ทัวร์ดาลัด ทัวร์เวียดนามใต้ ดาลัด 3 วัน 2 คืน หมู่บ้านดินเหนียว Clay Pot Village สวนดอกไม้ไฮเดรนเยีย นั่งรถราง Roller Coaster บิน VietJet Air เอ็กซ์คิวเอ็มบรอยเดอรี่วิลลิจ ตลาดไนท์บาซาร์ดาลัด ทุ่งดอกไฮเดรนเยียร์ หมู่บ้านดินเหนียว สวนดอกไม้เมืองหนาว วัดตั๊กลัม กระเช้าไฟฟ้าดาลัด พระราชวังฤดูร้อน จักรพรรดิ์เบ่าได๋ ตลาดไนท์บาซาร์ดาลัด บ้านเพี้ยน รถรางโรลเลอร์โคสเตอร์ น้ำตกดาตันลา ดาลัด ทัวร์ครับ ทัวร์เวียดนามใต้ ดาลัด 3 วัน 2 คืน หมู่บ้านดินเหนียว Clay Pot Village สวนดอกไม้ไฮเดรนเยีย นั่งรถราง Roller Coaster บิน VietJet Air 7900.0 new
4.9 7
ทัวร์เวียดนามใต้ ดาลัด 3 วัน 2 คืน หมู่บ้านดินเหนียว Clay Pot Village สวนดอกไม้ไฮเดรนเยีย นั่งรถราง Roller Coaster บิน VietJet Air
ทั่วไป
รหัส 10949
ทั่วไป
รหัส 10949
ดาลัด
ทัวร์เวียดนามใต้
3 วัน 2 คืน
ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค. ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
ทุ่งดอกไฮเดรนเยียร์ / สวนดอกไม้เมืองหนาว / รถรางโรลเลอร์โคสเตอร์
VietJet Air
฿7,900
จองผ่านเว็บ เร็วกว่า
จองผ่านเว็บไซต์
ทั่วไป
รหัส 10949
ดาลัด
ทัวร์เวียดนามใต้
3 วัน 2 คืน
ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค. ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
ทุ่งดอกไฮเดรนเยียร์ / สวนดอกไม้เมืองหนาว / รถรางโรลเลอร์โคสเตอร์
VietJet Air
฿7,900
จองผ่านเว็บ เร็วกว่า
จองผ่านเว็บไซต์
ไฮไลท์ทัวร์
ทัวร์เน้นประหยัด
สไตล์การเที่ยว
6 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
2 คืน
ระดับสายการบิน
บินเช้า
11 สถานที่ท่องเที่ยว
1 กิจกรรม
1 ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มี วันอิสระ
ช่องทางการสั่งจองแพ็คเกจ
* จองผ่านเว็บ เร็วกว่าแน่นอน * จองผ่านเว็บ
รายละเอียดของทัวร์
ขยายทั้งหมด ย่อทั้งหมด เดินทาง 3 วัน 2 คืน
 • เช้า

  • 09.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาท์เตอร์สายการเวียดเจ็ทแอร์ ประตู3 Viet Jet Air โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
  • 11.10 น. ออกเดินทางสู่ ดาลัด โดยเที่ยวบิน VZ 940
  • หมายเหตุ เนื่องจากตั๋วเครื่องบินของคณะเป็นตั๋วกรุ๊ประบบ Randomไม่สามารถล็อกที่นั่งได้ ที่นั่งอาจจะไม่ได้นั่งติดกันและไม่สามารถเลือกช่วงที่นั่งบนเครื่องบินได้ในคณะ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขสายการบิน

