ใบอนุญาต 11/08583
02-013-5333
Line icon LINE: @tourkrub.co
เพิ่มเพื่อน

แพ็คเกจทัวร์ลดราคา

#4624 ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
6 วัน 3 คืน
สรุปการเดินทาง
 • กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – อาบูดาบี
 • อาบูดาบี-สนามบินซูริค – ลูเซิร์น – สิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล – ยอดเขาจุงเฟรา TOP OF EUROPE
 • อินเตอร์ลาเคน – ทาซ – เซอร์แมท – ทาซ – กรุงเบิร์น – มองเทรอซ์ – โลซาน โลซานน์ – ศาลาไทย
 • เจนีวา – น้ำพุเจ็ทโด้ – สนามบินเจนีวา – อาบูดาบี – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
 • ***ราคานี้ไม่รวมวีซ่า*** พิเศษ!! นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา TOP OF EUROPE
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
5 - 10 ธันวาคม 2560
฿52,999
#5256 ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
9 วัน 6 คืน
สรุปการเดินทาง
 • มิลาน – มหาวิหารแห่งมิลาน – เวโรนา – บ้านของจูเลียต – เวนิส
 • เกาะเวนิส – อินส์บรุค – วังหลังคาทองคำ
 • ฮัลล์ทัทท์ – มิวนิค – จัตุรัสมาเรียนพลาส – ขาหมูเยอรมัน+เบียร์
 • โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – ฟุสเซ่น
 • ซาฟเฮาส์เซ่น – น้ำตกไรน์ – เบิร์น – บ่อหมี – หอนาฬิกาเบิร์น – บ้านไอซไตน์ – อินเทอร์ลาเค่น
 • พิชิตยอดเขาจุงเฟรา – สถานีรถไฟสูงที่สุดในยุโรป – ลานหิมะ – ถ้ำน้ำแข็ง 1,000 ปี – ลูเซิร์น
 • อนุสาวรีย์สิงห์โต – สะพานไม้คาเปล–สนามบินซูริก
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
25 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2560
฿72,900
9 - 17 ธันวาคม 2560
฿79,900
#4989 ทัวร์เวียดนาม
4 วัน 3 คืน
สรุปการเดินทาง
 • กรุงเทพฯ –ท่าอากาศยานดอนเมือง –ท่าอากาศยานนอยไบ – เมืองฮานอย – ลาวไก – เมืองซาปา – หมู่บ้าน CAT CAT VILLAGE – ตลาด LOVE MARKET
 • เมืองซาปา – ภูเขาฮามรอง – SILVER WATER FALL (น้ำตกสีเงิน) – กระเช้าไฟฟ้า – ยอดเขาฟานซิปัน – ตลาด LOVE MARKET
 • เมืองซาปา – ชายแดนเวียดนาม จีน -ตลาด COC LEU MARKET – เมืองนิงบิงห์ (ฮาลองบก)
 • เมืองนิงบิงห์ (ฮาลองบก) – ล่องเรือกระจาด – ตลาดพื้นเมือง – วัดบายดิงห์ - เมืองฮานอย –ท่าอากาศยานนอยไบ –ท่าอากาศยานดอนเมือง
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
21 - 24 ตุลาคม 2560
฿13,888
9 - 12 พฤศจิกายน 2560
฿12,888
10 - 13 พฤศจิกายน 2560
฿12,888
18 - 21 พฤศจิกายน 2560
฿12,888
25 - 28 พฤศจิกายน 2560
฿12,888
2 - 5 ธันวาคม 2560
฿14,888
8 - 11 ธันวาคม 2560
฿15,888
14 - 17 ธันวาคม 2560
฿12,888
15 - 18 ธันวาคม 2560
฿12,888
16 - 19 ธันวาคม 2560
฿12,888
22 - 25 ธันวาคม 2560
฿13,888
23 - 26 ธันวาคม 2560
฿13,888
28 - 31 ธันวาคม 2560
฿14,888
#4919 ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 3 คืน
สรุปการเดินทาง
 • สนามบินเถาหยวน – ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เจียอี้
 • ร้านใบชาไต้หวัน – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง
 • ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – เป่ยโถว – ร้าน Cosmetic – ตลาดซีเหมินติง
 • ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) – สนามบินเถาหยวน
 • **สุดคุ้ม..บุฟเฟ่ต์ชาบู / เสี่ยวหลงเปา / เมนูพระกระโดดกำแพง**

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
8 - 12 พฤศจิกายน 2560
฿21,777
26 - 30 พฤศจิกายน 2560
฿21,777
