ทัวร์บาหลี ทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี 3 วัน 2 คืน บาหลีสวิงค์ เทือกเขาคินตามณี วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ บิน Thai Lion Air วัดเบซากีห์ ตลาดปราบเซียน วัดเตียร์ตาอัมปีล บาหลีสวิงค์ เทมภัคศิริงค์ ภูเขาไฟคินตามนี ภูเขาไฟบาตูร์ ทะเลสาบบาตูร์ สวนพระวิษณุ วัดอูลูวาต วัดทานาห์ลอต (ปุราทานาห์ลอต) หาดจิมบารัน ทัวร์ครับ ทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี 3 วัน 2 คืน บาหลีสวิงค์ เทือกเขาคินตามณี วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ บิน Thai Lion Air 11555.0 new
4.9 17
ทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี 3 วัน 2 คืน บาหลีสวิงค์ เทือกเขาคินตามณี วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ บิน Thai Lion Air
ชมสถาปัตย์
รหัส 11852
ชมสถาปัตย์
รหัส 11852
บาหลี
ทัวร์อินโดนีเซีย
3 วัน 2 คืน
ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค. / ม.ค.
ช่วงเวลาเดินทาง
ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค. / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.
ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค. / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.
บาหลีสวิงค์ / เทมภัคศิริงค์ / ภูเขาไฟคินตามนี / วัดทานาห์ลอต (ปุราทานาห์ลอต)
Thai Lion Air
฿11,555
จองผ่านเว็บ เร็วกว่า
จองผ่านเว็บไซต์
ชมสถาปัตย์
รหัส 11852
บาหลี
ทัวร์อินโดนีเซีย
3 วัน 2 คืน
ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค. / ม.ค.
ช่วงเวลาเดินทาง
ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค. / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.
ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค. / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.
บาหลีสวิงค์ / เทมภัคศิริงค์ / ภูเขาไฟคินตามนี / วัดทานาห์ลอต (ปุราทานาห์ลอต)
Thai Lion Air
฿11,555
จองผ่านเว็บ เร็วกว่า
จองผ่านเว็บไซต์
ไฮไลท์ทัวร์
ชมสถาปัตย์
สไตล์การเที่ยว
6 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
2 คืน
ระดับสายการบิน
บินบ่าย
11 สถานที่ท่องเที่ยว
1 กิจกรรม
1 ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มี วันอิสระ
ช่องทางการสั่งจองแพ็คเกจ
* จองผ่านเว็บ เร็วกว่าแน่นอน * จองผ่านเว็บ
รายละเอียดของทัวร์
ขยายทั้งหมด ย่อทั้งหมด เดินทาง 3 วัน 2 คืน
 • เช้า

  • 10.00 น. คณะมาพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 ประตู 7 โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกให้การต้อนรับ

  บ่าย

  • 12.55 น. นำท่านบินลัดฟ้าสู่ “เกาะสวรรค์บาหลี” ประเทศอินโดนีเซีย โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที SL258

  ค่ำ

  • บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร SEAFOOD แบบบาหลีดั้งเดิม ณ ชายหาดจิมบาลัน
  • 18.30 น. เดินทางถึง สนามบินนูราลัย เกาะบาหลี เมืองเดนพาซาร์ เมืองเอกของเกาะบาหลี หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว ต้อนรับท่านด้วยพวงมาลัยดอกไม้หอมโดยสาวสวยชาวบาหลีที่สนามบิน
  • พักที่ SENSE SEMINYAK SUNSET ROAD / D’VAREE 4ดาว หรือเทียบเท่า

  Place Black Icon ท่าอากาศยานดอนเมือง
  ท่าอากาศยานดอนเมือง

  เป็นจุดศูนย์กลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่สามารถเชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดต่างๆ ของโลกได้อย่างเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียด้วยกัน หรือระหว่างทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซึ่งสามารถใช้เป็นจุดแวะลงและเชื่อมต่อในการเดินทางของผู้โดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑ์ไปยังจุดอื่นๆ ได้อย่างดี

  Place Black Icon ท่าอากาศยานงูห์ราลัย
  ท่าอากาศยานงูห์ราลัย

  เป็นสนามบินที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงวีรบุรุษที่ต่อสู้กับชาวดัชต์เพื่ออิสระภาพของชาวบาหลีใน พ.ศ. 2492 ตั้งอยู่ห่างจากทางใต้ของเมืองเดนปาซาร์ไปประมาณ 13 กิโลเมตร (เวลาที่เกาะบาหลีเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)

