กรอกข้อมูล
เสร็จการจอง
รอติดต่อกลับ

แพ็คเกจที่คุณเลือก

ทัวร์ยุโรป เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน พระราชวังแวร์ซายส์ ชมดอกทิวลิป ณ สวนเคอเค่นฮอฟ  บิน QR
รหัส 10791

ทัวร์ยุโรป

เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส

Qatar Airways Qatar Airways

8 วัน 5 คืน 8 วัน 5 คืน

ล่องเรือบาโตมูซ | หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ | พระราชวังแวร์ซายส์ | สวนเคอเคนฮอฟ ล่องเรือบาโตมูซ | หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ | พระราชวังแวร์ซายส์ | สวนเคอเคนฮอฟ

ขั้นตอนที่ 1 ช่วงเวลาที่คุณเดินทาง

ขั้นตอนที่ 2 เลือกจำนวนผู้เดินทาง

ประเภทห้อง ราคา/คน จำนวนผู้เดินทาง ราคา/คน
65,555
0
75,555
0
65,555
0
65,555
0
รวม 0 ท่าน 0

หมายเหตุ

  • ราคาด้านบนนี้ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับห้องเดียวที่เพิ่ม และการเพิ่มเตียง
  • ผู้เดินทางที่ต้องการพักเดี่ยว มีค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 10000.0 บาท
  • เงื่อนไขการเข้าพัก 3 ท่านต่อห้องเป็นไปตามข้อกำหนดของโรงแรม จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันอีกครั้ง

ขั้นตอนที่ 3 ข้อมูลผู้จอง

โปรดใช่ชื่อ
โปรดใส่นามสกุล
กรุณาใส่เบอร์ติดต่อกลับให้ถูกต้อง ex. 'xxx-xxx-xxxx' หรือ 'xxxxxxxxxx'