ทัวร์เยอรมัน เชค ทัวร์ยุโรป เยอรมัน เชค 9 วัน 6 คืน ปราสาทปราก พระราชวังซ็องซูซี บิน Emirates Airline โบสถ์เฟราเอ่นเคียร์เช่อนิวนิค ถนนคนเดินนอยเออร์วอล ถนนยุงฟันชตีก สวนอนุเสาวรีย์รำลึกชาวยิว เบอร์ลินโดม เดอะเซมเพอร์โอเปร่าเฮ้าท์ แม่น้ำเอลเบอ เมืองฮัมบวร์ก อาคารไรช์สตัทด์ ประตูชัยบราเดนเบิร์ก เชคพอยท์ชาร์ลี อีสไซด์-แกลลอรี่ พระราชวังซองส์ซูซี เบอร์ลิน พระราชวังสวิงเกอร์ ปราสาทอัลเบรคสบูร์ก หอนาฬิกาดาราศาสตร์ ปราก ย่านโกดังชไปเคอชตัท อาคารชีลีเฮ้าส์ เมืองฮัมบวร์ก มาร์เก็ตสแควร์ เมืองเบรเมน พอตสดัม เดรสเดน คาร์โลวี วารี มาเรียนสเก้ลาสเน่ สะพานชาร์ล มหาวิหารเซนต์วิตุส ปราสาทแห่งปราก จัตุรัสเมืองเก่า ทัวร์ครับ ทัวร์ยุโรป เยอรมัน เชค 9 วัน 6 คืน ปราสาทปราก พระราชวังซ็องซูซี บิน Emirates Airline new
4.9 5
ทัวร์ยุโรป เยอรมัน เชค 9 วัน 6 คืน ปราสาทปราก พระราชวังซ็องซูซี บิน Emirates Airline
ทั่วไป
รหัส 11053
ทั่วไป
รหัส 11053
เยอรมัน เชค
ทัวร์ยุโรป
9 วัน 6 คืน
ประตูชัยบราเดนเบิร์ก / พระราชวังซองส์ซูซี / ปราสาทแห่งปราก
Emirates Airline
ขออภัยแพ็คเกจนี้หมดแล้ว
ทั่วไป
รหัส 11053
เยอรมัน เชค
ทัวร์ยุโรป
9 วัน 6 คืน
ประตูชัยบราเดนเบิร์ก / พระราชวังซองส์ซูซี / ปราสาทแห่งปราก
Emirates Airline
ขออภัยแพ็คเกจนี้หมดแล้ว
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
18 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
6 คืน
ระดับสายการบิน
บินเช้ามืด
29 สถานที่ท่องเที่ยว
2 กิจกรรม
2 ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มี วันอิสระ
ช่องทางการสั่งจองแพ็คเกจ
* จองผ่านเว็บ เร็วกว่าแน่นอน * จองผ่านเว็บ
รายละเอียดของทัวร์
ขยายทั้งหมด ย่อทั้งหมด เดินทาง 9 วัน 6 คืน
 • ค่ำ

  • 23.40 น. นัดหมายคณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ T ชั้น 4 (ประตู 9) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน

  Place Black Icon ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

  เป็นสนามบินที่เปิดทำการมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิดใช้แค่เที่ยวบินภายในประเทศ ในตอนนี้เป็นสนามบินหลักประจำกรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกด้วย

  สรุป
  -

 • เช้า

  • 02.40 น. เดินทางจาก กรุงเทพมหานคร ด้วยสายการบินระดับโลกอย่าง “เอมิเรตส์ แอร์ไลน์” โดยเที่ยวบินที่ EK419
  • 06.05 น. (ณ เวลาท้องถิ่นสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) รอต่อเครื่องที่ดูไบ
  • 09.05 น. เดินทาง ไปยังเมือง “ปราก” เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ก โดยเที่ยวบินที่ EK139

  บ่าย

  • 13.30 น. (ณ เวลาท้องถิ่นประเทศสาธารณรัฐเช็ก) เดินทางถึงกรุงปราก เมืองหลวงแห่งประเทศสาธารณรัฐเช็ก ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและเมื่อได้สัมภาระเรียบร้อย
  • นำคณะเดินทางด้วยรถโค้ชปรับอากาศเข้าสู่ เมืองปราก
  • นำท่านเดินเยี่ยมชมเมืองมรดกโลก ย่านเมืองเก่ากรุงปราก เพื่อชม นาฬิกาดาราศาสตร์ชื่อก้องโลก โดยเมื่อเวลาครบทุก ๆ ชั่วโมง จะมีเสียงบรรเลงและตุ๊กตาออกมาเริงระบำสวยงาม
  • อิสระช้อปปิ้งย่านเมืองเก่า อาทิ ชวาลอฟสกี้ อัญมณี เครื่องพอร์ซเลนเป็นต้น

  ค่ำ

  • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  • พักที่ Hotel NH Prague City หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

  Place Black Icon ท่าอากาศยานดูไบ
  ท่าอากาศยานดูไบ

  สนามบินเมืองดูไบ เป็นสนามบินที่ยุ่งที่สุดในโลก เมื่อเทียบผู้โดยสารต่างชาติ และยุ่งเป็นออันดับ 5 ของโลกเมื่อเทียบกับผู้โดยสารทั้งหมด มีขนาดใหญ่มาก

  Place Black Icon ท่าอากาศยานกรุงปราก
  ท่าอากาศยานกรุงปราก

  สนามบินกรุงปราก ห่างจากใจกลางเมืองไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ 20 กิโลเมตร ผู้เดินทางอาจใช้บริการดังต่อไปนี้เดินทางเข้าเมือง เป็นสนามบินนานาชาติที่ทันสมัย​​และกว้างขวางตั้งอยู่บนขอบทิศตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงปรากและบริเวณตะวันตกเฉียงเหนือ 17 กม. ของเมือง เที่ยวบินระหว่างประเทศทั้งหมดมาถึงที่นี่

  Place Black Icon ปราก
  ปราก

  เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐเช็ก และเมืองมรดกโลก

  Place Black Icon หอนาฬิกาดาราศาสตร์
  หอนาฬิกาดาราศาสตร์

  นาฬิกาดาราศาสตร์ ตั้งอยู่บริเวณจัตุรัสเมืองเก่ากลางกรุงปราก นาฬิกาโบราณคู่บ้านคู่เมืองของกรุงปร๊าก เป็นนาฬิกาที่สามารถแสดงข้อมูลทางดาราศาสตร์ต่าง ๆ เช่น ตำแหน่งการโคจรของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดาวเคราะห์ หรือกลุ่มดาวจักรราศี

