ใบอนุญาต 11/08583
02-013-5333
Line icon LINE: @tourkrub.co
เพิ่มเพื่อน
ทัวร์อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส

ทัวร์อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส

#4192 ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
9 วัน 6 คืน
สรุปการเดินทาง
 • โรม(อิตาลี) – โรม – โคลอสเซียม – น้ำพุเทรวี่– กรุงวาติกัน – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ –วิหารแพนเธออน – ปิซ่า
 • เมืองปิซ่า – หอเอนปิซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก – เมสเตร้ – นั่งเรือสู่เกาะเวนิส – สะพานถอนลมหายใจ
 • จัตุรัสซานมาร์โค – วิหารซานมาร์โค – เมสเตร้ – มิลาน – อินเทอร์ลาเค่น( สวิตเซอร์แลนด์ ) – พิชิตยอดเขาจุงเฟรา
 • สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป – ถ้ำน้ำแข็ง 1000ปี – สวิสสฟิงซ์ – ลูเซิร์น – สะพานไม้ชาเปล – อนุสาวรีย์สิงโต
 • อิสระเดินเล่นชิวๆชมเมือง – ดิจอง – รถไฟด่วน TGV – พระราชวังแวร์ซายส์ – ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ – ถนนชองเอลิเซ่
 • ประตูชัยปารีส – อาหารพื้นเมืองหอยเอสคาโก้อบเนยในร้านสุดหรู
 • พักสวิตเซอร์แลนด์ 2 คืน ///// พัก Interlaken ///// นั่งรถไฟ TGV ///// ขึ้นหอไอเฟลชั้น 2
 • พิเศษ!! กับเมนูอิตาลีสปาเก็ตตี้ , ฟองดูต้นตำหรับสวิตเซอร์แลนด์ , ฝรั่งเศส หอยเอสคาโก้ + ไวน์ + เป็ดอบซอสส้ม/สเต๊กเนื้อ/ปลา + ของหวาน
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
11 - 19 พฤศจิกายน 2560
฿75,555
18 - 26 พฤศจิกายน 2560
฿76,555
26 ธ.ค. - 3 ม.ค. 2561
฿82,900
28 ธ.ค. - 5 ม.ค. 2561
฿86,900
#4186 ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
8 วัน 5 คืน
สรุปการเดินทาง
 • มิลาน – เมืองตากอากาศโคโม่ – แองเกิลเบิร์ก (สวิตเซอร์แลนด์ )
 • แองเกิลเบิร์ก – ยอดเขาทิตลิส –เมืองตากอากาศลูเซิร์น – มัลเฮ้าส์ (ประเทศฝรั่งเศส)
 • ทิทิเซ่ –ป่าดำ – กอลมาร์ –ดิจอง (ประเทศฝรั่งเศส)
 • ดิจอง –พระราชวังแวร์ซายส์ –ล่องเรือบาตามูซ –ปารีส (ประเทศฝรั่งเศส)
 • มงมาร์ต – โบสถ์นอร์ทเธอดาม – DUTY FREE – พีระมิตแก้ว – แกลลารี่ ลาฟาแยตต์ – ช้อปปิ้ง
 • ปารีส –ประตูชัย –หอไอเฟล
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
2 - 9 พฤศจิกายน 2560
฿56,555
9 - 16 พฤศจิกายน 2560
฿56,555
23 - 30 พฤศจิกายน 2560
฿56,555
30 พ.ย. - 7 ธ.ค. 2560
฿57,555
7 - 14 ธันวาคม 2560
฿57,555
28 ธ.ค. - 4 ม.ค. 2561
฿62,999
#4824 ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
8 วัน 5 คืน
สรุปการเดินทาง
 • ซูริค – โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ - ลูเซิร์น –สิงโตหินแกะสลัก - อินเทอร์ลาเกน - กรินเดอวาลด์ - ยอดเขาจุงเฟรา – ลานสฟิงซ์ - ดิจอง
 • ดิจอง – ปารีส – พระราชวังแวร์ซายส์ - ประตูชัยนโปเลียน - หอไอเฟล - แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
 • อิสระเต็มวัน เต็มอิ่มกับมหานครปารีส
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
19 - 26 พฤศจิกายน 2560
฿54,500
#4826 ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
8 วัน 5 คืน
สรุปการเดินทาง
 • ดูไบ – เกาะเวนิส – เวนิส เมสเตร้-– มิลาน – มหาวิหารมิลาน – อินเทอร์ลาเก้น
 • กรินเดอร์วาล – ยอดเขาจุงเฟรา – ลูเซิร์น – ดิจอง – ปารีส
 • ปารีส – พระราชวังแวร์ซายน์ – ล่องเรือบาโตมุซ- หอไอเฟล – ช้อปปิ้ง – สนามบิน – ดูไบ
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
28 พ.ย. - 5 ธ.ค. 2560
฿59,900
29 พ.ย. - 6 ธ.ค. 2560
฿59,900
4 - 11 ธันวาคม 2560
฿59,900
26 ธ.ค. - 2 ม.ค. 2561
฿75,900
30 ม.ค. - 6 ก.พ. 2561
฿59,900
7 - 14 กุมภาพันธ์ 2561
฿59,900
28 ก.พ. - 7 มี.ค. 2561
฿59,900
14 - 21 มีนาคม 2561
