ใบอนุญาต 11/08583
02-013-5333
Line icon LINE: @tourkrub.co
เพิ่มเพื่อน
ทัวร์โอซาก้า / ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว โอซาก้า

ทัวร์โอซาก้า / ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว โอซาก้า

#5281 ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
สรุปการเดินทาง
 • สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินนาริตะ – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ผ่านชม) - กระเช้าคาชิ คาชิ – โกเท็มบะ เอ้าต์เลต – Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ - ออนเช็นธรรมชาติ
 • ภูเขาไฟฟูจิ – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ทะเลสาบฮามานะ – นาโกย่า – ข้อปปิ้งซาคาเอะ
 • นาโกย่า – เกียวโต – คินคะคุจิ – ฟุชิมิอินาริ – โอซาก้า – ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
 • ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – เอ๊กซ์โปซิตี้ - สนามบินคันไซ โอซาก้า – สนามบินสุวรรณภูมิ
 • พิเศษ!!! อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปูยักษ์ FREE WIFI ON BUS
 • มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
23 - 27 ตุลาคม 2560
฿39,888
24 - 28 ตุลาคม 2560
฿39,888
28 ต.ค. - 1 พ.ย. 2560
฿37,888
31 ต.ค. - 4 พ.ย. 2560
฿37,888
#4922 ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 4 คืน
สรุปการเดินทาง
 • โอซาก้า– เกียวโต – วัดคิโยมิสึ - ฟุชิมิ อินาริ – ปราสาททอง – นาโงย่า – นาโกย่า สเตชั่น
 • นาโงย่า – ทะเลสาบฮามานะ - อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ ศาลเจ้าฮาโกเน่ – ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท – อาบน้ำแร่ท่ามกลางธรรมชาติ ทานขาปูยักษ์ไม่อั้น พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด
 • ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5)- พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว–วัดอาซากุสะ-ช้อปปิ้งชินจูกุ
 • โตเกียว - อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)
 • วัดนาริตะซัน – ช้อปปิ้งจัสโก้อิออน
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
2 - 7 พฤศจิกายน 2560
฿47,900
15 - 20 พฤศจิกายน 2560
฿47,900
23 - 28 พฤศจิกายน 2560
฿47,900
29 พ.ย. - 4 ธ.ค. 2560
฿47,900
1 - 6 ธันวาคม 2560
฿49,900
6 - 11 ธันวาคม 2560
฿49,900
13 - 18 ธันวาคม 2560
฿47,900
21 - 26 ธันวาคม 2560
฿49,900
#5145 ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 4 คืน
สรุปการเดินทาง
 • สนามบิน – สนามบินคันไซ
 • สนามบินคันไซ – เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – วัดคินคาคุจิ [ปราสาททอง] - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – เมืองนาโกย่า
 • เมืองกิฟุ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – ที่ว่าการอำเภอเก่า - ถนนสายซันมาจิ ซูจิ – แช่น้ำแร่
 • [กรุ๊ปที่เดินทาง 3,7 พ.ย.60] เมืองคามิโกชิ – สะพานคัปปะบาชิ
 • [กรุ๊ปที่เดินทาง 14,28 พ.ย.60] นั่งกระเช้าชินโฮตากะโรปเวย์ - สวนผลไม้ – เมืองมัสซึโมโต้ – ปราสาทมัสซึโมโต้ – แช่น้ำแร่
 • ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 – ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว – โตเกียว – ถนนอิโจนามิกิ - ช้อปปิ้งชินจุกุ