  บ่าย

  • บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  • 13.05 น. เดินทางถึง สนามบินเลียนคังLien Khuongดาลัดผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว(เวลาท้องถิ่นที่เวียดนาม เท่ากับประเทศไทย)
  • เดินทางเข้าสู่เมืองดาลัดซึ่งเป็นเมืองที่ถูกกล่าวขานว่าเป็นเมืองแห่ง “ปารีสตะวันออก” เมืองแห่งดอกไม้ เมืองแห่งดอกไม้ผลิ เมืองแห่งความรัก “ ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศอันหนาวเย็น เพราะเมืองนี้อยู่บนเขาสูงถึง 1500 เมตรจากระดับน้ำ
  • นำท่านเดินทางสู่ น้ำตกดาลันตาDATANLA WATERFALL ซึ่งเป็นน้ำตกที่ขนาดไม่ใหญ่มาก แต่สวยงามมากเนื่องจากสภาพแวดล้อมต่างๆที่เกื้อหนุนทำให้มีนักท่องเที่ยวแวะมาเที่ยวชมกันเป็นจำนวนมาก
  • นำท่านสนุกสานกับกิจกรรมสุดพิเศษ!! การนั่งรถราง Roller Coaster ลงไปชมน้ำตก ท่านจะได้รับประสบการณ์แปลกใหม่ที่ไม่ควรพลาด
  • นำท่านเข้าชม บ้านเพี้ยน (Crazy House)บ้านสไตล์แปลกๆที่ออกแบบโดยฝีมือลูกสาวประธานาธิบดีคนที่ 2 ของเวียดนาม ซึ่งเรียนจบสถาปัตยกรรมมาจากฝรั่งเศสโดยได้แรงบันดาลใจจากนิยายเรื่องดัง “Alice inWonderland”

  ค่ำ

  • บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
  • นําท่าน ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า ของเมืองดาลัท ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้านานาชนิด อาทิ ดอกไม้, เสื้อกันหนาว,ผลไม้ฤดูหนาวทั้งสดและแห้ง, ผักนานาชนิด, ขนมพื้นเมือง, กาแฟและชา เป็นต้น
  • ที่พัก โรงแรมระดับ 4 ดาว ดาลัด VIETSOVPETRO or KING or LA SAPENETT HOTELหรือเทียบเท่า

  Place Black Icon ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

  เป็นสนามบินที่เปิดทำการมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิดใช้แค่เที่ยวบินภายในประเทศ ในตอนนี้เป็นสนามบินหลักประจำกรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกด้วย

  Place Black Icon ท่าอากาศยานดาลัด
  ท่าอากาศยานดาลัด

  สนามบินนี้ถูกสร้างโดยชาวฝรั่งเศสเมื่อปีพศ2476 โดยเป็นรันเวย์กรวด และชาวอเมริกันได้มาสร้างใหม่เมื่อไม่นานมานี้และเสร็จเมื่อกี 2552 โดยไม่มีเที่ยวบินเยอะ

  Place Black Icon ดาลัด
  ดาลัด

  ชื่อเมืองนั้นแปลว่าเมืองแห่งสนพันต้น เอกลักษณ์ของเมืองคือการชมต้นสน และยังถูกเรียกว่าเมืองที่แห่งใบไม้ผลิ เพราะอากาศที่ไม่เข้ากับประเทศเวียดนาม ที่เย็นสะบายกำลังดีทั้งปี

  Place Black Icon น้ำตกดาตันลา
  น้ำตกดาตันลา

  น้ำตกดาตันลา ( Datalla Water Fall ) น้ำตกที่สวยที่สุดในดาลัด ซึ่งอยู่นอกเมืองไปทางทิศใต้ประมาณ 5 กิโลเมตร น้ำตกดาตันลาเป็นน้ำตกที่ไม่ใหญ่มากแต่มีความสวยงามเนื่องจากสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เกื้อหนุนทำให้มีนักท่องเที่ยวแวะมาเที่ยวชมกันเป็นจำนวนมาก

  Place Black Icon รถรางโรลเลอร์โคสเตอร์
  รถรางโรลเลอร์โคสเตอร์

  ให้ท่านเพลิดเพลินกับรถรางโรลเลอร์โคสเตอร์ ผ่านผืนป่าอันร่มรื่นเขียวชอุ่มลงสู่หุบเขาเบื้องล่างของน้ำตกดาทันลา ท้าทายความหวาดเสียว

  Place Black Icon บ้านเพี้ยน
  บ้านเพี้ยน

  ถูกสร้างขึ้นมาโดยสถาปนิคชาวเวียดนามโดนคิดว่าจะออกแบบแนว "เทพนิยาย" โดยที่ตัวตึกหน้าตาออกมาเหมือนต้นไม้ และด้วยการออกแบบและตกแต่งภายในที่แปลกประหลาด ทำให้ขึ้นชื่อเรื่องความเพี๊ยน

