ทัวร์อินเดีย เนปาล 7 วัน 6 คืน วัดมหาโพธิ์ ชมพิธีคงคาอารตี บิน Thai AirAsia

ทั่วไป
รหัส 11454
ทัวร์เนปาล - อินเดีย เนปาล
7 วัน 6 คืน
Thai AirAsia
Thai AirAsia
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
18 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
6 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้า
สวนลุมพินีวัน
สวนลุมพินีวัน
พระเจดีย์พุทธคยาใต้ต้นพระศรีมหาโพธ
พระเจดีย์พุทธคยาใต้ต้นพระศรีมหาโพธ
ล่องเรือถวายกระทง แม่น้ำคงคา
ล่องเรือถวายกระทง แม่น้ำคงคา
พิธีคงคาอารตี
พิธีคงคาอารตี
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 1800 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
ค่าวีซ่า 2300 บาท
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน