ใบอนุญาต 11/08583
02-013-5333
Line icon LINE: @tourkrub.co
เพิ่มเพื่อน

ทัวร์โตเกียว

รวมทัวร์โตเกียว 2560-2561 เส้นทางทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ในโตเกียวเป็นเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น มีแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น เที่ยวแบบเน้นช้อปปิ้ง ก็มีย่านดังอย่าง ย่านชินจูกุ ฮาราจุกุ ชิบุย่า หรือจะเที่ยวแบบวัฒนธรรมก็จะเป็น วัดอาซากุสะ ศาลเจ้าเมจิ หรือจะตะลุยหาของกินก็มีแทบจะทุกที่เลยทีเดียว เรียกได้ว่าไปเมืองเดียวคุ้ม เมื่อไปเที่ยวทัวร์โตเกียวกับเรา หากมีปัญหา หรือต้องการไปซื้อของฝาก สามารถปรึกษาไกด์ที่พาคุณเที่ยวได้ตลอดเวลา โดยปกติแล้วทัวร์โตเกียวจะใช้เวลาในการท่องเที่ยวประมาณ 5 วัน 3 คืน กำลังดี ไม่มากไม่น้อยเกินไป ราคาอยู่ที่ 19,000 บาท - 59,900 บาท หากราคาไม่เกิน 20,000 บาท ถือว่าเป็น ทัวร์โตเกียว ราคาถูก

#3779 ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
สรุปการเดินทาง
 • กรุงเทพฯ – โตเกียว
 • วัดนาริตะ – ร้านดองกี้โฮเต้ – วัดอาซากุสะ – จุดชมวิว Tokyo Sky Tree – แช่น้ำแร่ร้อน
 • ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพถูมิอากาศ) – หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจุกุ
 • อิสระตามอัธยาศัย หรือ ท่านสามารถเลือกซื้อตั๋ว Tokyo Disneyland
 • สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
29 ส.ค. - 2 ก.ย. 2560
฿17,900
1 - 5 กันยายน 2560
฿23,900
7 - 11 กันยายน 2560
฿23,900
13 - 17 กันยายน 2560
฿25,900
19 - 23 กันยายน 2560
฿25,900
25 - 29 กันยายน 2560
฿24,900
28 ก.ย. - 2 ต.ค. 2560
฿26,900
#4212 ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
สรุปการเดินทาง
 • สนามบินนาริตะ – วัดนาริตะ – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี – ช้อปปิ้งชินจูกุ
 • โตเกียว – คามาคูระ พระใหญ๋ไดบุทสึ – โยโกฮาม่า – พิพิธภัณฑ์ราเมง – โอไดบะ – นาริตะ - ห้างเอออน ร้านดองกี้
 • อิสระท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเองตามอัธยาศัย หรือซื้อบัตรเข้าโตเกียวดิสนีย์แลนด์
 • เมนูบุฟเฟ่ต์ BBQ YAKINIKU ฟรี WIFI ON BUS
 • บริการน้ำดื่มท่านวันละ1ขวด

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
29 ส.ค. - 2 ก.ย. 2560
฿19,900
#4213 ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
สรุปการเดินทาง
 • สนามบินดอนเมือง
 • สนามบินนาริตะ – วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัด ทะเลสาบอาชิ - โอวาคุดานิ – ออนเซ็น
 • Yamanakako Flower Park - ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งชินจูกุ - นาริตะ
 • อิสระท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเองตามอัธยาศัย หรือซื้อบัตรเข้าโตเกียวดิสนีย์แลนด์
 • สนามบินนาริตะ

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
19 - 23 กันยายน 2560
฿23,900
22 - 26 กันยายน 2560
฿23,900
28 ก.ย. - 2 ต.ค. 2560
฿23,900
#4281 ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
สรุปการเดินทาง
 • นาริตะ – โอวาคุดานิ – วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี – วนอุทยานฮาโกเน่ – โอวาคุดานิ
 • ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค – ช้อปปิ้งชินจุกุ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ
 • โตเกียว – อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์
 • พิเศษ!!! อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ทานไม่อั้น ///// แช่น้ำแร่ออนเซ็น
 • พักออนเซ็น 1 คืน // นาริตะ 2 คืน
 • ***ชมทุ่งเดอกลาเวนเดอร์ ณ ทะเลสาบคาวากูชิโกะ (เฉพาะกรุ้ปที่เดินทางช่วง 16 มิ.ย - 17 ก.ค. 60)
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
23 - 27 สิงหาคม 2560
฿23,900
24 - 28 สิงหาคม 2560
฿23,900
25 - 29 สิงหาคม 2560
฿23,900
31 ส.ค. - 4 ก.ย. 2560
฿25,900
1 - 5 กันยายน 2560
฿23,900
7 - 11 กันยายน 2560
฿23,900
14 - 18 กันยายน 2560
฿23,900
20 - 24 กันยายน 2560
฿24,900
21 - 25 กันยายน 2560
฿24,900
26 - 30 กันยายน 2560
฿24,900
28 ก.ย. - 2 ต.ค. 2560
฿24,900
#4385
5 วัน 3 คืน
สรุปการเดินทาง
 • นาริตะ –วนอุทยานฮาโกเน่–ล่องเรือโจรสลัด - หุบเขาไข่ด า - โกเทมบะเอาท์เล็ท
 • ภูเขาไฟฟูจิช้ัน 5 (ขึน้ อยู่กบั สภาพอากาศ) –พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหวโตเกียว–วดัอาซากุสะถ่ายรูปแลนด์ มาร์คแห่งใหม่โตเกียวสกายทรี(ด้านหน้า) – ช้อปปิ้งชินจูกุ
 • โตเกียว–อิสระช้อปปิ้ งหรือเลือกซื้อทัวร์พิเศษ “โตเกียวดิสนีย์แลนด์”
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
21 - 25 ตุลาคม 2560
฿30,999
#4418 ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
สรุปการเดินทาง
 • กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ
 • สนามบินนาริตะ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ (สั้น 10 นาที) – สวนดอกไม้ HANANO MIYAKO PARK – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ทะเลสาบยามานากะโกะ
 • ทะเลสาบยามานากะโกะ – ฟูจิคิวไฮแลนด์ – วัดอาซะกุซ่า – TOKYO SKY TREE (ถ่ายรูป) – ช้อปปิ้งชินจูกุ – นาริตะ
 • อิสระฟรีช้อปปิ้งตลอดทั้งวัน หรือ ซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าเดินทาง)
 • สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ
 • พิเศษบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์และแช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น!!