  Place Black Icon จัตุรัสเมืองเก่า
  จัตุรัสเมืองเก่า

  ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเก่า แวดล้อมด้วยสถาปัตยกรรมบารอค กอธิค และรอคโคโคที่อลังการ จัตุรัสเมืองเก่าเป็นอีกย่านที่น่านั่ง มีคาเฟ่หลายร้านให้เลือก หรือจะเช่าม้าหรือรถม้านั่ง เดินสำรวจตลาด ชมหอนาฬิกาดาราศาสตร์

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
  Hotel NH Prague City หรือเทียบเท่า

 • เช้า

  • รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
  • นำท่านเดินเยี่ยมชมเมืองมรดกโลกกับมัคคุเทศก์ท้องถิ่น เริ่มต้นที่การเข้าชม “ปราสาทปราก” (Prague castle) เป็นพระราชวังหลวงและที่ว่าราชการของกษัตริย์แห่งโบฮีเมีย เริ่มสร้างปี ค.ศ.870 และมีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบบาโรก
  • นอกจากนี้ภายในปราสาทยังมี มหาวิหารเซนต์วิตุส (St. Vitus cathedral) ซึ่งเป็นโบสถ์หลวงเก่าแก่ โดยเริ่มสร้างปี ค.ศ.930 เป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธิก ภายในประดับด้วยกระจกสี (stain glass) อย่างงดงาม
  • จากนั้นเดินเยี่ยมชมบริเวณโดยรอบ อาทิ ที่ทำการรัฐบาล ชุมชนเล่นแร่แปรธาตุ เป็นต้น และสุดท้ายเก็บภาพวิวทิวทัศน์ที่ล้ำค่าบนเนินปราสาทปราก

  บ่าย

  • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  • นำท่านเดินเยี่ยมชมเมืองมรดกโลก ย่านเมืองเก่ากรุงปราก ซึ่งประกอบไปด้วย สะพานชาร์ล สะพานหินเก่าแก่ที่ข้ามแม่น้ำ “วัลตาวา” สะพานแห่งนี้เป็นอีกสัญลักษณ์หนึ่งของกรุงปราก มีชื่อเสียงไปทั่วโลก และเป็นหนึ่งในสะพานที่งดงามมากที่สุดในยุโรปและหยุดขอพรกับนักบุญจอห์นแห่งเนโปมุข อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจกับสะพานที่สวยที่สุดแห่งนี้

  ค่ำ

  • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  • พักที่ Hotel NH Prague City หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

  Place Black Icon ปราสาทแห่งปราก
  ปราสาทแห่งปราก

  สร้างอยู่บนเนินเขา ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาปราสาทมีการบูรณะเป็นระยะ ภายในกำแพงที่ล้อมปราสาทประกอบด้วยพระราชวัง โบสถ์ วิหาร วัด ถนน อุทยาน และหอคอย บริเวณหน้าปราสาทมีทหารรักษาการณ์แต่งเครื่องแบบงามสง่ายืนเฝ้าอยู่ ได้รับการยกย่องว่าเป็นปราสาทที่มีการเชื่อมโยงกันระหว่างส่วนประกอบต่างๆที่ใหญ่และซับซ้อนที่สุดในโลก

  Place Black Icon มหาวิหารเซนต์วิตุส
  มหาวิหารเซนต์วิตุส

  มหาวิหารเซนต์วิตัส เป็นมหาวิหารสไตล์โกธิกที่ใหญ่ที่สุดในกรุงปราก การก่อสร้างในช่วงแรกๆ ยังไม่สมบูรณ์ มีการก่อสร้างเพิ่มเติมเรื่อยๆ เป็นเวลาหลายร้อยปี ภายในมหาวิหารประดับกระจกสีอันวิจิตรงดงาม เป็นรูปภาพของนักบุญและเรื่องราวเกี่ยวกับคริสต์ศาสนา ที่น่าสนใจก็คือบริเวณแท่นบูชาของเซนต์เวนเซสลาส ที่ตกแต่งด้วยภาพวาดเทคนิคเฟรสโกและอัญมณีมีค่าถึง 1,345 ชิ้น

  Place Black Icon สะพานชาร์ล
  สะพานชาร์ล

  สะพานเก่าแก่สัญลักษณ์ของเมือง สร้างด้วยหินขนาดใหญ่ สร้างในสไตล์โกธิกที่เชื่อมระหว่าง Old Town และ Little Town มีความยาว 520 เมตร กว้าง 10 เมตร มีตอม่อค้ำยัน 16 ตอ จุดเด่นของสะพานนี้ก็คือรูปปั้นโลหะของเหล่านักบุญสไตล์บารอกที่ตั้งอยู่สองข้างสะพานราว 30 องค์

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  Food Icon รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
  Food Icon รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
  Hotel NH Prague City หรือเทียบเท่า

 • เช้า

  • รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
  • นำท่านเดินทางไปยัง เมืองคาโลวี วารี (Karlovy vary) (127 ก.ม.) เมืองพักตากอากาศชื่อดัง ที่มีชื่อเสียงเรื่องน้ำแร่และสปา โดยแวะเปลี่ยนอิริยาบถและเก็บภาพที่เมือง “มาเรียนสกี ลาสนี” (Mariensky Lazny) มีบรรยากาศที่สวยงาม และมีอาคารรูปแบบนีโอคลาสสิก เหมาะแก่การถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

  บ่าย

  • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  • จากนั้นเดินเยี่ยมชม เมืองคาโลวี วารี เพื่อชมความงดงามของเมืองแห่งการตากอากาศและการทำสปา เมืองแห่งน้ำแร่ที่ใหญ่สุดของประเทศเช็ก ตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขาที่อุดมสมบูรณ์และมี แม่น้ำเทปลา (Tepla River) ไหลอยู่รอบเมือง ปัจจุบันมีน้ำพุ น้ำแร่อุณหภูมิตั้งแต่ 42–72 องศาเซลเซียสทั้งหมด 12 แห่ง
  • นำท่านเดินสำรวจและชิมน้ำแร่ธรรมชาติ 3 จุด ที่มีระดับความเข้มข้นแตกต่างกัน ถ่ายภาพกับ อาคารทิสนีโคโลนาด อาคารรูปแบบวิคตอเรียนแปลกตา
  • อิสระช้อปปิ้งกับสินค้าท้องถิ่น เช่น เครื่องแก้วพอร์ซเลน เหล้าเบเชอลอฟก้า เป็นต้น

  ค่ำ

  • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  • พักที่ Hotel Imperial Karlovy vary หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

