ทัวร์อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส ทัวร์ยุโรปตะวันตก อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน พระราชวังแวร์ซายส์ นั่งรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา บิน Qatar Airways ย่านบันไดสเปน วิหารแพนธีออน น้ำพุเทรวี่ โคลีเซียม กลุ่มโรมันฟอรัม ประตูชัยคอนสแตนติน อนุสาวรีย์พระเจ้าวิคเตอร์ เอ็มมานูเอลที่ 2 ระเบียง ปาลาสโซ จัตุรัสเวเนเซีย รูปปั้นแกะสลักเพียต้า มหาวิหารเซนต์ฟิลลิป หรือมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ นครรัฐวาติกัน กรุงโรม ห้างลาฟาแยต หรือ แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์  ดิวตี้ฟรี ประตูชัยนโปเลียน หอไอเฟล ชองป์เอลิเซ่ หรือ ถนนชองเอลิเซ่ จัตุรัสคองคอร์ด พิพิธภัณฑ์ลุฟว์ มหาวิหารซาเครเกอร์ หรือโบสถ์ซาแกลเกอร์ ย่านมงมาร์ต แม่น้ำแซนน์ พระราชวังแวร์ซายส์ มหานครปารีส เมืองดิจอง ไอซ์พาเลซ ยอดเขาจุงเฟรา สถานีไคลน์ไชเด็ค กรินเดอร์วาล อินเทอร์ลาเก้น ล่องเรือกอนโดล่า โบสถ์ซานมาร์โค เมืองเวนิส หรือเวเนเซีย หอเอนปิซ่า เมืองปิซา ทัวร์ครับ ทัวร์ยุโรปตะวันตก อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน พระราชวังแวร์ซายส์ นั่งรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา บิน Qatar Airways 59900.0 new
4.9 16

ทัวร์ยุโรปตะวันตก อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน พระราชวังแวร์ซายส์ นั่งรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา บิน Qatar Airways

ทัวร์ยุโรปตะวันตก

Qatar Airways Qatar Airways
8 วัน 5 คืน
พ.ค./มิ.ย.
มหาวิหารเซนต์ฟิลลิป หรือมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ | หอไอเฟล | พระราชวังแวร์ซายส์ | ยอดเขาจุงเฟรา | หอเอนปิซ่า
฿59,900

ทัวร์ยุโรปตะวันตก

Qatar Airways Qatar Airways
8 วัน 5 คืน
พ.ค./มิ.ย.
มหาวิหารเซนต์ฟิลลิป หรือมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ | หอไอเฟล | พระราชวังแวร์ซายส์ | ยอดเขาจุงเฟรา | หอเอนปิซ่า
฿59,900
ช่องทางการสั่งจองแพ็คเกจ
* จองผ่านเว็บ เร็วกว่าแน่นอน * จองผ่านเว็บ
Highlight Icon

ไฮไลท์ของแพ็คเกจทัวร์

มหาวิหารเซนต์ฟิลลิป หรือมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์
หอไอเฟล
พระราชวังแวร์ซายส์
ยอดเขาจุงเฟรา
หอเอนปิซ่า
ช่องทางการสั่งจองแพ็คเกจ
* จองผ่านเว็บ เร็วกว่าแน่นอน * จองผ่านเว็บ
Detail Black Icon

รายละเอียดของทัวร์

ดูรายละเอียดแพ็คเกจแบบเต็มได้ที่ด้านล่าง ดาวน์โหลดเอกสารทัวร์นี้ (PDF)

Calendar Black Icon ช่วงเวลาการเดินทาง

กดเลือกวันที่เพื่อดูราคา
วันเดินทาง ราคา ผู้ใหญ่
(พัก 2-3 ท่าน)
เด็ก
(ไม่เพิ่มเตียง)
ศ 10 พ.ค. 19 ศ 17 พ.ค. 19 ฿59,900 ฿59,900 ฿59,900
อา 12 พ.ค. 19 อา 19 พ.ค. 19 ฿59,900 ฿59,900 ฿59,900
อ 14 พ.ค. 19 อ 21 พ.ค. 19 ฿59,900 ฿59,900 ฿59,900
ศ 17 พ.ค. 19 ศ 24 พ.ค. 19 ฿59,900 ฿59,900 เลือก ฿59,900
เลือก
อา 19 พ.ค. 19 อา 26 พ.ค. 19 ฿59,900 ฿59,900 เลือก ฿59,900
เลือก
อ 21 พ.ค. 19 อ 28 พ.ค. 19 ฿59,900 ฿59,900 เลือก ฿59,900
เลือก
พฤ 23 พ.ค. 19 พฤ 30 พ.ค. 19 ฿59,900 ฿59,900 เลือก ฿59,900
เลือก
อา 26 พ.ค. 19 อา 2 มิ.ย. 19 ฿59,900 ฿59,900 เลือก ฿59,900
เลือก
พ 29 พ.ค. 19 พ 5 มิ.ย. 19 ฿59,900 ฿59,900 เลือก ฿59,900
เลือก
อา 2 มิ.ย. 19 อา 9 มิ.ย. 19 ฿59,900 ฿59,900 เลือก ฿59,900
เลือก
อ 4 มิ.ย. 19 อ 11 มิ.ย. 19 ฿59,900 ฿59,900 เลือก ฿59,900
เลือก
อา 9 มิ.ย. 19 อา 16 มิ.ย. 19 ฿59,900 ฿59,900 เลือก ฿59,900
เลือก
อ 11 มิ.ย. 19 อ 18 มิ.ย. 19 ฿59,900 ฿59,900 เลือก ฿59,900
เลือก
อ 18 มิ.ย. 19 อ 25 มิ.ย. 19 ฿59,900 ฿59,900 เลือก ฿59,900
เลือก
พฤ 20 มิ.ย. 19 พฤ 27 มิ.ย. 19 ฿59,900 ฿59,900 เลือก ฿59,900
เลือก
ดูรายละเอียดแพ็คเกจแบบเต็มได้ที่ด้านล่าง ดาวน์โหลดเอกสารทัวร์นี้ (PDF)

ทัวร์ยุโรปตะวันตก

Qatar Airways Qatar Airways
8 วัน 5 คืน
พ.ค./มิ.ย.
มหาวิหารเซนต์ฟิลลิป หรือมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ | หอไอเฟล | พระราชวังแวร์ซายส์ | ยอดเขาจุงเฟรา | หอเอนปิซ่า
฿59,900
ช่องทางการสั่งจองแพ็คเกจ
* จองผ่านเว็บ เร็วกว่าแน่นอน * จองผ่านเว็บ