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
30 ส.ค. - 3 ก.ย. 2560
฿19,900
27 ก.ย. - 1 ต.ค. 2560
฿21,900
#4445 ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
สรุปการเดินทาง
 • สนามบินนาริตะ – อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – โอชิโนะฮักไค หมู่บ้านบ่อน้ำศักสิทธิ์
 • ภูเขาไฟฟูจิ – โตเกียว – วัดอาซากุซะ – TOKYO SKY TREE (แวะถ่ายภาพ) – ย่านชินจุกุ – สนามบินนาริตะ
 • อิสระช้อปปิ้งในเมืองโตเกียว ไม่มีรถโค้ชบริการตลอดวัน / เดินทางโดยรถไฟตลอดวัน**(ค่ารถไฟไม่รวมในค่าทัวร์)
 • สัมผัสการแช่น้ำแร่แบบชาวญี่ปุ่นแท้ ** ONSEN!!!**
 • พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ไม่อั้น //////// หมูย่างหินภูเขาไฟ
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
7 - 11 กันยายน 2560
฿26,900
14 - 18 กันยายน 2560
฿26,900
21 - 25 กันยายน 2560
฿26,900
28 ก.ย. - 2 ต.ค. 2560
฿26,900
3 - 7 ตุลาคม 2560
฿29,900
5 - 9 ตุลาคม 2560
฿30,900
10 - 14 ตุลาคม 2560
฿30,900
12 - 16 ตุลาคม 2560
฿30,900
17 - 21 ตุลาคม 2560
฿29,900
19 - 23 ตุลาคม 2560
฿29,900
24 - 28 ตุลาคม 2560
฿29,900
26 - 30 ตุลาคม 2560
฿29,900
31 ต.ค. - 4 พ.ย. 2560
฿29,900
#4582 ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
สรุปการเดินทาง
 • กรุงเทพฯ-สนามบินนาริตะ
 • นาริตะ-โตเกียว-วัดอาซากุซะ-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-หุบเขาโอวาคุดานิ-อาบน้ำแร่
 • ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 [ตามสภาพอากาศ] [16 มิ.ย.-17 ก.ค.60-ชมดอกลาเวนเดอร์] / [18 ก.ค.-30 ก.ย.-หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก] - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว-เมืองโตเกียว-ช้อปปิ้ง
 • อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์
 • สนามบินนาริตะ-กรุงเทพฯ

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
30 ส.ค. - 3 ก.ย. 2560
฿20,900
1 - 5 กันยายน 2560
฿20,900
6 - 10 กันยายน 2560
฿20,900
8 - 12 กันยายน 2560
฿23,900
22 - 26 กันยายน 2560
฿23,900
27 ก.ย. - 1 ต.ค. 2560
฿23,900
#4595 ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
สรุปการเดินทาง
 • สนามบินนาริตะ
 • สนามบินนาริตะ – อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ –สะพานแขวนมิชิม่า สกายวอล์ค – โรงแรม + ออนเซ็น
 • สวนดอกไม้ – ภูเขาไฟฟูจิ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โตเกียว – วัดอาซากุสะ –ถ่ายรูปกับ โตเกียว สกาย ทรี – ช้อปปิ้ง ชินจูกุ
 • สักการะพระใหญ่ อุชิคุ ไดบุตสึ – นาริตะ – ช้อปปิ้ง อิออน – สนามบินนาริตะ
 • สนามบินดอนเมือง
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
1 - 5 กันยายน 2560
฿25,999
1 - 5 กันยายน 2560
฿25,999
2 - 6 กันยายน 2560
฿25,999
2 - 6 กันยายน 2560
฿25,999
6 - 10 กันยายน 2560
฿25,999
6 - 10 กันยายน 2560
฿25,999
7 - 11 กันยายน 2560
฿25,999
7 - 11 กันยายน 2560
฿25,999
8 - 12 กันยายน 2560
฿25,999
8 - 12 กันยายน 2560
฿25,999
9 - 13 กันยายน 2560
฿25,999
9 - 13 กันยายน 2560
฿25,999
13 - 17 กันยายน 2560
฿25,999
13 - 17 กันยายน 2560
฿25,999
14 - 18 กันยายน 2560
฿25,999
14 - 18 กันยายน 2560
฿25,999
15 - 19 กันยายน 2560
฿25,999
15 - 19 กันยายน 2560
฿25,999
16 - 20 กันยายน 2560
฿25,999
16 - 20 กันยายน 2560
฿25,999
20 - 24 กันยายน 2560
฿25,999
20 - 24 กันยายน 2560
฿25,999
21 - 25 กันยายน 2560
฿25,999
21 - 25 กันยายน 2560
฿25,999
22 - 26 กันยายน 2560
฿25,999
22 - 26 กันยายน 2560
฿25,999
23 - 27 กันยายน 2560
฿25,999
23 - 27 กันยายน 2560
฿25,999
27 ก.ย. - 1 ต.ค. 2560
฿25,999
27 ก.ย. - 1 ต.ค. 2560
฿25,999
28 ก.ย. - 2 ต.ค. 2560
฿25,999
28 ก.ย. - 2 ต.ค. 2560
฿25,999
29 ก.ย. - 3 ต.ค. 2560
฿25,999
29 ก.ย. - 3 ต.ค. 2560
฿25,999
30 ก.ย. - 4 ต.ค. 2560
฿25,999
30 ก.ย. - 4 ต.ค. 2560
฿25,999
#4716 ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
สรุปการเดินทาง
 • สนามบินนาริตะ – กระเช้าคาชิ คาชิ – ฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด ณ ทะเลสาบอาชิโกเท็มบะ เอ้าต์เลต – Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ - ออนเช็นธรรมชาติ
 • ภูเขาไฟฟูจิ – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - โตเกียว -ชินจูกุ
 • โยโกฮาม่า – พิพิธภัณฑ์ราเม็ง - เมืองคามาคุระ –พระใหญ่ไดบุสึ – โอไดบะ– ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า – นาริตะ

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
30 ก.ย. - 4 ต.ค. 2560
฿28,888
9 - 13 ตุลาคม 2560
฿28,888
#4744 ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
สรุปการเดินทาง
 • นาริตะ
 • นาริตะ-วนอุทยานฮาโกเน่–ล่องเรือทะเลสาบอาชิ–โอวาคุดานิ-ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท-อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
 • ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5)- พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว–วัดอาซากุสะ-ช้อปปิ้งชินจูกุ
 • สวนฮิตาชิ ซีไซต์ ปาร์ค ชมความงดงามของดอกโคชิอะ - วัดนาริตะ – อิออน
 • ถึงสนามบินดอนเมือง
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
5 - 9 ตุลาคม 2560
฿31,900
6 - 10 ตุลาคม 2560
฿31,900
7 - 11 ตุลาคม 2560
฿31,900
11 - 15 ตุลาคม 2560
฿31,900
12 - 16 ตุลาคม 2560
฿31,900
13 - 17 ตุลาคม 2560
฿31,900
14 - 18 ตุลาคม 2560
฿31,900
18 - 22 ตุลาคม 2560
฿33,900
20 - 24 ตุลาคม 2560
฿33,900
21 - 25 ตุลาคม 2560
฿33,900
25 - 29 ตุลาคม 2560
฿31,900
26 - 30 ตุลาคม 2560
฿31,900
28 ต.ค. - 1 พ.ย. 2560
฿31,900
#4745 ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
สรุปการเดินทาง
 • กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
 • นาริตะ-วนอุทยานฮาโกเน่–ล่องเรือทะเลสาบอาชิ–โอวาคุดานิ-ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
 • ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว –วัดอาซากุสะ- ช้อปปิ้งชินจูกุ
 • อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)
 • กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
5 - 9 ตุลาคม 2560
฿29,900
6 - 10 ตุลาคม 2560
฿29,900
10 - 14 ตุลาคม 2560
฿29,900
11 - 15 ตุลาคม 2560
฿29,900
12 - 16 ตุลาคม 2560
฿29,900
13 - 17 ตุลาคม 2560
฿29,900
14 - 18 ตุลาคม 2560
฿29,900
17 - 21 ตุลาคม 2560
฿31,900
18 - 22 ตุลาคม 2560
฿31,900
19 - 23 ตุลาคม 2560
฿31,900
20 - 24 ตุลาคม 2560
฿31,900
21 - 25 ตุลาคม 2560
฿31,900
24 - 28 ตุลาคม 2560
฿29,900
25 - 29 ตุลาคม 2560
฿29,900
26 - 30 ตุลาคม 2560
฿29,900
28 ต.ค. - 1 พ.ย. 2560
฿29,900
1 - 5 พฤศจิกายน 2560
฿29,900
2 - 6 พฤศจิกายน 2560
฿29,900
3 - 7 พฤศจิกายน 2560
฿29,900
8 - 12 พฤศจิกายน 2560
฿29,900
9 - 13 พฤศจิกายน 2560
฿29,900
10 - 14 พฤศจิกายน 2560
฿29,900
15 - 19 พฤศจิกายน 2560
฿29,900
16 - 20 พฤศจิกายน 2560
฿29,900
17 - 21 พฤศจิกายน 2560
฿29,900
22 - 26 พฤศจิกายน 2560
฿29,900
24 - 28 พฤศจิกายน 2560
฿29,900
29 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2560
฿29,900
30 พ.ย. - 4 ธ.ค. 2560
฿29,900
1 - 5 ธันวาคม 2560
฿34,900
2 - 6 ธันวาคม 2560
฿34,900
7 - 11 ธันวาคม 2560
฿34,900
8 - 12 ธันวาคม 2560
฿34,900
9 - 13 ธันวาคม 2560
฿34,900
13 - 17 ธันวาคม 2560
฿32,900
14 - 18 ธันวาคม 2560
฿32,900
15 - 19 ธันวาคม 2560
฿32,900
21 - 25 ธันวาคม 2560
฿39,900
22 - 26 ธันวาคม 2560
฿39,900
23 - 27 ธันวาคม 2560
฿39,900
27 - 31 ธันวาคม 2560
฿45,900
28 ธ.ค. - 1 ม.ค. 2561
฿47,900
29 ธ.ค. - 2 ม.ค. 2561
฿47,900
30 ธ.ค. - 3 ม.ค. 2561
฿47,900
31 ธ.ค. - 4 ม.ค. 2561
฿47,900
#4747 ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
สรุปการเดินทาง
 • นาริตะ
 • นาริตะ-วนอุทยานฮาโกเน่–ล่องเรือทะเลสาบอาชิ–โอวาคุดานิ-ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท-อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
 • ลานสกี ฟูจิเท็น – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - โอไดบะ
 • นาริตะ-ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี-วัดอาซากุสะ-ช้อปปิ้งชินจูกุ– อิออน
 • สนามบินดอนเมือง
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
1 - 5 ธันวาคม 2560
฿35,900
2 - 6 ธันวาคม 2560
฿35,900
8 - 12 ธันวาคม 2560
฿35,900
9 - 13 ธันวาคม 2560
฿35,900
14 - 18 ธันวาคม 2560
฿33,900
15 - 19 ธันวาคม 2560
฿33,900
16 - 20 ธันวาคม 2560
฿33,900
20 - 24 ธันวาคม 2560
฿33,900
21 - 25 ธันวาคม 2560
฿43,900
22 - 26 ธันวาคม 2560
฿43,900
23 - 27 ธันวาคม 2560
฿43,900
28 ธ.ค. - 1 ม.ค. 2561
฿49,900
29 ธ.ค. - 2 ม.ค. 2561
฿49,900
30 ธ.ค. - 3 ม.ค. 2561
฿49,900
31 ธ.ค. - 4 ม.ค. 2561
฿49,900
#4749 ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
สรุปการเดินทาง
 • นาริตะ
 • นาริตะ-วนอุทยานฮาโกเน่–ล่องเรือทะเลสาบอาชิ–โอวาคุดานิ-ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท -อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
 • ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5)- พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว–อุโมงค์ใบเมเปิ้ล โมมิจิ ไคโร-โอไดบะ
 • นาริตะ-ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี-วัดอาซากุสะ-ช้อปปิ้งชินจูกุ– อิออน
 • สนามบินดอนเมือง
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
1 - 5 พฤศจิกายน 2560
฿31,900
2 - 6 พฤศจิกายน 2560
฿31,900
3 - 7 พฤศจิกายน 2560
฿31,900
8 - 12 พฤศจิกายน 2560
฿31,900
9 - 13 พฤศจิกายน 2560
฿31,900
10 - 14 พฤศจิกายน 2560
฿31,900
15 - 19 พฤศจิกายน 2560
฿31,900
16 - 20 พฤศจิกายน 2560
฿31,900
17 - 21 พฤศจิกายน 2560
฿31,900
23 - 27 พฤศจิกายน 2560
฿31,900
24 - 28 พฤศจิกายน 2560
฿31,900
29 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2560
฿31,900
30 พ.ย. - 4 ธ.ค. 2560
฿31,900
#4801 ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 3 คืน
สรุปการเดินทาง
 • กรุงเทพฯ-สนามบินฮาเนดะ
 • สนามบินฮาเนดะ-ฮาโกเน่-ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-หุบเขาโอวาคุดานิ-โกเทมบะเอ้าท์เล็ต-แช่น้ำแร่
 • ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)-บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์โอชิโนะฮักไก-ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว-โตเกียว-ช้อปปิ้ง
 • อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์
 • วัดอาซากุซะ-เมืองคามาคุระ-หลวงพ่อโตไดบุทสึ-ไดเวอร์ซิตี้โอไดบะ-สนามบินฮาเนดะ
 • สนามบินฮาเนดะ-กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
6 - 11 กันยายน 2560
฿37,900
13 - 18 กันยายน 2560
฿37,900
20 - 25 กันยายน 2560
฿37,900
27 ก.ย. - 2 ต.ค. 2560
฿37,900
#4807 ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
สรุปการเดินทาง
 • สนามบินนาริตะ
 • สนามบินนาริตะ – โตเกียว – วัดอาซากุซะ – อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ – อาบน้ำแร่
 • ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 [ตามสภาพอากาศ] – ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว -ช้อปปิ้งชินจุกุ
 • สวนฮิตาชิซีไซด์พาร์ค – ชมทุ่งต้นโคเชีย – วัดนาริตะ – อิออน
 • สนามบินนาริตะ
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
5 - 9 ตุลาคม 2560
฿31,900
12 - 16 ตุลาคม 2560
฿32,900
18 - 22 ตุลาคม 2560
฿34,900
19 - 23 ตุลาคม 2560
฿34,900
25 - 29 ตุลาคม 2560
฿32,900
26 - 30 ตุลาคม 2560
฿32,900
#4813 ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 4 คืน
สรุปการเดินทาง
 • สนามบินนาริตะ – อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – หุบเขาโอวาคุดานิ
 • ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - สะพานแขวนมิชิม่า สกายวอล์ค – โรงแรม + ออนเซ็น
 • สวนดอกไม้ (ขึ้นกับสภาพอากาศ) – ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นกับสภาพอากาศ) – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปกับโตเกียว สกายทรี – ช้อปปิ้งชินจูกุ
 • อิสระเต็มวัน ในโตเกียว (หรือซื้อทัวร์เสริม ดิสนีย์แลนด์)
 • สักการะหลวงพ่อโตองค์ยืน (พระใหญ่ อูชิคุ ไดบุตสึ) – นาริตะ – ช้อปปิ้ง อิออน – สนามบินนาริตะ

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
6 - 11 กันยายน 2560
฿27,999
13 - 18 กันยายน 2560
฿28,999
20 - 25 กันยายน 2560
฿28,999
27 ก.ย. - 2 ต.ค. 2560
฿28,999
#4834 ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
สรุปการเดินทาง
 • สนามบินนาริตะ
 • สนามบินนาริตะ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ (สั้น 10 นาที) – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว –โอชิโนะ ฮัคไค –
 • ทะเลสาบยามานากะโกะทะเลสาบยามานากะโกะ – ภูเขาไฟฟูจิ – วัดอาซะกุซ่า – TOKYO SKY TREE(ถ่ายรูป) –ชมวิวเมืองโตเกียวบนตึก TMG – ช้อปปิ้งชินจูกุ – นาริตะ
 • นาริตะ– อิสระฟรีช้อปปิ้งตลอดทั้งวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์(ไม่รวมค่าเดินทาง) ผู้ใหญ่ท่านละ 2,700.- บาท, เด็กต่ำกว่า 12 ปี ท่านละ 1,900.- บาท
 • สนามบินนาริตะ
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
4 - 8 ตุลาคม 2560
฿29,900
14 - 18 ตุลาคม 2560
฿28,900
21 - 25 ตุลาคม 2560
฿31,900
#4872 ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
สรุปการเดินทาง
 • สนามบินดอนเมือง
 • สนามบินนาริตะ – วัดนาริตะ – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – โอไดบะ
 • โตเกียว - วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัด ทะเลสาบอาชิ - โอวาคุดานิ โกเท็มบะเอ้าท์เลท - ออนเซ็น (บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์)
 • ขึ้นฟูจิชั้น5 – โอชิโนะฮัคไก – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โตเกียว – ชินจูกุ – นาริตะ
 • สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
1 - 5 ตุลาคม 2560
฿28,900
4 - 8 ตุลาคม 2560
฿29,900
7 - 11 ตุลาคม 2560
฿29,900
10 - 14 ตุลาคม 2560
฿29,900
16 - 20 ตุลาคม 2560
฿29,900
19 - 23 ตุลาคม 2560
฿33,900
22 - 26 ตุลาคม 2560
฿33,900
#4898 ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
สรุปการเดินทาง
 • โตเกียว
 • วัดนาริตะ – ร้านดองกี้โฮเต้ – วัดอาซากุสะ – จุดชมวิว Tokyo Sky Tree – แช่น้ำแร่ร้อน
 • ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพถูมิอากาศ) –หุบเขาโอวาคุดานิ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหวโตเกียว – ช้อปปิ้งชินจุกุ
 • อิสระตามอัธยาศัย หรือ ท่านสามารถเลือกซื้อตั๋ว Tokyo Disneyland
 • สนามบินนาริตะ
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
1 - 5 ตุลาคม 2560
฿27,900
4 - 8 ตุลาคม 2560
฿28,900
7 - 11 ตุลาคม 2560
฿28,900
10 - 14 ตุลาคม 2560
฿27,900
13 - 17 ตุลาคม 2560
฿28,900
16 - 20 ตุลาคม 2560
฿27,900
19 - 23 ตุลาคม 2560
฿30,900
22 - 26 ตุลาคม 2560
฿29,900
#4943 ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 4 คืน
สรุปการเดินทาง
 • สนามบินนาริตะ – เมืองนาริตะ
 • เมืองนาริตะ – พระราชวังอิมพีเรียล – วัดอาซากุซะ – ช้อปปิ้งชินจุกุ แช่น้ำแร่
 • ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 [ตามสภาพอากาศ] – ทะเลสาบฮามานา -ช้อปปิ้งอิออน
 • วัดเจ้าแม่กวนอิมโอสึ – ช้อปปิ้งย่านการค้าโอสึ – ย่านซาคาเอะ [ไกด์พาเที่ยวเดินทางโดยรถไฟ – ไม่รวมค่าเดินทาง ~ 1000 เยน ]
 • สนามบินนาโกย่า
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
23 - 27 กันยายน 2560
฿37,900
5 - 9 ตุลาคม 2560
฿38,900
12 - 16 ตุลาคม 2560
฿38,900
19 - 23 ตุลาคม 2560
฿39,900
26 - 30 ตุลาคม 2560
฿38,900
#4944 ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 3 คืน
สรุปการเดินทาง
 • สนามบินฮาเนดะ – อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ หุบเขาโอวาคุดานิ – โกเทมบะเอ้าท์เล็ต – แช่น้ำแร่
 • ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์โอชิโนะฮักไก - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว – โตเกียว – ช้อปปิ้ง
 • อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์
 • วัดอาซากุซะ – เมืองคามาคุระ – หลวงพ่อโตไดบุทสึ - ไดเวอร์ซิตี้โอไดบะ – สนามบินฮาเนดะ
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
6 - 11 กันยายน 2560
฿37,900
13 - 18 กันยายน 2560
฿37,900
20 - 25 กันยายน 2560
฿37,900
27 ก.ย. - 2 ต.ค. 2560
฿37,900
#4946 ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 3 คืน
สรุปการเดินทาง
 • สนามบินฮาเนดะ-ฮาโกเน่-ล่องเรือทะเลสาบอาชิ- หุบเขาโอวาคุดานิ-โกเทมบะเอ้าท์เล็ต-แช่น้ำแร่
 • ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)-ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว-โตเกียว-ช้อปปิ้ง
 • อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์
 • สวนฮิตาชิซีไซด์พาร์ค-ชมทุ่งต้นโคเชีย-ทุ่งดอกคอสมอส-วัดอาซากุซะ-ไดเวอร์ซิตี้โอไดบะ-สนามบินฮาเนดะ
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
6 - 11 ตุลาคม 2560
฿43,900
13 - 18 ตุลาคม 2560
฿43,900
18 - 23 ตุลาคม 2560
฿45,900
#5005 ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
สรุปการเดินทาง
 • สนามบินดอนเมือง
 • วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี – โอวาคุดานิ - โกเท็มบะ เอ้าต์เลต – ออนเช็นธรรมชาติ
 • ภูเขาไฟฟูจิ - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ - โตเกียว -ช้อปปิ้งชินจูกุ – ช้อปปิ้งโอไดบะ
 • อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์
 • สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
