กรอกข้อมูล
เสร็จการจอง
รอติดต่อกลับ

แพ็คเกจที่คุณเลือก

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง 1 วัน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง สักการะพระพุทธรูปงาทัตจี บิน SL
รหัส 10840

ทัวร์พม่า

ย่างกุ้ง

Thai Lion Air Thai Lion Air

1 วัน 0 คืน 1 วัน 0 คืน

เทพกระซิบ หรือ อะมาดอว์เมี๊ยะ  | เทพทันใจ/นัตโบโบยี | เจดีย์งาทัตจี | พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี | พร... เทพกระซิบ หรือ อะมาดอว์เมี๊ยะ | เทพทันใจ/นัตโบโบยี | เจดีย์งาทัตจี | พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี | พร...

ขั้นตอนที่ 1 ช่วงเวลาที่คุณเดินทาง

ขั้นตอนที่ 2 เลือกจำนวนผู้เดินทาง

ประเภทห้อง ราคา/คน จำนวนผู้เดินทาง ราคา/คน
4,999
0
4,999
0
4,999
0
4,999
0
รวม 0 ท่าน 0

หมายเหตุ

  • ราคาด้านบนนี้ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับห้องเดียวที่เพิ่ม และการเพิ่มเตียง
  • ผู้เดินทางที่ต้องการพักเดี่ยว มีค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 0.0 บาท
  • เงื่อนไขการเข้าพัก 3 ท่านต่อห้องเป็นไปตามข้อกำหนดของโรงแรม จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันอีกครั้ง

ขั้นตอนที่ 3 ข้อมูลผู้จอง

โปรดใช่ชื่อ
โปรดใส่นามสกุล
กรุณาใส่เบอร์ติดต่อกลับให้ถูกต้อง ex. 'xxx-xxx-xxxx' หรือ 'xxxxxxxxxx'