7 - 11 ธันวาคม 2560
฿25,777
13 - 17 ธันวาคม 2560
฿22,777
17 - 21 ธันวาคม 2560
฿22,777
24 - 28 ธันวาคม 2560
฿23,777
#4229 ทัวร์จีน
5 วัน 3 คืน
สรุปการเดินทาง
 • ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม – ร้านนวดเท้า – หอบูชาฟ้าเทียนถาน – ร้านปี่เซียะ
 • พระราชวังฤดูร้อน – ร้านไข่มุก – ร้านใบชา – วัดหลิงกวง – ช้อปปิ้ง THE PLACE – ร้านหยก – ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง
 • กำแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน – สวนผลไม้ตามฤดูกาล - ถ่ายรูปหน้าสนามกีฬารังนก – ร้านสมุนไพรเพื่อสุขภาพ(บัวหิมะ)
 • ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง – ร้านผ้าไหม – วัดลามะหย่งเหอกง – ตลาดรัสเซีย – ปักกิ่ง
 • พิเศษ!!! เที่ยวชมสวนผลไม้ตามฤดูกาล ... ชิมผลไม้สดๆจากต้น ///// พักระดับ 4 ดาว
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
2 - 6 พฤศจิกายน 2560
฿14,777
8 - 12 พฤศจิกายน 2560
฿14,777
10 - 14 พฤศจิกายน 2560
฿14,777
16 - 20 พฤศจิกายน 2560
฿14,777
22 - 26 พฤศจิกายน 2560
฿14,777
#4471 ทัวร์จีน
5 วัน 3 คืน
สรุปการเดินทาง
 • กรุงเทพฯ – เซี่ยงไฮ้ – อูซี – พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง) – ร้านไข่มุก – หังโจว – ถนนโบราณเห่อฟางเจี่ย
 • หังโจว – ล่องเรือทะเลสาบซีหู –ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน – ร้านผ้าไหม – เซี่ยงไฮ้ – ช้อปปิ้งถนนนานกิง
 • ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) – ลอดอุโมงค์เลเซอร์ – หาดไว่ทาน – หอไข่มุก Sky Walk – ร้านหยก – ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยว
 • เซี่ยงไฮ้ – กรุงเทพฯ
 • เมนูพิเศษ !! เสี่ยวหลงเปา ไก่แดง ไก่ขอทาน หมูพันปี ซี่โครงหมูอูซี
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
25 - 29 ตุลาคม 2560
฿15,777
1 - 5 พฤศจิกายน 2560
฿14,777
4 - 8 พฤศจิกายน 2560
฿14,777
8 - 12 พฤศจิกายน 2560
฿14,777
15 - 19 พฤศจิกายน 2560
฿14,777
22 - 26 พฤศจิกายน 2560
฿14,777
29 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2560
฿14,777
28 ธ.ค. - 1 ม.ค. 2561
฿17,777
#4192 ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
9 วัน 6 คืน
สรุปการเดินทาง
 • โรม(อิตาลี) – โรม – โคลอสเซียม – น้ำพุเทรวี่– กรุงวาติกัน – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ –วิหารแพนเธออน – ปิซ่า
 • เมืองปิซ่า – หอเอนปิซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก – เมสเตร้ – นั่งเรือสู่เกาะเวนิส – สะพานถอนลมหายใจ
 • จัตุรัสซานมาร์โค – วิหารซานมาร์โค – เมสเตร้ – มิลาน – อินเทอร์ลาเค่น( สวิตเซอร์แลนด์ ) – พิชิตยอดเขาจุงเฟรา
 • สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป – ถ้ำน้ำแข็ง 1000ปี – สวิสสฟิงซ์ – ลูเซิร์น – สะพานไม้ชาเปล – อนุสาวรีย์สิงโต
 • อิสระเดินเล่นชิวๆชมเมือง – ดิจอง – รถไฟด่วน TGV – พระราชวังแวร์ซายส์ – ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ – ถนนชองเอลิเซ่
 • ประตูชัยปารีส – อาหารพื้นเมืองหอยเอสคาโก้อบเนยในร้านสุดหรู
 • พักสวิตเซอร์แลนด์ 2 คืน ///// พัก Interlaken ///// นั่งรถไฟ TGV ///// ขึ้นหอไอเฟลชั้น 2
 • พิเศษ!! กับเมนูอิตาลีสปาเก็ตตี้ , ฟองดูต้นตำหรับสวิตเซอร์แลนด์ , ฝรั่งเศส หอยเอสคาโก้ + ไวน์ + เป็ดอบซอสส้ม/สเต๊กเนื้อ/ปลา + ของหวาน
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
11 - 19 พฤศจิกายน 2560
฿75,555
18 - 26 พฤศจิกายน 2560
