ใบอนุญาต 11/08583
02-013-5333
Line icon LINE: @tourkrub
เพิ่มเพื่อน

โปรไฟไหม้-ทัวร์ไฟไหม้

#5108 ทัวร์ฝรั่งเศส
9 วัน 6 คืน
สรุปการเดินทาง
 • ปารีส – พระราชวังแวร์ซายส์ –พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ –ล่องเรือแม่น้ำแซน – ชมเมือง– อาหารพื้นเมืองหอยเอสคาโก้อบเนยในร้านสุดหรู
 • ชั้น 2 ของ หอไอเฟิล – ประตูชัย – ช็อปปิ้งห้างแกลลารี่ ลาฟาแยตต์ รถไฟด่วน TGV – ดิจอง
 • ดิจอง – ลูเซิร์น – สะพานไม้ชาเปล – อนุสาวรีย์สิงโต (สวิตเซอร์แลนด์)
 • ลูเซิล์น – ยอดเขาจุงเฟรา Top of Europe – อินเทอร์ลาเก้น
 • อินเทอร์ลาเก้นมิลาน – เวนิส
 • เวนิส– ปีซ่า – หอเอนปีซ่า
 • ปีซ่า – โรม – วาติกัน – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – โคลอสเซี่ยม – น้ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
10 - 18 กุมภาพันธ์ 2561
฿75,999
18 - 26 กุมภาพันธ์ 2561
฿75,999
24 ก.พ. - 4 มี.ค. 2561
฿75,999
3 - 11 มีนาคม 2561
฿75,999
17 - 25 มีนาคม 2561
฿75,999
24 มี.ค. - 1 เม.ย. 2561
฿75,999
30 มี.ค. - 7 เม.ย. 2561
฿75,999
#3835 ทัวร์ไต้หวัน
7 วัน 5 คืน
สรุปการเดินทาง
 • สนามบินเถาหยวน – วัดจงไถซานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ - เจียอี้
 • อุทยานอาลีซาน – ร้านชาอู่หลง – ไทจง – ไทจง – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – วัดพระถังซัมจั๋ง
 • พิพิธภัณฑ์กู้กง – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตีก) – COSMETIC SHOP – ฮัวเหลียน – ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น
 • ร้านหยก – อุทยานเย่หลิว – ซีเหมินติง – อุทยานแห่งชาติ TAROKO – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
 • ***พักระดับ 4 และ 5 ดาว ///// อาบน้ำแร่โรงแรม5ดาว
 • เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา / พระกระโดดกำแพง
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
2 - 8 กุมภาพันธ์ 2561
฿22,777
3 - 9 กุมภาพันธ์ 2561
฿22,777
23 ก.พ. - 1 มี.ค. 2561
฿24,777
24 ก.พ. - 2 มี.ค. 2561
฿24,777
2 - 8 มีนาคม 2561
฿23,777
3 - 9 มีนาคม 2561
฿22,777
9 - 15 มีนาคม 2561
฿22,777
10 - 16 มีนาคม 2561
฿22,777
17 - 23 มีนาคม 2561
฿22,777
#4231 ทัวร์จีน
4 วัน 3 คืน
สรุปการเดินทาง
 • กรุงเทพฯ – สนามบินฉางซา – ถนนคนเดินหวงซิงลู่ – จางเจียเจี้ย – ร้านหยก
 • สะพานแก้วยาวที่สุดโลก – ถนนคนเดินซีปู้เจีย – ร้านยางพารา – ร้านบัวหิมะ – ถ้ำประตูสวรรค์ (รวมกระเช้าขื้น)
 • แกรนด์แคนยอน – ระเบียงแก้ว – ภาพวาดทราย – เมืองฉางซา – สนามบินฉางซา – กรุงเทพฯ
 • ช้อปปิ้งจุใจ ณ ถนนคนเดินหวงซิงลู่ และ ถนนคนเดินซีปู้เจีย
 • นั่งกระเช้าสัมผัสวิว สัมผัสทางเดินกระจก ''เขาเทียนเหมินซาน''
 • พิเศษ !!! อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี ////// พักโรมแรมระดับ 4 ดาว
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
26 - 29 มกราคม 2561
฿11,777
#4319 ทัวร์ไต้หวัน
6 วัน 4 คืน
สรุปการเดินทาง
 • สนามบินเถาหยวน – วัดจงไถซานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ - วัดพระถังซัมจั๋ง - เจียอี้
 • เจียอี้ – อุทยานอาลีซาน – ร้านชาอู่หลง – ไทจง - อาบน้ำแร่โรงแรม5ดาว – ไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ
 • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – COSMETIC พิพิธภัณฑ์กู้กง – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต – ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานเย่หลิว
 • ตีกไทเป101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น89) – ซีเหมินติง – สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง – กรุงเทพฯ
 • เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา / พระกระโดดกำแพง
 • พักโรงแรมระดับ 4 และ 5 ดาว ////// แช่น้ำแร่ 1 คืน
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
22 - 27 มกราคม 2561
฿18,777
24 - 29 มกราคม 2561
฿20,777
25 - 30 มกราคม 2561
฿19,777
31 ม.ค. - 5 ก.พ. 2561
฿20,777
#4919 ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 3 คืน
สรุปการเดินทาง
 • สนามบินเถาหยวน – ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เจียอี้
 • ร้านใบชาไต้หวัน – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง
 • ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – เป่ยโถว – ร้าน Cosmetic – ตลาดซีเหมินติง
 • ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) – สนามบินเถาหยวน
 • **สุดคุ้ม..บุฟเฟ่ต์ชาบู / เสี่ยวหลงเปา / เมนูพระกระโดดกำแพง**

