ทัวร์อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส ทัวร์ยุโรปตะวันตก อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน พระราชวังแวร์ซายส์ นั่งรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา บิน Qatar Airways ย่านบันไดสเปน วิหารแพนธีออน น้ำพุเทรวี่ โคลีเซียม กลุ่มโรมันฟอรัม ประตูชัยคอนสแตนติน อนุสาวรีย์พระเจ้าวิคเตอร์ เอ็มมานูเอลที่ 2 ระเบียง ปาลาสโซ จัตุรัสเวเนเซีย รูปปั้นแกะสลักเพียต้า มหาวิหารเซนต์ฟิลลิป (มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์) วาติกัน โรม แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ ดิวตี้ฟรี ประตูชัยนโปเลียน หอไอเฟล ถนนชองเอลิเซ่ จัตุรัสคองคอร์ด พิพิธภัณฑ์ลุฟว์ มหาวิหารซาเครเกอร์ ย่านมงมาร์ต แม่น้ำแซนน์ พระราชวังแวร์ซายส์ ปารีส เมืองดิจอง ไอซ์พาเลซ ยอดเขาจุงเฟรา สถานีไคลน์ไชเด็ค กรินเดอร์วาล อินเทอร์ลาเก้น ล่องเรือกอนโดล่า โบสถ์ซานมาร์โค เวนิส หอเอนปิซ่า ปิซา ทัวร์ครับ ทัวร์ยุโรปตะวันตก อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน พระราชวังแวร์ซายส์ นั่งรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา บิน Qatar Airways new
4.9 19
ทัวร์ยุโรปตะวันตก อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน พระราชวังแวร์ซายส์ นั่งรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา บิน Qatar Airways
ทั่วไป
รหัส 10778
ทั่วไป
รหัส 10778
อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส
ทัวร์ยุโรปตะวันตก
8 วัน 5 คืน
มหาวิหารเซนต์ฟิลลิป (มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์) / หอไอเฟล / พระราชวังแวร์ซายส์ / ยอดเขาจุงเฟรา / หอเอนปิซ่า
Qatar Airways
ขออภัยแพ็คเกจนี้หมดแล้ว
ทั่วไป
รหัส 10778
อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส
ทัวร์ยุโรปตะวันตก
8 วัน 5 คืน
มหาวิหารเซนต์ฟิลลิป (มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์) / หอไอเฟล / พระราชวังแวร์ซายส์ / ยอดเขาจุงเฟรา / หอเอนปิซ่า
Qatar Airways
ขออภัยแพ็คเกจนี้หมดแล้ว
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
14 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
5 คืน
ระดับสายการบิน
บินกลางคืน
35 สถานที่ท่องเที่ยว
1 กิจกรรม
1 ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มี วันอิสระ
ช่องทางการสั่งจองแพ็คเกจ
* จองผ่านเว็บ เร็วกว่าแน่นอน * จองผ่านเว็บ
รายละเอียดของทัวร์
ดูรายละเอียดแพ็คเกจแบบเต็มได้ที่ด้านล่าง ดาวน์โหลดเอกสารทัวร์นี้ (PDF)
ทั่วไป
รหัส 10778
อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส
ทัวร์ยุโรปตะวันตก
8 วัน 5 คืน
มหาวิหารเซนต์ฟิลลิป (มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์) / หอไอเฟล / พระราชวังแวร์ซายส์ / ยอดเขาจุงเฟรา / หอเอนปิซ่า
Qatar Airways
ขออภัยแพ็คเกจนี้หมดแล้ว