ทัวร์โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ ทัวร์เวียดนามใต้ ดาลัด มุยเน่ โฮจิมินห์ 4 วัน 3 คืน ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง สวนดอกไม้ไฮเดรนเยีย *นั่งรถราง Roller Coasterบิน VietJet Air วัดเทียนหาว ตลาดเบนถัน ศาลาไปรษณีย์กลาง โบสถ์นอร์ทเทรอดาม อนุสาวรีย์ท่านประธานโฮจิมินห์ จัตุรัสโฮจิมินห์ ล่องเรือแม่น้ำไซง่อน โฮจิมินห์ หมู่บ้านชาวประมงมุยเน่ Sand Dune-Fairly Stream ทะเลทรายขาว ทะเลทรายแดง มุยเน่ หุบเขาแห่งความรัก ทุ่งดอกไฮเดรนเยียร์ วัดตั๊กลัม กระเช้าไฟฟ้าดาลัด พระราชวังฤดูร้อน จักรพรรดิ์เบ่าได๋ ตลาดไนท์บาซาร์ดาลัด บ้านเพี้ยน รถรางโรลเลอร์โคสเตอร์ น้ำตกดาตันลา ดาลัด ทัวร์ครับ ทัวร์เวียดนามใต้ ดาลัด มุยเน่ โฮจิมินห์ 4 วัน 3 คืน ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง สวนดอกไม้ไฮเดรนเยีย *นั่งรถราง Roller Coasterบิน VietJet Air 12900.0 new
4.9 8
ทัวร์เวียดนามใต้ ดาลัด มุยเน่ โฮจิมินห์ 4 วัน 3 คืน ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง สวนดอกไม้ไฮเดรนเยีย *นั่งรถราง Roller Coasterบิน VietJet Air
เน้นธรรมชาติ
รหัส 10963
เน้นธรรมชาติ
รหัส 10963
โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่
ทัวร์เวียดนามใต้
4 วัน 3 คืน
ส.ค. / ก.ย. / ต.ค. ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
ทะเลทรายขาว / ทุ่งดอกไฮเดรนเยียร์ / กระเช้าไฟฟ้าดาลัด
VietJet Air
฿12,900
จองผ่านเว็บ เร็วกว่า
จองผ่านเว็บไซต์
เน้นธรรมชาติ
รหัส 10963
โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่
ทัวร์เวียดนามใต้
4 วัน 3 คืน
ส.ค. / ก.ย. / ต.ค. ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
ทะเลทรายขาว / ทุ่งดอกไฮเดรนเยียร์ / กระเช้าไฟฟ้าดาลัด
VietJet Air
฿12,900
จองผ่านเว็บ เร็วกว่า
จองผ่านเว็บไซต์
ไฮไลท์ทัวร์
เน้นธรรมชาติ
สไตล์การเที่ยว
10 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
3 คืน
ระดับสายการบิน
บินเช้า
21 สถานที่ท่องเที่ยว
2 กิจกรรม
2 ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มี วันอิสระ
ช่องทางการสั่งจองแพ็คเกจ
* จองผ่านเว็บ เร็วกว่าแน่นอน * จองผ่านเว็บ
รายละเอียดของทัวร์
ขยายทั้งหมด ย่อทั้งหมด เดินทาง 4 วัน 3 คืน
 • เช้า

  • 09.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาท์เตอร์สายการเวียดเจ็ทแอร์ ประตู3 Viet Jet Air โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
  • 11.10 น. ออกเดินทางสู่ ดาลัด โดยเที่ยวบิน VZ 940
  • หมายเหตุ เนื่องจากตั๋วเครื่องบินของคณะเป็นตั๋วกรุ๊ประบบ Randomไม่สามารถล็อกที่นั่งได้ ที่นั่งอาจจะไม่ได้นั่งติดกันและไม่สามารถเลือกช่วงที่นั่งบนเครื่องบินได้ในคณะ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขสายการบิน

  บ่าย

  • 12.55 น. เดินทางถึง สนามบินเลียนคังLien Khuongดาลัด ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว(เวลาท้องถิ่นที่เวียดนาม เท่ากับประเทศไทย)
  • นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองดาลัด ซึ่งเป็นเมืองที่ถูกกล่าวขานว่าเป็นเมืองแห่ง “ปารีสตะวันออก” เมืองแห่งดอกไม้เมืองแห่งดอกไม้ผลิ เมืองแห่งความรัก
  • บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  • นำท่านเดินทางสู่ น้ำตกดาลันตา DATANLA WATERFALL ซึ่งเป็นน้ำตกที่ขนาดไม่ใหญ่มาก แต่สวยงามมากเนื่องจากสภาพแวดล้อมต่างๆที่เกื้อหนุนทำให้มีนักท่องเที่ยวแวะมาเที่ยวชมกันเป็นจำนวนมาก รอบๆน้ำตกมีเครื่องเล่น
  • สนุกสานกับกิจกรรมสุดพิเศษ!! การนั่งรถราง Roller Coaster ลงไปชมน้ำตก
  • นำท่านเข้าชม บ้านเพี้ยน (Crazy House) บ้านสไตล์แปลกๆที่ออกแบบโดยฝีมือลูกสาวประธานาธิบดีคนที่ 2 ของเวียดนาม ซึ่งเรียนจบสถาปัตยกรรมมาจากฝรั่งเศสโดยได้แรงบันดาลใจจากนิยายเรื่องดัง “Alice in Wonderland”

  ค่ำ

  • บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
  • นําท่าน ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า ของเมืองดาลัด ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้านานาชนิด อาทิ ดอกไม้, เสื้อกันหนาว,ผลไม้ฤดูหนาวทั้งสดและแห้ง, ผักนานาชนิด, ขนมพื้นเมือง, กาแฟและชา เป็นต้น
  • ที่พักโรงแรม ดาลัดVIETSOVPETRO or KING or LA SAPENETT HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาวของประเทศเวียดนาม

  Place Black Icon ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

  เป็นสนามบินที่เปิดทำการมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิดใช้แค่เที่ยวบินภายในประเทศ ในตอนนี้เป็นสนามบินหลักประจำกรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกด้วย

  Place Black Icon ท่าอากาศยานดาลัด
  ท่าอากาศยานดาลัด

  สนามบินนี้ถูกสร้างโดยชาวฝรั่งเศสเมื่อปีพศ2476 โดยเป็นรันเวย์กรวด และชาวอเมริกันได้มาสร้างใหม่เมื่อไม่นานมานี้และเสร็จเมื่อกี 2552 โดยไม่มีเที่ยวบินเยอะ

  Place Black Icon ดาลัด
  ดาลัด

  ชื่อเมืองนั้นแปลว่าเมืองแห่งสนพันต้น เอกลักษณ์ของเมืองคือการชมต้นสน และยังถูกเรียกว่าเมืองที่แห่งใบไม้ผลิ เพราะอากาศที่ไม่เข้ากับประเทศเวียดนาม ที่เย็นสะบายกำลังดีทั้งปี

  Place Black Icon น้ำตกดาตันลา
  น้ำตกดาตันลา

  น้ำตกดาตันลา ( Datalla Water Fall ) น้ำตกที่สวยที่สุดในดาลัด ซึ่งอยู่นอกเมืองไปทางทิศใต้ประมาณ 5 กิโลเมตร น้ำตกดาตันลาเป็นน้ำตกที่ไม่ใหญ่มากแต่มีความสวยงามเนื่องจากสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เกื้อหนุนทำให้มีนักท่องเที่ยวแวะมาเที่ยวชมกันเป็นจำนวนมาก

  Place Black Icon รถรางโรลเลอร์โคสเตอร์
  รถรางโรลเลอร์โคสเตอร์

  ให้ท่านเพลิดเพลินกับรถรางโรลเลอร์โคสเตอร์ ผ่านผืนป่าอันร่มรื่นเขียวชอุ่มลงสู่หุบเขาเบื้องล่างของน้ำตกดาทันลา ท้าทายความหวาดเสียว

  Place Black Icon บ้านเพี้ยน
  บ้านเพี้ยน

  ถูกสร้างขึ้นมาโดยสถาปนิคชาวเวียดนามโดนคิดว่าจะออกแบบแนว "เทพนิยาย" โดยที่ตัวตึกหน้าตาออกมาเหมือนต้นไม้ และด้วยการออกแบบและตกแต่งภายในที่แปลกประหลาด ทำให้ขึ้นชื่อเรื่องความเพี๊ยน

