ใบอนุญาต 11/08583
02-013-5333
Line icon LINE: @tourkrub.co
เพิ่มเพื่อน

ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์จีน ปักกิ่ง

#3652 ทัวร์จีน
6 วัน 4 คืน
สรุปการเดินทาง
 • ปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - ร้านนวดเท้า - ชมการแสดงกายกรรมปักกิ่ง
 • ร้านไข่มุก - พระราชวังฤดูร้อน “อวี้เหอหยวน” - ร้านหยก - กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน
 • ร้านผีชิว - ช้อปปิ้ง ตลาดรัสเซีย - นั่งรถไฟความเร็วสูง - สนามกีฬารังนก และสนามกีฬาว่ายน้ำ
 • เซี่ยงไฮ้ - หาดไว่ทาน - ถนนนานกิง - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - ร้านบัวหิมะ - ตลาดก๊อปปี้เถาเป่าเฉิง - ร้านผ้าไหม
 • พักโรงแรมระดับ 4 ดาว ///// พิเศษ!! เมนูเป็ดปักกิ่ง , เสี่ยวหลงเปา , ไก่แดง
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
21 - 26 พฤศจิกายน 2560
฿19,799
5 - 10 ธันวาคม 2560
฿21,799
#4229 ทัวร์จีน
5 วัน 3 คืน
สรุปการเดินทาง
 • ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม – ร้านนวดเท้า – หอบูชาฟ้าเทียนถาน – ร้านปี่เซียะ
 • พระราชวังฤดูร้อน – ร้านไข่มุก – ร้านใบชา – วัดหลิงกวง – ช้อปปิ้ง THE PLACE – ร้านหยก – ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง
 • กำแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน – สวนผลไม้ตามฤดูกาล - ถ่ายรูปหน้าสนามกีฬารังนก – ร้านสมุนไพรเพื่อสุขภาพ(บัวหิมะ)
 • ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง – ร้านผ้าไหม – วัดลามะหย่งเหอกง – ตลาดรัสเซีย – ปักกิ่ง
 • พิเศษ!!! เที่ยวชมสวนผลไม้ตามฤดูกาล ... ชิมผลไม้สดๆจากต้น ///// พักระดับ 4 ดาว
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
2 - 6 พฤศจิกายน 2560
฿14,777
8 - 12 พฤศจิกายน 2560
฿14,777
10 - 14 พฤศจิกายน 2560
฿14,777
16 - 20 พฤศจิกายน 2560
฿14,777
22 - 26 พฤศจิกายน 2560
฿14,777
#4493 ทัวร์จีน
5 วัน 3 คืน
สรุปการเดินทาง
 • สนามบินสุวรรณภูมิ - ปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - หอฟ้าเทียนถาน - กายกรรมปักกิ่ง
 • พระราชวังฤดูร้อน - ร้านไข่มุก - ร้านผ้าใหม - วัดลามะ - ถนนหวังฝูจิง - กำแพงเมืองจีนด่านจวียงกวน - ร้านบัวหิมะ
 • สวนผลไม้- ร้านหยก - ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิค - ปี่เซี๊ยะ - ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย - ปักกิ่ง - กรุงเทพฯ
 • พิเศษ!! ลิ้มรสBBQ
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
24 - 28 พฤศจิกายน 2560
฿18,900
1 - 5 ธันวาคม 2560
฿19,900
8 - 12 ธันวาคม 2560
฿19,900
15 - 19 ธันวาคม 2560
฿18,900
29 ธ.ค. - 2 ม.ค. 2561
฿20,900
30 ธ.ค. - 3 ม.ค. 2561
฿21,900
#4897 ทัวร์จีน
4 วัน 3 คืน
สรุปการเดินทาง
 • เทียนสิน - นั่งรถไฟความเร็วสูง - ปักกิ่ง
 • พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน – โรงงานไข่มุก – ร้านยาจีน - จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้ามกู้กง – ร้านชา – ชมกายกรรมปังกิ่ง
 • กำแพงเมืองจีน(ด่านจียงกวน) – ร้านหยก - พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง – ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิค
 • ประตูชัย – ผิเซียะ – ร้านผ้าไหม - ตลาดรัสเซีย – สนามบินเทียนสิน
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
24 - 27 ตุลาคม 2560
฿18,999
#4963 ทัวร์จีน
5 วัน 4 คืน
สรุปการเดินทาง
 • ปักกิ่ง-ถนนโบราณเฉียนเหมิน -จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง -ศูนย์ใบชา - หอฟ้าเทียนถาน -ชมกายกรรมปักกิ่ง
 • ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสนามกีฬาว่ายน้ำ -ศูนย์วิจัยการแพทย์แผนโบราณ-พระราชวังฤดูร้อน
 • ร้านไข่มุก -ร้านหยก –กำแพงเมืองด่านจีหยงกวน -ร้านบัวหิมะ –ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย-ถนนหวังฝู่จิ่ง
 • ร้านผ้าไหม-วัดลามะ - ปักกิ่ง
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
10 - 14 พฤศจิกายน 2560
฿25,900
1 - 5 ธันวาคม 2560
฿26,900
22 - 26 ธันวาคม 2560
฿25,900
27 - 31 ธันวาคม 2560
฿27,900
31 ธ.ค. - 4 ม.ค. 2561
฿28,900
#4969 ทัวร์จีน
5 วัน 4 คืน
สรุปการเดินทาง
 • ปักกิ่ง-ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสนามกีฬาว่ายน้ำ
 • พระราชวังฤดูร้อน(รวมนั่งเรือ)-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง(พิเศษเข้าชมห้องเก็บสมบัติจักรพรรดิ+กำแพง 9 มังกร)-โชว์แมนจู
 • ร้านบัวหิมะ-ทุ่งดอกลาเวนเดอร์-กำแพงเมืองจีน(ด่านจีหยงกวน)-ถนนหวังฝูจิ่ง
 • กำแพงเก่าราชวงศ์หมิง-พิพิธภัณฑ์ผี่เซี๊ยะ-ตลาดหงเฉียว-ร้านหยก-ซอยหูถ้ง(นั่งรถสามล้อชมวิว)-ตลาดรัสเซีย
 • ไร่องุ่น-พิพิธภัณฑ์ไวน์แดง+หมู่บ้านยุโรป-ปักกิ่ง-กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
10 - 14 พฤศจิกายน 2560
฿29,900
1 - 5 ธันวาคม 2560
฿31,900
22 - 26 ธันวาคม 2560
฿29,900
27 - 31 ธันวาคม 2560
฿32,900
30 ธ.ค. - 3 ม.ค. 2561
฿33,900
31 ธ.ค. - 4 ม.ค. 2561
฿33,900
#4981 ทัวร์จีน
6 วัน 4 คืน
สรุปการเดินทาง
 • สนามบินสุวรรณภูมิ
 • จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังโบราณกู้กง – ร้านไข่มุก – ชมกายกรรมปักกิ่ง
 • ร้านหยก – กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน – ผี่เซี๊ยะ – ตลาดรัสเซีย – ผ่านชมสนามกีฬารังนก
 • ปักกิ่ง – เซี่ยงไฮ้ – ตลาดร้อยปี เฉินหวังเมี่ยว – ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา – หาดไว่ทาน
 • หมู่บ้านจูเจียเจี้ยว+ ล่องเรือ – ร้านผ้าไหม – พิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้ – ช้อปปิ้งถนนนานกิง
 • ร้านบัวหิมะ – ตลาดถาวเป่าเฉิง
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
21 - 26 พฤศจิกายน 2560
฿20,900
28 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2560
฿21,900
#4997 ทัวร์จีน
5 วัน 3 คืน
สรุปการเดินทาง
 • สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินกรุงปักกิ่ง
 • ปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - ร้านนวดเท้า - หอบูชาเทียนถาน - ร้านหมอนยางพารา - กายกรรมปักกิ่ง
 • พระราชวังฤดูร้อน “อวี้เหอหยวน” - ร้านไข่มุก - วัดหลิงกวง (พระเขี้ยวแก้ว) - ร้านผ้าไหม - ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย
 • ร้านหยก - กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน - ร้านบัวหิมะ - ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสนามกีฬาว่ายน้ำ - ถนนหวังฟูจิ่ง
 • สนามบินปักกิ่ง - สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
29 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2560
฿15,799
13 - 17 ธันวาคม 2560
฿16,799
#5050 ทัวร์จีน
4 วัน 3 คืน
สรุปการเดินทาง
 • เทียนสิน - นั่งรถไฟความเร็วสูง - ปักกิ่ง
 • จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้ามกู้กง- พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน-ชมกายกรรมปักกิ่ง
 • กำแพงเมืองจีน(ด่านจียงกวน)- พิพิธภัณฑ์ภาพ3มิติ - ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิก
 • ประตูชัย - ตลาดรัสเซีย- สนามบินเทียนสิน
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
21 - 24 ตุลาคม 2560
฿18,888
26 - 29 ตุลาคม 2560
฿15,888
28 - 31 ตุลาคม 2560
฿15,888
28 - 31 ตุลาคม 2560
฿15,888
9 - 12 พฤศจิกายน 2560
฿15,888
16 - 19 พฤศจิกายน 2560
฿15,888
16 - 19 พฤศจิกายน 2560
฿15,888
23 - 26 พฤศจิกายน 2560
฿15,888
23 - 26 พฤศจิกายน 2560
฿15,888
2 - 5 ธันวาคม 2560
฿15,888
5 - 8 ธันวาคม 2560
฿16,888
5 - 8 ธันวาคม 2560
฿16,888
#5055 ทัวร์จีน
5 วัน 3 คืน
สรุปการเดินทาง
 • สนามบินสุวรรณภูมิ
 • ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม – ร้านใบชา – อุทยานเป๋ยไห่ – ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง
 • พระราชวังฤดูร้อน – ร้านไข่มุก - วัดลามะ – นั่งสามล้อชมย่านโบราณหูถ้ง– ร้านนวดฝ่าเท้า - The Place
 • ร้านหยก – กำแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน – ถ่ายรูปหน้าสนามกีฬารังนก – ร้านสมุนไพรเพื่อสุขภาพ (บัวหิมะ) – ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง
 • ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน - หอบูชาฟ้าเทียนถาน – ร้านปี่เซียะ- ตลาดรัสเซีย – ปักกิ่ง - สนามบินสุวรรณภูมิ
  เมนูพิเศษ !! ให้ท่านได้ลิ้มรสเป็ดปักกิ่ง และสุกี้สมุนไพร
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
1 - 5 พฤศจิกายน 2560
฿14,777
3 - 7 พฤศจิกายน 2560
฿14,777
9 - 13 พฤศจิกายน 2560
฿14,777
15 - 19 พฤศจิกายน 2560
฿14,777
17 - 21 พฤศจิกายน 2560
฿14,777
23 - 27 พฤศจิกายน 2560
฿14,777
24 - 28 พฤศจิกายน 2560
฿14,777
29 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2560
฿14,777
30 พ.ย. - 4 ธ.ค. 2560
฿14,777
1 - 5 ธันวาคม 2560
฿17,777
2 - 6 ธันวาคม 2560
฿17,777
6 - 10 ธันวาคม 2560
฿16,777
7 - 11 ธันวาคม 2560
฿17,777
8 - 12 ธันวาคม 2560
฿17,777
13 - 17 ธันวาคม 2560
฿16,777
14 - 18 ธันวาคม 2560
฿16,777
#5377 ทัวร์จีน
5 วัน 4 คืน
สรุปการเดินทาง
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ปักกิ่ง – กายกรรมปักกิ่ง
 • ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – พระราชวังฤดูร้อน – ศูนย์วิจัยการแพทย์แผนโบราณเป่าฟู่หลิง – ถนนหวังฟูจิ่ง
 • หอฟ้าเทียนถาน – วัดลามะ – ร้านไข่มุกน้ำจืด – วัดพระเขี้ยวแก้ว – ร้านผ้าไหมจีนถนนวัฒนธรรมเฉียนเหมิน
 • กำแพงเมืองจีน(ด่านจียงกวน) – ร้านหยก – ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิค 2008 THE PLACE
 • ร้านผีเซี๊ยะ – ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
19 - 23 ตุลาคม 2560
฿30,100

รวมทัวร์ปักกิ่ง 2560-2561 เส้นทางทัวร์จีน ปักกิ่ง ปักกิ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศจีน เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่เคยไปเที่ยวจีนมาก่อนเป็นอย่างมาก เนื่องจากที่ปักกิ่งจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากกว่าเมืองอื่นๆ ทั้งยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมาย ทั้งแหล่งช้อปปิ้ง และสถานที่ยอดฮิตอย่าง กำแพงเมืองจีนก็อยู่ที่ปักกิ่งอีกด้วย เมื่อไปเที่ยวทัวร์ปักกิ่งกับเรา หากมีปัญหา หรือต้องการไปซื้อของฝาก สามารถปรึกษาไกด์ที่พาคุณเที่ยวได้ตลอดเวลา โดยปกติแล้วทัวร์โตเกียวจะใช้เวลาในการท่องเที่ยวประมาณ 5 วัน 4 คืน กำลังดี ไม่มากไม่น้อยเกินไป ราคาอยู่ที่ 12,000 บาท - 30,000 บาท หากราคาไม่เกิน 15,000 บาท ถือว่าเป็น ทัวร์ปักกิ่ง ราคาถูก

Holiday
02-013-5353