กรอกข้อมูล
เสร็จการจอง
รอติดต่อกลับ

แพ็คเกจที่คุณเลือก

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว 5 วัน 3 คืน หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก ชมทุ่งดอกพิงค์มอสที่หมู่บ้านเยอรมัน บิน TR
รหัส 9687

ทัวร์ญี่ปุ่น

โตเกียว

Scoot Scoot

5 วัน 3 คืน 5 วัน 3 คืน

หมู่บ้านเยอรมัน | ชิบะซากุระโตเกียว | ภูเขาไฟฟูจิ | กระเช้า คาชิ คาชิ หมู่บ้านเยอรมัน | ชิบะซากุระโตเกียว | ภูเขาไฟฟูจิ | กระเช้า คาชิ คาชิ

ขั้นตอนที่ 1 ช่วงเวลาที่คุณเดินทาง

ขั้นตอนที่ 2 เลือกจำนวนผู้เดินทาง

ประเภทห้อง ราคา/คน จำนวนผู้เดินทาง ราคา/คน
35,888
0
43,788
0
35,888
0
35,888
0
รวม 0 ท่าน 0

หมายเหตุ

  • ราคาด้านบนนี้ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับห้องเดียวที่เพิ่ม และการเพิ่มเตียง
  • ผู้เดินทางที่ต้องการพักเดี่ยว มีค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 7900.0 บาท
  • เงื่อนไขการเข้าพัก 3 ท่านต่อห้องเป็นไปตามข้อกำหนดของโรงแรม จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันอีกครั้ง

ขั้นตอนที่ 3 ข้อมูลผู้จอง

โปรดใช่ชื่อ
โปรดใส่นามสกุล
กรุณาใส่เบอร์ติดต่อกลับให้ถูกต้อง ex. 'xxx-xxx-xxxx' หรือ 'xxxxxxxxxx'