  Place Black Icon มาเรียนสเก้ลาสเน่
  มาเรียนสเก้ลาสเน่

  เป็นอีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยว ที่มีชื่อเสียงทางด้านบ่อน้ำแร่-น้ำพุร้อนระดับโลกอีกแห่งหนึ่งของสาธารณรัฐเช็ก อีกทั้งยังได้รับการ ขนานนามว่าเป็น "เมืองแห่งสปา" ที่ถูกล้อมรอบด้วยภูเขาและผืนป่าอันสีเขียวขจี นับว่าเป็นเมืองที่มีบรรยากาศแสนโรแมนติกไม่แพ้เมืองแห่งการท่องเที่ยวอื่นๆเลยทีเดียว

  Place Black Icon คาร์โลวี วารี
  คาร์โลวี วารี

  เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงเรื่องน้ำแร่ และเป็นเมืองแห่งสปาชั้นดี ที่ในอดีตราชวงศ์ต่างๆ ในยุโรปและรัสเซีย รวมถึงชนชั้นสูงทั้งหลายจะต้องมาที่เมืองนี้ Beethoven และ Mozart ก็เคยมาเยือนเมืองนี้ด้วย ทำให้เมือง Karlovy Vary เป็นเมืองสปาที่ใหญ่ระดับโลกและมีชื่อเสียงมากที่สุดในสาธารณรัฐเช็ก และด้วยความสวยงามของอาคารสถานที่ที่ถูกอนุรักษ์ไว้ทำให้ภาพยนต์หลายเรื่องมาถ่ายทำที่นี่

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  Food Icon รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
  Food Icon รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
  Hotel Imperial Karlovy vary หรือเทียบเท่า

 • เช้า

  • รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
  • นำท่านออกเดินทางไปยัง เมืองเดรสเด้น (Dresden) ประเทศเยอรมนี (170 ก.ม.) เที่ยวชมเมืองอัญมณีแห่งลุ่มน้ำเอลเบอ เดรสเด้นได้รับผลกระทบจากสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นอย่างมาก แต่ได้มีการบุรณะซ่อมแซมสร้างเลียนแบบของเดิมเกือบทั้งหมด แวะเก็บภาพกับ เซมเพอร์โอเปร่า และ พระราชวังสวิงเกอร์
  • จากนั้นไปที่ โบสถ์เฟราเอ่น (Frauenkirche) สัญลักษณ์อันดับหนึ่งของเมืองที่ถูกสร้างในรูปแบบบาโรก

  บ่าย

  • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  • นำท่านเดินทางไปยัง ตำบลไมส์เซน (Meissen) เพื่อเก็บภาพกับ ปราสาทโบราณ “อัลเบรคสบูร์ก” (Albrechtsburg Castle) ริมแม่น้ำเอลเบอ (Elbe River) สร้างปี ค.ศ.929 โดยกษัตริย์เฮนรี่ที่ 1 ถือเป็นปราสาทที่เก่าแก่ที่สุดของเยอรมนี
  • จากนั้นเยี่ยมชม ศูนย์การแสดงสินค้าไมส์เซน เพื่อเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกที่มีชื่อเสียง ได้แก่ เครื่องเคลือบพอร์ซเลน ซึ่งใช้เทคนิคการทำจากดินเหนียวแข็ง เพื่อความทนทานของเครื่องเคลือบ ซึ่งถือเป็นต้นกำเนิดแห่งแรกของยุโรป
  • จากนั้นเดินทางต่อไปยัง กรุงเบอร์ลิน (Berlin) (195 กิโลเมตร) เพื่อเยี่ยมชมความงามของเมืองหลวงแห่งเยอรมนีในวันรุ่งขึ้น

  ค่ำ

  • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  • พักที่ NH Berlin City West หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

  Place Black Icon เดรสเดน
  เดรสเดน

  ( Dresden) มาจากภาษาซอร์เบียโบราณว่า Drežďany แปลว่าชนเผ่าแห่งป่าริมแม่น้ำ ทั้งนี้เมืองเดรสเดินตั้งอยู่บนริมฝั่งแม่น้ำเอลเบอ เป็นเมืองหลวงของรัฐซัคเซิน แต่เป็นเมืองใหญ่อันดับสองของรัฐรองจากไลพ์ซิจ นอกจากนี้ บริเวณเมืองเก่าย่านใจกลางเมืองเดรสเดินยังได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรมอีกด้วย

  Place Black Icon เดอะเซมเพอร์โอเปร่าเฮ้าท์
  เดอะเซมเพอร์โอเปร่าเฮ้าท์

  เป็นสถานที่อันโดดเด่นทางด้าน สถาปัตยกรรม และดนตรี ตั้งอยู่ ณ บริเวณจัตุรัสเธียเตอร์ใกล้กับพระราชวังสวิงเกอร์ เป็นโรงโอเปร่าที่ออกแบบในสไตล์บารอค บริเวณอาคารหลังใหม่ด้านหน้าโรงโอเปร่าจะมีรูปปั้นของกษัตริย์โจฮานทงอยู่บนหลังม้า

  Place Black Icon พระราชวังสวิงเกอร์
  พระราชวังสวิงเกอร์

  สร้างขึ้นด้วยศิลปะแบบบาร็อคที่งดงาม และรอดพ้นจาการทำลายของผ่ายสัมพันธมิตร

  Place Black Icon โบสถ์เฟราเอ่นเคียร์เช่อนิวนิค
  โบสถ์เฟราเอ่นเคียร์เช่อนิวนิค

  เป็นโบสถ์พระแม่มารีทรงหัวหอมคู่ สร้างด้วยอิฐสีแดง สูง 99 เมตรนี้ เป็นสัญลักษณ์ของเมืองมิวนิค นักท่องเที่ยวที่ขึ้นไปถึงข้างบนจะได้ชื่นชมกับวิวโดยรอบของเมืองมิวนิค ตัวโบสถ์สร้างขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1468 แต่ถูกทำลายอย่างย่อยยับในสงครามโลกครั้งที่ 2 และได้รับบูรณะในปี 1953 สิ่งที่น่าชมเมื่อเดินทางมาถึง คือ แท่นบูชาที่ตกแต่งอย่างหรูหรา โออ่า และรอยเท้าปีศาจ ( Devil''''s Footprint )

