ทัวร์เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก ทัวร์ยุโรป เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก 7 วัน 5 คืน มหาวิหารแห่งเมืองโคโลญ หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น บิน Eva Air โรมอนด์เอาท์เลต จัตุรัสแกรนด์เพลซ ย่านงานศิลป์และของเก่าอัมสเตอร์ดัม อัมสเตอดัม หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ โคโลญ มหาวิหารโคโลญจน์ แฟรงก์เฟิร์ต มหาวิหารโดมแห่งแฟรงค์เฟิร์ท จัตุรัสโรเมอร์ น้ำพุ แห่งความยุติธรรม ย่านถนนไซยน์ กรุงลักเซมเบิร์ก สะพานโรมัน โบสถ์นอร์ธเทรอดามกรุงลักเซมเบิร์ก กรุงบรัสเซลล์ อนุสรณ์อะโตเมี่ยม แอนทเวิร์ป ตลาดโกรท มาร์ค มหาวิหารแห่งแอนท์เวิร์ป หมู่บ้านกีธูร์น จัตุรัสดัมสแควร์ ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น ล่องเรือกระจก บริษัทเจียระไนเพชร โรงงานผลิตเบียร์ไฮเนเก้น พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ เมืองอัมสเตอร์ดัม ถนนคนเดิน Nieuwedijk-Kalverstraat ทัวร์ครับ ทัวร์ยุโรป เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก 7 วัน 5 คืน มหาวิหารแห่งเมืองโคโลญ หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น บิน Eva Air new
4.9 19
ทัวร์ยุโรป เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก 7 วัน 5 คืน มหาวิหารแห่งเมืองโคโลญ หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น บิน Eva Air
ทั่วไป
รหัส 10393
ทั่วไป
รหัส 10393
เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก
ทัวร์ยุโรป
7 วัน 5 คืน
หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ / ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น / ล่องเรือกระจก
Eva Air
ขออภัยแพ็คเกจนี้หมดแล้ว
ทั่วไป
รหัส 10393
เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก
ทัวร์ยุโรป
7 วัน 5 คืน
หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ / ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น / ล่องเรือกระจก
Eva Air
ขออภัยแพ็คเกจนี้หมดแล้ว
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
7 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
5 คืน
ระดับสายการบิน
บินบ่าย
23 สถานที่ท่องเที่ยว
5 กิจกรรม
4 ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มี วันอิสระ
ช่องทางการสั่งจองแพ็คเกจ
* จองผ่านเว็บ เร็วกว่าแน่นอน * จองผ่านเว็บ
รายละเอียดของทัวร์
ดูรายละเอียดแพ็คเกจแบบเต็มได้ที่ด้านล่าง ดาวน์โหลดเอกสารทัวร์นี้ (PDF)
ทั่วไป
รหัส 10393
เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก
ทัวร์ยุโรป
7 วัน 5 คืน
หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ / ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น / ล่องเรือกระจก
Eva Air
ขออภัยแพ็คเกจนี้หมดแล้ว