  Place Black Icon ตลาดไนท์บาซาร์ดาลัด
  ตลาดไนท์บาซาร์ดาลัด

  ไนท์มาเก็ต (Dalat at Night) ที่เมืองดาลัดเขาจะมีถนนคนเดิน ไนท์มาเก็ต ที่อยู่ริมถนนเส้นล่างด้านหน้าตลาดดาลัด มีร้านขายอาหารมากมายริมถนน มีจักรยานให้เช่าปั่นเล่น มีศิลปินมารับวาดรูปเหมือน เขียนหนังสือภาษาเวียดนาม ให้ท่านได้เดินเล่นถ่ายรูปกันตามอัธยาศัย

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
  Food Icon รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
  VIETSOVPETRO or KING or LA SAPENETT HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ

 • เช้า

  • บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  • นำท่านเที่ยวชม พระราชวังฤดูร้อนบ๋าวได๋ (DinhBao Dai)ของจักรพรรดิองค์สุดท้ายของเวียดนามประทับของกษัตริย์เบ๋าได๋จักรพรรดิองค์สุดท้ายของประเทศเวียดนามในยามที่พระองค์เสด็จแปรพระราชฐานมา ณ เมืองดาลัด
  • นำท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมวิวทิวทัศน์เมืองดาลัดจากมุมสูง
  • นำท่านไหว้พระที่วัดตั๊กลัม (Truc Lam)วัดพุทธในนิกายเซน (ZEN) แบบญี่ปุ่น ภายในวัดตกแต่งสวยงามด้วยสวนดอกไม้
  • นำท่านเที่ยวชม สวนดอกไม้ไฮเดรนเยีย ที่เบ่งบานอยู่เต็มพื้นที่ ซึ่งถือว่าสวนไฮเดรนเยียแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันดับต้นๆที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเยี่ยมชมได้เป็นอย่างดี และให้ท่านเพลิดเพลินเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย
  • นำท่านชม หุบเขาแห่งความรักValley of Love หุบเขาซึ่งมีวิวทะเลสาบ ล้อมรอบด้วยเนินเขาเตี้ยๆปกคลุมด้วยไม้สน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอีกแห่งของเวียดนาม ที่นี่มีดอกไม้เมืองหนาวที่ปลูกจำนวนมาก สีสันสวยงาม รวมทั้งมีสวนสัตว์ รถราง ไว้บริการ

  บ่าย

  • บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  • นำท่านออกเดินทางสู่ เมือง มุ่ยเน่ จังหวัดฟานเทียด (PhanThiet) ระยะทางประมาณ 180 ก.ม.(ประมาณ 4 ชม.)

  ค่ำ

  • บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
  • ที่พัก TIENDAT MUINE /NOVELA MUINE รีสอร์ทติดริมทะเลหรือเทียบเท่า

  Place Black Icon พระราชวังฤดูร้อน จักรพรรดิ์เบ่าได๋
  พระราชวังฤดูร้อน จักรพรรดิ์เบ่าได๋

  หนึ่งในตึกของจักรพรรดิ์เบ่าได๋ที่ยังดำรงไว้อยู่ ซึ่งพระราชวังนี้เอาไว้ใช้หลบร้อน แต่ตั้งแต่ พศ2593 ฝรั่งเสศได้เข้ามายังเวียดนาม และสถานที่นี้ยังถูกใช้เป้นสถานที่ประทับของพระราชา และสถานที่ทำการ

  Place Black Icon กระเช้าไฟฟ้าดาลัด
  กระเช้าไฟฟ้าดาลัด

  นั่งกระเช้าไฟฟ้า“เคเบิลคาร์ (Cable car)” บนเทือกเขาโรบินฮิล (Robin Hill) ชมวิวเมืองดาลัทจากที่สูงและยังสามารถนั่งไปยังวัด Truc Lam Medutation Monastery (Thien Vien Truc Lam) ซึ่งเป็นวัดพุทธในนิกาย ZEN แบบญี่ปุ่น

  Place Black Icon วัดตั๊กลัม
  วัดตั๊กลัม

  วัดตั๊กลัมวัดพุทธในนิกายเซน แบบญี่ปุ่น ตั้งอยู่บนเทือกเขาเฟืองฮว่าง ภายในวัดมีสิ่งก่อสร้างที่สวยงาม สะอาด เป็นระเบียบ ทัศนียภาพโดยรอบ ล้อมรอบไปด้วยดอกไม้ที่ผลิดอกบานสะพรั่ง นับได้ว่าเป็นวิหารที่นิยมและงดงามที่สุดในเมืองดาลัด