฿76,555
26 ธ.ค. - 3 ม.ค. 2561
฿82,900
28 ธ.ค. - 5 ม.ค. 2561
฿86,900
#3530 ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 4 คืน
สรุปการเดินทาง
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง -เจียอี้
 • ร้านชาไต้หวัน – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง
 • ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) – ร้าน Cosmetic – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตลาดซีเหมินติง
 • ฮัวเหลียน – อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ - ร้านหยก
 • ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – Mitsui Outlet Park - สนามบินเถาหยวน
 • พิเศษ!! เมนูบุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน และเมนูพระกระโดดกำแพง
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
29 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2560
฿25,777
5 - 9 ธันวาคม 2560
฿28,777
20 - 24 ธันวาคม 2560
฿26,777
21 - 25 ธันวาคม 2560
฿28,777
23 - 27 ธันวาคม 2560
฿28,777
#4099 ทัวร์รัสเซีย
8 วัน 5 คืน
สรุปการเดินทาง
 • กรุงเทพ ฯ – สนามบินอาบูดาบี – มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ – สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ – วิหารซาเวียร์ - ชมการแสดง CIRCUS
 • นั่งรถไฟความเร็วสูง – พุชกิ้น – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังแคทเธอรีน – ป้อมปีเตอร์และปอล –พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส
 • พระราชวังฤดูหนาว – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – โบสถ์หยดเลือด – ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้ –มหาวิหารเซนต์ไอแซค – รถไฟความเร็วสูง
 • กรุงมอสโคว –พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง – โบสถ์เซนต์บาซิล – ถนนอารบัต – สนามบินมอสโคว์ - กรุงเทพฯ
 • ***ตื่นตาตื่นใจกับ " โชว์ละครสัตว์ ''
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
4 - 11 พฤศจิกายน 2560
฿46,999
10 - 17 พฤศจิกายน 2560
฿47,999
11 - 18 พฤศจิกายน 2560
฿47,999
20 - 27 พฤศจิกายน 2560
฿47,999
26 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2560
฿49,999
4 - 11 ธันวาคม 2560
฿53,999
5 - 12 ธันวาคม 2560
฿53,999
7 - 14 กุมภาพันธ์ 2561
฿49,999
12 - 19 กุมภาพันธ์ 2561
฿49,999
19 - 26 กุมภาพันธ์ 2561
฿49,999
25 ก.พ. - 4 มี.ค. 2561
฿49,999
7 - 14 มีนาคม 2561
฿49,999
11 - 18 มีนาคม 2561
฿49,999
14 - 21 มีนาคม 2561
฿49,999
18 - 25 มีนาคม 2561
฿49,999
#4472 ทัวร์สาธารณรัฐเช็ก
8 วัน 6 คืน
สรุปการเดินทาง
 • สนามบินสุวรรณภูมิ - เฮลซิงกิ - ปร๊าก- ปราสาทปร๊าก - คาร์โรวีวารี - เดรสเดน - วรอตสวัฟ
 • ชมเมืองเก่าคราคูฟค่ายเอาสซ์วิตช์ - เหมืองเกลือวิลลิกซ์กา - คราคูฟ - วอร์ซอร์ - สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
13 - 20 พฤศจิกายน 2560
฿55,900
#2458 ทัวร์สิงคโปร์
3 วัน 2 คืน
สรุปการเดินทาง
 • ถ่ายรูปกับ MERLION สัญลักษณ์ ของประเทศสิงคโปร์
 • ชม MARINA BAY SAND HOTEL โรงแรมและคาสิโนหรูหราระดับ 6 ดาว
 • สัมผัสน้ำพุ FOUNTAIN OF WEALTH ที่เชื่อกันว่าจะนำมาซึ่งโชคลาภ
 • ชม WONDER FULL LIGHTโชว์แสงสีเสียงผ่านม่านน้ำ ใหญ่ที่สุดในอาเซียน
 • รวมตั๋ว UNIVERSAL STUDIO แล้ว + SEA AQUARIUMเรียบร้อยแล้ว
 • บินหรู SINGAPORE AIRLINEไฟล์ทสวย พร้อมอาหารบนเครื่อง
 • ทานข้าวมันไก่ ต้นตำรับของสิงคโปร์ ร้าน Boon Tong Kee