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
1 - 5 พฤษภาคม 2561
฿20,777
3 - 7 พฤษภาคม 2561
฿20,777
15 - 19 พฤษภาคม 2561
฿19,777
24 - 28 พฤษภาคม 2561
฿20,777
5 - 9 มิถุนายน 2561
฿19,777
8 - 12 มิถุนายน 2561
฿19,777
13 - 17 มิถุนายน 2561
฿20,777
20 - 24 มิถุนายน 2561
฿19,777
27 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2561
฿19,777
#5253 ทัวร์จีน
5 วัน 3 คืน
สรุปการเดินทาง
 • เซี่ยงไฮ้
 • เซี่ยงไฮ้-เมืองโบราณจูเจียเจียว-ล่องเรือชมเมือง-ร้านผ้าไหม-เซี่ยงไฮ้-ย่านซินเทียนตี้
 • เซี่ยงไฮ้-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-หอไข่มุก-Sky Walk-อุโมงค์เลเซอร์-หาดไว่ทัน-ถนนนานกิง-ร้านหยก-ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยว
 • เซี่ยงไฮ้ – เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ (รวมรถบัสรับ-ส่ง พร้อมไกด์และหัวหน้าทัวร์บริการ)
 • เซี่ยงไฮ้
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
9 - 13 มีนาคม 2561
฿15,900
11 - 15 เมษายน 2561
฿22,900
12 - 16 เมษายน 2561
฿22,900
27 เม.ย. - 1 พ.ค. 2561
฿22,900
11 - 15 พฤษภาคม 2561
฿16,900
18 - 22 พฤษภาคม 2561
฿14,900
23 - 27 พฤษภาคม 2561
฿14,900
6 - 10 มิถุนายน 2561
฿14,900
#5406 ทัวร์มัลดีฟส์
3 วัน 2 คืน
สรุปการเดินทาง
 • สนามบินดอนเมือง – สนามบินมาเลย์ - มัลดีฟส์
 • สนุกสนานกับกิจกรรมในโรงแรม ชมบรรยากาศพร้อมเครื่องดื่มชนิด พรีเมี่ยม ได้ตลอดการพักผ่อน ที่ Pool Bar Finohlu
 • มัลดีฟส์ - สนามบินดอนเมือง
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
19 - 21 มกราคม 2561
฿55,200
26 - 28 มกราคม 2561
฿55,200
2 - 4 กุมภาพันธ์ 2561
฿55,200
9 - 11 กุมภาพันธ์ 2561
฿55,200
16 - 18 กุมภาพันธ์ 2561
฿55,200
23 - 25 กุมภาพันธ์ 2561
฿55,200
20 - 22 เมษายน 2561
฿55,200
27 - 29 เมษายน 2561
฿56,400
29 เม.ย. - 1 พ.ค. 2561
฿58,000

โปรไฟไหม้-ทัวร์ไฟไหม้

โปรไฟไหม้ | ทัวร์ไฟไหม้ | ทัวร์โปรไฟไหม้ หมายถึง แพ็คเกจทัวร์ลดราคาเนื่องจากการที่นั่งในแพ็คเกจทัวร์ยังขายไม่หมด แล้วใกล้ถึงวันที่ต้องเดินทางแล้ว ทำให้ต้องลดราคาเพื่อให้แพ็คเกจทัวร์นี้ขายให้ทันภายในเวลานั่นเอง ซึ่งผู้ที่จะสามารถซื้อโปรไฟไหม้ หรือทัวร์ไฟไหม้นี้ ส่วนใหญ่จะต้องเป็นผู้ที่ มีเวลา สามารถจองแล้วไปเที่ยวได้เลย เป็นต้น ที่มาของคำว่าโปรไฟไหม้ หรือ ทัวร์ไฟไหม้ (หรือบางคนก้เรียก ทัวร์ไฟไหม้ ญี่ปุ่น, ทัวร์ไฟไหม้ เกาหลี) มาจากช่วงเวลาที่ต้องรีบจองรีบซื้อ และต้องออกเดินทางเลย แถมราคาก็ถูกแสนถูก เปรียบเหมือนเหมือนไฟที่กำลังไหม้โปรโมชั่นอยู่ ถ้าไม่รีบซื้อตอนนี้ไฟอาจจะดับตอนไหนก็ไม่รู้ (ที่นั่งเต็ม/มีคนจองแล้ว) แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหากคุณเหนทัวร์ไฟไหม้หรือทัวร์ที่ราคาถูกมากๆ ก็ควรพิจรณาบริษัททัวร์ที่คุณจะซื้อด้วย ควรมีความน่าเชื่อถือ เป็นบริษัททัวร์ที่มีใบอณุญาติถูกต้องตามกฎหมายนะครับ ^^ ติดตามโปรทัวร์ไฟไหม้ / ทัวร์ไฟไหม้ ญี่ปุ่น / ทัวร์ไฟไหม้ เกาหลี ได้ที่ facebook: tourkrub.co Line ID: @tourkrub.co (มี@) *ที่ Line จะได้รับโปรไฟไหม้เร็วที่สุด
Holiday
02-013-5353