  Place Black Icon ทุ่งดอกไฮเดรนเยียร์
  ทุ่งดอกไฮเดรนเยียร์

  เป็นสวนดอกไม้ที่มีดอกไฮเดรนเยียสีสันสวยสดใสเบ่งบานสะพรั่งไปทั่วสวน และเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเมืองดาลัดที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเมืองแห่งนี้ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเก็บภาพความสวยงามนี่ไว้เป็นที่ระลึกอย่างเต็มอิ่ม

  Place Black Icon หุบเขาแห่งความรัก
  หุบเขาแห่งความรัก

  หุบเขาแห่งความรักอยู่ทางทิศเหนือของทะเลสาบมาฮวาง หรือที่ชาวเวียดนามเรียกกันว่าทุงหลุงติงห์เฉียว เป็นผืนป่าที่จักรพรรดิเบ๋าได๋เคยทรงเข้ามาล่าสัตว์ในสมัยก่อน มีลักษณะเป็นหุบเขามีทะเลสาบอยู่ตรงกลาง ล้อมรอบด้วยเนินเขาเตี้ย ๆ ที่ปกคลุมด้วยต้นสน ก่อนจะเดินขึ้นไปยังทะเลสาบด้านบนจะเป็นสวนสนุกมีเครื่องเล่นมากมาย มีบริการขี่ม้าและถ่ายภาพเป็นที่ระลึก หรือจะเลือกปั่นจักรยานน้ำในทะเลสาบ ส่วนด้านบนเป็นร้านขายของที่ระลึก และมุมสงบสำหรับพักผ่อน

  Place Black Icon มุยเน่
  มุยเน่

  เมืองมุยเน่ (Mui Ne)เมืองตากอากาศชั้นดีของประเทศเวียดนาม ตั้งอยู่ชายฝั่งทะเลของจังหวัดบิ่ญถ่วน ในภูมิภาคภาคกลางตอนใต้ ของประเทศเวียดนาม ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองโฮจิมินห์ ประมาณ 230 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) ไม่ควรพลาดเมืองแห่งนี้มีชื่อเสียงในเรื่องของชายหาดที่เงียบสงบ และทะเลทรายอันกว้างใหญ่อีกด้วย โดยทะเลทรายที่มีชื่อเสียงมากที่สุด คือ "เนินทรายสีแดง"และ "เนินทรายสีขาว"

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  Food Icon รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
  Food Icon รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
  TIENDAT MUINE /NOVELA MUINE รีสอร์ทติดริมทะเลหรือเทียบเท่า

 • เช้า

  • บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  • นำท่านชมความงดงามของ ทะเลทรายแดง (Red Sand Dune) สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากและอยู่ใกล้ชายทะเลเม็ดทรายละเอียดสีแดงละเอียดราวกับแป้ง เนินทรายจะเปลี่ยนรูปร่างไปตามแรงลมที่พัดผ่านมา
  • นำท่านชมและสัมผัส ความยิ่งใหญ่เม็ดทรายละเอียดสีแดงของ ทะเลทรายขาว (White Sand Dune) หรือที่เรียกว่าทะเลทรายขาวทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนามหรือ ซาฮาร่า แห่งเวียดนาม
  • แถมฟรีค่ารถจิ๊ฟเที่ยวชมทะเลทราย
  • นำท่านพาชม ลำธารนางฟ้า Fairy Stream ลำธารน้ำสายเล็กๆที่ไหลลัดเลาะผ่านโตรกหน้าผาไปยังทะเล ดินในบริเวณลำธารที่น้ำไหลผ่านไปมีลักษณะเนื้อละเอียดเป็นดินสีแดงอมส้ม ตัดกับเมฆขาว
  • นำท่านเที่ยวชม หมู่บ้านชาวประมง Mui Ne Fishing Village เป็นการท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตแบบ ดั้งเดิมของชาวบ้านที่นี่ ซึ่งจะได้เห็นภาพการตากปลา ตากกุ้ง หรือเรือที่ใช้ออกทะเล

  บ่าย

  • บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  • นำท่านเดินทางสู่ โฮจิมินท์ ระยะทางประมาณ250 ก.ม.(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.)

