ทัวร์กรุงโซล ทัวร์เกาหลี กรุงโซล 6 วัน 3 คืน เกาะนามิ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ *ชมซากุระที่ยออึยโด บิน ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ The Garden of Morning Calm เกาะนามิ ซุปเปอร์มาร์เก็ตเกาหลี ถนนฮงอิก (ย่านฮงแด) โรงงานพลอยอเมทิส ซากุระ ถนนยออิโด ศูนย์สมุนไพรฮอกเกตนามู เมียงดง ดิวตี้ฟรี Seoullo7017 วัดโซเกซา ฮันบก พิพิธภัณฑ์สาหร่ายเกาหลี น้ำมันสนเข็มแดง ศูนย์โสม เกาะลอยน้ำ หอคอยกรุงโซล เขานัมซัน ร้านเครื่องสำอางค์เกาหลี โซล สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ พระราชวังฮวาซองแฮงกุง ซูวอน สะพานกระจกแก้ว ทัวร์ครับ ทัวร์เกาหลี กรุงโซล 6 วัน 3 คืน เกาะนามิ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ *ชมซากุระที่ยออึยโด บิน ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ new
4.9 20

ทัวร์เกาหลี กรุงโซล 6 วัน 3 คืน เกาะนามิ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ *ชมซากุระที่ยออึยโด บิน ไทยแอร์เอเชียเอกซ์

ทัวร์เกาหลี

Thai AirAsia X Thai AirAsia X
6 วัน 3 คืน
The Garden of Morning Calm | ซากุระ ถนนยออิโด | Seoullo7017 | เกาะลอยน้ำ | หอคอยกรุงโซล | สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ | สะพานกระจกแก้ว

ทัวร์เกาหลี

Thai AirAsia X Thai AirAsia X
6 วัน 3 คืน
The Garden of Morning Calm | ซากุระ ถนนยออิโด | Seoullo7017 | เกาะลอยน้ำ | หอคอยกรุงโซล | สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ | สะพานกระจกแก้ว
ขออภัยแพ็คเกจนี้หมดแล้ว
Highlight Icon

ไฮไลท์ของแพ็คเกจทัวร์

The Garden of Morning Calm
ซากุระ ถนนยออิโด
Seoullo7017
เกาะลอยน้ำ
หอคอยกรุงโซล
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
สะพานกระจกแก้ว
ช่องทางการสั่งจองแพ็คเกจ
* จองผ่านเว็บ เร็วกว่าแน่นอน * จองผ่านเว็บ
Detail Black Icon

รายละเอียดของทัวร์

ดูรายละเอียดแพ็คเกจแบบเต็มได้ที่ด้านล่าง ดาวน์โหลดเอกสารทัวร์นี้ (PDF)

ทัวร์เกาหลี

Thai AirAsia X Thai AirAsia X
6 วัน 3 คืน
The Garden of Morning Calm | ซากุระ ถนนยออิโด | Seoullo7017 | เกาะลอยน้ำ | หอคอยกรุงโซล | สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ | สะพานกระจกแก้ว
ขออภัยแพ็คเกจนี้หมดแล้ว