 • นอนโรงแรมหรูในเครือ RESORT WORLDพร้อม WIFI ในห้องพัก

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
27 - 29 ตุลาคม 2560
฿16,888
10 - 12 พฤศจิกายน 2560
฿15,888
24 - 26 พฤศจิกายน 2560
฿15,888
2 - 4 ธันวาคม 2560
฿16,888
9 - 11 ธันวาคม 2560
฿16,888
10 - 12 ธันวาคม 2560
฿16,888
23 - 25 ธันวาคม 2560
฿17,888
29 - 31 ธันวาคม 2560
฿17,888
31 ธ.ค. - 2 ม.ค. 2561
฿18,888
#4293 ทัวร์เวียดนาม
4 วัน 3 คืน
สรุปการเดินทาง
 • เมืองดานัง – เมืองเว้ – พระราชวังเว้ - ตลาดดองบา - ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม
 • เมืองเว้ - วัดเทียนมู่ – สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ – หมู่บ้านแกะสลัก - ฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น - บ้านเลขที่ 101 – เมืองดานัง
 • เมืองดานัง – บานาฮิล (นั่งกระเช้าไฟขึ้น-ลง) – FANTASY PAKR - สะพานแห่งความรัก สะพานมังกร – ดานัง
 • เมืองดานัง – หาดหมีเคว – วัดหลินอึ๋ง – ตลาดฮานดานัง – สนามบินดานัง
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
20 - 23 ตุลาคม 2560
฿14,888
8 - 11 ธันวาคม 2560
฿14,888
14 - 17 ธันวาคม 2560
฿13,888
#3791 ทัวร์จีน
4 วัน 3 คืน
สรุปการเดินทาง
 • กรุงเทพฯ-ฉางซา-จางเจียเจี้ย
 • ร้านผ้าไหม-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-ผ่านชมหุบเขาป่ายจ้าง-ร้านยางพารา
 • จางเจียเจี้ย-ฉางซา-ถนนคนเดินหวงซิงลู่-ฉางซา-กรุงเทพฯ
 • ร้านนวดเท้า-เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ประตูสวรรค์-ภาพวาดทราย-ร้านหยก
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
5 - 8 พฤศจิกายน 2560
฿12,799
10 - 13 พฤศจิกายน 2560
฿12,799
12 - 15 พฤศจิกายน 2560
฿12,799
19 - 22 พฤศจิกายน 2560
฿12,799
23 - 26 พฤศจิกายน 2560
฿12,799
2 - 5 ธันวาคม 2560
฿14,799
3 - 6 ธันวาคม 2560
฿14,799
29 ธ.ค. - 1 ม.ค. 2561
฿23,799
30 ธ.ค. - 2 ม.ค. 2561
฿23,799
31 ธ.ค. - 3 ม.ค. 2561
฿23,799
#2721 ทัวร์เวียดนาม
3 วัน 2 คืน
สรุปการเดินทาง
 • ดานัง – เมืองเว้ – พระราชวังเว้ – ตลาดดองบา - ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม
 • วัดเทียนมู่ – สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ – หมู่บ้านแกะสลัก - ฮอยอันสะพานญี่ปุ่น - บ้านเลขที่ 101 – ดานัง
 • หาดหมีเคว – วัดหลินอึ๋ง - ตลาดฮาน - สนามบินดานัง
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
3 - 5 พฤศจิกายน 2560
฿11,888
10 - 12 พฤศจิกายน 2560
฿11,888
17 - 19 พฤศจิกายน 2560
฿11,888
24 - 26 พฤศจิกายน 2560
฿11,888
1 - 3 ธันวาคม 2560
฿11,888
8 - 10 ธันวาคม 2560
฿12,888
15 - 17 ธันวาคม 2560
฿11,888
22 - 24 ธันวาคม 2560
฿11,888
#3833 ทัวร์ไต้หวัน
7 วัน 5 คืน
สรุปการเดินทาง
 • สนามบินดอนเมือง
 • สนามบินนานาชาติเถาหยวน – วัดจงไถซานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน - จันทรา – วัดเหวิ่นหวู่ – เมืองเจียอี้
 • ร้านชาไต้หวัน – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองเกาสง - Liuhe Night Market
 • วัดฝอกวงซาน – Dragon Tiger Tower - ศาลาฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วง – Dome of Light – แม่น้ำอ้ายเหอ (Love River) – รถไฟความเร็วสูง – เมืองไทป
 • ไทเป – วัดหลงซาน - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก)
 • ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – ร้าน Cosmetic – ตลาดซีเหมินติง
 • สนามบินเถาหยวน
