กรอกข้อมูล
เสร็จการจอง
รอติดต่อกลับ

แพ็คเกจที่คุณเลือก

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต 5 วัน 2 คืน วัดคิโยมิสึ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ บิน XJ (เก็บทิปที่สนามบิน)
รหัส 12034

ทัวร์ญี่ปุ่น

โอซาก้า เกียวโต

Thai AirAsia X Thai AirAsia X

5 วัน 2 คืน 5 วัน 2 คืน

ปราสาทโอซาก้า | อิสระท่องเที่ยวในโตเกียว หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม  | ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ  | วัดคิโ... ปราสาทโอซาก้า | อิสระท่องเที่ยวในโตเกียว หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม | ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ | วัดคิโ...

ขั้นตอนที่ 1 ช่วงเวลาที่คุณเดินทาง

ขั้นตอนที่ 2 เลือกจำนวนผู้เดินทาง

ประเภทห้อง ราคา/คน จำนวนผู้เดินทาง ราคา/คน
16,889
0
20,389
0
16,889
0
16,889
0
รวม 0 ท่าน 0
ผู้เดินทางจะต้องมีผู้ใหญ่ร่วมเดินทาง

หมายเหตุ

  • ราคาด้านบนนี้ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับห้องเดียวที่เพิ่ม และการเพิ่มเตียง
  • ผู้เดินทางที่ต้องการพักเดี่ยว มีค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 3500.0 บาท
  • เงื่อนไขการเข้าพัก 3 ท่านต่อห้องเป็นไปตามข้อกำหนดของโรงแรม จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันอีกครั้ง

ขั้นตอนที่ 3 ข้อมูลผู้จอง

โปรดใช่ชื่อ
โปรดใส่นามสกุล
กรุณาใส่เบอร์ติดต่อกลับให้ถูกต้อง ex. 'xxx-xxx-xxxx' หรือ 'xxxxxxxxxx'
อีเมลจะต้องมี @ และ .