พระราชวังเชินบรุนน์ ทัวร์ออสเตรีย

พระราชวังเชินบรุนน์ Schoenbrunn Palace

ออสเตรีย - เวน - เวน

เป็นสัญลักษณ์อันงดงามของมหานครเวียนนา ถูกสร้างขึ้นให้หรูหราเทียบเท่ากับพระราชวังแวร์ซาย มีห้องมากกว่าถึง 1,400 ห้อง ความโดดเด่น ก็คือ สถาปัตยกรรมแบบร๊อกโคโค่ โดยเฉพาะตัวอาคารสีเหลืองอร่าม “เหลืองเทเรซ่า” แม้จะได้ชื่อว่าเลียนแบบมาจากฝรั่งเศส แต่ความอลังการก็สามารถสร้างความตื่นตาให้กับผู้เข้าชม จนได้รับการประกาศจากยูเนสโก้ ให้เป็นมรดกโลกในปี1996

รีวิวจากนักท่องเที่ยว

"สวยงามมาก และได้รับการดูแลเป็นอย่างดี"
tripadvisor rating

พระราชวังนี้ เป็นจุดสำคัญที่ต้องมาเยือน มีความสวยงาม บรรยากาศดี ภายในได้รับการดูแลเป็นอย่างดี แต่มีนักท่องเที่ยวค่อนข้างมาก จึงควรจองเวลาเข้าชมไว้ล่วงหน้าก่อน บรรยากาศด้านนอก โดยเฉพาะในสวนดอกไม... อ่านรีวิวฉบับเต็ม


tvidya, 2018-06
"สถาปัตยกรรมที่สะท้อนความรุ่งเรืองอันสุดแสนอลังกาเหนือคำบรรยาย"พระราชวังเชิงบรุนน์"มรดกโลกที่ได้รับการยกย่องจาก"ยูเนสโก้""
tripadvisor rating

พระราชวังแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากทาง"องค์การยูเนสโก้"โดยแรงบันดาลใจในการออกแบบก่อสร้างพระราชวังแห่งนี้ได้รับอิทธิพลมาจากพระราชวังแวร์ซายส์ในฝรั่งเศส... อ่านรีวิวฉบับเต็ม


tigerxmen, 2018-05
"สวยงาม อลังการ"
tripadvisor rating

พระราชวังที่เป็นสัญลักษณ์ของเวียนนา นักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะ ภายในประกอบด้วยห้องเป็นพันห้อง แต่ที่เดินชมจริงๆ มีแค่ยี่สิบกว่าห้อง แนะนำให้มีไกด์ไปด้วยจะได้ความรู้มากขึ้น... อ่านรีวิวฉบับเต็ม


SweetyLollipop, 2018-04

28 แพ็คเกจทัวร์ที่ไปพระราชวังเชินบรุนน์

เส้นทางที่ 1: ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค สาธารณรัฐเช็ก

เส้นทางที่ 2: เยอรมัน เชค ออสเตรีย สโลวัค ฮังการี