ทัวร์ไอซ์แลนด์ ทัวร์ไอซ์แลนด์ เรคยาวิค 10 วัน 7 คืน แช่บ่อน้ำร้อนบลูลากูน ขับรถสโนโมบิลทุ่งน้ำแข็งไมดาลโจคูล บิน Finnair ขับสโนว์โมบิล บ้านฮอฟดิเฮ้าส์ ตึกพาร์ลาน เมืองสติกกิชฮอลเมอร์ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน Glaumbaer บ่อโคลนเดือดนามาฟแจล บ่อน้ำร้อนบลูลากูน โบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา เรคยาวิก เรคยาวิก น้ำตกเฮินฟอซซ่า ภูเขาคีร์กจูเฟล ล่องเรือชมปลาวาฬไอซ์แลนด์ เมืองฮูซาวิค ดิมมูโบร์กีร์ ทะเลสาปมายด์วัทท์ เบรดเดลวิค ไอซ์เบิร์ก โจกุลซาลอน ทุ่งน้ำแข็งเมียร์ดาล Reynisdrangar น้ำตกสโกกาฟอสส์ ภูเขาไฟเอยาฟจาลลา น้ำตกเซลยาแลนส์ฟอสส์ เคริด  ทะเลสาบพิงวาลาแวน อุทยานแห่งชาติซิงเควลลิร์ น้ำตกกุลล์ฟอสส์ น้ำพุร้อนเกย์ซีร์ เส้นทางวงกลมทองคํา ทัวร์ครับ ทัวร์ไอซ์แลนด์ เรคยาวิค 10 วัน 7 คืน แช่บ่อน้ำร้อนบลูลากูน ขับรถสโนโมบิลทุ่งน้ำแข็งไมดาลโจคูล บิน Finnair 0 new
4.9 8
ทัวร์ไอซ์แลนด์ เรคยาวิค 10 วัน 7 คืน แช่บ่อน้ำร้อนบลูลากูน ขับรถสโนโมบิลทุ่งน้ำแข็งไมดาลโจคูล บิน Finnair
ทั่วไป
รหัส 11274
ทั่วไป
รหัส 11274
ไอซ์แลนด์
ทัวร์ไอซ์แลนด์
10 วัน 7 คืน
บ่อน้ำร้อนบลูลากูน / น้ำตกเฮินฟอซซ่า / ล่องเรือชมปลาวาฬไอซ์แลนด์ / ทุ่งน้ำแข็งเมียร์ดาล
Finnair
ขออภัยแพ็คเกจนี้หมดแล้ว
ทั่วไป
รหัส 11274
ไอซ์แลนด์
ทัวร์ไอซ์แลนด์
10 วัน 7 คืน
บ่อน้ำร้อนบลูลากูน / น้ำตกเฮินฟอซซ่า / ล่องเรือชมปลาวาฬไอซ์แลนด์ / ทุ่งน้ำแข็งเมียร์ดาล
Finnair
ขออภัยแพ็คเกจนี้หมดแล้ว
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
21 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
7 คืน
ระดับสายการบิน
บินกลางคืน
27 สถานที่ท่องเที่ยว
3 กิจกรรม
0 ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มี วันอิสระ
ช่องทางการสั่งจองแพ็คเกจ
* จองผ่านเว็บ เร็วกว่าแน่นอน * จองผ่านเว็บ
รายละเอียดของทัวร์
ดูรายละเอียดแพ็คเกจแบบเต็มได้ที่ด้านล่าง ดาวน์โหลดเอกสารทัวร์นี้ (PDF)
ทั่วไป
รหัส 11274
ไอซ์แลนด์
ทัวร์ไอซ์แลนด์
10 วัน 7 คืน
บ่อน้ำร้อนบลูลากูน / น้ำตกเฮินฟอซซ่า / ล่องเรือชมปลาวาฬไอซ์แลนด์ / ทุ่งน้ำแข็งเมียร์ดาล
Finnair
ขออภัยแพ็คเกจนี้หมดแล้ว