ใบอนุญาต 11/08583
02-013-5333
Line icon LINE: @tourkrub
เพิ่มเพื่อน
เที่ยววันหยุด มาฆบูชา

เที่ยววันหยุด มาฆบูชา

#5262 ทัวร์ฮ่องกง
3 วัน 2 คืน
สรุปการเดินทาง
 • ฮ่องกง – พีคแทรม – วิคเตอเรียพีค – ชมความงามฮ่องกงยามราตรี
 • เกาะลันเตา – นั่งกระเช้า 360 องศา – ไหว้พระใหญ่ – ช้อปปิ้ง City Gate
 • วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน- เจ้าแม่กวนอิมรีพัลส์เบย์ – อิสระช้อปปิ้ง ถนนนาธาน ย่านจิมซาจุ่ย
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
7 - 9 เมษายน 2561
฿21,900
11 - 13 เมษายน 2561
฿23,900
12 - 14 เมษายน 2561
฿24,900
13 - 15 เมษายน 2561
฿26,900
14 - 16 เมษายน 2561
฿26,900
15 - 17 เมษายน 2561
฿24,900
20 - 22 เมษายน 2561
฿19,900
29 เม.ย. - 1 พ.ค. 2561
฿22,900
#6044 ทัวร์ฮ่องกง
3 วัน 2 คืน
สรุปการเดินทาง
 • ฮ่องกง-พระใหญ่ลันเตา+กระเช้านองปิง+City Gate Outlet
 • ฮ่องกง – วัดแชกง-วัดหวังต้าเซียน – Jewelry Factory –ศูนย์หยกและสมุนไพร -วัดเจ้าแม่กวนอิม-- ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย
 • ฮ่องกง -หาดรีพลัสเบย์-จุดชมวิววิคตอเรียพีค
 • ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ ย่านจิมซาจุ่ย , ซิตี้เกทเอาท์เลท
 • เมนูพิเศษ ติ่มซำต้นตำหรับ ,ห่านย่าง
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
4 - 6 พฤษภาคม 2561
฿16,991
11 - 13 พฤษภาคม 2561
฿16,991
15 - 17 มิถุนายน 2561
฿16,991
22 - 24 มิถุนายน 2561
฿16,991
#6414 ทัวร์จีน
4 วัน 3 คืน
สรุปการเดินทาง
 • สนามบินสุวรรณภูมิ – หังโจว – หนิงปอ – เกาะผู่โถวซาน – วัดผู้จี้ – วัดไผ่ม่วง – วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป – หนานไห่กวนอิม – พักหนิงโป
 • หนิงโป – ศูนย์ใบชา – เซี่ยงไฮ้ – ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร – หาดไว่ทาน – อุโมงเลแซอร์ – ถนนนานกิง
 • เซี่ยงไฮ้ – หมู่บ้านโบราณจูเจียเจี่ยว+ล่องเรือ – ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม – ถนนซินเทียนตี้
 • วัดพระหยกขาว – ศูนย์สินค้าหยก – ตลาดเฉินหวังเมี่ยว – ตลาดเถาเป่า – เซี่ยงไฮ้ – สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
29 มี.ค. - 1 เม.ย. 2561
฿19,999
#6488 ทัวร์จีน
4 วัน 3 คืน
สรุปการเดินทาง
 • สนามบินสุวรรณภูมิ – หังโจว – หนิงปอ – เกาะผู่โถวซาน – วัดผู้จี้ – วัดไผ่ม่วง – วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป – หนานไห่กวนอิม – พักหนิงโป
 • หนิงโป – ศูนย์ใบชา – เซี่ยงไฮ้ – ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร – หาดไว่ทาน – อุโมงเลแซอร์ – ถนนนานกิง
 • เซี่ยงไฮ้ – หมู่บ้านโบราณจูเจียเจี่ยว+ล่องเรือ – ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม – ถนนซินเทียนตี้
 • วัดพระหยกขาว – ร้านหยก – ตลาดเฉินหวังเมี่ยว –ตลาดเถาเป่า – เซี่ยงไฮ้ – สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
29 มี.ค. - 1 เม.ย. 2561
฿19,999
#6784 ทัวร์จีน
5 วัน 3 คืน
สรุปการเดินทาง
 • เซี่ยงไฮ้ – อูซี – พระใหญ่หลิงซาน (รวมรถราง) – ผ้าไหม – หังโจว – ถนนโบราณเห่อฝ่างเจี่ย
 • หังโจว – ล่องเรือทะเลสาบซีหู – หมู่บ้านใบชาหลงจิ่ง- เซี่ยงไฮ้ – ช้อปปิ้งถนนนานกิง – Starbuck Reserve Roastery
 • ร้านยาสมุนไพรจีน – ตลาดร้อยปี เฉินหวังเมี่ยว – ร้านหยก – ลอดอุโมงค์เลเซอร์ – หาดไว่ทาน – ชมวิวบนตึก SWFC ชั้น 100
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
30 มี.ค. - 3 เม.ย. 2561
฿14,911
31 มี.ค. - 4 เม.ย. 2561
฿14,911
4 - 8 เมษายน 2561
฿18,911
15 - 19 มิถุนายน 2561
฿17,911
#6818 ทัวร์เกาหลี
5 วัน 3 คืน
สรุปการเดินทาง
 • สนามบินนานาชาติดอนเมือง
 • ประเทศเกาหลีใต้ (อินชอน) – วันชินฮึงซา – อุทยานซอรัคซาน + CABLE CAR
 • โรงเรียนสอนทำกิมจิ + ชุดประจำชาติฮันบก – สวนสนุก EVERAND – ฮอตเกนามู -COSMETIC OUTLET - N SEOUL TOWER
 • น้ำมันสน – ศูนย์สมุนไพรโสม – ถนนยออีโด - พระราชวงัชางด็อกกุง-พลอยอะเมทิส
 • TRICK EYE & ICE MUSEUM - DUTY FREE – ตลาดเมียงดง – รร.โซล
 • ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต – สนามบินอินชอน - สนามบินนานาชาติดอนเมือง