  Place Black Icon ตลาดไนท์บาซาร์ดาลัด
  ตลาดไนท์บาซาร์ดาลัด

  ไนท์มาเก็ต (Dalat at Night) ที่เมืองดาลัดเขาจะมีถนนคนเดิน ไนท์มาเก็ต ที่อยู่ริมถนนเส้นล่างด้านหน้าตลาดดาลัด มีร้านขายอาหารมากมายริมถนน มีจักรยานให้เช่าปั่นเล่น มีศิลปินมารับวาดรูปเหมือน เขียนหนังสือภาษาเวียดนาม ให้ท่านได้เดินเล่นถ่ายรูปกันตามอัธยาศัย

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
  Food Icon รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
  ดาลัด VIETSOVPETRO or KING or LA SAPENETT HOTELหรือเทียบเท่า

 • เช้า

  • บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  • นำท่านเที่ยวชม พระราชวังฤดูร้อนบ๋าวได๋ (DinhBao Dai)ของจักรพรรดิองค์สุดท้ายของเวียดนามประทับของกษัตริย์เบ๋าได๋จักรพรรดิองค์สุดท้ายของประเทศเวียดนามในยามที่พระองค์เสด็จแปรพระราชฐานมา ณ เมืองดาลัด
  • นำท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมวิวทิวทัศน์เมืองดาลัดจากมุมสูง
  • นำท่านไหว้พระที่ วัดตั๊กลัม (Truc Lam)วัดพุทธในนิกายเซน (ZEN)แบบญี่ปุ่น ภายในวัดตกแต่งสวยงามด้วยสวนดอกไม้
  • นำท่านเที่ยวชม สวนดอกไม้เมืองหนาวดาลัด ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของทะเลสาบชวนฮวางบนถนนฟูดงเตียนหวุง ดาลัดได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองแห่งดอกไม้ ที่นี่จะมีดอกไม้บานสะพรั่งตลอดปี

  บ่าย

  • บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  • นำท่านแวะเที่ยวชม Clay Pot Villageหมู่บ้านดินเหนียวที่ถูกบันทึกในกินเนสบุ๊กสถาปัตยกรรมที่สร้างจากดินเหนียวกลางป่าสนคริสต์มาสริมทะเลสาบเตวี่ยนผลงานอันโดดเด่น คือ หลุมเพลาะดินเหนียวยาว ๑.๒ กิโลเมตร กว้างตั้งแต่ ๒ – ๑๐ เมตรและลึก๑-๙เมตร
  • นำท่านชมความสวยงามของ สวนดอกไม้ไฮเดรนเยียที่เบ่งบานอยู่เต็มพื้นที่ ซึ่งถือว่าสวนไฮเดรนเยียแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันดับต้นๆที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเยี่ยมชมได้เป็นอย่างดี และให้ท่านเพลิดเพลินเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย

  ค่ำ

  • บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พิเศษ!!ไวน์แดงดาลัด
  • นําท่าน ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่าของเมืองดาลัท ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้านานาชนิด อาทิ ดอกไม้, เสื้อกันหนาว,ผลไม้ฤดูหนาวทั้งสดและแห้ง, ผักนานาชนิด, ขนมพื้นเมือง, กาแฟและชา เป็นต้น
  • ที่พัก โรงแรมระดับ 4 ดาว ดาลัด VIETSOVPETRO or KING or LA SAPENETT HOTELหรือเทียบเท่า

  Place Black Icon พระราชวังฤดูร้อน จักรพรรดิ์เบ่าได๋
  พระราชวังฤดูร้อน จักรพรรดิ์เบ่าได๋

  หนึ่งในตึกของจักรพรรดิ์เบ่าได๋ที่ยังดำรงไว้อยู่ ซึ่งพระราชวังนี้เอาไว้ใช้หลบร้อน แต่ตั้งแต่ พศ2593 ฝรั่งเสศได้เข้ามายังเวียดนาม และสถานที่นี้ยังถูกใช้เป้นสถานที่ประทับของพระราชา และสถานที่ทำการ