  ค่ำ

  • บริการอาหารเย็น พิเศษ รับประทานอาหารค่ำพร้อมชมโชว์บนเรือ
  • นำท่านล่องเรือชมความงามของแม่น้ำไซง่อน เป็นภัตตาคารลอยน้ำ ที่อยู่บนเรือขนาดใหญ่ 2-3 ชั้น ใช้เวลาล่องตามลำแม่น้ำไซ่ง่อนชมทัศนียภาพสองฝั่งที่สวยงามยามค่ำคืน ประมาณ 1 ชั่วโมง
  • ที่พัก**โรงแรม 3HOANG PHU GIA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว**

  Place Black Icon ทะเลทรายแดง
  ทะเลทรายแดง

  ทะเลทรายแดง (Red Sand Dunes) มีขนาดกว้างใหญ่ทอดตัวยาวตั้งแต่ริมฝั่งทะเลเข้าไปในตัวแผ่นดิน ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 50 เฮกเตอร์ อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 27 องศาเซลเซียส เวลาที่เหมาะสมในการเที่ยวชมคือช่วงเช้า หรือช่วงหลังจาก 15.00 น. เป็นต้นไป เพราะกระแสลมไม่แรงและแดดไม่ร้อนมากจนเกินไป

  Place Black Icon ทะเลทรายขาว
  ทะเลทรายขาว

  ทะเลทรายขาว (White Sand Dunes) ตั้งอยู่ทางด้านเหนือของเมืองมุยเน่ ห่างไปประมาณ 20 กิโลเมตร มีทะเลสาบที่สวยงามขนาบข้างของเนินทราย เรียกว่า "ทะเลสาบ Bau Trang" ซึ่งครอบคลุมเนื้อที่มากถึง 70 เฮกเตอร์ กว้างประมาณ 500 เมตร และลึกประมาณ 19 เมตร ภายในทะเลสาบเต็มไปด้วยดอกบัวสีสันสดใส น้ำมีความใสสะอาด เย็นฉ่ำ สามารถเช่าเรือไม้พายไปรอบ ๆ หรือจะเดินเล่นบริเวณรอบทะเลสาบก็ได้เช่นกัน

  Place Black Icon Sand Dune-Fairly Stream
  Sand Dune-Fairly Stream

  Sand Dune-Fairly Stream ธารน้ำสีแดงทางธรรมชาติ ชมความงดงามของ ชั้นดิน ที่สูงลดลั่นกัน สลับกับสีสันของดินทรายที่สวยงาม และทะเลที่แสนสงบ

  Place Black Icon หมู่บ้านชาวประมงมุยเน่
  หมู่บ้านชาวประมงมุยเน่

  ที่นี่เป็นหมู่บ้านที่มีจุดจอดพักเรือของชาวประมง ซึ่งเราจะได้เห็นเรือประมงเต็มไปหมด ไฮไลท์คือเรือกระด้งรูปทรงกลมซึ่งเป็นเรือพื้นบ้านของเวียดนาม

  Place Black Icon โฮจิมินห์
  โฮจิมินห์

  เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนาม และเล่นบทสำคัญในสงครามเวียดนาม ได้ผ่านการเปลี่ยนชื่อมาหลายครั้ง แต่ชื่อที่คนจดจำก็คือ เมืองไซง่อน เป็นเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศเวียดนาม ตั้งอยู่บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง โฮจิมินห์เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเวียดนาม จากประชากรร้อยละ 7.5 ของประเทศ แต่มีจีดีพีถึงร้อยละ 20.2 และการลงทุนจากต่างประเทศมากถึงร้อยละ 34.9 ของทั้งประเทศ

  Place Black Icon ล่องเรือแม่น้ำไซง่อน
  ล่องเรือแม่น้ำไซง่อน

  ลงเรือ Bên Nghé Cruise ล่องเรือไปตามแม่น้ำไซง่อน ตลอดเส้นทางท่านจะได้อิ่มอร่อยไปอาหารค่ำสไตล์เวียดนามและเพลิดเพลินไปกับดนตรีสดแนวโฟล์กและการเต้นรำพื้นเมืองที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมและมรดกที่เป็นเอกลักษณ์ของเวียดนาม

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  Food Icon รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
  Food Icon รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
  3HOANG PHU GIA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ

 • เช้า

  • บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  • นำท่าน ชมจัตุรัสโฮจิมินห์ และ อนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์โบสถ์นอร์ธเธอดัม อายุกว่า100 ปีก่อสร้างแบบNEO-ROMAN นับเป็นสถาปัตยกรรมที่สมบูรณ์แบบที่สุดแห่งหนึ่งของโฮจิมินห์ซิตี้ชมความงดงามของสถาปัตยกรรมตะวันตกปัจจุบันใช้เป็นหอสวดมนต์สำหรับผู้ที่เป็นคริสต์ศาสนิกชนเชิญท่านถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก
  • นำท่านชม ที่ทำการไปรษณีย์กลางที่มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล
  • นำท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดเบนถัน ตลาดสินค้าพื้นเมืองเช่น รองเท้า คริสตัล กระเป๋า ของที่ระลึก สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ มากมาย

  บ่าย

  • บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร **พิเศษ!!อาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ
  • นำท่านแวะเยี่ยมชม วัดเทียนฮัว ThienHau Temple เป็นวัดจีนที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งตั้งอยู่ในเขตไชน่าทาวน์ เป็นที่ประดิษฐานของเทพเจ้า ซึ่งเป็นที่สักการะนับถือของคนเวียดนาม
  • สมควรเวลาเดินสู่ สนามบิน Tan Son Nhat
  • 17.15 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน VJ805

  ค่ำ

  • 18.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

  Place Black Icon จัตุรัสโฮจิมินห์
  จัตุรัสโฮจิมินห์

  จัตุรัสโฮจิมินห์ ตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองโฮจิมินห์ จุดเริ่มต้นของการเดินทางท่องเที่ยวในเมืองโฮจิมินห์ แนะนำให้มาเริ่มตรงใจกลางแห่งนี้ เพราะสามารถไปยังจุดอื่นๆ ได้ง่าย โดยจุดนี้จะมีรูปปั้นของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ กับเด็กๆ ด้านหลังเป็นศาลาว่าการเมือง ซึ่งดูแปลกตาในสไตล์ฝรั่งเศส ถ้ามองจากตรงนี้สามารถมองให้เห็นถึงความจอแจของเมืองใหญ่ เพราะที่นี่นอกจากจะเป็นศูนย์กลางของเมืองแล้ว ยังเป็นศูนย์กลางของการค้าอีกด้วย คล้ายกับสีลมของเมืองไทย แต่รถไม่ติดเพราะที่เมืองนี้มีรถยนต์น้อย มีรถมอเตอร์ไซด์มากกว่า เวลาข้ามถนนต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ

  Place Black Icon อนุสาวรีย์ท่านประธานโฮจิมินห์
  อนุสาวรีย์ท่านประธานโฮจิมินห์

  ศาลาทำการเมืองโฮจิมินห์ หรือ เมื่อก่อนชื่อว่า Hôtel de Ville de Saïgon (ภาษาฝรั่งเศส) สร้างเมื่อ 2445-2451 โดยชาวฝรั่งเศสในสไตล์ยุโรป เพื่อเมืองไซง่อน และได้ถูกนำมาเปลี่ยนชื่อเมื่อปี พ.ศ. 2518 โดยรัฐบาลประชาชน

  Place Black Icon โบสถ์นอร์ทเทรอดาม
  โบสถ์นอร์ทเทรอดาม

  ตั้งอยู่บริเวณกลางเมือง บนถนน Han Thuyen ได้รับการก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2420 ใช้ระยะเวลาการสร้าง 6 ปี โบสถ์นี้ไม่มีการประดับด้วยกระจกสีเหมือนโบสถ์คริสต์ที่อื่น เพราะได้รับความเสียหายจากสงครามโลกครั้งที่ 2 สำหรับโบสถ์แห่งนี้ได้รับการยกย่องว่ามีความงดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งใน เวียตนาม โดยในแต่ละวันมีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากมาย ลักษณะของตัวโบสถ์เป็นรูปแบบของสมัยอาณานิคม มีหอคอยคู่สี่เหลี่ยมอยู่ด้านบนสูง 40 เมตร เป็นเอกลักษณ์ที่งดงามของโบสถ์แห่งนี้ ด้านหน้าโบสถ์มีรูปปั้นขนาดใหญ่สีขาวเด่นเป็นสง่าของพระแม่มารี นักท่องเที่ยวนิยมเข้ามาชมกันมาก เพราะเป็นเสมือนสัญลักษณ์ร่วม อันหมายถึงการเข้ามาของตะวันตก และเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งของโฮจิมินห์

