ใบอนุญาต 11/08583
02-013-5333
Line icon LINE: @tourkrub.co
เพิ่มเพื่อน

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้

#3885 ทัวร์จีน
5 วัน 3 คืน
สรุปการเดินทาง
 • สนามบินสุวรรณภูมิ
 • เซี่ยงไฮ้-อู๋ซี-พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง)-ร้านไข่มุก-ซูโจว-จัตุรัสหยวนหยง (SUZHOU HARMONY TIME SQUARE)
 • หังโจว-ร้านผ้าไหม-ล่องทะเลสาบซีหู(เรือเหมา)-หมู่บ้านใบชา-ถนนโบราณเหอฝังเจีย
 • หังโจว-เซี่ยงไฮ้-ร้านนวดฝ่าเท้า+บัวหิมะ -หาดไว่ทาน-อุโมงค์เลเซอร์-ถนนานกิง-ตลาดก๊อปปี้ TAOBAOCHENG-ชมกายกรรม ERA
 • วัดพระหยกขาว-ร้านหยก-ตลาดเฉินหวงเมี่ยว –บุฟเฟต์เซี่ยงไฮ้ - กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
21 - 25 ธันวาคม 2560
฿19,900
28 ธ.ค. - 1 ม.ค. 2561
฿21,900
30 ธ.ค. - 3 ม.ค. 2561
฿22,900
#4140 ทัวร์จีน
4 วัน 3 คืน
สรุปการเดินทาง
 • หังโจว-หนิงปอ-เกาะผู่โถวซาน-วัดผู่จี้-วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป- วัดไผ่ม่วง-หนานไห่กวนอิม
 • เกาะผู่โถวซาน-เซี่ยงไฮ้-ร้านนวดฝ่าเท้า-ถนนนานกิง-หาดไว่ทาน-อุโมงค์เลเซอร์
 • วัดพระหยกขาว-ร้านหยก -ตลาดเฉินหวงเมี่ยว-ร้านผ้าไหม-หังโจว
 • ล่องทะเลสาบซีหู-หมู่บ้านใบชา-ถนนโบราณเหอฝังเจีย-สวนฮั่วกังกวนหยู-หังโจว

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
26 - 29 ตุลาคม 2560
฿18,900
2 - 5 พฤศจิกายน 2560
฿18,900
9 - 12 พฤศจิกายน 2560
฿18,900
23 - 26 พฤศจิกายน 2560
฿18,900
21 - 24 ธันวาคม 2560
฿19,900
#4352 ทัวร์จีน
5 วัน 4 คืน
สรุปการเดินทาง
 • เซี่ยงไฮ้-ย่านซินเทียนตี้
 • เซี่ยงไฮ้-หังโจว-ร้านผ้าไหม-ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา)-หมู่บ้านใบชา-ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
 • หังโจว-หนิงปอ-เกาะผู่โถวซาน-วัดผู่จี้-วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป-องค์เจ้าแม่กวนอิมทะเลใต้-เกาะผู่โถวซาน-หนิงปอ
 • หนิงปอ-เซี่ยงไฮ้-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-หาดไว่ทาน-ถนนนานกิง
 • ร้านหยก-ตลาดเฉินหวังเมี่ยว-พิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-เซี่ยงไฮ้
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
10 - 14 พฤศจิกายน 2560
฿22,799
#4471 ทัวร์จีน
5 วัน 3 คืน
สรุปการเดินทาง
 • กรุงเทพฯ – เซี่ยงไฮ้ – อูซี – พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง) – ร้านไข่มุก – หังโจว – ถนนโบราณเห่อฟางเจี่ย
 • หังโจว – ล่องเรือทะเลสาบซีหู –ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน – ร้านผ้าไหม – เซี่ยงไฮ้ – ช้อปปิ้งถนนนานกิง
 • ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) – ลอดอุโมงค์เลเซอร์ – หาดไว่ทาน – หอไข่มุก Sky Walk – ร้านหยก – ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยว
 • เซี่ยงไฮ้ – กรุงเทพฯ
 • เมนูพิเศษ !! เสี่ยวหลงเปา ไก่แดง ไก่ขอทาน หมูพันปี ซี่โครงหมูอูซี
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
25 - 29 ตุลาคม 2560
฿15,777
1 - 5 พฤศจิกายน 2560
฿14,777
4 - 8 พฤศจิกายน 2560
฿14,777
8 - 12 พฤศจิกายน 2560
฿14,777
15 - 19 พฤศจิกายน 2560
฿14,777
22 - 26 พฤศจิกายน 2560
฿14,777
29 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2560
฿14,777
28 ธ.ค. - 1 ม.ค. 2561
฿17,777
#4571 ทัวร์จีน
5 วัน 3 คืน
สรุปการเดินทาง
 • เซี่ยงไฮ้-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-ขึ้นตึก JINMAO TOWER ชั้นที่ 88-เซี่ยงไฮ้-อู๋ซี-ร้านไข่มุก สวนพุทธศาสนาเหนี่ยนฮวาวาน
 • อู๋ซี-หังโจว-ร้านผ้าไหม-ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา)-หมู่บ้านใบชา-หังโจว-เซี่ยงไฮ้
 • หาดไว่ทาน-ถนนนานกิง-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว-ร้านหยก-เซี่ยงไฮ้-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
8 - 12 พฤศจิกายน 2560
฿14,799
7 - 11 ธันวาคม 2560
฿15,799
#4964 ทัวร์จีน
4 วัน 3 คืน
สรุปการเดินทาง
 • หังโจว-ล่องเรือทะเลสาบซีหู-ร้านใบชา-หังโจว-ถุนซี
 • ถุนซี-หวงซาน(กระเช้า)-ชมทะเลเมฆ-หุบเขาซีไห่-ยอดกวงหมิงติง-หินบินมา-นั่งกระเช้าลงเขา-ถนนโบราณถุนซี
 • ถุนซี-ร้านผ้าไหม-เซี่ยงไฮ้-ร้านยาสมุนไพรจีน-หาดไว่ทาน-อุโมงค์เลเซอร์-หอไข่มุก
 • ร้านหยก-ตลาดเถาเป่า-เซี่ยงไฮ้-หังโจว- ร้านยางพารา- ช้อปปิ้งOUTLET-หังโจว
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
21 - 24 ธันวาคม 2560
฿19,900
#5253 ทัวร์จีน
5 วัน 3 คืน
สรุปการเดินทาง
 • เซี่ยงไฮ้
 • เซี่ยงไฮ้-เมืองโบราณจูเจียเจียว-ล่องเรือชมเมือง-ร้านผ้าไหม-เซี่ยงไฮ้-ย่านซินเทียนตี้
 • เซี่ยงไฮ้-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-หอไข่มุก-Sky Walk-อุโมงค์เลเซอร์-หาดไว่ทัน-ถนนนานกิง-ร้านหยก-ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยว
 • เซี่ยงไฮ้ – เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ (รวมรถบัสรับ-ส่ง พร้อมไกด์และหัวหน้าทัวร์บริการ)
 • เซี่ยงไฮ้
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
27 - 31 ตุลาคม 2560
฿16,999
10 - 14 พฤศจิกายน 2560
฿16,999
17 - 21 พฤศจิกายน 2560
฿16,999
24 - 28 พฤศจิกายน 2560
฿16,999
2 - 6 ธันวาคม 2560
฿19,999
8 - 12 ธันวาคม 2560
฿19,999
30 ธ.ค. - 3 ม.ค. 2561
฿22,999
#4573 ทัวร์จีน
5 วัน 3 คืน
สรุปการเดินทาง
 • เซี่ยงไฮ้-หาดไว่ทาน-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-ร้านใบชา-ถนนนานกิง-ขึ้นตึก SWFC (ชั้น 100) ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ)
 • เซี่ยงไฮ้-จูเจียเจี่ยว-หมู่บ้านโบราณจูเจียเจี่ยว+ล่องเรือ-เซี่ยงไฮ้-ร้านหยก-ตลาดก๊อปปี้เถาเป่าเฉิง-ย่านซินเทียนตี้
 • สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดีสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้า)
 • เซี่ยงไฮ้-สนามบิน
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
1 - 5 ธันวาคม 2560
฿19,799
13 - 17 ธันวาคม 2560
฿19,799
3 - 7 มกราคม 2561
฿19,799
24 - 28 มกราคม 2561
฿19,799
#5425 ทัวร์จีน
5 วัน 3 คืน
สรุปการเดินทาง
 • เซี่ยงไฮ้ – หังโจว – ล่องเรือทะเลสาบซีหู - เมืองเจี้ยนเต๋อ – ถ้ำน้ำแข็ง – สะพานกระจก - เมืองอี้อู่
 • อี้อู – ตลาดค้าส่งใหญ่ที่สุดในโลก – ผ้าไหม – ยางพารา - เซี่ยงไฮ้ - ถนนนานกิง
 • ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) – หาดไว่ทาน - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - ตึกSWFC ชั้น100 - ตลาด100ปี เฉินหวังเมี่ยว
 • เมนูพิเศษ !! เสี่ยวหลงเปา- ไก่ขอทาน-หมูพันปี-ซี่โครงหมูอูซี

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
25 - 29 ตุลาคม 2560
฿11,777
2 - 6 พฤศจิกายน 2560
฿16,999
9 - 13 พฤศจิกายน 2560
฿14,777
16 - 20 พฤศจิกายน 2560
฿14,777
23 - 27 พฤศจิกายน 2560
฿14,777
1 - 5 ธันวาคม 2560
฿16,777
7 - 11 ธันวาคม 2560
฿16,777
29 ธ.ค. - 2 ม.ค. 2561
฿20,777
30 ธ.ค. - 3 ม.ค. 2561
฿20,777
#5578 ทัวร์จีน
5 วัน 4 คืน
สรุปการเดินทาง
 • นานกิง - หังโจว - ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา) - หมู่บ้านใบชา - ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
 • หังโจว - เซี่ยงไฮ้ - ร้านผ้าไหม - ร้านยางพารา - หาดไว่ทาน - ลอดอุโมงค์เลเซอร์-ร้านหยก
 • ถนนนานกิง - ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) - เซี่ยงไฮ้ - อู๋ซี - ร้านไข่มุก - สวนพุทธศาสนาเหนี่ยนฮวาวาน
 • อู๋ซี - ซูโจว - วัดฉงหยวน - ซูโจว - นานกิง
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
28 ธ.ค. - 1 ม.ค. 2561
฿19,555
29 ธ.ค. - 2 ม.ค. 2561
฿19,555
30 ธ.ค. - 3 ม.ค. 2561
฿19,555
17 - 21 มีนาคม 2561
฿14,555
#5646
5 วัน 3 คืน
สรุปการเดินทาง
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
15 - 19 พฤศจิกายน 2560
฿14,900
17 - 21 พฤศจิกายน 2560
฿14,900
23 - 27 พฤศจิกายน 2560
฿14,900
25 - 29 พฤศจิกายน 2560
฿14,900
5 - 9 ธันวาคม 2560
฿14,900
13 - 17 ธันวาคม 2560
฿14,900
27 - 31 ธันวาคม 2560
฿23,900
28 ธ.ค. - 1 ม.ค. 2561
฿25,900
30 ธ.ค. - 3 ม.ค. 2561
฿25,900
#5727 ทัวร์จีน
5 วัน 4 คืน
สรุปการเดินทาง
 • สนามบินดอนเมือง-นานกิง-อู๋ซี
 • อู๋ซี-พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง)-ร้านไข่มุก-อู๋ซี-เซี่ยงไฮ้-ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ)-หาดไว่ทาน - ถนนนานกิง
 • สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดีสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้า)