  Place Black Icon กระเช้าไฟฟ้าดาลัด
  กระเช้าไฟฟ้าดาลัด

  นั่งกระเช้าไฟฟ้า“เคเบิลคาร์ (Cable car)” บนเทือกเขาโรบินฮิล (Robin Hill) ชมวิวเมืองดาลัทจากที่สูงและยังสามารถนั่งไปยังวัด Truc Lam Medutation Monastery (Thien Vien Truc Lam) ซึ่งเป็นวัดพุทธในนิกาย ZEN แบบญี่ปุ่น

  Place Black Icon วัดตั๊กลัม
  วัดตั๊กลัม

  วัดตั๊กลัมวัดพุทธในนิกายเซน แบบญี่ปุ่น ตั้งอยู่บนเทือกเขาเฟืองฮว่าง ภายในวัดมีสิ่งก่อสร้างที่สวยงาม สะอาด เป็นระเบียบ ทัศนียภาพโดยรอบ ล้อมรอบไปด้วยดอกไม้ที่ผลิดอกบานสะพรั่ง นับได้ว่าเป็นวิหารที่นิยมและงดงามที่สุดในเมืองดาลัด

  Place Black Icon สวนดอกไม้เมืองหนาว
  สวนดอกไม้เมืองหนาว

  สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2509 เป็นสวนดอกไม้ขนาดใหญ่ไกล้ ทะเลสาบส่วนหวง ประมาณ 2กิโลเมตรจากใจกลางเมือง มีดอกไม้หลายชนิดให้ผู้เข้าชมได้อิ่มเอิบไปกับความสวยงาม

  Place Black Icon หมู่บ้านดินเหนียว
  หมู่บ้านดินเหนียว

  หมู่บ้านดินเหนียวที่ถูกบันทึกในกินเนสบุ๊กสถาปัตยกรรมที่สร้างจากดินเหนียวกลางป่าสนคริสต์มาสริมทะเลสาบเตวี่ยนผลงานอันโดดเด่น คือ หลุมเพลาะดินเหนียวยาว ๑.๒ กิโลเมตร กว้างตั้งแต่ ๒ – ๑๐ เมตรและลึก๑-๙เมตรและสลักผลงานประติมากรรมสองด้านของหลุมเพลาะ ซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับที่มาของดาลัตไม่ว่าจะเป็นบ้านไม้ใต้ถุนภาพชีวิตประจำวันของชนเผ่าต่างๆในดาลัต สถานที่ที่มีชื่อเสียงในปัจจุบันของดาลัตเช่น สถานีรถไฟ สถาบันปาสเตอร์ โบสถ์กอนก่าหรือลูกไก่ สนามบินและหุบเขาแห่งความรัก แต่ผลงานประติมากรรมที่โดดเด่นคือ บ้านดินเหนียวบนพื้นที่ ๙๐ ตารางเมตรที่ได้บันทึกในกินเนสบุ๊คเวียดนามว่า เป็นบ้านดินเหนียวบะซอลต์ที่ไม่เผาและมีหลังคารูปนูนแผนที่ประเทศเวียดนามที่ใหญ่ที่สุดและบ้านดินเหนียวบะซอลต์ที่ไม่เผาแห่งแรกและมีเอกลักษณ์พิเศษสุด

  Place Black Icon ทุ่งดอกไฮเดรนเยียร์
  ทุ่งดอกไฮเดรนเยียร์

  เป็นสวนดอกไม้ที่มีดอกไฮเดรนเยียสีสันสวยสดใสเบ่งบานสะพรั่งไปทั่วสวน และเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเมืองดาลัดที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเมืองแห่งนี้ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเก็บภาพความสวยงามนี่ไว้เป็นที่ระลึกอย่างเต็มอิ่ม