6 - 10 กันยายน 2560
฿23,888
12 - 16 กันยายน 2560
฿23,888
15 - 19 กันยายน 2560
฿23,888
18 - 22 กันยายน 2560
฿23,888
21 - 25 กันยายน 2560
฿23,888
24 - 28 กันยายน 2560
฿23,888
#5012 ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
สรุปการเดินทาง
 • โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูป โตเกียว สกายทรี – คาวากูจิโกะ – ศูนย์แผ่นดินไหว – ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5 หรือขึ้นกับสภาพอากาศ) – โรงแรม + ออนเซ็น
 • อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – หุบเขาโอวาคุดานิ – ถ่ายรูปริมทะเลสาบอาชิ – คามาคูระ – หลวงพ่อโต – โยโกฮาม่า – พิพิธภัณฑ์ราเมน - โตเกียว
 • โตเกียว – ศาลเจ้าเมย์จิ – ฮาราจูกุ – ชินจูกุ – สนามบินนาริตะ
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
4 - 8 ตุลาคม 2560
฿30,999
5 - 9 ตุลาคม 2560
฿30,999
12 - 16 ตุลาคม 2560
฿30,999
18 - 22 ตุลาคม 2560
฿32,999
19 - 23 ตุลาคม 2560
฿32,999
25 - 29 ตุลาคม 2560
฿30,999
26 - 30 ตุลาคม 2560
฿30,999
1 - 5 พฤศจิกายน 2560
฿30,999
2 - 6 พฤศจิกายน 2560
฿30,999
8 - 12 พฤศจิกายน 2560
฿30,999
9 - 13 พฤศจิกายน 2560
฿30,999
15 - 19 พฤศจิกายน 2560
฿30,999
16 - 20 พฤศจิกายน 2560
฿30,999
22 - 26 พฤศจิกายน 2560
฿30,999
23 - 27 พฤศจิกายน 2560
฿30,999
29 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2560
฿31,999
30 พ.ย. - 4 ธ.ค. 2560
฿31,999
#5013 ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
สรุปการเดินทาง
 • สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ – โตเกียว – โรงแรม
 • โตเกียว –วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปโตเกียว สกายทรี - คาวากูจิโกะ - ศูนย์แผ่นดินไหว - ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5 หรือขึ้นกับสภาพอากาศ) - โรงแรม + ออนเซ็น
 • อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่-หุบเขาโอวาคุดานิ-ถ่ายรูปกับทะเลสาบอาชิ-เทศกาลทุ่งดอกรักเร่ + ใส่ชุดยูคาตะ ถ่ายรูป –คามาคูระ-หลวงพ่อโต-โตเกียว
 • โตเกียว - ศาลเจ้าเมย์จิ - ฮาราจูกุ - ชินจูกุ - นาริตะ-ช้อปปิ้งอิออน - สนามบินนาริตะ
 • สนามบินดอนเมือง
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
6 - 10 กันยายน 2560
฿25,999
7 - 11 กันยายน 2560
฿25,999
13 - 17 กันยายน 2560
฿25,999
14 - 18 กันยายน 2560
฿25,999
20 - 24 กันยายน 2560
฿25,999
21 - 25 กันยายน 2560
฿25,999
27 ก.ย. - 1 ต.ค. 2560
฿26,999
28 ก.ย. - 2 ต.ค. 2560
฿26,999
30 ก.ย. - 4 ต.ค. 2560
฿24,999
#5016 ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 4 คืน
สรุปการเดินทาง
 • สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ – โตเกียว – โรงแรม
 • โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปโตเกียว สกายทรี – คาวากูจิโกะ – ศูนย์แผ่นดินไหว – ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5 หรือขึ้นกับสภาพอากาศ) – โรงแรม + ออนเซ็น
 • อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – หุบเขาโอวาคุดานิ – ถ่ายรูปกับทะเลสาบอาชิ – คามาคูระ-หลวงพ่อโต – โยโกฮาม่า – พิพิธภัณฑ์ราเมน – โตเกียว
 • โตเกียว – อิสระ เต็มวัน (หรือซื้อทัวร์เสริม โตเกียวดิสนีย์แลนด์)
 • โตเกียว – ศาลเจ้าเมย์จิ – ฮาราจูกุ – ชินจูกุ นาริตะ-ช้อปปิ้งอิออน – สนามบินนาริตะ
 • สนามบินดอนเมือง
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
11 - 16 ตุลาคม 2560
฿34,999
19 - 24 ตุลาคม 2560
฿34,999
20 - 25 ตุลาคม 2560
฿34,999
25 - 30 ตุลาคม 2560
฿34,999
#5025 ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 3 คืน
สรุปการเดินทาง
 • สนามบินนาริตะ – เมืองคามาคุระ – หลวงพ่อโตไดบุตสึ-ภูเขาเท็นโจ – กระเช้าไฟฟ้าคาจิ คาจิ – ล่องเรือทะเลสาบคาวากุชิโกะ - โมมิจิไคโร(อุโมงค์ใบเมเปิ้ล)
 • ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว- เมืองโตเกียว – ถนนอิโชนามิกิ – ช้อปปิ้งโตเกียว
 • อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์วัดอาซากุซะ – นั่งกระเช้าทาคาโอะ – ไดเวอร์ซิตี้โอไดบะ - สนามบินฮาเนดะ
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
3 - 8 พฤศจิกายน 2560
฿43,900
7 - 12 พฤศจิกายน 2560
฿43,900
9 - 14 พฤศจิกายน 2560
฿43,900
14 - 19 พฤศจิกายน 2560
฿43,900
17 - 22 พฤศจิกายน 2560
฿43,900
21 - 26 พฤศจิกายน 2560
฿43,900
24 - 29 พฤศจิกายน 2560
฿43,900
28 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2560
฿43,900
#5034 ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
สรุปการเดินทาง
 • ฮาโกเน่ ล่องเรือโจรสลัด – โกเท็มบะเอาท์เล็ต - ทะเลสาบคาวาคุชิโกะ – นั่งกระเช้าคาชิคาชิ – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ + ดินเนอร์ ขาปูยักษ์
 • ภูเขาไฟฟูจิ - หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - โตเกียว - วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) - ชินจูกุ
 • เมืองคามาคุระ –พระใหญ่ไดบุสึ - โยโกฮาม่า – พิพิธภัณฑ์ราเมน – โอไดบะ – ไดเวอร์ ซิตี้ - นาริตะ
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
5 - 9 ตุลาคม 2560
฿30,888
11 - 15 ตุลาคม 2560
฿31,888
12 - 16 ตุลาคม 2560
฿31,888
18 - 22 ตุลาคม 2560
฿32,888
25 - 29 ตุลาคม 2560
฿32,888
8 - 12 พฤศจิกายน 2560
฿29,999
16 - 20 พฤศจิกายน 2560
฿30,888
23 - 27 พฤศจิกายน 2560
฿29,999
29 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2560
฿30,888
#5035 ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
สรุปการเดินทาง
 • สนามบินดอนเมือง
 • วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี – โอวาคุดานิ - โกเท็มบะ เอ้าต์เลต – ออนเช็นธรรมชาติ
 • ภูเขาไฟฟูจิ - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ - โตเกียว -ช้อปปิ้งชินจูกุ – ช้อปปิ้งโอไดบะ
 • อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์
 • สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง
 • พิเศษ !! อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
22 - 26 สิงหาคม 2560
฿19,999
25 - 29 สิงหาคม 2560
฿19,999
28 ส.ค. - 1 ก.ย. 2560
฿19,999
6 - 10 กันยายน 2560
฿23,888
12 - 16 กันยายน 2560
฿23,888
15 - 19 กันยายน 2560
฿23,888
18 - 22 กันยายน 2560
฿23,888
21 - 25 กันยายน 2560
฿23,888
24 - 28 กันยายน 2560
฿23,888
#5036 ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
สรุปการเดินทาง
 • สนามบินดอนเมือง
 • สนามบินนาริตะ – วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียวสกาย ทรี - กระเช้าคาชิ คาชิ -โกเท็มบะ เอ้าต์เลต – Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ - ออนเช็นธรรมชาติ
 • ภูเขาไฟฟูจิ – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ล่องเรือโจรสลัด ทะเลสาบอาชิ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ผ่านชม) - ชินจูกุ
 • โยโกฮาม่า – พิพิธภัณฑ์ราเม็ง - เมืองคามาคุระ –พระใหญ่ไดบุสึ – โอไดบะ– ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า – นาริตะ
 • สนามบินนาริตะ
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
28 ต.ค. - 1 พ.ย. 2560
฿28,888
29 ต.ค. - 2 พ.ย. 2560
฿28,888
30 ต.ค. - 3 พ.ย. 2560
฿29,888
31 ต.ค. - 4 พ.ย. 2560
฿28,888
1 - 5 พฤศจิกายน 2560
฿28,888
2 - 6 พฤศจิกายน 2560
฿28,888
4 - 8 พฤศจิกายน 2560
฿28,888
5 - 9 พฤศจิกายน 2560
฿28,888
7 - 11 พฤศจิกายน 2560
฿28,888
9 - 13 พฤศจิกายน 2560
฿28,888
10 - 14 พฤศจิกายน 2560
฿28,888
11 - 15 พฤศจิกายน 2560
฿28,888
12 - 16 พฤศจิกายน 2560
฿28,888
14 - 18 พฤศจิกายน 2560
฿29,888
15 - 19 พฤศจิกายน 2560
฿27,988
17 - 21 พฤศจิกายน 2560
฿28,888
18 - 22 พฤศจิกายน 2560
฿28,888
19 - 23 พฤศจิกายน 2560
฿28,888
20 - 24 พฤศจิกายน 2560
฿28,888
21 - 25 พฤศจิกายน 2560
฿28,888
22 - 26 พฤศจิกายน 2560
฿28,888
24 - 28 พฤศจิกายน 2560
฿28,888
25 - 29 พฤศจิกายน 2560
฿29,888
26 - 30 พฤศจิกายน 2560
฿28,888
27 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2560
฿28,888
#5038 ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
สรุปการเดินทาง
 • สนามบินนาริตะ - ฮาโกเน่ ล่องเรือโจรสลัด – โกเท็มบะเอาท์เล็ต - ทะเลสาบคาวาคุชิโกะ – นั่งกระเช้าคาชิคาชิ – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ + ดินเนอร์ ขาปูยักษ์
 • ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท - หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - โตเกียว - วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) - ชินจูกุ
 • เมืองคามาคุระ –พระใหญ่ไดบุสึ - โยโกฮาม่า – พิพิธภัณฑ์ราเมน – โอไดบะ – ไดเวอร์ ซิตี้ - นาริตะ

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
30 พ.ย. - 4 ธ.ค. 2560
฿29,999
1 - 5 ธันวาคม 2560
฿31,888
2 - 6 ธันวาคม 2560
฿31,888
6 - 10 ธันวาคม 2560
฿31,888
7 - 11 ธันวาคม 2560
฿31,888
8 - 12 ธันวาคม 2560
฿31,888
13 - 17 ธันวาคม 2560
฿31,888
14 - 18 ธันวาคม 2560
฿31,888
15 - 19 ธันวาคม 2560
฿31,888
20 - 24 ธันวาคม 2560
฿31,888
21 - 25 ธันวาคม 2560
฿31,888
#5039 ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
สรุปการเดินทาง
 • สนามบินนาริตะ – วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียวสกาย ทรี - กระเช้าคาชิ คาชิ -โกเท็มบะ เอ้าต์เลต
 • หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ฟูจิเท็น สกี รีสอร์ท - โตเกียว - ชินจูกุ
 • โยโกฮาม่า – พิพิธภัณฑ์ราเม็ง - เมืองคามาคุระ –พระใหญ่ไดบุสึ – โอไดบะ– ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า – นาริตะ
 • อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปูยักษ์ FREE WIFI ON BUS มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
28 พ.ย. - 2 ธ.ค. 2560
฿28,888
29 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2560
฿28,888
30 พ.ย. - 4 ธ.ค. 2560
฿32,888
1 - 5 ธันวาคม 2560
฿33,888
2 - 6 ธันวาคม 2560
฿33,888
3 - 7 ธันวาคม 2560
฿33,888
4 - 8 ธันวาคม 2560
฿33,888
5 - 9 ธันวาคม 2560
฿32,888
6 - 10 ธันวาคม 2560
฿32,888
7 - 11 ธันวาคม 2560
฿33,888
8 - 12 ธันวาคม 2560
฿33,888
9 - 13 ธันวาคม 2560
฿33,888
10 - 14 ธันวาคม 2560
฿31,888
11 - 15 ธันวาคม 2560
฿32,888
12 - 16 ธันวาคม 2560
฿32,888
13 - 17 ธันวาคม 2560
฿32,888
14 - 18 ธันวาคม 2560
฿32,888
15 - 19 ธันวาคม 2560
฿32,888
16 - 20 ธันวาคม 2560
฿32,888
17 - 21 ธันวาคม 2560
฿31,888
18 - 22 ธันวาคม 2560
฿31,888
19 - 23 ธันวาคม 2560
฿31,888
20 - 24 ธันวาคม 2560
฿32,888
21 - 25 ธันวาคม 2560
฿32,888
22 - 26 ธันวาคม 2560
฿32,888
23 - 27 ธันวาคม 2560
฿31,888
24 - 28 ธันวาคม 2560
฿31,888
25 - 29 ธันวาคม 2560
฿32,888
26 - 30 ธันวาคม 2560
฿36,888
27 - 31 ธันวาคม 2560
฿39,999
28 ธ.ค. - 1 ม.ค. 2561
฿39,999
31 ธ.ค. - 4 ม.ค. 2561
฿36,888
1 - 5 มกราคม 2561
฿29,999
2 - 6 มกราคม 2561
฿29,999
3 - 7 มกราคม 2561
฿29,999
#5059 ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
สรุปการเดินทาง
 • สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ
 • นาริตะ – วัดอาซากุสะ – หอคอยโตเกียวสกายทรี (ผ่านชม) – ทะเลสาบคาวาคูจิโกะ – กระเช้าคาชิ คาชิ – โกเท็มบะ เอ้าเลท
 • ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหวโตเกียว – ช้อปปิ้งชินจุกุ – โอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้
 • คาวาโกเอะย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะตรอกลูกกวาด – อิออนมอลล์ – สนามบินนาริตะ
 • สนามบินดอนเมือง
  **FREE !! WIFI ON BUS**

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
29 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2560
฿28,888
30 พ.ย. - 4 ธ.ค. 2560
฿29,888
1 - 5 ธันวาคม 2560
฿30,888
2 - 6 ธันวาคม 2560