  Place Black Icon เบอร์ลิน
  เบอร์ลิน

  เป็นเมืองหลวงและรัฐหนึ่งในสิบหกรัฐสหพันธ์ของประเทศเยอรมนี มีประชากร 3.4 ล้านคนในเขตเมือง มากที่สุดในเยอรมนี และมากเป็นอันดับสองในสหภาพยุโรป เป็นศูนย์กลางของเขตนครหลวงเบอร์ลิน-บรานเดนบูร์ก ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเยอรมนี มีประชากรในเขตนครหลวงรวม 5 ล้านคนจาก 180 ชาติ มากเป็นอันดับเก้าในสหภาพยุโรป เบอร์ลินเป็นหนึ่งในศูนย์กลางที่มีอิทธิพลที่สุดของยุโรป ในด้านการเมือง วัฒนธรรม สื่อสารมวลชน และวิทยาการ เป็นศูนย์กลางที่สำคัญของการคมนาคมทางอากาศและทางรางของทวีป พื้นฐานเศรษฐกิจของเมืองคือธุรกิจบริการอันหลากหลาย ซึ่งประกอบไปด้วย อุตสาหกรรมการสร้างสรรค์ บริษัทด้านสื่อ การบรีการสิ่งแวดล้อม ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้า เบอร์ลินเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวมากเป็นอันดับสามของยุโรป อุตสาหกรรมอื่น ๆ รวมถึง วิศวกรรมจราจร ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ ไอที อุตสาหกรรมยานยนต์ สุขภาพ วิศวกรรมชีวการแพทย์ และเทคโนโลยีชีวภาพ

  Place Black Icon ปราสาทอัลเบรคสบูร์ก
  ปราสาทอัลเบรคสบูร์ก

  ปราสาทโบราณ “อัลเบรคสบูร์ก” (Albrechtsburg Castle) ริมแม่น้ำเอลเบอ (Elbe River) สร้างปี ค.ศ.929 โดยกษัตริย์เฮนรี่ที่ 1 ถือเป็นปราสาทที่เก่าแก่ที่สุดของเยอรมนี เยี่ยมชมศูนย์การแสดงสินค้าไมส์เซน เพื่อเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกที่มีชื่อเสียง ได้แก่ เครื่องเคลือบพอร์ซเลน ซึ่งใช้เทคนิคการทำจากดินเหนียวแข็ง เพื่อความทนทานของเครื่องเคลือบ ซึ่งถือเป็นต้นกำเนิดแห่งแรกของยุโรป

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  Food Icon รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
  Food Icon รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
  NH Berlin City West หรือเทียบเท่า

 • เช้า

  • รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
  • นำท่านออกเดินทางไปยัง ตำบอลพอตสดัม (Potsdam) เพื่อเยี่ยมชมพื้นที่มรดกโลก คือ พระราชวังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในพื้นพิภพ “พระราชวังซ็องซูซี” (Sanssouci palace) ดำริสร้างโดยพระเจ้าเฟดเดอริกที่ 2 แห่งรัสเซีย สร้างในปี 1745 ในรูปแบบร็อคโคโค ภายในประดับตกแต่งด้วยชวาลอฟสกี้จากออสเตรียที่สวยงาม ตระการตา และชมสวนเล่นระดับด้านนอกถูกจัดวางในรูปแบบบาโรกที่สวยงามยิ่งใหญ่อลังการ

  บ่าย

  • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  • นำท่านเยี่ยมชมเบอร์ลิน เริ่มจากการเข้าสู่ อีสต์-ไซด์-แกลลอรี่ ตามรอยของ กำแพงเบอร์ลิน ที่ยังหลงเหลือและเป็นจุดสนใจของกำแพงกว่า 1,200 หลา ที่ถูกถ่ายทอดผ่านภาพวาดจากศิลปินกว่า 118 ท่าน บอกเล่าเรื่องราวต่าง ๆ
  • จากนั้นผ่านชม เช็คพอยท์ชาร์ลี ซึ่งเป็นเขตพรมแดนการปกครองระหว่างอเมริกาและรัสเซีย
  • จากนั้นไปเก็บภาพกับ เบอร์ลินโดม มหาวิหารโปรเตสแตนต์ที่ใหญ่ที่สุดในเยอรมนี สร้างในรูปแบบอิตาเลียนเรเนซองส์ และถ่ายภาพกับ ประตูบรันเดนบวร์ก สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของเมือง รวมไปถึง สวนอนุเสาวรีย์รำลึกถึงคนยิวที่เสียชีวิตในสงครามโลก (Holocaust) สัญลักษณ์ที่ผู้คนทั่วโลกจดจำ และเก็บภาพกับอาคารไรช์สตัคด์ (1884) อาคารรัฐสภาแห่งชาติเยอรมนี ที่เป็นศิลปะอิตาเลียนเรเนซองส์ที่สวยแปลกตา

  ค่ำ

  • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  • พักที่ NH Berlin City West หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

  Place Black Icon พอตสดัม
  พอตสดัม

  เป็นเมืองหลวงของรัฐบรันเดนบูร์กทางด้านตะวันออกของประเทศเยอรมนี เป็นส่วนหนึ่งของเขตนครเบอร์ลิน พอทสดัมเป็นที่รู้จักจากการเป็นที่ประทับของกษัตริย์ปรัสเซียหลายพระองค์ ส่วนตัวเมืองประกอบไปทะเลสาบเชื่อมต่อกันเป็นจำนวนมาก และมีภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ โดยเฉพาะสวนและพระราชวังพระราชวังซ็องซูซี ซึ่งเป็นพื้นที่มรดกโลกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเยอรมนี

  Place Black Icon พระราชวังซองส์ซูซี
  พระราชวังซองส์ซูซี

  เป็นอดีตพระราชวังฤดูร้อนของพระเจ้าฟรีดริชที่ 2 แห่งปรัสเซียตั้งอยู่ที่เมืองพอทสดัมในประเทศเยอรมนี สร้างโดยพระราชประสงค์ของพระเจ้าฟรีดริชระหว่างปี ค.ศ. 1745 ถึงปี ค.ศ. 1747 โดยมีจอร์จ เวนซเลาส์ ฟอน คโนเบิลสดอร์ฟฟ์ เป็นสถาปนิก สถาปัตยกรรมเป็นแบบโรโคโค

  Place Black Icon อีสไซด์-แกลลอรี่
  อีสไซด์-แกลลอรี่

  เป็นอนุสรณ์สถานนานาชาติสำหรับเสรีภาพ มันเป็นส่วนยาว 1.3 กม. ของกำแพงเบอร์ลินตั้งอยู่ใกล้กับศูนย์กลางของเบอร์ลิน บนถนนมือเลนสตราสเซอ ในฟรีดริชชายน์