  Place Black Icon ตลาดไนท์บาซาร์ดาลัด
  ตลาดไนท์บาซาร์ดาลัด

  ไนท์มาเก็ต (Dalat at Night) ที่เมืองดาลัดเขาจะมีถนนคนเดิน ไนท์มาเก็ต ที่อยู่ริมถนนเส้นล่างด้านหน้าตลาดดาลัด มีร้านขายอาหารมากมายริมถนน มีจักรยานให้เช่าปั่นเล่น มีศิลปินมารับวาดรูปเหมือน เขียนหนังสือภาษาเวียดนาม ให้ท่านได้เดินเล่นถ่ายรูปกันตามอัธยาศัย

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  Food Icon รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
  Food Icon รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร พิเศษ ไวน์แดงดาลัด
  ดาลัด VIETSOVPETRO or KING or LA SAPENETT HOTELหรือเทียบเท่า

 • เช้า

  • บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  • นำท่านแวะชม หมู่บ้านปักผ้าเอ็กซ์คิว (XQ Embroidery Village)ประเทศเวียดนามมีชื่อเสียงในการปักผ้าและการฝีมือซึ่งไม่แพ้ประเทศอื่นและที่นี่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาในการปักผ้าที่มีความละเอียดมากเป็นสถานที่รวบรวมศิลปะผลงานที่
   โดดเด่นของที่นี้ส่วนใหญ่เป็นพวกงานปักไหม 3 มิติเหมือนจริง
  • สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินเลียนคังLien Khuongดาลัด

  บ่าย

  • 13.35 น. ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน VZ941
  • 15.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

  Place Black Icon เอ็กซ์คิวเอ็มบรอยเดอรี่วิลลิจ
  เอ็กซ์คิวเอ็มบรอยเดอรี่วิลลิจ

  ประเทศเวียดนามมีชื่อเสียงในการปักผ้า และการฝีมือ ซึ่งไม่แพ้ประเทศอื่นเลย และที่นี่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาในการปักผ้า ที่มีความละเอียดละออมาก เมื่อ 3-400 ปีก่อน มีขุนนางท่านหนึ่งชื่อว่า เลกงฮัน (Le Cong Hanh) ครั้งหนึ่งได้มีโอกาสเดินทางไปประเทศจีน และได้เห็นศิลปะการปักผ้าของประเทศจีน ก็เลยเกิดความคิดว่าน่าจะนำมาถ่ายทอดให้ประเทศเวียดนาม มีเริ่มใช้กันที่นี่ในครั้งนั้น

  Place Black Icon ท่าอากาศยานดาลัด
  ท่าอากาศยานดาลัด

  สนามบินนี้ถูกสร้างโดยชาวฝรั่งเศสเมื่อปีพศ2476 โดยเป็นรันเวย์กรวด และชาวอเมริกันได้มาสร้างใหม่เมื่อไม่นานมานี้และเสร็จเมื่อกี 2552 โดยไม่มีเที่ยวบินเยอะ

  Place Black Icon ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

  เป็นสนามบินที่เปิดทำการมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิดใช้แค่เที่ยวบินภายในประเทศ ในตอนนี้เป็นสนามบินหลักประจำกรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกด้วย