 • วัดอาซากุซะ – เมืองนาริตะ – อิออน – สนามบินนาริตะ – สนามบิน
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
7 - 12 พฤศจิกายน 2560
฿52,900
28 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2560
฿53,900
#5418 ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 4 คืน
สรุปการเดินทาง
 • สนามบินโอซาก้า
 • โอซาก้า – เมืองเกียวโต – วัดคิโยมิสึ – วัดคินคาคุจิ- ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – เมืองนาโงย่า
 • เมืองนาโงย่า – ทดลองนั่งรถไฟชินคันเซน –อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ – แช่น้ำแร่
 • ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) [กรุ๊ป 01-19 ธ.ค. 60 ]-กิจกรรมถาดเลื่อนหิมะ ณ ลานสกี [กรุ๊ป 20-31 ธ.ค. 60] ศูย์จำลองแผ่นดินไหว โตเกียว – ช้อปปิ้ง
 • อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์
 • เมืองโตเกียว – วัดอาซากุซะ – ห้างจัสโก้อิออน
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
1 - 6 ธันวาคม 2560
฿50,900
4 - 9 ธันวาคม 2560
฿50,900
7 - 12 ธันวาคม 2560
฿50,900
14 - 19 ธันวาคม 2560
฿49,900
20 - 25 ธันวาคม 2560
฿52,900
22 - 27 ธันวาคม 2560
฿52,900
24 - 29 ธันวาคม 2560
฿52,900
28 ธ.ค. - 2 ม.ค. 2561
฿67,900
#5421 ทัวร์ญี่ปุ่น
7 วัน 5 คืน
สรุปการเดินทาง
 • สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินคันไช
 • สนามบินคันไซ - สวนสนุกยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ - เมืองนาโกย่า
 • เมืองเกียวโต - วัดคิโยมิสึ - วัดคินคาคุจิ - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - เมืองนาโงย่า
 • นาโงย่า - นั่งรถไฟชินคันเซน - ทะเลสาบฮามานา - ฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ - แช่น้ำแร่
 • ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) กรุ๊ป 04,11 ธ.ค. 60 หรือ กิจกรรมถาดเลื่อนหิมะ ณ ลานสกี กรุ๊ป 18 ธ.ค. 60 - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - โตเกียว - ช้อปปิ้งโตเกียว
 • อิสระช้อปปิ้ง หรือเลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์
 • วัดอาซากุซะ - เมืองนาริตะ - ช้อปปิ้งอิออน - สนามบินนาริตะ - สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
4 - 10 ธันวาคม 2560
฿57,900
11 - 17 ธันวาคม 2560
฿56,900
18 - 24 ธันวาคม 2560
฿57,900
#5423 ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 4 คืน
สรุปการเดินทาง
 • เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – วัดคินคาคุจิ [ปราสาททอง] - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – เมืองนาโกย่า
 • เมืองกิฟุ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – ที่ว่าการอำเภอเก่า - [กรุ๊ป 28 ธ.ค.60 **ถ่ายรูปด้านนอก] – ถนนสายซันมาจิ ซูจิแช่น้ำแร่
 • นั่งกระเช้าชินโฮตากะโรปเวย์ เมืองมัสซึโมโต้ - ปราสาทมัสซึโมโต้ กรุ๊ปวันที่ 1-27 ธ.ค. 60] / - โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต [กรุ๊ปวันที่ 28 ธ.ค. 60] – แช่น้ำแร่
 • ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) [กรุ๊ป 01-19 ธ.ค. 60] /กิจกรรมถาดเลื่อนหิมะ ณ ลานสกี [กรุ๊ป 20-31 ธ.ค. 60] - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว-โตเกียว-ช้อปปิ้ง
 • วัดอาซากุสะ – อิออน – สนามบินนาริตะ
