ใบอนุญาต 11/08583
02-013-5333
Line icon LINE: @tourkrub
เพิ่มเพื่อน
ทัวร์ชมดอกซากุระ

ทัวร์ชมดอกซากุระ

#6361 ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 3 คืน
สรุปการเดินทาง
 • สนามบินดอนเมือง - สนามบินเถาหยวน-วัดจงไถฉานซื่อ - ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ช้อปปิ้งตลาดฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก๊ต - ภัตตาคารอาหารชื่อดัง “บานาน่า”
 • ชมซากุระ - แวะชิมพายสับปะรด - ช้อปปิ้งศูนย์เครื่องประดับ - COSMETIC CENTER - DUTY FREE - ช้อปปิ้งตลาดซื่อหลิน
 • ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น - อุทยานเย่หลิว - อนุสรณ์สถานดร.ซุนยัดเซ็น - ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89) - ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง
 • สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
2 - 6 มีนาคม 2561
฿15,999
6 - 10 มีนาคม 2561
฿15,999
14 - 18 มีนาคม 2561
฿15,999
#6818 ทัวร์เกาหลี
5 วัน 3 คืน
สรุปการเดินทาง
 • สนามบินนานาชาติดอนเมือง
 • ประเทศเกาหลีใต้ (อินชอน) – วันชินฮึงซา – อุทยานซอรัคซาน + CABLE CAR
 • โรงเรียนสอนทำกิมจิ + ชุดประจำชาติฮันบก – สวนสนุก EVERAND – ฮอตเกนามู -COSMETIC OUTLET - N SEOUL TOWER
 • น้ำมันสน – ศูนย์สมุนไพรโสม – ถนนยออีโด - พระราชวงัชางด็อกกุง-พลอยอะเมทิส
 • TRICK EYE & ICE MUSEUM - DUTY FREE – ตลาดเมียงดง – รร.โซล
 • ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต – สนามบินอินชอน - สนามบินนานาชาติดอนเมือง
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
3 - 7 มีนาคม 2561
฿17,999
4 - 8 มีนาคม 2561
฿17,999
5 - 9 มีนาคม 2561
฿17,999
6 - 10 มีนาคม 2561
฿17,999
7 - 11 มีนาคม 2561
฿18,999
8 - 12 มีนาคม 2561
฿18,999
9 - 13 มีนาคม 2561
฿18,999
11 - 15 มีนาคม 2561
฿17,999
12 - 16 มีนาคม 2561
฿17,999
13 - 17 มีนาคม 2561
฿17,999
14 - 18 มีนาคม 2561
฿18,999
15 - 19 มีนาคม 2561
฿18,999
16 - 20 มีนาคม 2561
฿18,999
17 - 21 มีนาคม 2561
฿17,999
18 - 22 มีนาคม 2561
฿17,999
19 - 23 มีนาคม 2561
฿17,999
20 - 24 มีนาคม 2561
฿17,999
21 - 25 มีนาคม 2561
฿18,999
22 - 26 มีนาคม 2561
฿18,999
23 - 27 มีนาคม 2561
฿18,999
24 - 28 มีนาคม 2561
฿17,999
25 - 29 มีนาคม 2561
฿17,999
27 - 31 มีนาคม 2561
฿17,999
28 มี.ค. - 1 เม.ย. 2561
฿18,999
30 มี.ค. - 3 เม.ย. 2561
฿19,999
31 มี.ค. - 4 เม.ย. 2561
฿19,999
1 - 5 เมษายน 2561
฿19,999
2 - 6 เมษายน 2561
฿19,999
3 - 7 เมษายน 2561
฿19,999
4 - 8 เมษายน 2561
฿21,999
5 - 9 เมษายน 2561
฿21,999
6 - 10 เมษายน 2561
฿21,999
7 - 11 เมษายน 2561
฿21,999
8 - 12 เมษายน 2561
฿22,999
11 - 15 เมษายน 2561
฿27,999
12 - 16 เมษายน 2561
฿29,999
13 - 17 เมษายน 2561
฿29,999
14 - 18 เมษายน 2561
฿29,999
15 - 19 เมษายน 2561
฿22,999
16 - 20 เมษายน 2561
฿22,999
17 - 21 เมษายน 2561
฿22,999
18 - 22 เมษายน 2561
฿19,999
19 - 23 เมษายน 2561
฿19,999
20 - 24 เมษายน 2561
฿19,999
21 - 25 เมษายน 2561
฿18,999
22 - 26 เมษายน 2561
฿18,999
23 - 27 เมษายน 2561
฿18,999
24 - 28 เมษายน 2561
฿18,999
25 - 29 เมษายน 2561
฿19,999
#6828 ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
สรุปการเดินทาง
 • นาริตะ – วัดอาซากุสะ – วนอุทยานฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – โอวาคุดานิ – อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
 • ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ชมซากุระ ณ อุเอโนะ – ช้อปปิ้งชินจูกุ
 • โตเกียว – อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์
 • บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ + ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
20 - 24 มีนาคม 2561
฿27,900
22 - 26 มีนาคม 2561
฿29,900
10 - 14 เมษายน 2561
฿43,900
11 - 15 เมษายน 2561
฿45,900
13 - 17 เมษายน 2561
฿45,900
14 - 18 เมษายน 2561
฿45,900
16 - 20 เมษายน 2561
฿31,900
18 - 22 เมษายน 2561
฿28,900
19 - 23 เมษายน 2561
฿28,900
21 - 25 เมษายน 2561
฿28,900
24 - 28 เมษายน 2561
฿28,900
25 - 29 เมษายน 2561
฿28,900
27 เม.ย. - 1 พ.ค. 2561
฿30,900
28 เม.ย. - 2 พ.ค. 2561
฿30,900
#6831 ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
สรุปการเดินทาง
 • นาริตะ - หลวงพ่อโตไดบุทสึ – วนอุทยานฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – โอวาคุดานิ – อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
 • ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) – เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งชินจูกุ
 • ชมซากุระ แม่น้ำเมกูโระ – ฮาราจูกุ –วัดนาริตะ – อิออน – สนามบินนาริตะ
 • เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
5 - 9 เมษายน 2561
฿34,900
11 - 15 เมษายน 2561
฿45,900
12 - 16 เมษายน 2561
฿45,900
13 - 17 เมษายน 2561
฿45,900
14 - 18 เมษายน 2561
฿45,900
15 - 19 เมษายน 2561
฿45,900
16 - 20 เมษายน 2561
฿30,900
19 - 23 เมษายน 2561
฿29,900
20 - 24 เมษายน 2561
฿29,900
25 - 29 เมษายน 2561
฿29,900
#6864 ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 2 คืน
สรุปการเดินทาง
 • สนามบินคันไซ (โอซาก้า)- เกียวโต – วัดคินคะคุจิ (วัดทอง) – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – อาราชิยาม่า – โอซาก้า – โดทงโบริ - ชินไซบาชิ
 • อิสระช้อปปิ้งในเมืองโอซาก้า หรือเลือกซื้อ “ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ 2,500 บาท
 • ปราสาทโอซาก้า-วัดโทไดจิ เมืองนารา- ริงกุ เอ้าท์เล็ท- สนามบินคันไซ อินเตอร์เนชั่นเนล (โอซาก้า)
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
22 - 26 มีนาคม 2561
฿36,900
18 - 22 เมษายน 2561
฿34,900

ทัวร์ชมดอกซากุระ

ฤดูใบไม้ผลิกำลังเยื้องย่างเข้ามาและเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของการไปทัวร์ญี่ปุ่น เพราะเป็นช่วงดอกไม้กำลังบานและแน่นอนว่าไฮไลท์เด็ดสุดก็คือ เทศกาลชมดอกซากุระ ทัวร์ชมดอกซากุระในปี 2560 หรือ 2017 กับทัวร์ครับ ต้อนรับฤดูกาลแห่งดอกซากุระบาน ในช่วงเวลาที่สวยที่สุด ที่ 1ปี จะมีเพียงครั้งเดียว กลีบสีขาวและสีชมูของดอกซากุระตามสถานที่ต่างๆ จะบานรอผู้คนไปเยี่ยมชม ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนกรกฏาคม ในหลากหลายภูมิภาคทั่วญี่ปุ่น ณ จุดชมซากุระ ยอดนิยมที่สุดถึง 12 จุดทั่วประเทศ เมื่อถึงฤดูกาลที่ดอกซากุระผลิบาน ชาวญี่ปุ่นจะจัดงานเทศกาลชมดอกไม้หรือ ชาวญี่ปุ่นเรียกว่า “ฮะนะมิ”คนญี่ปุ่นจะปูเสื่อใต้ต้นซากุระ ทานอาหารอร่อยๆ และดื่มเหล้าสังสรรค์ร่วมกันอย่างครื้นเครง ซึ่งได้กลายมาเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่ง เราทัวร์ครับได้คัดสรรเพคเกจทัวร์ เพื่อเติมเต็มประสบการณ์แก่นักเดินทางทุกท่าน ด้วยเงื่อนไขสุดพิเศาและ บริการที่ดีเยี่ยม จากเรา
02-013-5353