โปรโมชั่น

โปรโมชั่นพิเศษ ส่วนลดและของรางวัลมากมาย สำหรับลูกค้าที่จองตั้งแต่วันที่ 11 - 17 กุมภาพันธ์เท่านั้น

เขียนโดย Nayada

11 ก.พ. 2019

เดินทำไมให้เมื่อยขา ?
หาทัวร์แบบชิวๆไม่ต้องแบกใบปลิวกลับบ้าน
พร้อมลุ้นรางวัลมูลค่า กว่าล้านบาท 
 

ลด 1000 บาททุกที่นั่ง !!!

พร้อมลุ้นเที่ยวฟรี ฮ่องกง เวียดนาม และพม่า

สำหรับผู้ที่จอง และจ่าย

ภายในวันที่ 11 - 17 Feb 2019 ห้ามพลาด 7 วัน เท่านั้น !!!

และของรางวัลอื่นๆอีกมากมาย จากทัวร์ครับ เช่น 

 

กระเป๋า Luggage ขนาด 20 นิ้ว

ปลั๊กอเนกประสงค์ Universal Adapters 

หมอนรองคอ สุดสบาย 

บัตรกำนัล Central vouchers มูลค่า 1,000 บาท

Passport covers

บัตรกำนัล MK Restaurant Voucher มูลค่า 200 บาท

 [ เงื่อนไขการใช้ส่วนลด: จะต้องเป็นแพ็คเกจที่ร่วมรายการ เฉพาะแพ็คเกจที่ราคามากกว่า 15,000 บาทและไม่รวมแพ็คเกจราคาโปรโมชั่น ]
 
 

 

[ เงื่อนไขการร่วมเล่นกิจกรรม ]


- ผู้เดินทางสามารถร่วมกิจกรรมได้ทุกคน เริ่มตั้งแต่วันที่ 11 - 17 กุมภาพันธ์ 2562 (ลูกค้าที่จองมาก่อนวันที่ 11 จะไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมตัวนี้ได้) 
- ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงของรางวัลในมูลค่าที่เท่ากัน ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนมูลค่าเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
- ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข ของกิจกรรมอย่างถูกต้อง ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการ งดมอบของรางวัลหากผู้มีสิทธิ์ได้รับของรางวัลไม่ปฏิบัติ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้
- ทีมงานมีสิทธิ์ปฏิเสธ ยกเลิก หรือหยุดกิจกรรม ได้โดย ชอบธรรมและไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้อง หรือร้องขอ ผลจากการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นทางตรง และทางอ้อมจากบริษัททัวร์ครับ.คอม
- การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด
- ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข และ/หรือ ปรับกลไกวิธีของกิจกรรมในครั้งนี้ และ/หรือข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวกับของรางวัลตามดุลพินิจของ ทีมงาน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ผู้ร่วมกิจกรรมยินยอมให้ทีมงานมีสิทธิ์อย่างเด็ดขาดในการ เผยแพร่รายชื่อและรูปถ่ายของผู้ได้รับรางวัลเพื่อประชาสัมพันธ์แคมเปญในสื่อต่างๆ โดยภาพถ่ายของผู้ที่ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ และสามารถนำไปใช้เผยแพร่ เพื่อการประชาสัมพันธ์รายการของบริษัทฯ ได้ โดยผู้ได้รับรางวัลจะไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น  
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อ่านและเข้าใจข้อความดีแล้ว ตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุ ไว้ข้างต้นทุกประการ

 

[ เงื่อนไขการรับสิทธิ์ ] เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของกิจกรรม ผู้ที่ได้รับรางวัลจะมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 

- เงื่อนไขการใช้สิ ทธิ์ส่วนลด 1,000 บาท จะต้องเป็นแพ็คเกจที่ร่วมรายการ เฉพาะแพ็คเกจที่ราคามากกว่า 15,000 บาทและไม่รวมแพ็คเกจราคาโปรโมชั่น 

- รายชื่อ ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลพิเศษจากการจับฉลาก  ของรางวัลจากทัวร์ครับ ทางทีมจะประกาศผลในวันที่   20 กุมพาพันธ์ 2562 ผ่านทาง Facebook ของทัวร์ครับ ( www.facebook.com/tourkrub.co ) เวลา 18:45 นาที โดยคำตัดสินของทางทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด   

  - ผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อกลับจากทีมงาน ทางข้อมูลติดต่อที่ผู้ร่วมกิจกรรมทำการกรอกไว้ก่อนร่วมกิจกรรม คลิก

- ทีมงานขอสงวนสิทธิ์การมอบรางวัล หากผู้ที่ได้รับรางวัล ไม่สามารถยืนยันตัวตนที่แท้จริงได้ หรือกรอกข้อมูลส่วนตัว ไม่ตรงกับความจริง

- หากผู้ร่วมกิจกรรมได้รับรางวัลแพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ จำนวน 2 ที่นั่ง ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องเดินทางพร้อมกัน ในเส้นทางที่กำหนดตลอดทั้งไปและกลับ
- แพ็คเกจทัวร์ สามารถใช้เดินทางได้ ภายในระยะเวลา 3 เดือน หรือตามที่กำหนดเท่านั้น โดยทีมงานจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากผู้ร่วมกิจกรรมไม่สามารถเดินทางได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ทันที เนื่องจากที่นั่งมีจำนวนจำกัดในแต่ละแพ็คเกจ จะต้องมีการสำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อนเดินทาง อาจไม่มีให้บริการในช่วงที่มีอัตราการเดินทางสูง
และไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ ได้
- ผู้ที่ได้รับรางวัล ที่มีมูลค่าเกิน 1,000 บาท จะต้องชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ หรือเปลี่ยนมือ หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

- ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นเอง ตลอดระยะเวลาการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนอื่นๆ อันจะเกิดขึ้น นอกเหนือจากรายการที่ระบุในโปรแกรมท่องเที่ยว เช่น ค่าเดินทางในสนามบิน, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากโปรแกรม  

- หากลูกค้าไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขทางข้างต้น ทางทีมงานจะถือว่าสละสิทธิ์ ทันที