ทัวร์กรุงโซล ทัวร์เกาหลี กรุงโซล 5 วัน 3 คืน สะพานกระจกแก้วซอยังกัง ชมไร่สตรอเบอร์รี่ พักสกีรีสอร์ท 1 คืน บิน Jin Air ซุปเปอร์มาร์เก็ตเกาหลี ฮุนได พรีเมี่ยม เอาท์เลต โรงงานพลอยอเมทิส ศูนย์โสม เมียงดง ดิวตี้ฟรี พิพิธภัณฑ์สาหร่ายหมีเทเทรุ ศูนย์สมุนไพรฮอกเกตนามู พระราชวังเคียงบ็อค น้ำมันสนเข็มแดง หอคอยกรุงโซล COSMETIC OUTLET Korea สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ไร่สตรอเบอร์รี่เกาหลี OAK VALLEY SKI RESORT หรือ โอ๊ควัลเล่ย์ สกีรีสอร์ท สะพานกระจกแก้ว เกาะนามิ ทัวร์ครับ ทัวร์เกาหลี กรุงโซล 5 วัน 3 คืน สะพานกระจกแก้วซอยังกัง ชมไร่สตรอเบอร์รี่ พักสกีรีสอร์ท 1 คืน บิน Jin Air 20900.0 new
4.9 19

ทัวร์เกาหลี กรุงโซล 5 วัน 3 คืน สะพานกระจกแก้วซอยังกัง ชมไร่สตรอเบอร์รี่ พักสกีรีสอร์ท 1 คืน บิน Jin Air

ทัวร์เกาหลี

Jin Air Jin Air
5 วัน 3 คืน
ก.พ.
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ | ไร่สตรอเบอร์รี่เกาหลี | สะพานกระจกแก้ว | เกาะนามิ
฿20,900

ทัวร์เกาหลี

Jin Air Jin Air
5 วัน 3 คืน
ก.พ.
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ | ไร่สตรอเบอร์รี่เกาหลี | สะพานกระจกแก้ว | เกาะนามิ
฿20,900
ช่องทางการสั่งจองแพ็คเกจ
* จองผ่านเว็บ เร็วกว่าแน่นอน * จองผ่านเว็บ
Highlight Icon

ไฮไลท์ของแพ็คเกจทัวร์

สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
ไร่สตรอเบอร์รี่เกาหลี
สะพานกระจกแก้ว
เกาะนามิ
ช่องทางการสั่งจองแพ็คเกจ
* จองผ่านเว็บ เร็วกว่าแน่นอน * จองผ่านเว็บ
Detail Black Icon

รายละเอียดของทัวร์

ดูรายละเอียดแพ็คเกจแบบเต็มได้ที่ด้านล่าง ดาวน์โหลดเอกสารทัวร์นี้ (PDF)

Calendar Black Icon ช่วงเวลาการเดินทาง

กดเลือกวันที่เพื่อดูราคา
วันเดินทาง ราคา ผู้ใหญ่
(พัก 2-3 ท่าน)
เด็ก
(ไม่เพิ่มเตียง)
ศ 1 ก.พ. 19 อ 5 ก.พ. 19 ฿20,900 ฿20,900 เลือก ฿20,900
เลือก
ส 2 ก.พ. 19 พ 6 ก.พ. 19 ฿19,900 ฿19,900 เลือก ฿19,900
เลือก
อา 3 ก.พ. 19 พฤ 7 ก.พ. 19 ฿18,900 ฿18,900 เลือก ฿18,900
เลือก
จ 4 ก.พ. 19 ศ 8 ก.พ. 19 ฿18,900 ฿18,900 ฿18,900
อ 5 ก.พ. 19 ส 9 ก.พ. 19 ฿19,900 ฿19,900 ฿19,900
พ 6 ก.พ. 19 อา 10 ก.พ. 19 ฿20,900 ฿20,900 เลือก ฿20,900
เลือก
พฤ 7 ก.พ. 19 จ 11 ก.พ. 19 ฿20,900 ฿20,900 เลือก ฿20,900
เลือก
ศ 8 ก.พ. 19 อ 12 ก.พ. 19 ฿20,900 ฿20,900 เลือก ฿20,900
เลือก
ส 9 ก.พ. 19 พ 13 ก.พ. 19 ฿19,900 ฿19,900 ฿19,900
อา 10 ก.พ. 19 พฤ 14 ก.พ. 19 ฿18,900 ฿18,900 ฿18,900
จ 11 ก.พ. 19 ศ 15 ก.พ. 19 ฿18,900 ฿18,900 ฿18,900
อ 12 ก.พ. 19 ส 16 ก.พ. 19 ฿19,900 ฿19,900 เลือก ฿19,900
เลือก
พ 13 ก.พ. 19 อา 17 ก.พ. 19 ฿20,900 ฿20,900 ฿20,900
พฤ 14 ก.พ. 19 จ 18 ก.พ. 19 ฿20,900 ฿20,900 ฿20,900
ศ 15 ก.พ. 19 อ 19 ก.พ. 19 ฿21,900 ฿21,900 เลือก ฿21,900
เลือก
ส 16 ก.พ. 19 พ 20 ก.พ. 19 ฿19,900 ฿19,900 ฿19,900
อา 17 ก.พ. 19 พฤ 21 ก.พ. 19 ฿18,900 ฿18,900 เลือก ฿18,900
เลือก
จ 18 ก.พ. 19 ศ 22 ก.พ. 19 ฿18,900 ฿18,900 เลือก ฿18,900
เลือก
อ 19 ก.พ. 19 ส 23 ก.พ. 19 ฿19,900 ฿19,900 ฿19,900
พ 20 ก.พ. 19 อา 24 ก.พ. 19 ฿20,900 ฿20,900 ฿20,900
พฤ 21 ก.พ. 19 จ 25 ก.พ. 19 ฿20,900 ฿20,900 เลือก ฿20,900
เลือก
ศ 22 ก.พ. 19 อ 26 ก.พ. 19 ฿20,900 ฿20,900 เลือก ฿20,900
เลือก
ส 23 ก.พ. 19 พ 27 ก.พ. 19 ฿19,900 ฿19,900 เลือก ฿19,900
เลือก
อา 24 ก.พ. 19 พฤ 28 ก.พ. 19 ฿18,900 ฿18,900 เลือก ฿18,900
เลือก
จ 25 ก.พ. 19 ศ 1 มี.ค. 19 ฿17,900 ฿17,900 เลือก ฿17,900
เลือก
อ 26 ก.พ. 19 ส 2 มี.ค. 19 ฿19,900 ฿19,900 เลือก ฿19,900
เลือก
พ 27 ก.พ. 19 อา 3 มี.ค. 19 ฿20,900 ฿20,900 เลือก ฿20,900
เลือก
พฤ 28 ก.พ. 19 จ 4 มี.ค. 19 ฿20,900 ฿20,900 เลือก ฿20,900
เลือก
ดูรายละเอียดแพ็คเกจแบบเต็มได้ที่ด้านล่าง ดาวน์โหลดเอกสารทัวร์นี้ (PDF)

ทัวร์เกาหลี

Jin Air Jin Air
5 วัน 3 คืน
ก.พ.
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ | ไร่สตรอเบอร์รี่เกาหลี | สะพานกระจกแก้ว | เกาะนามิ
฿20,900
ช่องทางการสั่งจองแพ็คเกจ
* จองผ่านเว็บ เร็วกว่าแน่นอน * จองผ่านเว็บ