฿30,888
3 - 7 ธันวาคม 2560
฿31,888
7 - 11 ธันวาคม 2560
฿30,888
8 - 12 ธันวาคม 2560
฿30,888
9 - 13 ธันวาคม 2560
฿31,888
14 - 18 ธันวาคม 2560
฿30,888
15 - 19 ธันวาคม 2560
฿30,888
16 - 20 ธันวาคม 2560
฿31,888
21 - 25 ธันวาคม 2560
฿31,888
22 - 26 ธันวาคม 2560
฿30,888
23 - 27 ธันวาคม 2560
฿31,888
28 ธ.ค. - 1 ม.ค. 2561
฿38,888
#5060 ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
สรุปการเดินทาง
 • สนามบินสุวรรณภูมิ
 • สนามบินนาริตะ – โตเกียว - วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ผ่านชม) – ทะเลสาบคาวากูจิโกะ - กระเช้าลอยฟ้า คาชิ คาชิ - โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เลท
 • ภูเขาไฟฟูจิ – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ล่องเรือโจรสลัด ที่ทะเลสาบอาชิ - ย่านช้อปปิ้งชินจุกุ
 • โยโกฮาม่า – พิพิธภัณฑ์ราเม็ง - เมืองคามาคุระ –พระใหญ่ไดบุสึ – โอไดบะ– ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า – นาริตะ
 • วัดนาริตะซัง ชินโชจิ - อิออน มอลล์ - สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ
 • พิเศษ!!! บุฟเฟต์ขาปู +++ Free!! Wi-fi บนบัสตลอดรายการ
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
4 - 8 ตุลาคม 2560
฿35,888
5 - 9 ตุลาคม 2560
฿36,888
6 - 10 ตุลาคม 2560
฿36,888
7 - 11 ตุลาคม 2560
฿36,888
11 - 15 ตุลาคม 2560
฿38,888
12 - 16 ตุลาคม 2560
฿38,888
13 - 17 ตุลาคม 2560
฿38,888
14 - 18 ตุลาคม 2560
฿38,888
18 - 22 ตุลาคม 2560
฿37,888
25 - 29 ตุลาคม 2560
฿38,888
26 - 30 ตุลาคม 2560
฿37,888
27 - 31 ตุลาคม 2560
฿36,888
#5062 ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
สรุปการเดินทาง
 • สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ
 • นาริตะ – วัดอาซากุสะ – หอคอยโตเกียวสกายทรี (ผ่านชม) – ทะเลสาบคาวาคูจิโกะ – กระเช้าคาชิ คาชิ – โกเท็มบะ เอ้าเลท
 • ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น5) – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว –โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจุกุ – โอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้
 • คาวาโกเอะ ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ ตรอกลูกกวาด – อิออนมอลล์ – สนามบินนาริตะ
 • สนามบินดอนเมือง
  **FREE !! WIFI ON BUS**

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
7 - 11 ตุลาคม 2560
฿28,888
14 - 18 ตุลาคม 2560
฿28,888
21 - 25 ตุลาคม 2560
฿30,888
28 ต.ค. - 1 พ.ย. 2560
฿29,888
16 - 20 พฤศจิกายน 2560
฿29,888
22 - 26 พฤศจิกายน 2560
฿29,888
23 - 27 พฤศจิกายน 2560
฿29,888
#5105 ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
สรุปการเดินทาง
 • สนามบินสุวรรณภูมิ
 • สนามบินนาริตะ – โตเกียว - วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ผ่านชม) – ทะเลสาบคาวากูจิโกะ - กระเช้าลอยฟ้า คาชิ คาชิ - โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เลท
 • ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ล่องเรือโจรสลัด ที่ทะเลสาบอาชิ - ย่านช้อปปิ้งชินจุกุ
 • โยโกฮาม่า – พิพิธภัณฑ์ราเม็ง - เมืองคามาคุระ –พระใหญ่ไดบุสึ – โอไดบะ– ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า – นาริตะ
 • วัดนาริตะซัง ชินโชจิ - อิออน มอลล์ - สนามบินนาริตะ – สนามบินสุวรรณภูมิ
  พิเศษ!!! บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ + Free!! Wi-fi บนบัสตลอดรายการ
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
1 - 5 ธันวาคม 2560
฿36,888
2 - 6 ธันวาคม 2560
฿36,888
6 - 10 ธันวาคม 2560
฿36,888
8 - 12 ธันวาคม 2560
฿36,888
9 - 13 ธันวาคม 2560
฿36,888
13 - 17 ธันวาคม 2560
฿35,888
14 - 18 ธันวาคม 2560
฿35,888
15 - 19 ธันวาคม 2560
฿36,888
16 - 20 ธันวาคม 2560
฿35,888
20 - 24 ธันวาคม 2560
฿35,888
21 - 25 ธันวาคม 2560
฿36,888
22 - 26 ธันวาคม 2560
฿37,888
23 - 27 ธันวาคม 2560
฿37,888
#5188 ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
สรุปการเดินทาง
 • สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ
 • สนามบินนาริตะ – อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ –ออนเซน
 • ลานสกีตั่งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายน - โตเกียว - วัดอาซากุซ่า – ชินจูกุ
 • อิสระช้อปปิ้งในเมืองโตเกียว หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม โตเกียวดีสนีย์รีสอร์ท สามารถเลือกได้ ระหว่าง ดิสนี่แลนด์ หรือ ดิสนี่ย์ซี ไม่มีรถโค้ชบริการตลอดวัน / เดินทางโดยรถไฟตลอดวัน (ค่ารถไฟไม่รวมในค่าทัวร์)
 • สนามบินนาริตะ – สนามบินดอนเมือง
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
2 - 6 พฤศจิกายน 2560
฿28,900
7 - 11 พฤศจิกายน 2560
฿28,900
9 - 13 พฤศจิกายน 2560
฿28,900
14 - 18 พฤศจิกายน 2560
฿28,900
16 - 20 พฤศจิกายน 2560
฿28,900
21 - 25 พฤศจิกายน 2560
฿28,900
23 - 27 พฤศจิกายน 2560
฿28,900
28 พ.ย. - 2 ธ.ค. 2560
฿28,900
5 - 9 ธันวาคม 2560
฿31,900
7 - 11 ธันวาคม 2560
฿31,900
12 - 16 ธันวาคม 2560
฿28,900
14 - 18 ธันวาคม 2560
฿28,900
21 - 25 ธันวาคม 2560
฿28,900
26 - 30 ธันวาคม 2560
฿33,900
#5230 ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
สรุปการเดินทาง
 • วัดอาซากุสะ-ถ่ายรูปแลนด์มาร์คแห่งใหม่โตเกียวสกายทรี(ด้านหน้า)
 • หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไก - ลานสกี YETI SKI RESORT – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – DUTY FREE (JTC) – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ
 • อิสระช้อปปิ้งหรือเลือกซื้อทัวร์พิเศษ “โตเกียวดิสนีย์แลนด์”
 • TOKYO BAY AQUALINE-เอออน พลาซ่า
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
3 - 7 ธันวาคม 2560
฿33,900
3 - 7 ธันวาคม 2560
฿33,900
5 - 9 ธันวาคม 2560
฿32,900
5 - 9 ธันวาคม 2560
฿32,900
