ใบอนุญาต 11/08583
02-013-5333
Line icon LINE: @tourkrub.co
เพิ่มเพื่อน
ทัวร์โอซาก้า / ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว โอซาก้า

ทัวร์โอซาก้า / ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว โอซาก้า

รวมทัวร์โอซาก้า ทั้งเส้นทางทัวร์โตเกียว-โอซาก้า และ ทัวร์โอซาก้า-โตเกียว ในโอซาก้ามีแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังอย่าง “ถนนชินไซบาชิ” ที่เป็นแหล่งขายของที่ละลึกและขายสินค้าต่างๆ เสื้อผ้าแฟชั่นและร้านอาหารอร่อยๆอีกมากมาย เมื่อไปเที่ยวกับทัวร์โอซาก้าถ้าคุณกำลังหาสินค้าอะไรอยู่สามารถถามไกด์ได้ตลอดเวลา โอซาก้ามีสถานที่งดงามอย่าง “ปราสาทโอซาก้า” ซึ่งเป็นแลนด์มาร์คของโอซาก้า นักท่องเที่ยวและคณะทัวร์โอซาก้าต่างพากันไปถ่ายรูปเป็นที่ละลึก ในปราสาทโอซาก้ามีหอคอยอยู่ 8 ชั้น แต่ละชั้นจะมีประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นที่แตกต่างกันอีกด้วย และอีกหนึ่งสถานที่ที่ต้องไปในโอซาก้าก็คือ “Universal Studio Japan” สถานที่ในฝันของใครหลายๆคน ซึ่งภายใน Universal Studio Japan นั้นจะมีเครื่องเล่นแปลกๆหลายอย่างเลย เช่น แฮร์รี่ พอตเตอร์ สไปเดอร์แมน ขบวนพาเรด เป็นต้น ในแพ็คเกจทัวร์โอซาก้าบางแพ็คเกจทัวร์โอซาก้าจะรวมค่าเข้าสวนสนุกด้วย โดยปกติแล้วทัวร์โอซาก้าจะใช้เวลาในการท่องเที่ยวประมาณ 5 วัน 3 คืน ราคาอยู่ที่ 30,000 บาท - 75,000 บาท ถ้าราคาไม่เกิน 35,000 บาท ถือว่าเป็น ทัวร์โอซาก้า ราคาถูก