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
2 - 7 ธันวาคม 2560
฿53,900
5 - 10 ธันวาคม 2560
฿53,900
12 - 17 ธันวาคม 2560
฿52,900
19 - 24 ธันวาคม 2560
฿55,900
21 - 26 ธันวาคม 2560
฿55,900
23 - 28 ธันวาคม 2560
฿55,900
#5514 ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 4 คืน
สรุปการเดินทาง
 • สนามบินคันไซ
 • สนามบินคันไซ – สวนสนุกยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ – เมืองนาโกย่า
 • เมืองนาโงย่า – ทดลองนั่งรถไฟชินคันเซน – ทะเลสาบฮามานา-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ- หุบเขาโอวาคุดานิ – แช่น้ำแร่
 • กิจกรรมถาดเลื่อนหิมะ ณ ลานสกี – ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว โตเกียว – ช้อปปิ้งโตเกียว
 • อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์
 • วัดอาซากุซะ – ช้อปปิ้งอิออน – สนามบินนาริตะ
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
28 ธ.ค. - 2 ม.ค. 2561
฿69,900
#4745 ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
สรุปการเดินทาง
 • กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
 • นาริตะ-วนอุทยานฮาโกเน่–ล่องเรือทะเลสาบอาชิ–โอวาคุดานิ-ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
 • ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว –วัดอาซากุสะ- ช้อปปิ้งชินจูกุ
 • อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)
 • กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
26 - 30 ตุลาคม 2560
฿25,900
28 ต.ค. - 1 พ.ย. 2560
฿29,900
1 - 5 พฤศจิกายน 2560
฿29,900
2 - 6 พฤศจิกายน 2560
฿29,900
3 - 7 พฤศจิกายน 2560
฿29,900
8 - 12 พฤศจิกายน 2560
฿29,900
10 - 14 พฤศจิกายน 2560
฿29,900
15 - 19 พฤศจิกายน 2560
฿29,900
16 - 20 พฤศจิกายน 2560
฿29,900
17 - 21 พฤศจิกายน 2560
฿29,900
22 - 26 พฤศจิกายน 2560
฿29,900
23 - 27 พฤศจิกายน 2560
฿29,900
24 - 28 พฤศจิกายน 2560
฿29,900
29 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2560
฿29,900
30 พ.ย. - 4 ธ.ค. 2560
฿29,900
1 - 5 ธันวาคม 2560
฿34,900
2 - 6 ธันวาคม 2560
฿34,900
7 - 11 ธันวาคม 2560
฿34,900
8 - 12 ธันวาคม 2560
฿34,900
9 - 13 ธันวาคม 2560
฿34,900
13 - 17 ธันวาคม 2560
฿32,900
14 - 18 ธันวาคม 2560
฿32,900
15 - 19 ธันวาคม 2560
฿32,900
21 - 25 ธันวาคม 2560
฿39,900
22 - 26 ธันวาคม 2560
฿39,900
23 - 27 ธันวาคม 2560
฿39,900
27 - 31 ธันวาคม 2560
฿45,900
28 ธ.ค. - 1 ม.ค. 2561
฿47,900
29 ธ.ค. - 2 ม.ค. 2561
฿47,900
30 ธ.ค. - 3 ม.ค. 2561
฿47,900
31 ธ.ค. - 4 ม.ค. 2561
฿47,900
#4753 ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
สรุปการเดินทาง
 • สนามบินคันไซ อินเตอร์เนชั่นเนล (โอซาก้า)โรงแรม
 • เกียวโต –วัดคินคะคุจิ– ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – อาราชิยาม่า – โอซาก้า – โดทงโบริ - ชินไซบาชิ
 • อิสระช้อปปิ้งในเมืองโอซาก้า ไม่มีรถโค้ชบริการตลอดวัน / เดินทางโดยรถไฟตลอดวัน
 • ปราสาทโอซาก้า-วัดโทไดจิ เมืองนารา-ริงกุ เอ้าท์เล็ท-ดิวตี้ฟรี - สนามบินคันไซ อินเตอร์เนชั่นเนล (โอซาก้า)
 • สนามบินนานาชาติดอนเมือง
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
15 - 19 พฤศจิกายน 2560
฿28,900
22 - 26 พฤศจิกายน 2560
฿28,900