฿59,900
28 มี.ค. - 4 เม.ย. 2561
฿59,900
#4829 ทัวร์ฝรั่งเศส
6 วัน 3 คืน
สรุปการเดินทาง
 • ปารีส – มงมาร์ต - มหาวิหารนอเตรอดามแห่งปารีส – หอไอเฟล – ล่องเรือแม่น้ำแซน
 • พระราชวังแวร์ซายน์ – พิพิธภัณฑ์น้ำหอม – ช้อปปิ้ง แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
 • Outlet – ประตูชัยนโปเลียน – อิสระช้อปปิ้งถนนชองป์เอลิเซ่
 • ปารีส – สนามบิน – กรุงเทพฯ
 • พิเศษ...เมนูหอยเอสคาโก้ อาหารขึ้นชื่อของฝรั่งเศส!!
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
6 - 11 ธันวาคม 2560
฿39,500
#5108 ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
9 วัน 6 คืน
สรุปการเดินทาง
 • ปารีส – พระราชวังแวร์ซายส์ –พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ –ล่องเรือแม่น้ำแซน – ชมเมือง– อาหารพื้นเมืองหอยเอสคาโก้อบเนยในร้านสุดหรู
 • ชั้น 2 ของ หอไอเฟิล – ประตูชัย – ช็อปปิ้งห้างแกลลารี่ ลาฟาแยตต์ รถไฟด่วน TGV – ดิจอง
 • ดิจอง – ลูเซิร์น – สะพานไม้ชาเปล – อนุสาวรีย์สิงโต (สวิตเซอร์แลนด์)
 • ลูเซิล์น – ยอดเขาจุงเฟรา Top of Europe – อินเทอร์ลาเก้น
 • อินเทอร์ลาเก้นมิลาน – เวนิส
 • เวนิส– ปีซ่า – หอเอนปีซ่า
 • ปีซ่า – โรม – วาติกัน – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – โคลอสเซี่ยม – น้ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
10 - 18 พฤศจิกายน 2560
฿76,555
28 พ.ย. - 6 ธ.ค. 2560
฿76,555
3 - 11 ธันวาคม 2560
฿87,900
27 ธ.ค. - 4 ม.ค. 2561
฿89,900
#5315 ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
9 วัน 6 คืน
สรุปการเดินทาง
 • โดฮาร์ - โรม – นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ - โคลอสเซียม - เขตเมืองเก่า – น้ำพุเทรวี่ – วิหารแพนธีออน – บันไดเสปน – ปราโต้
 • หอเอนเมืองปิซ่า – เมสเตร้ – เกาะเวนิส – สะพานถอนลมหายใจ – จัตุรัสซานมาโค - วิหารเซ็นต์มาร์ค - ล่องเรือกอนโดล่า***
 • เวนิส เมสเตร้ - อินเทอร์ลาเค่น – เดินเที่ยวชมเมือง
 • อินเทอร์ลาเค่น – กรินเดลวาลด์ – นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา- ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี - ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า – ไคลน์ไชเด็ค - ดีจอง
 • ดีจอง - นั่งรถไฟ TGV – ปารีส - มองมาร์ต – มหาวิหารซาเคร-เกอร์ - ล่องเรือแม่น้ำแซนน์
 • เข้าพระราชวังแวร์ซายย์ – เข้าพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - ขึ้นชมวิวบนหอไอเฟล ชั้น 2
 • ปารีส - City Tour - Duty Free - ช้อปปิ้งแบรนด์เนม – ห้างลาฟาแยต
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
7 - 15 พฤศจิกายน 2560
฿69,900
21 - 29 พฤศจิกายน 2560
฿69,900
29 พ.ย. - 7 ธ.ค. 2560
฿69,900
5 - 13 ธันวาคม 2560
฿69,900
26 ธ.ค. - 3 ม.ค. 2561
฿75,900

แพ็คเกจทัวร์ยุโรป ที่จะพาท่านเที่ยวเส้นทางยอดนิยม เที่ยวอิตาลี สวิส และฝรั่งเศส ได้สัมผัสกับประสบการณ์ที่ครบครัน ทั้ง ชิม ชม และ ช้อป รวมแพ็คเกจราคาถูกและแพง เที่ยวยุโรปกับแพ็คเกจสุดคุ้มและหลากลาย นำท่านเที่ยวเกาะเวนิส อันสุดแสนโรแมนติก ชมมหานครแห่งแฟชั่นมิลาน เมืองหลวงแห่งแฟชั่นโลก เต็มอิ่มกับดินแดนที่มีธรรมชาติอันงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่สวิตเซอร์แลนด์ แวะเที่ยวลูเซิร์นเมืองยอดนิยม พาขึ้นรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป เข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์ อันยิ่งใหญ่ ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับหอไอเฟล สัญลักษณ์ที่โดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารีส ช้อปปิ้งร้านค้าปลอดภาษีและในห้างใหญ่ใจกลางกรุงปารีส ที่นี้เรามีให้ท่านเลือกซื้อ เลือกชมอย่างมากมาย

Holiday
02-013-5353