  Place Black Icon หาดจิมบารัน
  หาดจิมบารัน

  ชายหาดจิมบารัน (Jimbaran Beach) เป็นชายหาดที่ขึ้นชื่อหนึ่งของเกาะบาหลี หาดนี้นอกจากเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ จากการไปเล่นน้ำทะเล จูงมือเดินเล่นชายหาดแล้ว ยังขึ้นชื่อในเรื่องของร้านอาหารซีฟูดส์ที่ตั้งอยู่เรียงรายริมชายหาด เราสามารถเลือกได้เลยว่า มุมไหนร้านไหน เหมาะแก่การนั่งกินซีฟูดส์ ชมวิว ชมพระอาทิตย์ตก ชมหนุ่มสาว เดินควงกัน กลิ่นของ BBQ ของอาหารทะเลสด ไม่ว่าจะเป็นกุ้ง หอย ปู ปลา มีครบ ก็จะมาทำให้ท่านหิวขึ้นมาทันที ประกอบนั่งจิบไวน์ หรือเบียร์บินตัง ของอินโด นั่งชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า เป็นบรรยากาศที่สุดยอด

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร SEAFOOD แบบบาหลีดั้งเดิม
  SENSE SEMINYAK SUNSET ROAD / D’VAREE หรือเทียบเท่า

 • เช้า

  • บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
  • นำท่านเข้าชม วัดเบซากิห์ ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่มีความสำคัญที่สุด และถือว่าศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเหนือวัดทั้งปวง ตั้งอยู่ในเขตเมืองการังกาเซ็ม คนที่นี่ยกให้เป็นวัดหลวงหรือวัดคู่บ้านคู่เมือง มีอาณาบริเวณกว้างใหญ่ไพศาล ประกอบด้วยวัดใหญ่น้อยรวมอยู่ด้วยกันถึง 22 วัดตรงกลางคือวัดใหญ่สุด โดยมีฉากหลังเป็นภูเขาไฟกุนุง อากุง ด้วยความสูง 3142 เมตร สูงที่สุดในบาหลี เพิ่งระเบิดครั้งสุดท้ายเมื่อปี 2506
  • ในส่วนของวัดเบซากิห์นั้น วัดที่ใหญ่ที่สุด สำคัญที่สุดตั้งอยู่ตรงกลางมีนามว่า วัดเปนาทารัน อากุง วัดนี้จะคึกคักมากที่สุดช่วงงานเทศกาล ปีหนึ่งๆจะจัดกันถึง 50 ครั้ง ผู้คนนับร้อยนับพันในชุดแต่งกายสไตล์บาหลี พากันแห่แหนมาทำพิธีท่ามกลางความงามของวิวทิวทัศน์แบบพาโนราม่า แต่บรรดานักท่องเที่ยวจะถูกกันไม่ให้ย่างกรายเข้าไปเที่ยวชมภายในได้เหมือนที่อื่นๆ ตรงกลางซึ่งเป็นวัดใหญ่ ใช้ประกอบพิธีสำหรับชนชั้นวรรณะสูง ห้ามบุคลที่ไม่ได้นับถือศาสนาฮินดูเข้าไปอย่างเด็ดขาด
  • นำท่านแวะชม โรงงานหัตถกรรม // ร้านกาแฟขี้ชะมด // โรงงานผ้าบาติก
  • นำท่านเดินทางขึ้นสู่ เทือกเขา Kintamani ที่งดงามราวสรวงสวรรค์และอากาศเย็นตลอดทั้งปี สถานที่สถิต ของมวลเทพเจ้าต่างๆ ชมภูเขาไฟบาร์ตูร์ ที่ยังคงรอวันปะทุอยู่ตลอดเวลา