  Place Black Icon ศาลาไปรษณีย์กลาง
  ศาลาไปรษณีย์กลาง

  ตั้ง อยู่บริเวณใจกลางเมืองโฮจิมินห์ ใกล้กับโบสถ์นอร์ทเธอดาม ได้รับการก่อสร้างขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2439 เสร็จในปี พ.ศ. 2444 มีการออกแบบและก่อสร้างในสไตล์ฝรั่งเศสและได้รับการออกแบบตกแต่งอย่างงดงาม ด้วยกระจกสี เป็นไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุดในเวียตนาม มีความโอ่โถงและอ่อนช้อยทว่ามั่นคง จนทำให้นักออกแบบมากมายต้องมาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบตกแต่งอาคาร แห่งนี้ ภายในตัวอาคารมีการระดับภาพแผนที่ทางทะเลโบราณ และภาพของอดีตผู้นำประเทศโฮจิมินห์ มีการบริการทั้งการส่งจดหมาย แสตมป์เพื่อการสะสม โปสการ์ด โทรศัพท์ระหว่างประเทศในอัตราค่าบริการมาตรฐานเป็นที่ทำการไปรษณีย์ของเมืองไซง่อน หรือ เมืองโฮจิมินห์ ซึ่งสร้างขึ้นมาโดยชาวฝรั่งเศสตั้งแต่สมัยที่ยังอยู่ภายใต้อำนาจ ใกล้ๆกับโบสถ์แห่งไซง่อน

  Place Black Icon ตลาดเบนถัน
  ตลาดเบนถัน

  เป็นตลาดที่มีประวัติยาวนาน ซึ่งเมื่อก่อนเป้นแค่เพียงพ่อค้าข้างถนนที่ยืนร่วมกันไกล้ๆกับแม่น้ำไซง่อน เป็นตลาดหลักๆของเมืองโฮจิมินห์ ซึ่งถูกเปลี่ยนสถานที่ตั้งมาอยู่จุดล่าสุด และถูกตั้งชื่อว่า "ตลาดเบนถัน"

  Place Black Icon วัดเทียนหาว
  วัดเทียนหาว

  เป็นวัดที่ตั้งอยู่ในไชน่าทาวน์ของโฮจิมินห์ สร้างขึ้นต้นศตวรรษที่ 19 โดยชุมชนชาวจีนกวางตุ้งในเมือง เป็นวัดสไตล์จีนของเทพธิดาแห่งท้องทะเลชื่อ Mazu ซึ่งเป็นเทพีที่คอยปกป้องรักษา ชาวประมงให้ปลอดภัยในการออกเดินทางในทะเล เป็นที่นับถือของชาวประมงเป็นอย่างมาก

  Place Black Icon ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
  ท่าอากาศยานโฮจิมินห์

  ท่าอากาศยานนานาชาติเตินเซินเญิ้ตถือกำเนิดขึ้นเมื่อต้นทศวรรษที่ 1930 (พ.ศ. 2473-2482) โดยรัฐบาลภายใต้อาณัติของฝรั่งเศสได้สร้างสนามบินขนาดเล็กขึ้นในหมู่บ้านเตินเซินเญิ้ต จึงเป็นที่รู้จักในชื่อว่า สนามบินเตินเซินเญิ้ต

  Place Black Icon ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

  เป็นสนามบินที่เปิดทำการมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิดใช้แค่เที่ยวบินภายในประเทศ ในตอนนี้เป็นสนามบินหลักประจำกรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกด้วย

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  Food Icon รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร บุฟเฟ่ต์นานาชาติ
  -

