กรอกข้อมูล
เสร็จการจอง
รอติดต่อกลับ

แพ็คเกจที่คุณเลือก

ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน เทศกาลสวนเคอเค่นฮอฟ ล่องเรือบาโตมูซ บินEK
รหัส 10740

ทัวร์ยุโรป

เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส

Emirates Airline Emirates Airline

7 วัน 4 คืน 7 วัน 4 คืน

พระราชวังแวร์ซายส์ | สวนเคอเคนฮอฟ | ล่องเรือกระจก | หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ | หมู่บ้านกีธูร์น พระราชวังแวร์ซายส์ | สวนเคอเคนฮอฟ | ล่องเรือกระจก | หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ | หมู่บ้านกีธูร์น

ขั้นตอนที่ 1 ช่วงเวลาที่คุณเดินทาง

ขั้นตอนที่ 2 เลือกจำนวนผู้เดินทาง

ประเภทห้อง ราคา/คน จำนวนผู้เดินทาง ราคา/คน
41,999
0
51,499
0
41,999
0
41,999
0
รวม 0 ท่าน 0

หมายเหตุ

  • ราคาด้านบนนี้ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับห้องเดียวที่เพิ่ม และการเพิ่มเตียง
  • ผู้เดินทางที่ต้องการพักเดี่ยว มีค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 9500.0 บาท
  • เงื่อนไขการเข้าพัก 3 ท่านต่อห้องเป็นไปตามข้อกำหนดของโรงแรม จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันอีกครั้ง

ขั้นตอนที่ 3 ข้อมูลผู้จอง

โปรดใช่ชื่อ
โปรดใส่นามสกุล
กรุณาใส่เบอร์ติดต่อกลับให้ถูกต้อง ex. 'xxx-xxx-xxxx' หรือ 'xxxxxxxxxx'