ใบอนุญาต 11/08583
02-013-5333
Line icon LINE: @tourkrub
เพิ่มเพื่อน
เที่ยว 4 วัน 3 คืน รหัสทัวร์ #4932

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา เนปิดอว์ 4 วัน 3 คืน พระธาตุอินทร์แขวน มหาเจดีย์อุปปาตสันติ บิน SL

ทัวร์พม่า (พม่า)

พม่า (พม่า)

Thai Lion Air

แพ็คเกจนี้ได้ให้บริการโดย บริษัททัวร์ครับ.คอม จำกัด ร่วมกับบริษัททัวร์พันธมิตรที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว

พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี
เมืองเนปิดอว์
มหาเจดีย์อุปปาตสันติ
ตึกรัฐสภากรุงเนปิดอว์
อนุสาวรีย์สามกษัตริย์
เมืองหงสาวดี
เมืองไจ้โท
แม่น้ำสะโตง
คิมปูนแค้มป์

  Back to top



02-013-5353