ภูเขาไฟโชวะชินซัง ทัวร์ญี่ปุ่น

ภูเขาไฟโชวะชินซัง Showa Shinzan

ญี่ปุ่น - บะ - โซเบ็ตสึโช

เป็นภูเขาไฟที่เกิดขึ้นใหม่ มีอายุน้อยที่สุดในประเทศญี่ปุ่น เกิดขึ้นโดยการเกิดแผ่นดินไหวและก่อตัวขึ้นบนพื้นที่ราบทุ่งข้าวสาลี สูง 290 เมตร ในปัจจุบันยังคงมีควันกำมะถันลอยอยู่เหนือปล่องภูเขาไฟ ภูเขาไฟแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้กับภูเขาไฟอุสุ ซึ่งสามารถมองเห็นภูเขาไฟได้อย่างชัดเจนจากจุดชมวิวภูเขาไฟอุสุโดยขึ้นกระเช้าอูสุซัน

รีวิวจากนักท่องเที่ยว

"จุดชมวิวภูเขาไฟและทะเลสาบโทยะ"
tripadvisor rating

กระเช้าเพื่อขึ้นสู่จุดชมวิวบนภูเขาไฟอูซุ ซึ่งสามารถมองเห็นทะเลสาบโทยะและภูเขาไฟโชวะชินซันได้จากมุมสูง ภายในสถานีกระเช้ามีส่วนจัดแสดงความเป็นมาของภูเขาไฟและร้านขายของที่ระลึก... อ่านรีวิวฉบับเต็ม


Boton1980, 2017-07
""ภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่น""
tripadvisor rating

...ภูเขาไฟอุซุ เป็นภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่นอยู่ ใน ศตวรรษที่ 20 มีการระเบิดร่วม 4 ครั้ง ครั้งล่าสุดในปี 2000. ...การขึ้นชมธรรมชาติและปากปล่องภูเขาไฟด้านบน มีกระเช้าบริการ(ผู้ใหญ่ 1500 เยน/เด็ก 750 เยน... อ่านรีวิวฉบับเต็ม


Vichai_Family, 2016-06
"ทริปญี่ปุ่น ฮอกไกโด"
tripadvisor rating

ได้ไปเที่ยวชมจิโกกุดานิหรือหุบผานรกซึ่งหุบผานรกแห่งนี้เกิดจากภูเขาไฟและยังไม่ดับทำให้เกิดน้ำพุร้อนประทับใจมากๆธรรมชาติสร้างสรรสิ่งสวยงามแบบไม่น่าเชื่ออากาศเย็นมาก... อ่านรีวิวฉบับเต็ม


wasan s, 2016-10

8 แพ็คเกจทัวร์ที่ไปภูเขาไฟโชวะชินซัง

เส้นทางที่ 1: ฮอกไกโด