  Place Black Icon เชคพอยท์ชาร์ลี
  เชคพอยท์ชาร์ลี

  เป็นชื่อที่ฝ่านพันธมิตรตั้งให้กับทางผ่านกำแพงเบอร์ลิน ในช่วงสงครามเย็น

  Place Black Icon ประตูชัยบราเดนเบิร์ก
  ประตูชัยบราเดนเบิร์ก

  ประตูชัยบราเดนเบิร์ก เป็นสัญลักษณ์ของกรุงเบอร์ลิน ก่อสร้างตามศิลปะแบบโรมัน สถานที่แห่งนี้ถือเป็นเครื่องหมายแห่งความสงบสุข และมีความสำคัญโดยเป็นจุดแบ่งกรุงเบอร์ลินออกเป็นสองส่วน ได้แก่ ตะวันออกและตะวันตก ก่อนจะรวมกันใหม่ในภายหลัง

  Place Black Icon สวนอนุเสาวรีย์รำลึกชาวยิว
  สวนอนุเสาวรีย์รำลึกชาวยิว

  เป็นอนุสรณ์สถานในกรุงเบอร์ลิน ที่สร้างไว้เพื่อระลึกถึงชาวยิวผู้ตกเป็นเหยื่อของความหายนะในสงครามโลกครั้งที่ 2 ออกแบบโดยสถาปนิกปีเตอร์ Eisenman และวิศวกร Buro Happold มีพื้นที่ 19,000 ตารางเมตร มีพื้นที่ชื่อผู้เคราะห์ร้ายจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวราว 3 ล้านคนซึ่งได้รับมาจากอิสราเอล

  Place Black Icon อาคารไรช์สตัทด์
  อาคารไรช์สตัทด์

  รัฐสภาที่งามสง่าโดมแก้วครอบตัวอาคารเป็นผลงานของสถาปนิกชื่อก้องโลกชาวอังกฤษ เซอร์นอร์แมน ฟอสเตอร์

  Place Black Icon เบอร์ลินโดม
  เบอร์ลินโดม

  เป็นโดมอันน่าทึ่งของโบสถ์นิกายโปรเตสแตนต์ เป็นสถาปัตยกรรมแบบบาโรกและเรอเนสซองซ์ ตัวโดมที่อยู่สูงขึ้นไป 70 เมตร พื้นบริเวณใจกลางโบสถ์ยังมีสีสันเปล่งประกายจากลำแสงส่องสว่างลอดผ่านหน้าต่างที่ตกแต่งด้วยกระจกสีทั้งสามบาน บานหน้าต่างเหล่านี้พรรณนาถึงการประสูติ การตรึงกางเขนและการคืนชีพของพระเยซู

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  Food Icon รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
  Food Icon รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
  NH Berlin City West หรือเทียบเท่า

 • เช้า

  • รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
  • นำท่านเดินทางต่อไปยังตอนเหนือของเยอรมนี เพื่อเยี่ยมชม เมืองเบรเมน (Bremen) เมืองมรดกโลกที่เก่าแก่และเป็นเมืองที่มีมนต์เสน่ห์มากที่สุดเมืองหนึ่งในยุโรปเหนือ มีบรรยากาศสวยงามอย่างมาก จนไม่อาจพลาดได้ด้วยประการทั้งปวง (400 ก.ม.)

  บ่าย

  • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  • นำท่านเดินเยี่ยมชมเมืองเบรเมน เริ่มที่ จัตุรัสกลางเมือง (Market square) ซึ่งบริเวณโดยรอบจัตุรัสนี้มีสิ่งก่อสร้างที่สำคัญ ๆ ของเมืองเบรเมน ที่ทั้งเก่าแก่ สวยงามและมีคุณค่าเป็นมรดกโลกอยู่ อาทิ ศาลาว่าการเบรเมน , รูปหินแกะสลักโลแลนนักรบคู่กายของกษัตริย์ชาร์ลเลอมาญ, รัฐสภาแคว้นเบรเมน , โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ ที่มีเรื่องราวความเป็นมากว่า 1,200 ปี และรูปหล่อบรอนซ์ลานักดนตรี ที่หากใครแวะมาที่เบรเมน ก็ต้องมาลูบขาของเจ้าลาเพื่อขอพร ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเบรเมนทั้งสิ้น
  • เมื่อได้เวลาอันสมควรเดินทางต่อไปยัง เมืองท่าทางตอนเหนือที่ใหญ่ที่สุด และใหญ่เป็นอันดับ 2 ของเยอรมนีรองจากเบอร์ลิน นั่นคือ “เมืองฮัมบูร์ก” (Hamburg) (120 ก.ม.)

  ค่ำ

  • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  • พักที่ NH Hamburg Mitte หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

  Place Black Icon เมืองเบรเมน
  เมืองเบรเมน

  เมืองเบรเมน เมืองท่าเรือกับการเดินเรือที่สำคัญทางตอนเหนือของเยอรมัน ความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างชาติเชื่อมโยงเมืองเบรเมนกับเมืองท่าประ มาณ 1,000 แห่งรอบโลกในแต่ละปี ขนถ่ายรถยนต์สำคัญที่สุดในยุโรปด้วยท่าเรือเบรเมอร์ฮาเฟนไม่เป็นเพียงท่าเรือขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์ใหญ่ที่สุดในยุโรป แต่ยังเป็นท่าเรือ

  Place Black Icon มาร์เก็ตสแควร์
  มาร์เก็ตสแควร์

  จัตุรัสแห่งนี้เป็นที่ตั้งของ “โรงละครกลางแจ้ง” (Amphitheatre) ที่จัดว่าเป็นมรดกตั้งแต่สมัยโรมัน “โรงอาบน้ำโบราณ” (The Imperial Roman Baths) เป็นจัตุรัสที่โดดเด่นด้วยอารยะธรรมโรมันสวยที่สุดอีกแห่งหนึ่งของเยอรมนีจน ได้ชื่อว่า “โรมที่สอง” และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 1986

  Place Black Icon เมืองฮัมบวร์ก
  เมืองฮัมบวร์ก

  เมืองฮัมบวร์กอันเก่าแก่กว่า 1,200 ปี เป็นทั้งเมืองใหญ่อันดับที่สอง และเมืองท่าออกทะเลที่สำคัญที่สุดของเยอรมนี และเป็นศูนย์กลางการค้าต่างประเทศใหญ่ที่สุดอีกด้วย นำเที่ยวชมเมืองฮัมบวร์ก อันประกอบด้วยที่ตั้งที่แสนงดงามริมแม่น้ำเอลเบ้กับแม่น้ำอัลส์เทอร์ เต็มไปด้วยสีสันในย่านเริงรมย์เซนต์เพาลี กับถนนเรเพอร์บาน ผ่านชมโบสถ์มิเชลล์ เขตท่าเรือที่ชวนประทับใจเองเรียงรายไปด้วยอาคารตามแบบแผนดั้งเดิม ทำให้เมืองนี้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  Food Icon รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
  Food Icon รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
  NH Hamburg Mitte หรือเทียบเท่า