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
10 - 16 พฤศจิกายน 2560
฿23,777
#4593 ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 4 คืน
สรุปการเดินทาง
 • เถาหยวน – Gloria Outlet
 • เมืองไถจง–ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวิ่นอู่-ชิมชาอู่หลง-เฟิ๋งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
 • ร้านพายสับปะรด-ศูนย์ GERMANIUM-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-วัดหลงซาน-ซีเหมินติง
 • DUTY FREE –อุทยานเหย๋หลิ่ว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น-ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)-แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก
 • สนามบินเถาหยวน
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
18 - 22 พฤศจิกายน 2560
฿17,999
2 - 6 ธันวาคม 2560
฿18,999
9 - 13 ธันวาคม 2560
฿18,999
6 - 10 มกราคม 2561
฿18,999
13 - 17 มกราคม 2561
฿18,999
20 - 24 มกราคม 2561
฿18,999
3 - 7 กุมภาพันธ์ 2561
฿18,999
24 - 28 กุมภาพันธ์ 2561
฿18,999
3 - 7 มีนาคม 2561
฿19,999
10 - 14 มีนาคม 2561
฿19,999
17 - 21 มีนาคม 2561
฿19,999
#4704 ทัวร์สาธารณรัฐเช็ก
9 วัน 6 คืน
สรุปการเดินทาง
 • เมืองมิวนิก (ประเทศเยอรมนี) - เมืองโฮเฮนชวาล์ฟเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก จัตุรัสมาเรียนพลาตซ์
 • เมืองฮัลสแตท (ประเทศออสเตรีย) - กรุงเวียนนา - ช็อปปิ้งถนนคาร์ทเนอร์
 • พระราชวังเชรินน์บรุนน์ - กรุงบูดาเปสต์ (ฮังการี) – โบสถ์แมทเธียส – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
 • บราติสลาวา (ประเทศสโลวัค) - ปราสาทบราติสลาวา - เมืองเชสกี้ครุมลอฟ (ประเทศเชค)
 • กรุงปราก - ปราสาทกรุงปราก – มหาวิหารเซนต์วิตุส – สะพานชาร์ลส์ - OLD TOWN SQUARE
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
20 - 28 ธันวาคม 2560
฿79,900
#3660 ทัวร์จีน
4 วัน 3 คืน
สรุปการเดินทาง
 • เมืองฉางซา – ถนนคนเดินหวงซิงลู่ – จางเจียเจี้ย– ภาพเขียนสิบลี้(รวมรถราง)-ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ(บัวหิมะ)
 • นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน –สวนจอมพลเฮ่อหลง –เขาอวตาร –สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-ลิฟท์แก้วไป่หลง-ร้านผ้าไหม
 • ร้านหยก - ร้านยางพารา - ถ้ำประตูสวรรค์ (รวมกระเช้าขื้น) - ระเบียงแก้ว - เมืองฉางซา - ช้อปปิ้งถนนคนเดินหวงซิง
 • พิเศษ!!! อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี /////
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
22 - 25 ตุลาคม 2560
฿12,888
3 - 6 พฤศจิกายน 2560
฿13,888
24 - 27 พฤศจิกายน 2560
฿13,888
2 - 5 ธันวาคม 2560
฿16,888
3 - 6 ธันวาคม 2560
฿16,888
8 - 11 ธันวาคม 2560
฿16,888
10 - 13 ธันวาคม 2560
฿16,888
15 - 18 ธันวาคม 2560
฿13,888
22 - 25 ธันวาคม 2560
฿13,888
#3475 ทัวร์สิงคโปร์
3 วัน 2 คืน
สรุปการเดินทาง
 • สิงคโปร์ – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง –วัดเจ้าแม่กวนอิม - การ์เด้น บายเดอะเบย์ (ไม่รวมค่าเข้าชมโดม)
 • มารีน่าเบย์แซน-ชมโชว์ Wonder Full Light - Merlion Park– วัดพระเขี้ยวแก้ว–ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด
 • อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล และ SEA AQUARIUM ตามอัธยาศัย
 • นอนโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว กลาง ORCHARD ROAD
 • ทานข้าวมันไก่ ต้นตำรับของสิงคโปร์ ร้าน Boon Tong Kee ////