มื้ออาหาร
วันที่ เช้า เที่ยง เย็น
1
2
3
4
มื้ออาหารเพื่อคุณ
 มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว
มื้ออิสระ
 หาทานได้ตามใจคุณ
ไม่มีมื้ออาหาร
 มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์
โรงแรมและที่พัก
คืนที่ โรงแรมและที่พัก
1
VIETSOVPETRO or KING or LA SAPENETT HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ
2
TIENDAT MUINE /NOVELA MUINE รีสอร์ทติดริมทะเลหรือเทียบเท่า
3
3HOANG PHU GIA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ
ช่วงเวลาการเดินทาง
วันเดินทาง ราคา ผู้ใหญ่
(พัก 2-3 ท่าน)
เด็ก
(ไม่เพิ่มเตียง)
ศ 2 ส.ค. 19 จ 5 ส.ค. 19 ฿12,900 ฿11,900 เลือก ฿12,900
เลือก
ศ 16 ส.ค. 19 จ 19 ส.ค. 19 ฿12,900 ฿11,900 เลือก ฿12,900
เลือก
ศ 23 ส.ค. 19 จ 26 ส.ค. 19 ฿11,900 ฿10,900 ฿11,900
ศ 6 ก.ย. 19 จ 9 ก.ย. 19 ฿11,900 ฿10,900 ฿11,900
ศ 27 ก.ย. 19 จ 30 ก.ย. 19 ฿12,900 ฿11,900 เลือก ฿12,900
เลือก
ศ 4 ต.ค. 19 จ 7 ต.ค. 19 ฿12,900 ฿11,900 เลือก ฿12,900
เลือก
ศ 11 ต.ค. 19 จ 14 ต.ค. 19 ฿12,900 ฿11,900 ฿12,900
ศ 18 ต.ค. 19 จ 21 ต.ค. 19 ฿12,900 ฿11,900 เลือก ฿12,900
เลือก
ศ 25 ต.ค. 19 จ 28 ต.ค. 19 ฿12,900 ฿11,900 เลือก ฿12,900
เลือก
ดูรายละเอียดแพ็คเกจแบบเต็มได้ที่ด้านล่าง ดาวน์โหลดเอกสารทัวร์นี้ (PDF)
เงื่อนไขทัวร์
 • บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 
 • เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ )
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์)
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชำระเหมาขาด
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชำรุดจากสายการบิน
 • กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด
 • กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม อาจทำให้ท่านโดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ทำให้ใบหน้าเปลี่ยนไป ดังนั้น ท่านต้องทำพาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนทำการจองทัวร์ 
 • กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทำการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 • กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ที่ชัดเจน สิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 • การท่องเที่ยวประเทศเวียดนามนั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าว คือ ร้านยา,ร้านไม้ไผ่ ร้านหัตถกรรม เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่ม ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว
 • อาหารที่ประเทศเวียดนาม ได้รับอิทธิพลมาจากจีน โดยรสชาติจะออกไปทางจืดส่วนใหญ่รสไม่ค่อยจัดและอาหารทะเลก็จะเป็นขนาดของตามประเทศเวียดนาม 

เงื่อนไขการจ่ายเงิน


 • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระมัดจำ 5,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชำระก่อนเดินทาง 21 วัน)

เงื่อนไขวีซ่า


 • Passport หรือหนังสือเดินทาง ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
   

หมายเหตุ


 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
 • คณะผู้เดินทางจำนวน 15 ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวันเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง
 • กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
 • กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
 • ** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจำเพื่อประโยชน์ของท่านเอง**

รายละเอียดห้องพักที่ประเทศเวียดนาม

 • ห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน ห้องเดี่ยว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักแต่ละประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน อาจจะได้เป็น 1เตียงใหญ่กับ 1 เตียงเสริม
 • โรงแรมในเวียดนามห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ำบางโรงแรมแต่ละชั้นจะมีเพียงไม่กี่ห้องซึ่ง ในกรณีมาเป็นครอบครัวใหญ่ใช้หลายห้อง ห้องพักอาจจะไม่ได้ติดกันและอาจจะได้คนละชั้นและบางโรงแรมอาจจะไม่มีลิฟต์ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ
 • ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว
 • ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
 • อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์) 
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ
 • ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
  • เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง
 • ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 800 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิป)
   
 • ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
 • ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% และริบเงินมัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่วย : 

 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
 • ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
เน้นธรรมชาติ
รหัส 10963
โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่
ทัวร์เวียดนามใต้
4 วัน 3 คืน
ส.ค. / ก.ย. / ต.ค. ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
ทะเลทรายขาว / ทุ่งดอกไฮเดรนเยียร์ / กระเช้าไฟฟ้าดาลัด
VietJet Air
฿12,900
จองผ่านเว็บ เร็วกว่า
จองผ่านเว็บไซต์