 • เช้า

  • รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
  • นำท่านเดินทางเยี่ยมชมเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดของเยอรมนี ได้แก่ “เมืองฮัมบูร์ก” มีแม่น้ำเอลเบอ (Elbe) ไหลผ่านกลางเมือง โดยเริ่มต้นเก็บภาพกับโบสถ์เซนต์ไมเคิล สร้างปี ค.ศ.1669 ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์และสิ่งก่อสร้างแห่งแรกทางฝั่งเมืองใหม่
  • จากนั้นผ่านชม อาคารชีลีเฮ้าส์ (Chilehuas) สร้างด้วยอิฐทั้งหลังในรูปแบบบลิก-เอ็กเพรสชั่นนิสต์ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของมรดกโลกด้วย เดินทางต่อไปยังจัตุรัสกลางเมือง ซึ่งเป็นที่ตั้งของศาลากลางของเมืองฮัมบูร์ก ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของเขตเมืองเก่า
  • จากนั้นเดินทางตรงต่อไปที่ท่าเรือ เพื่อล่องเรือชมความงดงามริมสองฝากฝั่งของแม่น้ำเอลเบอ โดยจะผ่านส่วนที่สำคัญ ได้แก่ “สไปเชอร์สตัต” (Speicherstadt) คือบริเวณส่วนที่เป็นโกดังริมน้ำ สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1883 ในรูปแบบนีโอคลาสสิค-โกธิก ในช่วงเวลาดังกล่าวที่นี่เคยมีโกดังสินค้าริมน้ำมากที่สุดในโลกจนทำให้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปัจจุบัน

  บ่าย

  • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  • อิสระช้อปปิ้ง ณ ย่านถนนคนเดินนอยเออร์วอล และ ย่านทางเดินริมน้ำถนนยุงฟันชตีก (Jungfernstieg) ซึ่งมีสินค้าแบรนด์เนมให้ท่านเลือกสรรมากมาย อาทิ Hermes, Chanel, Loui Vuitton, Dior, Watches ฯลฯ
  • เมื่อได้เวลาอันสมควรเดินทางไปยังท่าอากาศยานฮัมบูร์ก เพื่อทำการเช็คอินและคืนภาษีสำหรับการช้อปปิ้ง

  ค่ำ

  • 21.35 น. เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK062

  Place Black Icon เมืองฮัมบวร์ก
  เมืองฮัมบวร์ก

  เมืองฮัมบวร์กอันเก่าแก่กว่า 1,200 ปี เป็นทั้งเมืองใหญ่อันดับที่สอง และเมืองท่าออกทะเลที่สำคัญที่สุดของเยอรมนี และเป็นศูนย์กลางการค้าต่างประเทศใหญ่ที่สุดอีกด้วย นำเที่ยวชมเมืองฮัมบวร์ก อันประกอบด้วยที่ตั้งที่แสนงดงามริมแม่น้ำเอลเบ้กับแม่น้ำอัลส์เทอร์ เต็มไปด้วยสีสันในย่านเริงรมย์เซนต์เพาลี กับถนนเรเพอร์บาน ผ่านชมโบสถ์มิเชลล์ เขตท่าเรือที่ชวนประทับใจเองเรียงรายไปด้วยอาคารตามแบบแผนดั้งเดิม ทำให้เมืองนี้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

  Place Black Icon อาคารชีลีเฮ้าส์
  อาคารชีลีเฮ้าส์

  อาคารชีลีเฮ้าส์ (Chilehuas) สร้างด้วยอิฐทั้งหลังในรูปแบบบลิก-เอ็กเพรสชั่นนิสต์ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของมรดกโลกด้วย เดินทางต่อไปยังจัตุรัสกลางเมือง ซึ่งเป็นที่ตั้งของศาลากลางของเมืองฮัมบูร์ก ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของเขตเมืองเก่า

  Place Black Icon แม่น้ำเอลเบอ
  แม่น้ำเอลเบอ

  แม่น้ำเอลเบอ (Elbe River) เป็นหนึ่งในแม่น้ำสายหลักในยุโรปกลาง มีต้นน้ำมาจากทิวเขารีเซนเกเบียร์เกอ ในประเทศเช็กเกีย ไหลไปทางเหนือ ผ่านเข้าไปในประเทศเยอรมนี วกไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ ลงสู่ทะเลเหนือที่เมืองคุคส์ฮาเฟิน แม่น้ำมีความยาวรวม 1,094 กิโลเมตร

  Place Black Icon ย่านโกดังชไปเคอชตัท
  ย่านโกดังชไปเคอชตัท

  ย่านโกดังชไปเคอชตัท (Speicherstadt) เขตคลัง สินค้าที่ไดรับการยอมรับว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศเยอรมนี ตั้งอยู่ภายในเขตท่าเรือฮัมบูร์ก สมกับที่เป็นท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดในเยอรมนีและใหญ่ติดอันดับโลก ย่านซังท์เพาลี (St. Pauli) อีกหนึ่งย่านที่มีชื่อเสียงระดับโลก เป็นย่านเก่าแก่ที่สามารถย้อนกลับไปในศตวรรษที่ 17 เป็นศูนย์กลางการพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสนุก

  Place Black Icon ถนนคนเดินนอยเออร์วอล
  ถนนคนเดินนอยเออร์วอล

  เป็นหนึ่งในถนนช็อปปิ้งย่านสุดหรูในฮัมบูร์ก ประเทศเยอรมนี ตลอดสองฝั่งเรียงรายไปด้วยร้านค้าแบรนด์ดัง ที่นี่เป็นย่านช็อปปิ้งที่คึกคัก ตลอดทั้งสายมีความยาว 600 เมตรและทอดยาวจากถนน Jungfernstieg แถบๆทะเลสาบ Binnenalster ไปจนถึง Stadthausbrücke ที่อยู่ทางใต้สุด

  Place Black Icon ถนนยุงฟันชตีก
  ถนนยุงฟันชตีก

  เป็นอีกถนนช้อปปิ้งของเมืองฮัมบูร์ก ประเทศเยอรมนี ทอดตัวยาวประมาณ 600 เมตรไปตามชายฝั่งทางใต้และตะวันตกเฉียงใต้ของทะเลสาบ Binnenalster ซึ่งมีสินค้าแบรนด์เนมให้ท่านเลือกสรรมากมาย

  Place Black Icon ท่าอากาศยานฮัมบูร์ก
  ท่าอากาศยานฮัมบูร์ก

  เป็นสนามบินนานาชาติที่อยู่ในเมืองฮัมบูร์ก เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศเยอรมัน

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  Food Icon รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
  -

 • เช้า

  • 05.45(+1) น. (ณ เวลาท้องถิ่นสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) เพื่อรอเปลี่ยนเครื่องเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
  • 08.45 น. ออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ โดย สายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK418

  ค่ำ

  • 18.15 น. (ณ เวลาท้องถิ่นประเทศไทย) ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

  Place Black Icon ท่าอากาศยานดูไบ
  ท่าอากาศยานดูไบ

  สนามบินเมืองดูไบ เป็นสนามบินที่ยุ่งที่สุดในโลก เมื่อเทียบผู้โดยสารต่างชาติ และยุ่งเป็นออันดับ 5 ของโลกเมื่อเทียบกับผู้โดยสารทั้งหมด มีขนาดใหญ่มาก

  Place Black Icon ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

  เป็นสนามบินที่เปิดทำการมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิดใช้แค่เที่ยวบินภายในประเทศ ในตอนนี้เป็นสนามบินหลักประจำกรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกด้วย

  สรุป
  -

มื้ออาหาร
วันที่ เช้า เที่ยง เย็น
1
2
3
4
5
6
7
8
9
มื้ออาหารเพื่อคุณ
 มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว
มื้ออิสระ
 หาทานได้ตามใจคุณ
ไม่มีมื้ออาหาร
 มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์
โรงแรมและที่พัก
คืนที่ โรงแรมและที่พัก
2
Hotel NH Prague City หรือเทียบเท่า
3
Hotel NH Prague City หรือเทียบเท่า
4
Hotel Imperial Karlovy vary หรือเทียบเท่า
5
NH Berlin City West หรือเทียบเท่า
6
NH Berlin City West หรือเทียบเท่า
7
NH Hamburg Mitte หรือเทียบเท่า
เงื่อนไขทัวร์

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์สำหรับบุคคลดังต่อไปนี้

 • 1. เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิด ถึง 4 ขวบ
 • 2. ผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้ วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเครื่องมือต่าง ๆ ในการพยุงตัว
 • 3. ผู้เดินทางที่บ่งบอกถึงการเป็นบุคคลไร้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางท่องเที่ยว
 • 4. ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางกับทัวร์ และต้องการแยกจากคณะทัวร์ระหว่างทาง หรือกลางทาง
 • 5. บุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทัวร์ อาทิ ผู้ที่ดื่มสุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดัง, พูดจาหยาบคาย, สร้างความรำคาญให้แก่ผู้ร่วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทัวร์ ที่มีระบุอยู่ชัดเจนในโปรแกรมทัวร์, ผู้ที่ก่อหวอด ประท้วง ยุยงให้ผู้ร่วมเดินทางบังคับให้หัวหน้าทัวร์ต้องทำการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึ่งบางครั้งอาจจะมีผลกระทบกับผู้ร่วมคณะท่านอื่นหรือโปรแกรมท่องเที่ยวได้

เงื่อนไขการจ่ายเงิน


 • กรุณาจองทัวร์และ ชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 20,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน ภายใน 7 วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจำดังกล่าวจะเป็นการยืนยันการจองของท่าน
 • กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง (ในวันเวลาทำการ) หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข

เงื่อนไขวีซ่า


เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศสาธารณรัฐเช็ก  ใช้เวลายื่นประมาณ 10 วันทำการ
(ในการยื่นคำร้องขอวีซ่า ขอความกรุณาทุกท่านมาสแกนลายนิ้วมือด้วยตนเอง ที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า VFS ของสาธารณรัฐเช็ก) ตึกสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 15

 • 1. พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศเชงเก้นหรือประเทศอื่น ท่านจะต้องนำไปแสดงด้วย เพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า
 • 2. รูปถ่ายสีขนาด 2x2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ พื้นหลังเป็นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวดำ และห้ามสแกน) มีอายุไม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกันทั้ง 2 รูป
 • 3. สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ / สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /สำเนาทะเบียนสมรส, หย่า / สำเนาสูติบัตร ในกรณีอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ 
 • 4. หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัท (ภาษาอังกฤษ) / สังกัดที่ท่านทำงานอยู่ ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยระบุตำแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับบริษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนดลา 
 • 5. กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไว้ไม่เกิน 6  เดือน 
 • 6. กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษาจะต้องมี “หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา” (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริง 
 • 7. Statement บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ส่วนตัวของผู้เดินทางย้อนหลัง 6 เดือนที่ออกโดยธนาคาร  โดยต้องอัพเดทถึงเดือนปัจจุบันและควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอ และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 6 หลัก เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลำเนา เพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัว (เป็นภาษาอังกฤษ) ***สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน***
 • 8. กรณีที่บริษัทของท่าน ท่านเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1 – 6 แล้ว ทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลับมาทำงานของท่าน โดยระบุชื่อผู้เดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
 • 9. กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางไปกับ บิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทำจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยมีนายอำเภอ หรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง
 • 10. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
 • 11. หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามวันและเวลานัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวด้วยเช่นกัน
 • 12. กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 
 • หมายเหตุ : ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับผู้ร้องขอทุกกรณี

หมายเหตุ


 • ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ก่อน 30 วัน โดยซื้อตั๋วเครื่องบิน, เช่ารถโค้ช, จองที่พัก, ร้านอาหาร สถานที่เข้าชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กับกรุ๊ปทัวร์ กรณีที่เกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน,  การพลาดเที่ยวบิน (ขึ้นเครื่องไม่ทัน), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ, การถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ทำให้การเดินทางล่าช้า หรือเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได้ หัวหน้าทัวร์ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ชำระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกิดขึ้นนอกจากในรายการทัวร์ หัวหน้าทัวร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะเป็นสิ่งที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้
 • หลังจากการจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไข ที่บริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ

ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket) :

 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป โดยจะเป็นไปตามสายการบินซึ่งเป็นผู้กำหนด และทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  
 • กรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วนั้น ผู้เดินทางต้องรอ REFUND เงินตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินนั้นสามารถทำ REFUND ได้หรือไม่

การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim ) :

 • ารเดินทางเป็นหมู่คณะของสายการบินเอมิเรตส์ในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กับเครือ Emirate Skywards ได้ โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในแต่ละประเภทของตั๋วเดินทาง ซึ่งการสะสมไมล์ของสายการบินนั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรือทั้งหมดล้วนเป็นสิทธิของสายการบิน และทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ 