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  -

มื้ออาหาร
วันที่ เช้า เที่ยง เย็น
1
2
3
มื้ออาหารเพื่อคุณ
 มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว
มื้ออิสระ
 หาทานได้ตามใจคุณ
ไม่มีมื้ออาหาร
 มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์
โรงแรมและที่พัก
คืนที่ โรงแรมและที่พัก
1
ดาลัด VIETSOVPETRO or KING or LA SAPENETT HOTELหรือเทียบเท่า
2
ดาลัด VIETSOVPETRO or KING or LA SAPENETT HOTELหรือเทียบเท่า
ช่วงเวลาการเดินทาง
วันเดินทาง ราคา ผู้ใหญ่
(พัก 2-3 ท่าน)
เด็ก
(ไม่เพิ่มเตียง)
พ 31 ก.ค. 19 ศ 2 ส.ค. 19 ฿7,900 ฿6,900 เลือก ฿7,900
เลือก
พ 7 ส.ค. 19 ศ 9 ส.ค. 19 ฿7,900 ฿6,900 เลือก ฿7,900
เลือก
ส 10 ส.ค. 19 จ 12 ส.ค. 19 ฿10,900 ฿9,900 ฿10,900
ส 24 ส.ค. 19 จ 26 ส.ค. 19 ฿9,900 ฿8,900 เลือก ฿9,900
เลือก
ส 31 ส.ค. 19 จ 2 ก.ย. 19 ฿9,900 ฿8,900 เลือก ฿9,900
เลือก
ส 7 ก.ย. 19 จ 9 ก.ย. 19 ฿9,900 ฿8,900 ฿9,900
ส 14 ก.ย. 19 จ 16 ก.ย. 19 ฿9,900 ฿8,900 เลือก ฿9,900
เลือก
ส 21 ก.ย. 19 จ 23 ก.ย. 19 ฿9,900 ฿8,900 เลือก ฿9,900
เลือก
ส 28 ก.ย. 19 จ 30 ก.ย. 19 ฿9,900 ฿8,900 เลือก ฿9,900
เลือก
ส 5 ต.ค. 19 จ 7 ต.ค. 19 ฿10,900 ฿9,900 เลือก ฿10,900
เลือก
ส 19 ต.ค. 19 จ 21 ต.ค. 19 ฿10,900 ฿9,900 ฿10,900
พ 23 ต.ค. 19 ศ 25 ต.ค. 19 ฿9,900 ฿8,900 ฿9,900
ดูรายละเอียดแพ็คเกจแบบเต็มได้ที่ด้านล่าง ดาวน์โหลดเอกสารทัวร์นี้ (PDF)
เงื่อนไขทัวร์
 • บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 
 • เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ )
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์)
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชำระเหมาขาด
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชำรุดจากสายการบิน
 • กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด
 • กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด
 • การท่องเที่ยวประเทศเวียดนามนั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าว คือ ร้านยา,ร้านไม้ไผ่ ร้านหัตถกรรม เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่ม ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว
 • อาหารที่ประเทศเวียดนาม ได้รับอิทธิพลมาจากจีน โดยรสชาติจะออกไปทางจืดส่วนใหญ่รสไม่ค่อยจัดและอาหารทะเลก็จะเป็นขนาดของตามประเทศเวียดนาม 

เงื่อนไขการจ่ายเงิน


 • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระมัดจำ 5,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า15 วัน(ในวันเวลาทำการ) มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ช่วงเทศกาลกรุณาชำระก่อนเดินทาง 21 วัน)

เงื่อนไขวีซ่า


 • Passport หรือหนังสือเดินทาง ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
   

หมายเหตุ


เงื่อนไขอื่นๆ :

 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้(15 ท่านขึ้นไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
 • คณะผู้เดินทางจำนวน 15 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทยร่วมเดินทางไปด้วยโดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง
 • กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร์,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆในกรณีถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
 • กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้ำเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า–ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

รายละเอียดห้องพักที่ประเทศเวียดนาม

 • ห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน  (Triple Room)ห้องพักแต่ละประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน อาจจะได้เป็น 1เตียงใหญ่กับ 1 เตียงเสริม
 • โรงแรมในเวียดนามห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ำบางโรงแรมแต่ละชั้นจะมีเพียงไม่กี่ห้องซึ่งในกรณีมาเป็นครอบครัวใหญ่ใช้หลายห้อง ห้องพักอาจจะไม่ได้ติดกันและอาจจะได้คนละชั้นและบางโรงแรมอาจจะไม่มีลิฟต์ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ
   
 • - ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว
 • - ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
 • - อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์) 
 • - ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • - ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ
 • - ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • - ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
 • - ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
 • - เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง
 • - ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
   
 • - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • - ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • - ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • - ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 600 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ)
 • - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)
   
 • ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
 • ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%และริบเงินมัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่วย:

 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
 • ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

 

ทั่วไป
รหัส 10949
ดาลัด
ทัวร์เวียดนามใต้
3 วัน 2 คืน
ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค. ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
ทุ่งดอกไฮเดรนเยียร์ / สวนดอกไม้เมืองหนาว / รถรางโรลเลอร์โคสเตอร์
VietJet Air
฿7,900
จองผ่านเว็บ เร็วกว่า
จองผ่านเว็บไซต์