ทัวร์บาหลี ทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี 5 วัน 3 คืน ประตูสวรรค์ฮันดาราเกท วัดอุลันดานู ชมระบำบารองแดนซ์ บิน Thai AirAsia ทะเลสาบบาตูร์ เทมภัคศิริงค์ ตลาดปราบเซียน ประตูสวรรค์ฮันดารา วานากิริฮิลล์ วัดทานาห์ลอต (ปุราทานาห์ลอต) ทะเลสาบบราตัน อนุสาวรีย์มหาภารตะ หาดจิมบารัน ร้านกฤษณะ วัดอูลูวาต สวนพระวิษณุ วัดอุลัน ดานู (วัดเบราตาน) เทือกเขาเบดูกัล ภูเขาไฟบาตูร์ หมู่บ้านคินตามณี บารองแดนซ์ หมู่บ้านบาตูบูลัน วัดเบซากีห์ วัดเม็งวี ทัวร์ครับ ทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี 5 วัน 3 คืน ประตูสวรรค์ฮันดาราเกท วัดอุลันดานู ชมระบำบารองแดนซ์ บิน Thai AirAsia new
4.9 10
ทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี 5 วัน 3 คืน ประตูสวรรค์ฮันดาราเกท วัดอุลันดานู ชมระบำบารองแดนซ์ บิน Thai AirAsia
ทั่วไป
รหัส 11238
ทั่วไป
รหัส 11238
บาหลี
ทัวร์อินโดนีเซีย
5 วัน 3 คืน
วัดทานาห์ลอต (ปุราทานาห์ลอต) / หาดจิมบารัน / วัดอุลัน ดานู (วัดเบราตาน) / ภูเขาไฟบาตูร์ / บารองแดนซ์
Thai AirAsia
ขออภัยแพ็คเกจนี้หมดแล้ว
ทั่วไป
รหัส 11238
บาหลี
ทัวร์อินโดนีเซีย
5 วัน 3 คืน
วัดทานาห์ลอต (ปุราทานาห์ลอต) / หาดจิมบารัน / วัดอุลัน ดานู (วัดเบราตาน) / ภูเขาไฟบาตูร์ / บารองแดนซ์
Thai AirAsia
ขออภัยแพ็คเกจนี้หมดแล้ว
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
11 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
3 คืน
ระดับสายการบิน
บินเช้า
17 สถานที่ท่องเที่ยว
3 กิจกรรม
1 ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มี วันอิสระ
ช่องทางการสั่งจองแพ็คเกจ
* จองผ่านเว็บ เร็วกว่าแน่นอน * จองผ่านเว็บ
รายละเอียดของทัวร์
ดูรายละเอียดแพ็คเกจแบบเต็มได้ที่ด้านล่าง ดาวน์โหลดเอกสารทัวร์นี้ (PDF)
ทั่วไป
รหัส 11238
บาหลี
ทัวร์อินโดนีเซีย
5 วัน 3 คืน
วัดทานาห์ลอต (ปุราทานาห์ลอต) / หาดจิมบารัน / วัดอุลัน ดานู (วัดเบราตาน) / ภูเขาไฟบาตูร์ / บารองแดนซ์
Thai AirAsia
ขออภัยแพ็คเกจนี้หมดแล้ว