#4303 ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 4 คืน
สรุปการเดินทาง
 • สนามบินคันไซ – สวนสนุกยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ – เมืองนาโกย่า
 • เมืองนาโงย่า – ทดลองนั่งรถไฟชินคันเซน – ทะเลสาบฮามานา- อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ – แช่น้ำแร่
 • ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 [ตามสภาพอากาศ] – โตเกียว – วัดอาซากุซะ - ช้อปปิ้งโตเกียว
 • อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์
 • นาริตะ – วัดนาริตะ – ช้อปปิ้งอิออน – สนามบินนาริตะ
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
12 - 17 กันยายน 2560
฿45,900
19 - 24 กันยายน 2560
฿45,900
26 ก.ย. - 1 ต.ค. 2560
฿45,900
9 - 14 ตุลาคม 2560
฿55,900
16 - 21 ตุลาคม 2560
฿55,900
18 - 23 ตุลาคม 2560
฿57,900
#4745 ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
สรุปการเดินทาง
 • กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
 • นาริตะ-วนอุทยานฮาโกเน่–ล่องเรือทะเลสาบอาชิ–โอวาคุดานิ-ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
 • ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว –วัดอาซากุสะ- ช้อปปิ้งชินจูกุ
 • อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)
 • กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
5 - 9 ตุลาคม 2560
฿29,900
6 - 10 ตุลาคม 2560
฿29,900
10 - 14 ตุลาคม 2560
฿29,900
11 - 15 ตุลาคม 2560
฿29,900
12 - 16 ตุลาคม 2560
฿29,900
13 - 17 ตุลาคม 2560
฿29,900
14 - 18 ตุลาคม 2560
฿29,900
17 - 21 ตุลาคม 2560
฿31,900
18 - 22 ตุลาคม 2560
฿31,900
19 - 23 ตุลาคม 2560
฿31,900
20 - 24 ตุลาคม 2560
฿31,900
21 - 25 ตุลาคม 2560
฿31,900
24 - 28 ตุลาคม 2560
฿29,900
25 - 29 ตุลาคม 2560
฿29,900
26 - 30 ตุลาคม 2560
฿29,900
28 ต.ค. - 1 พ.ย. 2560
฿29,900
1 - 5 พฤศจิกายน 2560
฿29,900
2 - 6 พฤศจิกายน 2560
฿29,900
3 - 7 พฤศจิกายน 2560
฿29,900
8 - 12 พฤศจิกายน 2560
฿29,900
9 - 13 พฤศจิกายน 2560
฿29,900
10 - 14 พฤศจิกายน 2560
฿29,900
15 - 19 พฤศจิกายน 2560
฿29,900
16 - 20 พฤศจิกายน 2560
฿29,900
17 - 21 พฤศจิกายน 2560
฿29,900
22 - 26 พฤศจิกายน 2560
฿29,900
24 - 28 พฤศจิกายน 2560
฿29,900
29 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2560
฿29,900
30 พ.ย. - 4 ธ.ค. 2560
฿29,900
1 - 5 ธันวาคม 2560
฿34,900
2 - 6 ธันวาคม 2560
฿34,900
7 - 11 ธันวาคม 2560
฿34,900
8 - 12 ธันวาคม 2560
฿34,900
9 - 13 ธันวาคม 2560
฿34,900
13 - 17 ธันวาคม 2560
฿32,900
14 - 18 ธันวาคม 2560
฿32,900
15 - 19 ธันวาคม 2560
฿32,900
21 - 25 ธันวาคม 2560
฿39,900
22 - 26 ธันวาคม 2560
฿39,900
23 - 27 ธันวาคม 2560
฿39,900
27 - 31 ธันวาคม 2560
฿45,900
28 ธ.ค. - 1 ม.ค. 2561
฿47,900
29 ธ.ค. - 2 ม.ค. 2561
฿47,900
30 ธ.ค. - 3 ม.ค. 2561
฿47,900
31 ธ.ค. - 4 ม.ค. 2561
฿47,900
#4753 ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
สรุปการเดินทาง
 • สนามบินคันไซ อินเตอร์เนชั่นเนล (โอซาก้า)โรงแรม
 • เกียวโต –วัดคินคะคุจิ– ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – อาราชิยาม่า – โอซาก้า – โดทงโบริ - ชินไซบาชิ
 • อิสระช้อปปิ้งในเมืองโอซาก้า ไม่มีรถโค้ชบริการตลอดวัน / เดินทางโดยรถไฟตลอดวัน
 • ปราสาทโอซาก้า-วัดโทไดจิ เมืองนารา-ริงกุ เอ้าท์เล็ท-ดิวตี้ฟรี - สนามบินคันไซ อินเตอร์เนชั่นเนล (โอซาก้า)
 • สนามบินนานาชาติดอนเมือง
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
4 - 8 ตุลาคม 2560
฿28,900
11 - 15 ตุลาคม 2560
฿29,900
13 - 17 ตุลาคม 2560
฿29,900
18 - 22 ตุลาคม 2560
฿28,900
25 - 29 ตุลาคม 2560
฿28,900
1 - 5 พฤศจิกายน 2560
฿28,900
8 - 12 พฤศจิกายน 2560
฿28,900
15 - 19 พฤศจิกายน 2560
฿28,900
22 - 26 พฤศจิกายน 2560
฿28,900
29 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2560
฿28,900
1 - 5 ธันวาคม 2560
฿28,900
6 - 10 ธันวาคม 2560
฿28,900
8 - 12 ธันวาคม 2560
฿30,900
13 - 17 ธันวาคม 2560
฿28,900
20 - 24 ธันวาคม 2560
฿28,900
27 - 31 ธันวาคม 2560
฿33,900
29 ธ.ค. - 2 ม.ค. 2561
฿35,900
#4896 ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 4 คืน
สรุปการเดินทาง
 • สนามบินคันไซ โอซาก้า-นาโกย่า – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่าจินยะ – Little Kyoto – กุโจ/กิฟุ
 • เกียวโต – อาราชิยาม่า ป่าไผ่ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – โอซาก้า – ชินไซบาชิ
 • อิสระฟรีเดย์เต็มวัน หรือเลือกซื้อ Option ยูนิเวอร์แซล เจแปน
 • ปราสาทโอซาก้า - Doton Plaza – Expo City - สนามบินคันไซ
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
23 - 27 สิงหาคม 2560
฿25,900
30 ส.ค. - 3 ก.ย. 2560
฿25,900
6 - 10 กันยายน 2560
฿25,900
13 - 17 กันยายน 2560
฿26,900
20 - 24 กันยายน 2560
฿27,900
#4956 ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 3 คืน
สรุปการเดินทาง
 • สนามบินโอซาก้า
 • โอซาก้า – เมืองเกียวโต – วัดคิโยมิสึ – วัดคินคาคุจิ- ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – เมืองนาโงย่า
 • เมืองนาโงย่า – ทะเลสาบฮามานา – อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ – แช่น้ำแร่
 • ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 [ตามสภาพอากาศ] – ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว- เมืองคามาคุระ – หลวงพ่อโตไดบุตสึ – พิพิธภัณฑ์ราเมน
 • วัดอาซากุซะ – โตเกียวสกายทรี – ช้อปปิ้งชินจุกุ – สนามบินฮาเนดะ
 • สนามบินฮาเนดะ
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
1 - 6 กันยายน 2560
฿39,900
5 - 10 กันยายน 2560
฿39,900
8 - 13 กันยายน 2560
฿39,900
12 - 17 กันยายน 2560
฿39,900
15 - 20 กันยายน 2560
฿39,900
19 - 24 กันยายน 2560
฿39,900
26 ก.ย. - 1 ต.ค. 2560
฿39,900
29 ก.ย. - 4 ต.ค. 2560
฿39,900
#4984 ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
สรุปการเดินทาง
 • กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
 • อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย
 • วัดโทฟุคุจิ– ปราสาททอง – นั่งรถไฟสายโรแมนติค - ศาลเจ้าคิบูเนะ – บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์- อาบน้ำแร่ออนเซ็น
 • ปราสาทโอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – ริงกุเอ้าท์เล็ท - สนามบินคันไซ
 • กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง
 • พิเศษ !!! แช่ออนเซ็น + บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
1 - 5 พฤศจิกายน 2560
฿29,900
8 - 12 พฤศจิกายน 2560
฿29,900
15 - 19 พฤศจิกายน 2560
฿29,900
28 พ.ย. - 2 ธ.ค. 2560
฿30,900
30 พ.ย. - 4 ธ.ค. 2560
฿30,900
Holiday
02-013-5353