โปรโมชั่น

ทัวร์ครับใจดี แจกยาวๆ อั่งเปาควันหลงตรุษจีน ใครแจกหมดเราแจกต่อ!!

เขียนโดย Nayada

1 ก.พ. 2019

หมุนวงล้อ มหาสนุก
 
ลุ้นกันว่าของรางวัลจะเป็นอะไร ?

รางวัลใหญ่อาจเป็นของคุณ

แจกจริง!!  ขนรางวัลมูลค่ามากกว่า 500,000 บาท
Sticker line หรือ tag กระเป๋าสุดน่ารัก
SF Ticket Voucher
หมอนรองคอ
Central Gift Voucher
กระเป๋าเดินทาง American Tourister
Swensens Gift Voucher
TK Gift Voucher 500 Baht Discount
TK Gift Voucher 1000 Baht Discount

Hongkong tour package from Tourkrub😍 ร่วมกิจกรรมวันนี้ - วันที่ 25 มีนาคม 2019 😍

วิธีการร่วมสนุก

1. คลิก สร้างบัญชี

2. กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน (กรุณากรอกข้อมูลที่เป็นความจริงเพื่อง่ายต่อการจัดส่งสินค้า )

3. จากนั้นกด " หมุนวงล้อ🎯

*** 1 ท่าน มีสิทธิ์เล่นเพียง 1 ครั้ง เท่านั้น 


⚠️ เงื่อนไขการรับรางวัล ⚠️

- กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ข้อมูล ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร เลขบัตรประชาชน จะต้องเป็นข้อมูลจริงเท่านั้น จึงจะได้รับรางวัล เพื่อยืนยันการมีตัวตนของท่าน และ พนักงานจะทำการจัดส่งสินค้ากลับไปในไม่ช้า
- ผู้ร่วมสนุกต้องเข้าใจและยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆของทาง ทัวร์ครับ.คอม
- ในกรณีที่มีผู้เล่นเป็นจำนวนมาก ทางทัวร์ครับต้องขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้าล่าช้า
- ผู้ที่ได้รับรางวัลสินค้าจะถูกจัดส่ง ทางข้อมูลติดต่อที่ผู้ร่วมกิจกรรมทำการกรอกไว้ก่อนร่วมกิจกรรม - ทีมงานขอสงวนสิทธิ์การมอบรางวัล หากผู้ที่ได้รับรางวัล ไม่สามารถยืนยันตัวตนที่แท้จริงได้ หรือกรอกข้อมูลส่วนตัว ไม่ตรงกับความจริง
- หากผู้ร่วมกิจกรรมได้รับรางวัลแพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ จำนวน 2 ที่นั่ง ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องเดินทางพร้อมกัน ในเส้นทางที่กำหนดตลอดทั้งไปและกลับ
- แพ็คเกจทัวร์ สามารถใช้เดินทางได้ ภายในระยะเวลา 3 เดือน หรือตามที่กำหนดเท่านั้น โดยทีมงานจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากผู้ร่วมกิจกรรมไม่สามารถเดินทางได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ทันที เนื่องจากที่นั่งมีจำนวนจำกัดในแต่ละแพ็คเกจ จะต้องมีการสำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อนเดินทาง อาจไม่มีให้บริการในช่วงที่มีอัตราการเดินทางสูง และไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ ได้
- ผู้ที่ได้รับรางวัล ที่มีมูลค่าเกิน 1,000 บาท จะต้องชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ หรือเปลี่ยนมือ หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
- ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นเอง ตลอดระยะเวลาการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนอื่นๆ อันจะเกิดขึ้น นอกเหนือจากรายการที่ระบุในโปรแกรมท่องเที่ยว เช่น ค่าเดินทางในสนามบิน, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากโปรแกรม
- หากลูกค้าไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขทางข้างต้น ทางทีมงานจะถือว่าสละสิทธิ์ ทันที

[ เงื่อนไขการใช้งาน Voucher : ส่วนลดแพ็คเกจทัวร์ 500 และ 1,000 บาท ]
- ใช้ได้กับแพ็คเกจทัวร์ที่ร่วมรายการ และแพ็คเกจมีราคามากกว่า 25,000 บาทขึ้นไป
- ระยะในการจองแพ็คเกจทัวร์ สามารถจองได้ตั้งแต่ได้รับ Voucher และชำระเงินภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังจากได้รับ

[ เงื่อนไขการร่วมเล่นกิจกรรม ]
- ผู้ร่วมกิจกรรม สามารถสมัครสมาชิกได้ทุกคน เริ่มตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 25 มีนาคม 2562 
- ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงของรางวัลในมูลค่าที่เท่ากัน ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนมูลค่าเป็นเงินสดได้ 
- ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข ของกิจกรรมอย่างถูกต้อง ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการ งดมอบของรางวัลหากผู้มีสิทธิ์ได้รับของรางวัลไม่ปฏิบัติ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้
- ทีมงานมีสิทธิ์ปฏิเสธ ยกเลิก หรือหยุดกิจกรรม ได้โดย ชอบธรรมและไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้อง หรือร้องขอ ผลจากการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นทางตรง และทางอ้อมจากบริษัททัวร์ครับ.คอม
- ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข และ/หรือ ปรับกลไกวิธีของกิจกรรมในครั้งนี้ และ/หรือข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวกับของรางวัลตามดุลพินิจของ ทีมงาน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อ่านและเข้าใจข้อความดีแล้ว ตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุ ไว้ข้างต้นทุกประการ

อย่ารอช้า สมัครสมาชิกกันได้แล้ววันนี้ คลิกที่นี่!