ทัวร์อังกฤษ ทัวร์อังกฤษ ลอนดอน 6 วัน 3 คืน ชมพระราชวังเวสท์มินส์เตอร์ อนุสาวรีย์เสาหินสโตนเฮ้นจ์ บิน Royal Brunei Airlines (ไม่รวมค่าวีซ่า) หอศิลป์แบงค์ไซด์ โรงละครโกลบ พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน มหาวิหารเซนต์ปอล สะพานมิลเลนเนียม พระราชวังบัคกิ้งแฮม ชิงช้าสวรรค์ลอนดอนอาย หอนาฬิกาบิ๊กเบ็น ตึกรัฐสภาเวสต์มินสเตอร์ หรือพระราชวังเวสต์มินสเตอร์ จตุรัสรัฐสภา จัตุรัสทราฟัลการ์ อิสระเที่ยวชมลอนดอนตามอัธยาศัย อิสระเที่ยวชมลอนดอนตามอัธยาศัย มหานครลอนดอน สโตนเฮ้นจ์ เมืองซาลส์บัวรี วิหารเมืองบาธ เมืองบาธ ทัวร์ครับ ทัวร์อังกฤษ ลอนดอน 6 วัน 3 คืน ชมพระราชวังเวสท์มินส์เตอร์ อนุสาวรีย์เสาหินสโตนเฮ้นจ์ บิน Royal Brunei Airlines (ไม่รวมค่าวีซ่า) new
4.9 19

ทัวร์อังกฤษ ลอนดอน 6 วัน 3 คืน ชมพระราชวังเวสท์มินส์เตอร์ อนุสาวรีย์เสาหินสโตนเฮ้นจ์ บิน Royal Brunei Airlines (ไม่รวมค่าวีซ่า)

ทัวร์อังกฤษ

Royal Brunei Airlines Royal Brunei Airlines
6 วัน 3 คืน
ตึกรัฐสภาเวสต์มินสเตอร์ หรือพระราชวังเวสต์มินสเตอร์ | จัตุรัสทราฟัลการ์ | สโตนเฮ้นจ์

ทัวร์อังกฤษ

Royal Brunei Airlines Royal Brunei Airlines
6 วัน 3 คืน
ตึกรัฐสภาเวสต์มินสเตอร์ หรือพระราชวังเวสต์มินสเตอร์ | จัตุรัสทราฟัลการ์ | สโตนเฮ้นจ์
ขออภัยแพ็คเกจนี้หมดแล้ว
Highlight Icon

ไฮไลท์ของแพ็คเกจทัวร์

ตึกรัฐสภาเวสต์มินสเตอร์ หรือพระราชวังเวสต์มินสเตอร์
จัตุรัสทราฟัลการ์
สโตนเฮ้นจ์
ช่องทางการสั่งจองแพ็คเกจ
* จองผ่านเว็บ เร็วกว่าแน่นอน * จองผ่านเว็บ
Detail Black Icon

รายละเอียดของทัวร์

ดูรายละเอียดแพ็คเกจแบบเต็มได้ที่ด้านล่าง ดาวน์โหลดเอกสารทัวร์นี้ (PDF)

ทัวร์อังกฤษ

Royal Brunei Airlines Royal Brunei Airlines
6 วัน 3 คืน
ตึกรัฐสภาเวสต์มินสเตอร์ หรือพระราชวังเวสต์มินสเตอร์ | จัตุรัสทราฟัลการ์ | สโตนเฮ้นจ์
ขออภัยแพ็คเกจนี้หมดแล้ว