เซนาโด้สแควร์ ทัวร์มาเก๊า

เซนาโด้สแควร์ Senado Square

มาเก๊า - -

เป็นจตุรัสที่อยู่ในเมืองมาเก๊า ซึ่งตั้งชขื่อตามสถานที่นัดพบของชาวโปรตุเกสและจีน เคยมีรูปปั้นขนาดใหญ่

รีวิวจากนักท่องเที่ยว

"จตุรัสเซนาโด แหล่งรวมร้านค้าและผู้คน"
tripadvisor rating

ช่วงเย็นถึงค่ำคนเยอะมาก เป็นแหล่งช็อปปิ้งยอดนิยมแห่งหนึ่งของมาเก๊า สามารถเดินไปเที่ยวโบถส์เซนต์ปอลที่อยู่ใกล้ๆ กันได้ อ่านรีวิวฉบับเต็ม


narasri99, 2018-03
"Landmark ที่ต้องมา"
tripadvisor rating

Senado Square ที่มีมนุษย์หลากหลายอายุ แอคท่าต่างๆถ่ายรูปที่นี่เป็นจำนวนมาก ทั้งคู่รัก ครอบครัว มาเดี่ยว มาคู่ มากลุ่ม ------------------------------------------ เหมือนเป็นสถานที่ landmark... อ่านรีวิวฉบับเต็ม


Panadda Y, 2017-03
"ทื่ๆมืการแสดง"
tripadvisor rating

ภาษากวางตุ้งเรืยกซันมาโลคือถนนทื่มืความสำคัญทื่มืศูนย่ราชการไปรษณืย่ร้านเพชรร้านทองขายเครื่องสำอางค่เสื้อผ้าขนมพื้นเมืองทื่มืชือเสืยงมืโบสถ่และป้อมและสถานทื่โบราณสำคัญๆในสมัยโปตุเกสเข้ามาในวันสำคัญต่า... อ่านรีวิวฉบับเต็ม


toy2503, 2017-12

15 แพ็คเกจทัวร์ที่ไปเซนาโด้สแควร์

เส้นทางที่ 2: ฮ่องกง มาเก๊า

ติดต่อสอบถาม

เวลาทำการ จ.-ส. เวลา 09.00-18.00 น.