น)

  ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ขึ้นภูเขาหิมะจุงเฟรา ปราสาทชิล ลอง ชมยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ทะเลสาบลูเซิร์น สะพานไม้คาเปล ถ้ำน้ำแข็ง 1,000 ปี อนุสาวรีย์สิงโต น้ำตกไรน์ นั่งรถชมวิวไฟสายกลาเซีย และเบอร์นิน่าเอกซ์เพรส

  ราคา
  ฿79,900
 • Singapore Airlines

  23 ส.ค. - 29 ส.ค. (ดู 6 ช่วงเวลาอื่น)

  ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ซูริค ยอดเขาจุงเฟรา เข้าชมถ้ำน้ำแข็ง บ่อหมีสีน้ำตาล น้ำพุเจ็ทโด้ ย่านเมืองเก่ามาร์กาสเซ นาฬิกาดอกไม้สวนอังกฤษ สวนสาธารณะ ที่มีรูปปั้นลิง 3 ตัว หมู่บ้านทาซ สิงโตหินแกะสลัก สะพานไม้ชาเปล จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์

  ราคา
  ฿57,900
 • Thai Airways

  12 ส.ค. - 19 ส.ค.

  ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ กรินเดอวาลด์ นั่งรถไฟสู่ยูงเฟรายอค เลาเทรอบรุนเน่น อินเทอลาเก้น รถไฟ BERNINA EXPRESS รถไฟกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น พาราไดซ์ แซร์มัท ทะเลสาบโคโม่ ซอนดริโอ

  ราคา
  ฿113,000
 • Thai Airways

  8 ก.ค. - 16 ก.ค. (ดู 2 ช่วงเวลาอื่น)

  ทัวร์สวิส ซูริค ลูเซิรน์ ล่องเรือทะเลสาบสี่พันธรัฐ ขึ้นยอดเขาริกิ BERNINA EXPRESS นั่งรถไฟสาย Glacier Express ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น ลอยเคอร์บาด มงเทรอซ์ GOLDEN PANORAMA ยอดเขายูงเฟรา (TOP OF EUROPE)

  ราคา
  ฿126,000
 • Thai Airways

  6 พ.ย. - 12 พ.ย. (ดู 2 ช่วงเวลาอื่น)

  ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ซูริค เวเว่ย์ โลซานน์ ยอดเขาทิทลิส ชมน้ำตกไรน์ เที่ยวบ้านเกิดชาลีแชปลิน อนุสาวรีย์สิงโต ถ่ายรูปกับสะพานไม้ชาเพล ศาลาไทยในโลซานน์ ช้อปปิ้งอินเทอร์ลาเก้น

  ราคา
  ฿49,900
 • Thai Airways

  6 พ.ย. - 12 พ.ย. (ดู 2 ช่วงเวลาอื่น)

  ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ซูริค นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาทิตลิส ถนนทิสโซต์ ศาลาไทย อาคาร Palais de Rumine ล่องเรือทะเลสาบ ปราสาทชิลยอง นั่งรถไฟขึ้นเขา Rochers de Naye

  ราคา
  ฿56,900
 • Thai Airways

  7 ก.ค. - 16 ก.ค. (ดู 3 ช่วงเวลาอื่น)

  ทัวร์สวิส ล่องเรือโบราณ เมืองอินเทอลาเก้น ขึ้นเขาริกิ BERNINA EXPRESS ยอดเขายูงเฟรา (TOP OF EUROPE) เลาเทรอบรุนเน่น พิชิตยอดเขา Glacier 3000 ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (แมทเทอร์ฮอร์น กลาเซียร์ พาราไดซ์) รถไฟกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส

  ราคา
  ฿136,000
 • Qatar Airways

  17 ก.ย. - 23 ก.ย. (ดู 5 ช่วงเวลาอื่น)

  ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ สถานีรถไฟกรอนเนอร์แกรต แองเกิ้ลเบิร์ก ยอดเขาทิตลิส อินเทอลาเกน เบิร์น กรูแยร์ มองเทรอซ์ เซอร์แมท อินเทอร์ลาเกน แองเกิ้ลเบิร์ก สิงโตหินแกะสลัก ชมสะพานไม้ชาเปล โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์

  ราคา
  ฿53,900
 • Thai Airways

  11 ส.ค. - 21 ส.ค. (ดู 1 ช่วงเวลาอื่น)

  ทัวร์อิตาลี มิลาน ซิงเคว เทเร่ เยือน 5 หมู่บ้านงามของอิตาลี นครฟลอเร้นซ์ จตุรัสซินญอเรีย นั่งรถไฟด่วนสู่นาโปลี พิพิธภัณฑ์ปอมเปอี นั่งเรือสู่เกาะคาปรี (พักบนเกาะคาปรี) ถ้ำบลูกร็อตโต้ เที่ยวกรุงโรม โคลอสเซียม น้ำพุจตุมหานที น้ำพุเทรวี่ บันไดสเปน

  ราคา
  ฿108,000
 • Emirates Airline

  10 ส.ค. - 16 ส.ค. (ดู 3 ช่วงเวลาอื่น)

  ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ปราสาทชิลยอง บ่อหมีสีน้ำตาล นาฬิกาดอกไม้ น้ำพุเจดโด นาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม เลาเทอบรุนเน่น สะพานไม้ชาเปล รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ จัตุรัสปราเดพลาทซ์ ถนนบาห์นฮอฟสตราสเซอ

  ราคา
  ฿62,900
 • Thai Airways

  6 ต.ค. - 14 ต.ค. (ดู 1 ช่วงเวลาอื่น)

  ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ นครซูริค กรุงเบิร์น โลซานน์ ชมหอนาฬิกา โบสถ์ MUNSTER ปราสาทชิลยง อินเทอร์ลาเคน แมทเทอร์ฮอร์น ขึ้นยอดเขาจุงเฟรา (มรดกโลก) สะพานไม้คาเปล อนุสาวรีย์สิงโตแกะสลัก ช้อปปิ้งถนนบานโฮฟซตราสเซอ

  ราคา
  ฿115,900
 • Etihad Airways

  11 ก.ย. - 17 ก.ย. (ดู 7 ช่วงเวลาอื่น)

  ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ เที่ยวลูเซิร์น เที่ยวเมืองเซอร์แมท พิชิต 2 เขา เขาจุงเฟรา (Jungfrau) และ เขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น ปราสาทชิลยอง ตามรอยที่ประทับของสมเด็จย่า ณ เมืองโลซานน์ (Lausanne) ถ่ายรูปกับ น้ำพุเจทโด ณ กรุงเจนีวา

  ราคา
  ฿59,900
 • Emirates Airline

  10 ส.ค. - 16 ส.ค. (ดู 3 ช่วงเวลาอื่น)

  ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ เจนีวา น้ำพุเจดโด นาฬิกาดอกไม้ กลาเซียร์ 3000 โลซานน์ ศาลาไทย เบิร์น บ่อหมีสีน้ำตาล จุงเคอร์กาสเซ นาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม อินเตอร์ลาเคน ช้อปปิ้งซูริค น้ำตกไลน์ ช้อปปิ้งเต็มอิ่มที่ย่านลูเซิร์น

  ราคา
  ฿52,900
 • Holiday
  02-013-5353