ทัวร์ย่างกุ้ง หงสา ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี 2 วัน 1 คืน พระราชวังบุเรงนอง สักการะพระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ชเวมอดอว์ บิน แอร์เอเชีย เจดีย์ชเวสันดอว์ เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือพระธาตุมุเตา พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว เจดีย์ไจ๊ปุ่น พระมหาเจดีย์ชเวดากอง หงสาวดี วัดไจ้คะวาย ปางช้างเผือก วัดพระหินอ่อน (วัดตอจี) ตลาดโบโออองซานหรือตลาดสก๊อต เทพกระซิบ (อะมาดอว์เมี๊ยะ) เทพทันใจ (นัตโบโบยี) เจดีย์โบตะทาวน์ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี พระราชวังบุเรงนอง ทัวร์ครับ ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี 2 วัน 1 คืน พระราชวังบุเรงนอง สักการะพระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ชเวมอดอว์ บิน แอร์เอเชีย new
4.9 6
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี 2 วัน 1 คืน พระราชวังบุเรงนอง สักการะพระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ชเวมอดอว์ บิน แอร์เอเชีย
ทั่วไป
รหัส 11018
ทั่วไป
รหัส 11018
ย่างกุ้ง หงสา
ทัวร์พม่า
2 วัน 1 คืน
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง / เทพทันใจ (นัตโบโบยี) / พระราชวังบุเรงนอง
AirAsia
ขออภัยแพ็คเกจนี้หมดแล้ว
ทั่วไป
รหัส 11018
ย่างกุ้ง หงสา
ทัวร์พม่า
2 วัน 1 คืน
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง / เทพทันใจ (นัตโบโบยี) / พระราชวังบุเรงนอง
AirAsia
ขออภัยแพ็คเกจนี้หมดแล้ว
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
4 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
1 คืน
ระดับสายการบิน
บินเช้า
14 สถานที่ท่องเที่ยว
1 กิจกรรม
1 ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มี วันอิสระ
ช่องทางการสั่งจองแพ็คเกจ
* จองผ่านเว็บ เร็วกว่าแน่นอน * จองผ่านเว็บ
รายละเอียดของทัวร์
ดูรายละเอียดแพ็คเกจแบบเต็มได้ที่ด้านล่าง ดาวน์โหลดเอกสารทัวร์นี้ (PDF)
ทั่วไป
รหัส 11018
ย่างกุ้ง หงสา
ทัวร์พม่า
2 วัน 1 คืน
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง / เทพทันใจ (นัตโบโบยี) / พระราชวังบุเรงนอง
AirAsia
ขออภัยแพ็คเกจนี้หมดแล้ว