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
27 - 29 ตุลาคม 2560
฿13,888
10 - 12 พฤศจิกายน 2560
฿11,888
17 - 19 พฤศจิกายน 2560
฿12,888
24 - 26 พฤศจิกายน 2560
฿12,888
2 - 4 ธันวาคม 2560
฿13,888
3 - 5 ธันวาคม 2560
฿13,888
4 - 6 ธันวาคม 2560
฿13,888
10 - 12 ธันวาคม 2560
฿13,888
15 - 17 ธันวาคม 2560
฿12,888
#3835 ทัวร์ไต้หวัน
7 วัน 5 คืน
สรุปการเดินทาง
 • สนามบินเถาหยวน – วัดจงไถซานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ - เจียอี้
 • อุทยานอาลีซาน – ร้านชาอู่หลง – ไทจง – ไทจง – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – วัดพระถังซัมจั๋ง
 • พิพิธภัณฑ์กู้กง – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตีก) – COSMETIC SHOP – ฮัวเหลียน – ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น
 • ร้านหยก – อุทยานเย่หลิว – ซีเหมินติง – อุทยานแห่งชาติ TAROKO – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
 • ***พักระดับ 4 และ 5 ดาว ///// อาบน้ำแร่โรงแรม5ดาว
 • เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา / พระกระโดดกำแพง
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
30 ต.ค. - 5 พ.ย. 2560
฿22,777
1 - 7 ธันวาคม 2560
฿25,777
8 - 14 ธันวาคม 2560
฿25,777
15 - 21 ธันวาคม 2560
฿24,777
22 - 28 ธันวาคม 2560
฿24,777
26 ธ.ค. - 1 ม.ค. 2561
฿27,777
27 ธ.ค. - 2 ม.ค. 2561
฿28,777
28 ธ.ค. - 3 ม.ค. 2561
฿28,777
29 ธ.ค. - 4 ม.ค. 2561
฿28,777
30 ธ.ค. - 5 ม.ค. 2561
฿27,777
5 - 11 มกราคม 2561
฿23,777
12 - 18 มกราคม 2561
฿23,777
19 - 25 มกราคม 2561
฿23,777
26 ม.ค. - 1 ก.พ. 2561
฿23,777
#4592 ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 4 คืน
สรุปการเดินทาง
 • เถาหยวน - เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต
 • ไถจง–วัดจงไถซานซื่อ-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา- วัดพระถังซัมจั๋ง- วัดเหวินหวู่–เจี้ยอี้
 • อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณ ชิมชาอู่หลง–เมืองไถจง–หมู่บ้านสายรุ้ง -ฟ่งเจี้ยไนท์มาเก็ต - อาบน้ำแร่ 5 ดาว
 • เมืองไทเป-ร้านขนมพายสับปะรด - ศูนย์ germanium-อนุสรณ์เจียงไคเช็ค - ซีเหมินติง – Duty Free -- GLORIA OUTLET
 • สนามบินเถาหยวน
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
11 - 15 พฤศจิกายน 2560
฿19,999
18 - 22 พฤศจิกายน 2560
฿19,999
2 - 6 ธันวาคม 2560
฿20,999
9 - 13 ธันวาคม 2560
฿20,999
16 - 20 ธันวาคม 2560
฿20,999
23 - 27 ธันวาคม 2560
฿20,999
6 - 10 มกราคม 2561
฿20,999
13 - 17 มกราคม 2561
฿20,999
20 - 24 มกราคม 2561
฿20,999
3 - 7 กุมภาพันธ์ 2561
฿20,999
24 - 28 กุมภาพันธ์ 2561
฿20,999
3 - 7 มีนาคม 2561
฿21,999
10 - 14 มีนาคม 2561
฿21,999
17 - 21 มีนาคม 2561
฿21,999
#4587 ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 3 คืน
สรุปการเดินทาง
 • สนามบินนานาชาติเถาหยวน-เมืองเจียอี้
 • อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี- ชิมชาอู่หลง–เมืองไถจง–ฟ่งเจี่ยไนท์มาเก็ต
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา- วัดพระถังซัมจั๋ง- วัดเหวินหวู่–ร้านขนมพายสับปะรด-ซื่อหลินไนท์มาเก็ต
 • ศูนย์ Germanium – Duty Free - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89) – วัดหลงซาน-ซีเหมินติง
 • เมืองจีหลง – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานเย่หลิ่ว - อนุสรณ์เจียงไคเชค- Mitsui Outlet Park - สนามบินเถาหยวน