  บ่าย

  • บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมืองแบบบาหลีบุฟเฟ่ต์ ณ ภัตตาคาร ลอยฟ้า ท่ามกลางหุบเขา อากาศเย็นตลอดปี LAKE VIEW
  • นำท่านชม ทะเลสาบบาร์ตูร์ ทะเลสาบน้ำจืด ที่งดงามบนปากปล่องภูเขาไฟ ให้ท่านได้เพลิดเพลิน แวะถ่ายรูปกับทัศนียภาพที่งดงามราวสรวงสวรรค์
  • นำท่านเดินทางเที่ยวชม บาหลี สวิงค์ Bali Swing (รวมค่าขึ้นบาหลีสวิงค์แล้ว) ทำกิจกรรมอันสนุกสนาน ท้าทายความตื่นเต้นด้วยการนั่งชิงช้าที่มีความสูงและท่านสามารถ เก็บภาพระหว่างนั่งชิงช้าโดยมีฉากหลังธรรมชาติอันสวยงาม
  • นำท่านเดินทาง สู่ วิหารศักดิ์สิทธิ์ เทมภัคศิริงค์ สร้างในศตวรรษที่ 13 เป็นวิหารศักดิ์สิทธ์สมัยโบราณใช้ประกอบพิธีทางศาสนาในราชวงศ์กษัตริย์เท่านั้น
  • นำท่านชมบ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ ที่ TIRTA EMPUL ที่ผุดขึ้นจากใต้ดินเป็นพันปี โดยไม่มีวันหมด
  • นำท่านชมและช้อปปิ้งย่าน “ตลาดปราบเซียน” ให้ท่านได้สนุกสนานกับการต่อรองสินค้าพื้นเมืองในตลาด และราคาถูกที่สุดในบรรดาตลาดต่างๆ ของพื้นเมือง ก่อนเดินทางไปสู่หมู่บ้าน Celux ชมการทำเครื่องเงินเครื่องทองที่งดงาม

  ค่ำ

  • บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  • พักที่ SENSE SEMINYAK SUNSET ROAD / D’VAREE 4ดาวหรือเทียบเท่า

  Place Black Icon วัดเบซากีห์
  วัดเบซากีห์

  วัดเบซากิห์ ได้ชื่อว่าเป็วัดที่มีความสำคัญที่สุด และถือว่าศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเหนือวัดทั้งปวง วัดเบซากีห์ตั้งอยู่ในเขตเมืองการังกาเซ็มคนที่นี่ยกให้เป็นวัดหลวงหรือวัดคู่บ้านคู่เมือง มีอาณาบริเวณกว้างใหญ่ไพศาล ประกอบด้วยวัดใหญ่น้อยรวมอยู่ด้วยกันถึง 22 วัดตรงกลางคือวัดใหญ่สุด โดยมีฉากหลังเป็นภูเขาไฟกุนุง อากุง ตรงกลางซึ่งเป็นวัดใหญ่ ใช้ประกอบพิธีสำหรับชนชั้นวรรณะสูง ห้ามบุคลที่ไม่ได้นับถือศาสนาฮินดูเข้าไปอย่างเด็ดขาด

  Place Black Icon ภูเขาไฟคินตามนี
  ภูเขาไฟคินตามนี

  ภูเขาไฟคินตามานี เป็นภูเขาไฟที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 2 บนเกาะบาหลี ในอดีตที่ผ่านมา ภูเขาไฟคินตามานีเคยเกิดการระเบิด ได้พ่นลาวาทำความเสียหายนับพันชีวิต และทรัพย์สินให้แก่ชาวบาหลีไปไม่น้อย ปัจจุบันภูเขาไฟคินตามานี กลับเป็นจุดดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวอย่างมากภูเขาไฟคินตามานีแห่งนี้ ตามภาษาราชการเรียกว่า Mount Batur มีความสูง 1,171 เมตร อยู่ติดกับทะเลสาป มีชื่อว่า Batur เหมือนกันกับชื่อภูเขาไฟ มีพื้นที่ประมาณ 16.07 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเป็นทะเลสาป ที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะแห่งนี้คินตามานีเพี้ยนมาจาก ชื่อของหญิงชาวจีนที่ชื่อ คังฉีหมิง ที่แต่งงานกับเจ้าชายบาหลี เพื่อเป็นการระลึกถึงเธอ ชื่อเธอจึงถูกตั้งเป็นชื่อภูเขา ปัจจุบันนี้ยังสามารถมองเห็นเถ้าสีดำที่เหลืออยู่ ซึ่งแสดงถึง ร่องรอยการระเบิด ในอดีตทะเลสาป Batur เป็นแหล่งน้ำที่สำคัญต่อการเกษตร และแหล่งเลี้ยงปลาน้ำจืด

  Place Black Icon ภูเขาไฟบาตูร์
  ภูเขาไฟบาตูร์

  ภูเขาไฟกุนุงบาตูร์ (GunungBatur)มีอายุกว่า 50,000 ปี เป็นภูเขาไฟที่ชาวบาหลีให้การสักการะบูชานับว่าเป็นภูเขาไฟที่มหัศจรรย์ของโลก มีความสูง 1,717 เมตรเคยปะทุพ่นลาวาและเถ้าภูเขาไฟมาแล้วหลายครั้ง