 • ลอดอุโมงค์เลเซอร์-ร้านหยก-เซี่ยงไฮ้-หังโจว-ร้านผ้าไหม-ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
 • ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา)-หมู่บ้านใบชา-หังโจว-นานกิง-สนามบินดอนเมือง
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
9 - 13 ธันวาคม 2560
฿22,799
28 ธ.ค. - 1 ม.ค. 2561
฿25,799
29 ธ.ค. - 2 ม.ค. 2561
฿25,799
30 ธ.ค. - 3 ม.ค. 2561
฿25,799
17 - 21 มีนาคม 2561
฿19,799
#5819 ทัวร์จีน
5 วัน 3 คืน
สรุปการเดินทาง
 • สนามบินสุวรรณภูมิ
 • เซี่ยงไฮ้ – หังโจว – ล่องทะเลสาบซีหู –ร้านยางพารา -สวนใบชาหลงจิ่ง – ถนนโบราณซ่งเหอฟ่างเจีย
 • หังโจว – โรงงานผ้าไหม – เซี่ยงไฮ้ – ขึ้นตึก SWFC จุดชมวิวชั้น 101– อิสระช็อปปิ้งถนนนานกิง – หาดไว่ทาน
 • เซี่ยงไฮ้ – อิสระเต็มวันเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ ( รวมค่าเข้า )
 • ร้านหยก –ร้านบัวหิมะ- วัดพระหยก – ตลาดร้อยปีเฉิงหวงเมี่ยว – ตลาดเถาเป่าเฉิง – เซี่ยงไฮ้ - สนามบิน
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
12 - 16 ธันวาคม 2560
฿15,999
#5894 ทัวร์จีน
5 วัน 4 คืน
สรุปการเดินทาง
 • สนามบิน– เมืองหังโจว – จิ่วหัวซาน – สวนพุทธธรรมจิ่วหัวซาน (รวมรถราง) + รูปปั้นองค์ตี้จ้างหวาง) เมืองหวงซาน
 • จิ่วหัวซาน – หวงซาน – กระเช้าไท่ผิง – หุบเขาซีไห่ – ขึ้นเขากวางหมิงติ่ง – ชมหินพิสดาร – จุดชมทะเลเมฆ
 • หวงซาน – เมืองหังโจว – ร้านยาบัวหิมะ – ล่องทะเลสาบซีหู – สวนชามังกรหลงจิ๋ง – ถนนเหอฝั่งเจี่ย
 • หังโจว – ร้านผ้าไหม – เซี่ยงไฮ้ – ตลาดร้อยปี – อุโมงค์เลเซอร์ – หาดว่านทาน – ถนนนานกิง
 • เซี่ยงไฮ้ – ร้านหยก – วัดพระหยกขาว – ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา – หังโจว – ชอปปิ้ง Outlet HANGZHOU– กรุงเทพ
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
28 ต.ค. - 1 พ.ย. 2560
฿22,999
2 - 6 ธันวาคม 2560
฿23,999
30 ธ.ค. - 3 ม.ค. 2561
฿24,999

รวมทัวร์เซี่ยงไฮ้ 2560-2561 เส้นทางทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ เป็นเมืองใหญ่ของจีนที่มีสถานที่ท่องเที่ยวให้คุณได้เลือกอย่างหลากหลาย ซึ่งไฮไลท์หลักของที่นี่คงหนีไม่พ้น สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ หรือจะมาซึมซับวัฒนธรรมของชาวจีนจากวัดเจ้าแม่กวนอิม หรือชมธรรมชาติที่เขาหวงซานก็ได้ เซี่ยงไฮ้มีครบ เมื่อไปเที่ยวทัวร์เซี่ยงไฮ้กับเรา หากมีปัญหา หรือต้องการไปซื้อของฝาก สามารถปรึกษาไกด์ที่พาคุณเที่ยวได้ตลอดเวลา โดยปกติแล้วทัวร์เซี่ยงไฮ้จะใช้เวลาในการท่องเที่ยวประมาณ 5 วัน 3 คืน กำลังดี ไม่มากไม่น้อยเกินไป ราคาอยู่ที่ 13,000 บาท - 30,000 บาท หากราคาไม่เกิน 15,000 บาท ถือว่าเป็น ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ราคาถูก

Holiday
02-013-5353