ทัวร์ไต้หวัน ไถจง ไทเป ทัวร์ไต้หวัน ไถจง ไทเป 5 วัน 3 คืน อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ปล่อยโคมผิงซี บิน Thai Lion Air ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ร้านเครื่องสำอาง การปล่อยโคมลอยไทเป เมืองผิงซี หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานเหย่หลิ่ว ซีเหมินติง ศูนย์เจอมาเนี่ยม ตึกไทเป 101 อนุสรณ์เจียงไคเช็ค ร้านเหว่ยเก๋อ / ร้านพายสับปะรด  ไทเป เมืองไถจง ชาอวู่หลง วัดเหวินหวู่ หรือ วัดกวนอู วัดพระถังซัมจั๋ง ทะเลสาบสุริยันจันทรา หนานโถว หมู่บ้านสายรุ้ง เมืองไถจง ทัวร์ครับ ทัวร์ไต้หวัน ไถจง ไทเป 5 วัน 3 คืน อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ปล่อยโคมผิงซี บิน Thai Lion Air 19900.0 new
4.9 6

ทัวร์ไต้หวัน ไถจง ไทเป 5 วัน 3 คืน อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ปล่อยโคมผิงซี บิน Thai Lion Air

ทัวร์ไต้หวัน

Thai Lion Air Thai Lion Air
5 วัน 3 คืน
ก.พ./มี.ค.
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น | อุทยานเหย่หลิ่ว | ทะเลสาบสุริยันจันทรา
฿19,900

ทัวร์ไต้หวัน

Thai Lion Air Thai Lion Air
5 วัน 3 คืน
ก.พ./มี.ค.
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น | อุทยานเหย่หลิ่ว | ทะเลสาบสุริยันจันทรา
฿19,900
ช่องทางการสั่งจองแพ็คเกจ
* จองผ่านเว็บ เร็วกว่าแน่นอน * จองผ่านเว็บ
Highlight Icon

ไฮไลท์ของแพ็คเกจทัวร์

หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
อุทยานเหย่หลิ่ว
ทะเลสาบสุริยันจันทรา
ช่องทางการสั่งจองแพ็คเกจ
* จองผ่านเว็บ เร็วกว่าแน่นอน * จองผ่านเว็บ
Detail Black Icon

รายละเอียดของทัวร์

ดูรายละเอียดแพ็คเกจแบบเต็มได้ที่ด้านล่าง ดาวน์โหลดเอกสารทัวร์นี้ (PDF)

Calendar Black Icon ช่วงเวลาการเดินทาง

กดเลือกวันที่เพื่อดูราคา
วันเดินทาง ราคา ผู้ใหญ่
(พัก 2-3 ท่าน)
เด็ก
(ไม่เพิ่มเตียง)
ส 26 ม.ค. 19 พ 30 ม.ค. 19 ฿14,900 ฿14,900 ฿14,900
อา 27 ม.ค. 19 พฤ 31 ม.ค. 19 ฿14,900 ฿14,900 ฿14,900
ศ 1 ก.พ. 19 อ 5 ก.พ. 19 ฿19,900 ฿19,900 ฿19,900
ส 2 ก.พ. 19 พ 6 ก.พ. 19 ฿19,900 ฿19,900 ฿19,900
อา 3 ก.พ. 19 พฤ 7 ก.พ. 19 ฿19,900 ฿19,900 ฿19,900
ศ 8 ก.พ. 19 อ 12 ก.พ. 19 ฿19,900 ฿19,500 เลือก ฿19,900
เลือก
ส 9 ก.พ. 19 พ 13 ก.พ. 19 ฿19,900 ฿19,500 เลือก ฿19,900
เลือก
อา 10 ก.พ. 19 พฤ 14 ก.พ. 19 ฿16,900 ฿16,500 เลือก ฿16,900
เลือก
ส 16 ก.พ. 19 พ 20 ก.พ. 19 ฿15,900 ฿15,500 เลือก ฿15,900
เลือก
ศ 22 ก.พ. 19 อ 26 ก.พ. 19 ฿14,900 ฿14,500 เลือก ฿14,900
เลือก
อา 24 ก.พ. 19 พฤ 28 ก.พ. 19 ฿14,900 ฿14,500 เลือก ฿14,900
เลือก
ศ 1 มี.ค. 19 อ 5 มี.ค. 19 ฿14,900 ฿14,900 ฿14,900
ส 2 มี.ค. 19 พ 6 มี.ค. 19 ฿14,900 ฿14,500 เลือก ฿14,900
เลือก
ส 9 มี.ค. 19 พ 13 มี.ค. 19 ฿14,900 ฿14,500 เลือก ฿14,900
เลือก
อา 10 มี.ค. 19 พฤ 14 มี.ค. 19 ฿14,900 ฿14,500 เลือก ฿14,900
เลือก
ส 16 มี.ค. 19 พ 20 มี.ค. 19 ฿14,900 ฿14,900 ฿14,900
ดูรายละเอียดแพ็คเกจแบบเต็มได้ที่ด้านล่าง ดาวน์โหลดเอกสารทัวร์นี้ (PDF)

ทัวร์ไต้หวัน

Thai Lion Air Thai Lion Air
5 วัน 3 คืน
ก.พ./มี.ค.
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น | อุทยานเหย่หลิ่ว | ทะเลสาบสุริยันจันทรา
฿19,900
ช่องทางการสั่งจองแพ็คเกจ
* จองผ่านเว็บ เร็วกว่าแน่นอน * จองผ่านเว็บ