10 - 14 ธันวาคม 2560
฿32,900
10 - 14 ธันวาคม 2560
฿32,900
12 - 16 ธันวาคม 2560
฿32,900
12 - 16 ธันวาคม 2560
฿32,900
17 - 21 ธันวาคม 2560
฿32,900
17 - 21 ธันวาคม 2560
฿32,900
19 - 23 ธันวาคม 2560
฿32,900
19 - 23 ธันวาคม 2560
฿32,900
24 - 28 ธันวาคม 2560
฿34,900
24 - 28 ธันวาคม 2560
฿34,900
26 - 30 ธันวาคม 2560
฿35,900
26 - 30 ธันวาคม 2560
฿35,900
#5236 ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 4 คืน
สรุปการเดินทาง
 • ท่าอากาศยานดอนเมือง – สนามบินนาริตะ – วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปแลนด์มาร์คแห่งใหม่-โตเกียวสกายทรี (ด้านหน้า)
 • หมู่บ้านน้ำใส-โอชิโนะฮัคไก - ลานสกี
 • อิสระช้อปปิ้งหรือเลือกซื้อทัวร์พิเศษ “โตเกียวดิสนีย์แลนด์”
 • อิสระช้อปปิ้งหรือเลือกซื้อทัวร์พิเศษ “โตเกียวดิสนีย์แลนด์”
 • เปิดประสบการณ์การแช่ออนเซ็นเพื่อสุขภาพ (ONSEN) ในแบบฉบับของญี่ปุ่น
 • TOKYO BAY AQUALINE-อิออน พลาซ่า- สนามบินนาริตะ
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
1 - 6 ธันวาคม 2560
฿34,900
6 - 11 ธันวาคม 2560
฿34,900
8 - 13 ธันวาคม 2560
฿34,900
13 - 18 ธันวาคม 2560
฿33,900
15 - 20 ธันวาคม 2560
฿33,900
20 - 25 ธันวาคม 2560
฿37,900
22 - 27 ธันวาคม 2560
฿37,900
27 ธ.ค. - 1 ม.ค. 2561
฿39,900
29 ธ.ค. - 3 ม.ค. 2561
฿39,900
#5326 ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 4 คืน
สรุปการเดินทาง
 • นาริตะ-วัดอาซากุสะ–ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี-อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
 • ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว–กระเช้าคาจิคาจิ – โอชิโนะฮัคไค- อิออน
 • โตเกียว - อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์
 • วัดนาริตะซัน – ชิซุย เอ้าท์เล็ต
 • พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ทานไม่อั้น
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
1 - 6 ธันวาคม 2560
฿35,900
6 - 11 ธันวาคม 2560
฿35,900
8 - 13 ธันวาคม 2560
฿35,900
13 - 18 ธันวาคม 2560
฿34,900
15 - 20 ธันวาคม 2560
฿34,900
20 - 25 ธันวาคม 2560
฿38,900
22 - 27 ธันวาคม 2560
฿38,900
27 ธ.ค. - 1 ม.ค. 2561
฿40,900
29 ธ.ค. - 3 ม.ค. 2561
฿40,900
#5327 ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
สรุปการเดินทาง
 • สนามบินดอนเมือง
 • นาริตะ – วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี – อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
 • ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – กระเช้าคาจิคาจิ – โอชิโนะฮัคไค – อิออน
 • โตเกียว – อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์
 • วัดนาริตะซัน – ชิซุย เอ้าท์เล็ต – สนามบินดอนเมือง
  พิเศษ !!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ทานไม่อั้น
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
3 - 7 ธันวาคม 2560
฿34,900
5 - 9 ธันวาคม 2560
฿33,900
10 - 14 ธันวาคม 2560
฿33,900
12 - 16 ธันวาคม 2560
฿33,900
17 - 21 ธันวาคม 2560
฿33,900
19 - 23 ธันวาคม 2560
฿33,900
24 - 28 ธันวาคม 2560
฿35,900
26 - 30 ธันวาคม 2560
฿36,900
#5328 ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 3 คืน
สรุปการเดินทาง
 • สนามบินฮาเนดะ – โตเกียว - วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ผ่านชม) – ทะเลสาบคาวากูจิโกะ - กระเช้าลอยฟ้า คาชิ คาชิ - โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เลท
 • ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โตเกียว - ย่านช้อปปิ้งชินจุกุ
 • โยโกฮาม่า – พิพิธภัณฑ์ราเม็ง - เมืองคามาคุระ – พระใหญ่ไดบุสึ – โยโกฮาม่า เบย์ไซต์ เอ้าเลท – นาริตะ
 • วัดนาริตะซัง ชินโชจิ – ช้อปปิ้งโอไดบะ - สนามบินฮาเนดะ
 • พิเศษ!!! บุฟเฟต์ขาปู +++ Free!! Wi-fi บนบัสตลอดรายการ
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
2 - 7 ธันวาคม 2560
฿37,888
6 - 11 ธันวาคม 2560
฿37,888
9 - 14 ธันวาคม 2560
฿36,888
13 - 18 ธันวาคม 2560
฿37,888
14 - 19 ธันวาคม 2560
฿36,888
16 - 21 ธันวาคม 2560
฿36,888
20 - 25 ธันวาคม 2560
฿36,888
26 - 31 ธันวาคม 2560
฿46,888
#5329 ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 3 คืน
สรุปการเดินทาง
 • สนามบินฮาเนดะ – โตเกียว - วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ผ่านชม) – ทะเลสาบคาวากูจิโกะ - กระเช้าลอยฟ้า คาชิ คาชิ - โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เลท
 • โอชิโนะฮักไก – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ย่านช้อปปิ้งชินจุกุ
 • โยโกฮาม่า – พิพิธภัณฑ์ราเม็ง - เมืองคามาคุระ – พระใหญ่ไดบุสึ – โยโกฮาม่า เบย์ไซต์ เอ้าเลท – นาริตะ
 • วัดนาริตะซัง ชินโชจิ – ช้อปปิ้งโอไดบะ - สนามบินฮาเนดะ
 • พิเศษ!!! บุฟเฟต์ขาปู +++ Free!! Wi-fi บนบัสตลอดรายการ
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
4 - 9 ตุลาคม 2560
฿36,888
5 - 10 ตุลาคม 2560
฿36,888
6 - 11 ตุลาคม 2560
฿36,888
7 - 12 ตุลาคม 2560
฿36,888
12 - 17 ตุลาคม 2560
฿37,888
21 - 26 ตุลาคม 2560
฿37,888
25 - 30 ตุลาคม 2560
฿37,888
26 - 31 ตุลาคม 2560
฿37,888
23 - 28 พฤศจิกายน 2560
฿35,888
24 - 29 พฤศจิกายน 2560
฿35,888
#5369 ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 3 คืน
สรุปการเดินทาง
 • สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินฮาเนดะ
 • สนามบินฮาเนดะพระพุทธรูปอุชิคุไดบุทสึ – สวดอกไม้ฮิตาจิ ซีไซด์ – เอโดะวันเดอร์แลนด์ – คินูกาว่า
 • ศาลเจ้าโทโชกุ – ลงลิฟต์ชมน้ำตกเคกอน – ทะเลสาบชูเซนจิ – คุซัตสึ – ชมพิธีกวนน้ำ ยูโมมิ
 • เมืองคาวาโกเอะ – ตรอกมันหวาน – โตเกียว – วัดอาซาคุซะ – เกาะโอไดบะ
 • อิสระพักผ่อนอัธยาศัย – สนามบินฮาเนดะ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
19 - 24 ตุลาคม 2560
฿54,900
6 - 11 ธันวาคม 2560
฿54,900
Holiday
02-013-5353