ทัวร์กรุงโซล ทัวร์เกาหลี กรุงโซล 6 วัน 3 คืน เทศกาลดอกทิวลิป ณ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ตระการตาซากุระ ณ ยออิโด  บิน ไทยแอร์เอเชียเอกซ์     ซุปเปอร์มาร์เก็ตเกาหลี หอคอยกรุงโซล เกาะยออิโด พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง พิพิธภัณฑ์ภาพลวงตา 3 มิติ ถนนฮงอิก (ย่านฮงแด) โรงงานพลอยอเมทิส ศูนย์สมุนไพรเกาหลี เมียงดง ดิวตี้ฟรี วัดพงอึนซา หมู่บ้านบุกชอนฮันอก น้ำมันสนเข็มแดง ร้านเครื่องสำอางค์เกาหลี ศูนย์โสม ฮันบก พิพิธภัณฑ์สาหร่ายเกาหลี โซล สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ไร่สตรอเบอร์รี่เกาหลี เกาะนามิ ชุนชอน สะพานแขวนมาจังโฮซู ปาจู / พาจู สะพานแขวนเยียงจอง ทัวร์ครับ ทัวร์เกาหลี กรุงโซล 6 วัน 3 คืน เทศกาลดอกทิวลิป ณ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ตระการตาซากุระ ณ ยออิโด บิน ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ new
4.9 7
ทัวร์เกาหลี กรุงโซล 6 วัน 3 คืน เทศกาลดอกทิวลิป ณ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ตระการตาซากุระ ณ ยออิโด บิน ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
ทั่วไป
รหัส 11063
ทั่วไป
รหัส 11063
กรุงโซล
ทัวร์เกาหลี
6 วัน 3 คืน
เกาะยออิโด / สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ / สะพานแขวนมาจังโฮซู
Thai AirAsia X
ขออภัยแพ็คเกจนี้หมดแล้ว
ทั่วไป
รหัส 11063
กรุงโซล
ทัวร์เกาหลี
6 วัน 3 คืน
เกาะยออิโด / สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ / สะพานแขวนมาจังโฮซู
Thai AirAsia X
ขออภัยแพ็คเกจนี้หมดแล้ว
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
9 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
3 คืน
ระดับสายการบิน
บินเช้ามืด
18 สถานที่ท่องเที่ยว
7 กิจกรรม
2 ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มี วันอิสระ
ช่องทางการสั่งจองแพ็คเกจ
* จองผ่านเว็บ เร็วกว่าแน่นอน * จองผ่านเว็บ
รายละเอียดของทัวร์
ดูรายละเอียดแพ็คเกจแบบเต็มได้ที่ด้านล่าง ดาวน์โหลดเอกสารทัวร์นี้ (PDF)
ทั่วไป
รหัส 11063
กรุงโซล
ทัวร์เกาหลี
6 วัน 3 คืน
เกาะยออิโด / สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ / สะพานแขวนมาจังโฮซู
Thai AirAsia X
ขออภัยแพ็คเกจนี้หมดแล้ว