โรงแรมและห้องพัก (Hotel Accommodation) :

 • ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin/Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของห้องพัก และการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน และอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องติดกันกับกลุ่มคณะของท่านตามที่ต้องการ
 • โรงแรมหลายแห่งในยุโรปและทวีปอื่นในเขตโซนเหนือหรือใต้สุด โดยเฉพาะโรงแรมที่อยู่ในบริเวณอุทยานแห่งชาติ หรือเขตพื้นที่เมืองที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยไม่เกิน 18 องศาเซลเซียสต่อปี จะไม่มีเครื่องปรับอากาศในห้องพัก โดยมักจะมีเครื่องปรับอากาศหรือพัดลมให้บริการเฉพาะในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 • ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3 -4 เท่าตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสมในช่วงเวลาดังกล่าว
 • โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้น ๆ และห้องพักแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกันด้วย หากท่านต้องการความสะดวกสบายและห้องที่ใหญ่กว่าเดิม ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเติม เพื่อให้เป็นห้องพักแบบ DOUBLE SINGLE USE ได้

สถานที่เข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) :

 • การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็นการกำหนดโปรแกรมตลอดทั้งปี หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้าชมนั้น ๆ ปิดทำการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือการเปิดรับจองผ่านทาง Online ซึ่งหากในช่วงวันเวลาเดินทางดังกล่าวที่คณะจะเข้าชมและไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงินค่า Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือ สลับโปรแกรมเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ 
 • และหากมีการล่าช้า หรือเหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง ที่เป็นผลทำให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินให้แก่ท่าน เนื่องจากได้ชำระค่า Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข้าชมจากเจ้าหน้าที่ในช่วงวันเดินทางของท่านก่อนชำระเงิน

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter) :

 • ค่าทัวร์นี้ไม่ได้รวมค่าขนสัมภาระสำหรับเข้าและออกจากโรงแรม หากท่านต้องการใช้บริการ ท่านจะถูกเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแต่ละโรงแรม โดยประมาณ 1.5 ยูโร / ใบ / ครั้ง
 • สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบิน คือ 30 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger) และการเรียกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ หากสัมภาระของท่านมีน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนด
 • สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีการบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้มีน้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม หรือ 23 กิโลกรัม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของสายการบินนั้น ๆ บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะทำการส่ง “ใบเตรียมตัวสำหรับการเดินทาง” ให้แก่ท่านในช่วงก่อนวันเดินทาง โปรดศึกษาโดยละเอียด
 • กระเป๋า สัมภาระที่มีล้อเลื่อน และมีขนาดใหญ่เกินกว่าขนาดมาตรฐาน ไม่เหมาะแก่การเป็นกระเป๋าถือขึ้นบนยานพาหนะในการเดินทาง ได้แก่ เครื่องบิน รถโค้ช รถไฟ เป็นต้น โปรดพิจารณาในการใช้งานดังกล่าว
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญหาย, สูญเสียของกระเป๋าและสัมภาระของผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน โดยทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึ่งสายการบินจะรับผิดชอบต่อการสูญหาย หรือสูญเสียของสัมภาระในกระเป๋าใบใหญ่ที่โหลดขึ้นเครื่อง ตามการพิจารณาการชดเชยเงินตามแต่กฎของสายการบินนั้น ๆ

การสูบบุหรี่ (Smoking Area) :

 • ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป หรืออเมริกา มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อกำหนดที่ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสำหรับผู้สูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม

การเดินทางเป็นครอบครัว (Family) :

 • หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 – 5  ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษีสนามบิน
 • ค่าพาหนะท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ ตามมาตรฐานยุโรป
 • ค่าเข้าชมสถานที่ ปราสาทปราก, มหาวิหารเซนต์วิตุส, พระราชวังซ็องซูซี
 • โรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน) 
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ ในกรณีทีท่านมีข้อจำกัดในการรับประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหน้าเพื่อความเหมาะสม
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศเช็ก (เชงเก้น) **พักในประเทศเช็ก 3 คืน**
 • ค่าประกันการเดินทางของ บริษัท Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. หรือ บริษัท MSIG  Co., Ltd. แบบ OASIS PLAN.คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ , ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศตามวงเงินในกรรมธรรม์ ทั้งนี้ครอบคลุมถึงสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว (หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้าของสัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทัวร์)
 • ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโรต่อคนต่อวัน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % ของค่าบริการ
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก ค่าอาหารและเครื่  องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านอาจต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 60 วัน คืนเงินมัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30 วัน หักมัดจำ 20,000 บาท/ท่าน
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 วัน หัก 50% ของค่าทัวร์
 • ยกเลิกในวันเดินทาง 7 วัน หรือ NO SHOW หัก 100% ของค่าทัวร์

***เหตุผลประกอบการยกเลิกการเดินทาง***

 • หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง และสามารถหาบุคคลมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตามกำหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเท่านั้น (แต่จะต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขของตั๋วที่เป็น NON-CHANGE NAME & NON-REFUND)
 • หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่า ตามหลักการพิจารณาของสถานทูตทุกประการ  ให้นับการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด เป็นไปตามเงื่อนไขการยกเลิกตามระยะวันเวลาดังกล่าวข้างต้น หากในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านยื่นขอวีซ่าแบบเดี่ยว ซึ่งจะรู้ผลเร็วกว่าการยื่นขอวีซ่าแบบกรุ๊ป
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน (โดยจะคืนค่าทัวร์ให้แก่ผู้เดินทางเต็มจำนวน ยกเว้นค่าวีซ่าในกรณีที่มีการยื่นแล้ว)
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตารางเวลาการท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับช่วงเวลาการเดินทาง รวมทั้งไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยอันได้แก่ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยสิทธิประโยชน์ของท่านจะได้รับจากการซื้อประกันเพิ่มเติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. หรือ บริษัท MSIG  Co., Ltd. ที่ระบุความรับผิดชอบไว้ในกรมธรรม์เท่านั้น ทั้งนี้บริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด 
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่มีการคืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้วทั้งหมด

การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees) :    

 • หากท่านประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาวันเดินทาง สามารถทำได้ล่วงหน้าก่อนการเดินทางจริง 30 วัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
ทั่วไป
รหัส 11053
เยอรมัน เชค
ทัวร์ยุโรป
9 วัน 6 คืน
ประตูชัยบราเดนเบิร์ก / พระราชวังซองส์ซูซี / ปราสาทแห่งปราก
Emirates Airline
ขออภัยแพ็คเกจนี้หมดแล้ว