29 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2560
฿28,900
6 - 10 ธันวาคม 2560
฿28,900
8 - 12 ธันวาคม 2560
฿30,900
13 - 17 ธันวาคม 2560
฿28,900
20 - 24 ธันวาคม 2560
฿28,900
27 - 31 ธันวาคม 2560
฿33,900
29 ธ.ค. - 2 ม.ค. 2561
฿35,900
#4984 ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
สรุปการเดินทาง
 • กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
 • อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย
 • วัดโทฟุคุจิ– ปราสาททอง – นั่งรถไฟสายโรแมนติค - ศาลเจ้าคิบูเนะ – บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์- อาบน้ำแร่ออนเซ็น
 • ปราสาทโอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – ริงกุเอ้าท์เล็ท - สนามบินคันไซ
 • กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง
 • พิเศษ !!! แช่ออนเซ็น + บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
1 - 5 พฤศจิกายน 2560
฿29,900
15 - 19 พฤศจิกายน 2560
฿29,900
28 พ.ย. - 2 ธ.ค. 2560
฿30,900
30 พ.ย. - 4 ธ.ค. 2560
฿30,900
#5141 ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 4 คืน
สรุปการเดินทาง
 • สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินคันไซ
 • สนามบินคันไซ – เมืองเกียวโต – วัดคิโยมิสึ – วัดคินคาคุจิ-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – เมืองนาโงย่า
 • เมืองนาโงย่า – ทดลองนั่งรถไฟชินคันเซน – ทะเลสาบฮามานา-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-หุบเขาโอวาคุดานิ – แช่น้ำแร่
 • ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 [ตามสภาพอากาศ] – ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว-โตเกียว –ถนนอิโจนามิกิ– ช้อปปิ้งโตเกียว
 • อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์
 • วัดอาซากุซะ – เมืองนาริตะ – ช้อปปิ้งอิออน – สนามบินนาริตะ - สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
2 - 7 พฤศจิกายน 2560
฿49,900
16 - 21 พฤศจิกายน 2560
฿49,900
23 - 28 พฤศจิกายน 2560
฿50,900
30 พ.ย. - 5 ธ.ค. 2560
฿50,900

รวมทัวร์โอซาก้า ทั้งเส้นทางทัวร์โตเกียว-โอซาก้า และ ทัวร์โอซาก้า-โตเกียว ในโอซาก้ามีแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังอย่าง “ถนนชินไซบาชิ” ที่เป็นแหล่งขายของที่ละลึกและขายสินค้าต่างๆ เสื้อผ้าแฟชั่นและร้านอาหารอร่อยๆอีกมากมาย เมื่อไปเที่ยวกับทัวร์โอซาก้าถ้าคุณกำลังหาสินค้าอะไรอยู่สามารถถามไกด์ได้ตลอดเวลา โอซาก้ามีสถานที่งดงามอย่าง “ปราสาทโอซาก้า” ซึ่งเป็นแลนด์มาร์คของโอซาก้า นักท่องเที่ยวและคณะทัวร์โอซาก้าต่างพากันไปถ่ายรูปเป็นที่ละลึก ในปราสาทโอซาก้ามีหอคอยอยู่ 8 ชั้น แต่ละชั้นจะมีประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นที่แตกต่างกันอีกด้วย และอีกหนึ่งสถานที่ที่ต้องไปในโอซาก้าก็คือ “Universal Studio Japan” สถานที่ในฝันของใครหลายๆคน ซึ่งภายใน Universal Studio Japan นั้นจะมีเครื่องเล่นแปลกๆหลายอย่างเลย เช่น แฮร์รี่ พอตเตอร์ สไปเดอร์แมน ขบวนพาเรด เป็นต้น ในแพ็คเกจทัวร์โอซาก้าบางแพ็คเกจทัวร์โอซาก้าจะรวมค่าเข้าสวนสนุกด้วย โดยปกติแล้วทัวร์โอซาก้าจะใช้เวลาในการท่องเที่ยวประมาณ 5 วัน 3 คืน ราคาอยู่ที่ 30,000 บาท - 75,000 บาท ถ้าราคาไม่เกิน 35,000 บาท ถือว่าเป็น ทัวร์โอซาก้า ราคาถูก

Holiday
02-013-5353