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
1 - 5 เมษายน 2561
฿19,999
2 - 6 เมษายน 2561
฿19,999
3 - 7 เมษายน 2561
฿19,999
7 - 11 เมษายน 2561
฿21,999
8 - 12 เมษายน 2561
฿22,999
11 - 15 เมษายน 2561
฿27,999
13 - 17 เมษายน 2561
฿29,999
14 - 18 เมษายน 2561
฿29,999
15 - 19 เมษายน 2561
฿22,999
16 - 20 เมษายน 2561
฿22,999
17 - 21 เมษายน 2561
฿22,999
18 - 22 เมษายน 2561
฿19,999
19 - 23 เมษายน 2561
฿19,999
20 - 24 เมษายน 2561
฿19,999
21 - 25 เมษายน 2561
฿18,999
22 - 26 เมษายน 2561
฿18,999
23 - 27 เมษายน 2561
฿18,999
24 - 28 เมษายน 2561
฿18,999
25 - 29 เมษายน 2561
฿19,999
#6974 ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
สรุปการเดินทาง
 • สนามบินนาริตะ–วัดอาซากุสะ–ผ่านชมโตเกียวสกายทรี–ล่องเรือโจรสลัด- โกเท็มบะ เอ้าต์เลต–บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ แช่ออนเซน
 • ภูเขาไฟฟูจิ-หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก-พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว-ช้อปปิ้งสุดมันส์ชินจูกุ
 • อิสระในกรุงโตเกียว หรือ ซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
8 - 12 เมษายน 2561
฿32,900
9 - 13 เมษายน 2561
฿37,900
10 - 14 เมษายน 2561
฿44,900
11 - 15 เมษายน 2561
฿44,900
21 - 25 เมษายน 2561
฿28,900
23 - 27 เมษายน 2561
฿28,900
25 - 29 เมษายน 2561
฿29,900
28 เม.ย. - 2 พ.ค. 2561
฿44,900
29 เม.ย. - 3 พ.ค. 2561
฿44,900
30 เม.ย. - 4 พ.ค. 2561
฿44,900
1 - 5 พฤษภาคม 2561
฿44,900
#7028 ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 4 คืน
สรุปการเดินทาง
 • สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินคันไซ
 • เมืองเกียวโต - วัดคินคะคุจิ - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - นาโกย่า - ช้อปปิ้ง JR STATION - ถนนอุมายม่อน
 • ทะเลสาบฮามานา - ผ่านชมวิวไร่เมืองชิสุโอกะ - ฮาโกเน่ - แวะถ่ายรูปทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ - โรงแรม - ออนเซน
 • กิจกรรม ณ ลานสกี - โอชิโนะฮัคไก [กรุ๊ปวันที่ 02 ก.พ. - 16 มี.ค.61] / [กรุ๊ปวันที่ 20 มี.ค. - 15 เม.ย. 61] ชมดอกซากุระ / [กรุ๊ปวันที่ 17 เม.ย. - 28 เม.ย.61] ชม PINKMOSS / ภูเขาไฟฟูจิ [ตามสภาพอากาศ][AFTER 20 MAR] - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ
 • อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์
 • วัดนาริตะ - อิออน - สนามบินนาริตะ - สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
8 - 13 เมษายน 2561
฿49,900
17 - 22 เมษายน 2561
฿42,900
18 - 23 เมษายน 2561
฿42,900
20 - 25 เมษายน 2561
฿42,900
26 เม.ย. - 1 พ.ค. 2561
฿42,900
28 เม.ย. - 3 พ.ค. 2561
฿42,900
#7151 ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
สรุปการเดินทาง
 • สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น
 • นาริตะ - วัดอาซากุสะ-โตเกียว สายทรี -ทะเลสาบฮาโกเน่ ล่องเรือโจรสลัด – โกเท็มบะเอาท์เล็ต
 • ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว -ทะเลสาบคาวากูจิโกะ- ช้อปปิ้งชินจุกุ
 • ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ-ตลาดอะเมโยโกะ -โอไดบะ-ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า – สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง
 • อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปูยักษ์ FREE WIFI ON BUS
 • มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
28 มี.ค. - 1 เม.ย. 2561
฿30,900
29 มี.ค. - 2 เม.ย. 2561
฿30,900

เที่ยววันหยุด มาฆบูชา

ทัวร์ช่วงเทศกาลวันมาฆบูชา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา กับโปรแกรมทัวร์ดี ๆ ราคาพิเศษ ทางเราได้คัดเลือก แพ็คเกจทัวร์จากจำนวนมหาศาล คัดเฉพาะช่วงเวลาวันมาฆบูชา เพื่อให้ทกๆท่านได้เลือก สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางพระพุทธศาสนา หรือจะท่องเที่ยวทั่วโลก เดินทางกับเราได้แล้ววันนี้ ทั่วโลกในช่วงวันหยุดพิเศษนี้ สามารถจองก่อนใคร หรือ สอบถาม ที่หมายเลข 02 - 013 - 5353 ทางเรายินดีให้บริการทุกรูปแบบ
02-013-5353