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
25 - 29 ตุลาคม 2560
฿23,999
13 - 17 ธันวาคม 2560
฿23,999
#4594 ทัวร์ไต้หวัน
4 วัน 3 คืน
สรุปการเดินทาง
 • สนามบินเถาหยวน-เมืองไถจง–ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวิ่นอู่-เมืองเจียอี้
 • อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-เมืองไถจง-ชิมชาอู่หลง-อาบน้ำแร่ส่วนตัว5ดาว
 • ชิมพายสับปะรด-ศูนย์ Germanium-พิพิธภัณฑ์กู้กง-DUTY FREE-ตึกไทเป101-(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)-ตลาดซีเหมินติง
 • หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น-อุทยานเหย๋หลิ่ว-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-สนามบินเถาหยวน
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
2 - 5 พฤศจิกายน 2560
฿21,999
7 - 10 ธันวาคม 2560
฿23,999
9 - 12 ธันวาคม 2560
฿23,999
16 - 19 ธันวาคม 2560
฿22,999
21 - 24 ธันวาคม 2560
฿23,999
23 - 26 ธันวาคม 2560
฿23,999
18 - 21 มกราคม 2561
฿22,999
25 - 28 มกราคม 2561
฿22,999
1 - 4 กุมภาพันธ์ 2561
฿22,999
8 - 11 กุมภาพันธ์ 2561
฿22,999
22 - 25 กุมภาพันธ์ 2561
฿22,999
22 - 25 มีนาคม 2561
฿23,999
29 มี.ค. - 1 เม.ย. 2561
฿23,999
6 - 9 เมษายน 2561
฿23,999
26 - 29 เมษายน 2561
฿23,999
#4591 ทัวร์ไต้หวัน
4 วัน 3 คืน
สรุปการเดินทาง
 • ไทเป – หมู่บ้านสายรุ้ง-เจี้ยอี้
 • อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-เมืองไถจง-ชิมชาอูหลง-เฟิ๋งเจี่ยไนท์มาเก็ต
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา- วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่ เมืองไทเป-ชิมพายสับปะรด - ตึกไทเป101-อาบน้ำแร่ในโรงแรม
 • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-อุทยานเหย๋หลิ่ว-ศูนย์สร้อย germanium- อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติง
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
29 ต.ค. - 1 พ.ย. 2560
฿23,999
3 - 6 พฤศจิกายน 2560
฿23,999
5 - 8 พฤศจิกายน 2560
฿23,999
9 - 12 พฤศจิกายน 2560
฿23,999
23 - 26 พฤศจิกายน 2560
฿23,999
3 - 6 ธันวาคม 2560
฿24,999
5 - 8 ธันวาคม 2560
฿23,999
7 - 10 ธันวาคม 2560
฿23,999
13 - 16 ธันวาคม 2560
฿23,999
25 - 28 ธันวาคม 2560
฿23,999
20 - 23 มกราคม 2561
฿23,999
26 - 29 มกราคม 2561
฿23,999
1 - 4 กุมภาพันธ์ 2561
฿23,999
8 - 11 กุมภาพันธ์ 2561
฿23,999
24 - 27 กุมภาพันธ์ 2561
฿23,999
28 ก.พ. - 3 มี.ค. 2561
฿23,999
3 - 6 มีนาคม 2561
฿23,999
17 - 20 มีนาคม 2561
฿23,999
29 มี.ค. - 1 เม.ย. 2561
฿24,999
4 - 7 เมษายน 2561
฿24,999
5 - 8 เมษายน 2561
฿24,999
6 - 9 เมษายน 2561
฿24,999
20 - 23 เมษายน 2561
฿23,999
26 - 29 เมษายน 2561
฿23,999
#2742 ทัวร์ฮ่องกง
3 วัน 2 คืน
สรุปการเดินทาง
 • กรุงเทพฯ–ฮ่องกง–นั่งกระเช้านองปิง-วัดโป่วหลิน-Citygate Outlet -A Symphony of Lights
 • ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน
 • นั่งรถรางพีคแทรม-ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค-รี พลัสเบย์-วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ฮ่องกง - กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
27 - 29 ตุลาคม 2560
฿19,900
28 - 30 ตุลาคม 2560
฿19,900
4 - 6 พฤศจิกายน 2560
฿18,900
10 - 12 พฤศจิกายน 2560
฿18,900
11 - 13 พฤศจิกายน 2560
฿18,900
24 - 26 พฤศจิกายน 2560
฿18,900
25 - 27 พฤศจิกายน 2560
