ทัวร์เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส ทัวร์ยุโรป เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ ล่องเรือหลังคากระจก บิน การบินไทย แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ ประตูชัยนโปเลียน ถนนชองเอลิเซ่ จัตุรัสคองคอร์ด ปารีส มหาวิหารนอเตรอดามแห่งปารีส พิพิธภัณฑ์ลุฟว์ แม่น้ำแซนน์ ปารีส พระราชวังแวร์ซายส์ เมเนเก้นพีส จัตุรัสแกรนด์เพลซ กรุงบรัสเซลล์ หอระฆังแห่งบรูกจ์ ศาลาว่าการเมืองบรูจจ์ บรูจส์ โวเลนดัม หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ บริษัทเจียระไนเพชร จัตุรัสดัมสแควร์ ล่องเรือกระจก เรดไรท์สตรีท อัมสเตอดัม มหาวิหารโคโลญจน์ โคโลญ บ็อบพาร์ด แม่น้ำไรน์ ทัวร์ครับ ทัวร์ยุโรป เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ ล่องเรือหลังคากระจก บิน การบินไทย new
4.9 5
ทัวร์ยุโรป เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ ล่องเรือหลังคากระจก บิน การบินไทย
ทั่วไป
รหัส 11013
ทั่วไป
รหัส 11013
เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส
ทัวร์ยุโรป
8 วัน 5 คืน
พระราชวังแวร์ซายส์ / หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ / ล่องเรือกระจก
Thai Airways
ขออภัยแพ็คเกจนี้หมดแล้ว
ทั่วไป
รหัส 11013
เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส
ทัวร์ยุโรป
8 วัน 5 คืน
พระราชวังแวร์ซายส์ / หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ / ล่องเรือกระจก
Thai Airways
ขออภัยแพ็คเกจนี้หมดแล้ว
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
15 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
5 คืน
ระดับสายการบิน
บินกลางคืน
25 สถานที่ท่องเที่ยว
2 กิจกรรม
0 ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มี วันอิสระ
ช่องทางการสั่งจองแพ็คเกจ
* จองผ่านเว็บ เร็วกว่าแน่นอน * จองผ่านเว็บ
รายละเอียดของทัวร์
ดูรายละเอียดแพ็คเกจแบบเต็มได้ที่ด้านล่าง ดาวน์โหลดเอกสารทัวร์นี้ (PDF)
ทั่วไป
รหัส 11013
เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส
ทัวร์ยุโรป
8 วัน 5 คืน
พระราชวังแวร์ซายส์ / หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ / ล่องเรือกระจก
Thai Airways
ขออภัยแพ็คเกจนี้หมดแล้ว