ทัวร์บาหลี ทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี 5 วัน 3 คืน ประตูสวรรค์ฮันดาราเกท วัดอุลันดานู ชมระบำบารองแดนซ์ บิน Thai AirAsia ทะเลสาบบาตูร์ เทมภัคศิริงค์ ตลาดปราบเซียน ประตูสวรรค์ฮันดารา วานากิริฮิลล์ วัดทานาห์ลอต หรือ ปุราทานาห์ลอต ทะเลสาบบราตัน อนุสาวรีย์มหาภารตะ หาดจิมบารัน ร้านกฤษณะ วัดอูลูวาต สวนพระวิษณุ วัดเบราตาน เทือกเขาเบดูกัล ภูเขาไฟบาตูร์ หมู่บ้านคินตามณี บารองแดนซ์ หมู่บ้านบาตูบูลัน วัดเบซากีห์ วัดเม็งวี ทัวร์ครับ ทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี 5 วัน 3 คืน ประตูสวรรค์ฮันดาราเกท วัดอุลันดานู ชมระบำบารองแดนซ์ บิน Thai AirAsia new
4.9 13

ทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี 5 วัน 3 คืน ประตูสวรรค์ฮันดาราเกท วัดอุลันดานู ชมระบำบารองแดนซ์ บิน Thai AirAsia

ทัวร์อินโดนีเซีย

Thai AirAsia Thai AirAsia
5 วัน 3 คืน
วัดทานาห์ลอต หรือ ปุราทานาห์ลอต | หาดจิมบารัน | วัดเบราตาน | ภูเขาไฟบาตูร์ | บารองแดนซ์

ทัวร์อินโดนีเซีย

Thai AirAsia Thai AirAsia
5 วัน 3 คืน
วัดทานาห์ลอต หรือ ปุราทานาห์ลอต | หาดจิมบารัน | วัดเบราตาน | ภูเขาไฟบาตูร์ | บารองแดนซ์
ขออภัยแพ็คเกจนี้หมดแล้ว
Highlight Icon

ไฮไลท์ของแพ็คเกจทัวร์

วัดทานาห์ลอต หรือ ปุราทานาห์ลอต
หาดจิมบารัน
วัดเบราตาน
ภูเขาไฟบาตูร์
บารองแดนซ์
ช่องทางการสั่งจองแพ็คเกจ
* จองผ่านเว็บ เร็วกว่าแน่นอน * จองผ่านเว็บ
Detail Black Icon

รายละเอียดของทัวร์

ดูรายละเอียดแพ็คเกจแบบเต็มได้ที่ด้านล่าง ดาวน์โหลดเอกสารทัวร์นี้ (PDF)

ทัวร์อินโดนีเซีย

Thai AirAsia Thai AirAsia
5 วัน 3 คืน
วัดทานาห์ลอต หรือ ปุราทานาห์ลอต | หาดจิมบารัน | วัดเบราตาน | ภูเขาไฟบาตูร์ | บารองแดนซ์
ขออภัยแพ็คเกจนี้หมดแล้ว