ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า ทัวร์ญี่ปุ่น

ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า Takayama Jinya

ญี่ปุ่น - กิฟุเคน - ทาคายามะ-ชิ

ใช้เป็นทั้งที่ทำงาน และที่อยู่อาศัยของผู้ว่าราชการจังหวัดฮิดะมาเป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้การปกครองของโชกุนโตกุกาว่า ในสมัยเอะโดะ หรือกว่า 300 ปีที่แล้ว เป็นที่ทำการรัฐในยุคเอะโดะเพียงแห่งเดียวที่ข้ามพ้นยุคสมัยมาได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งภายในนี้ประกอบด้วยบริเวณไต่สวนพิจารณาคดี ห้องขังนักโทษ โรงครัว และห้องพักของเจ้าหน้าที่

รีวิวจากนักท่องเที่ยว

"ที่ว่าการเมือง"
tripadvisor rating

เป็นอดีตที่ว่าการเมืองทากายามะ มีทั้งส่วนของที่อยู่อาศัยของเจ้าเมือง ส่วนที่ทำการของราชการ และโกดังสินค้าที่ทำการค้าขายกันในสมัยก่อน มีบัตรผ่านประตูราคาพิเศษสำหรับเด็กและเยาวชน อ่านรีวิวฉบับเต็ม


SungSSS, 2017-10
"สวยงามน่าเที่ยว ไปทาคายาม่าต้องไม่พลาด"
tripadvisor rating

ที่ตั้งอยู่ใกล้เมืองเก่าและสะพานแดง ภายในมีการแบ่งเป็นห้องต่างๆให้เรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเมืองทาคายาม่า อ่านรีวิวฉบับเต็ม


narasri99, 2017-01
"Takayama Jinya"
tripadvisor rating

มาที่ Takayama Jinya หรือศาลาว่าการเมือง Takayama 高山 ในอดีต สร้างตั้งแต่สมัยเอโดะ เมื่อปี พศ.2235 ใช้เป็นศูนย์กลางการปกครองเมือง Takayama 高山 อ่านรีวิวฉบับเต็ม


vanapong, 2016-04

52 แพ็คเกจทัวร์ที่ไปที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า

เส้นทางที่ 1: โอซาก้า ทาคายาม่า

เส้นทางที่ 2: โอซาก้า ทาคายาม่า เกียวโต

เส้นทางที่ 4: โอซาก้า โตเกียว