฿18,900
2 - 4 ธันวาคม 2560
฿21,900
8 - 10 ธันวาคม 2560
฿21,900
14 - 16 ธันวาคม 2560
฿19,900
15 - 17 ธันวาคม 2560
฿19,900
22 - 24 ธันวาคม 2560
฿21,900
30 ธ.ค. - 1 ม.ค. 2561
฿26,900
31 ธ.ค. - 2 ม.ค. 2561
฿26,900
12 - 14 มกราคม 2561
฿18,900
13 - 15 มกราคม 2561
฿18,900
26 - 28 มกราคม 2561
฿18,900
27 - 29 มกราคม 2561
฿18,900
3 - 5 กุมภาพันธ์ 2561
฿18,900
2 - 4 มีนาคม 2561
฿18,900
3 - 5 มีนาคม 2561
฿18,900
10 - 12 มีนาคม 2561
฿18,900
16 - 18 มีนาคม 2561
฿19,900
17 - 19 มีนาคม 2561
฿19,900
23 - 25 มีนาคม 2561
฿19,900
#4372 ทัวร์สาธารณรัฐเช็ก
9 วัน 6 คืน
สรุปการเดินทาง
 • มิวนิค-ปราสาทนอยชวานสไตน์
 • ซาล์สเบิร์ก-ฮอลสตัท-เชสกี้คลุมลอฟ -ถ่ายรูปสวนมิราแบล - ถ่ายรูปกับปราสาทครุมลอฟ
 • คาโรวีวารี่ – ปราก- ปราสาทแห่งกรุงปราก
 • เวียนนา – พระราชวังเชิร์นบรุน – บาติสลาวา (สโลวาเกีย)
 • PARNDOF OUTLEET - บูดาเปสต์
 • นครบูดาเปสต์ - สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
28 ต.ค. - 5 พ.ย. 2560
฿49,999
4 - 12 พฤศจิกายน 2560
฿49,999
2 - 10 ธันวาคม 2560
฿49,999
3 - 11 ธันวาคม 2560
฿49,999
5 - 13 ธันวาคม 2560
฿49,999
23 - 31 ธันวาคม 2560
฿59,999
26 ธ.ค. - 3 ม.ค. 2561
฿59,999
27 ธ.ค. - 4 ม.ค. 2561
฿59,999
28 ธ.ค. - 5 ม.ค. 2561
฿59,999
29 ธ.ค. - 6 ม.ค. 2561
฿59,999
30 ธ.ค. - 7 ม.ค. 2561
฿59,999
#2967 ทัวร์พม่า (พม่า)
4 วัน 3 คืน
สรุปการเดินทาง
 • กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์-วิหารชเวนันดอร์-ชมวิวยอดเขามัณฑะเลย์
 • มัณฑะเลย์-สะพานไม้อูเบง-พุกาม-ชมวิวทะเลเจดีย์ที่เจดีย์ชเวสันดอร์
 • พุกาม-ตลาดยองอู-วัดอนันดา-วิหารธรรมยันจี-เจดีย์ชเวสิกอง-มัณฑะเลย์
 • มัณฑะเลย์-ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี-กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
15 - 18 พฤศจิกายน 2560
฿13,888
6 - 9 ธันวาคม 2560
฿13,888
13 - 16 ธันวาคม 2560
฿13,888
20 - 23 ธันวาคม 2560
฿13,888
27 - 30 ธันวาคม 2560
฿14,888
#5108 ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
9 วัน 6 คืน
สรุปการเดินทาง
 • ปารีส – พระราชวังแวร์ซายส์ –พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ –ล่องเรือแม่น้ำแซน – ชมเมือง– อาหารพื้นเมืองหอยเอสคาโก้อบเนยในร้านสุดหรู
 • ชั้น 2 ของ หอไอเฟิล – ประตูชัย – ช็อปปิ้งห้างแกลลารี่ ลาฟาแยตต์ รถไฟด่วน TGV – ดิจอง
 • ดิจอง – ลูเซิร์น – สะพานไม้ชาเปล – อนุสาวรีย์สิงโต (สวิตเซอร์แลนด์)
 • ลูเซิล์น – ยอดเขาจุงเฟรา Top of Europe – อินเทอร์ลาเก้น
 • อินเทอร์ลาเก้นมิลาน – เวนิส
 • เวนิส– ปีซ่า – หอเอนปีซ่า
 • ปีซ่า – โรม – วาติกัน – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – โคลอสเซี่ยม – น้ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
10 - 18 พฤศจิกายน 2560
฿76,555
28 พ.ย. - 6 ธ.ค. 2560
฿76,555
3 - 11 ธันวาคม 2560
฿87,900
27 ธ.ค. - 4 ม.ค. 2561
฿89,900

ทางบริษัททัวร์ครับ ได้คัดเลือกแพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศทั้งหมดที่มี เฉพาะส่วนที่จัดรายการโปรโมชั่นต้อนรับเทศกาลต่างๆในแต่ละเดือนมาไว้ ณ ที่นี้ ซึ่งในแต่ละแพ็คเกจจะราคาถูกต่างกัน โดยแต่ละแพ็คเกจหรือแต่ละช่วงเวลาจะมีที่นั่งจำกัด เพียงไม่กี่ที่เท่านั้น ท่านสามารถเลือกซื้อ หรือ เลือกชมได้จากหน้านี้ หรือสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่ เพื่อขอคำแนะนำ ทางเรายินดีให้บริการครับ

Holiday
02-013-5353