  Place Black Icon ทะเลสาบบาตูร์
  ทะเลสาบบาตูร์

  บริเวณนี้จะมีอากาศเย็นตลอดทั้งปีใกล้กับภูเขาไฟ คือทะเลสาบกูนุงบาร์ตูร์เป็นทะเลสาบซึ่งเกิดจากการยุบตัวของภูเขาไฟ

  Place Black Icon บาหลีสวิงค์
  บาหลีสวิงค์

  บาหลีสวิงค์ (Bali Swing) ชิงช้าจุดไฮไลท์ของเวียดนาม

  Place Black Icon เทมภัคศิริงค์
  เทมภัคศิริงค์

  วัดน้ำพุศักสิทธิ์ คนบาหลีส่วนใหญ่มักเรียกว่า ปุราเตียร์ตาอัมปึล ภายในวัดมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ใสสะอาดที่ผุดขึ้นจากใต้ดิน เป็นที่เคารพสักการะของชาวบาหลี

  Place Black Icon วัดเตียร์ตาอัมปีล
  วัดเตียร์ตาอัมปีล

  เป็นวัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ซึ่งคนไทยมักจะเรียกกันว่า วัดตัมปะซีริง ภายในวัดท่านจะได้พบกับบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ซึ่งปัจจุบันนี้ยังมีน้ำผุดขึ้นมาตลอดเวลาเชื่อกันว่าพระอินทร์ทรงสร้างขึ้นตอนที่เจาะพื้นพิภพเพื่อสร้างบ่อน้ำอมฤตชุบชีวิตนักรบของพระองค์สถานที่แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นราวศตวรรษที่ 10 บ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ใสสะอาดที่ผุดขึ้นจากใต้ดิน เป็นที่เคารพสักการะของชาวบาหลี ชาวบาหลีเชื่อว่าถ้าได้มาอาบน้ำ จะเป็นสิริมงคลและขับไล่สิ่งเลวร้าย และรักษาโรคต่างๆ ในทุกๆปีจะผู้คนนิยมเดินทางมาเพื่อชำระร่างกายให้บริสุทธิ์ ที่น้ำพุแห่งนี้เป็นจำนวนมาก

  Place Black Icon ตลาดปราบเซียน
  ตลาดปราบเซียน

  เป็นตลาดในเมืองอูบุดของเกาะบาหลีที่มีของขายมากมาย และด้วยพ่อค้าแม่ค้าที่ต่อราคาเก่งนั้นทำให้ตลาดนี้มีชื่อสำหรับคนไทยว่า ตลาดปราบเซียน

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  Food Icon รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร อาหารพื้นเมืองแบบบาหลีบุฟเฟ่ต์
  Food Icon รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
  SENSE SEMINYAK SUNSET ROAD / D’VAREE หรือเทียบเท่า

 • เช้า

  • บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
  • นำทุกท่านเดินทางไป ชมวิหารกลางสมุทรอินเดีย ทานาลอท เชื่อกันว่ามีงูเทพเจ้าลายศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาอยู่ภายใต้วิหารงดงามยิ่งนักยามพระอาทิตย์ตกดิน ชมวิหารและหน้าผามหัศจรรย์และจุดชมวิวที่งดงาม ทานาลอทเป็นวิหารที่สร้างในศตวรรษที่ 16

  บ่าย

  • บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  • นำท่านเดินทางไปชมความงดงามของ วิหารอูลูวาตู ที่ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงเหนือมหาสมุทรอินเดีย พร้อมชมวิวทิวทัศน์ที่งดงามอีกมุมหนึ่งของเกาะบาหลี ชมวิหารหนุมาน ลิงมากมายที่มาชุมนุมกันที่วิหาร (กรุณาระวังแว่นตา, ปากกา, หมวก ด้วย ห้ามลูบหัวลิงโดยเด็ดขาด)
  • นำท่านเดินทางเข้าชม อนุสาวรีย์มหาภารตะ Garuda Wisnu Kencana Cultural Park สวนพระวิษณุ อนุสาวรีย์ขนาดใหญ่ครึ่งตัว จำลองมาจากรูปสักการะของพระวิษณุ พระผู้ปกป้องโลก เป็นรูปปั้นพระวิษณุ(พระนารายณ์) 1 ใน 3 เทพเจ้าสูงสุดของชาวฮินดู
  • นำท่านออกเดินทางไป สนามบินงูราลัย เพื่อทำการเช็คอิน

  ค่ำ

  • 19.20 น. นำท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL259
   23.05 น.
   เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมรับความประทับใจ

  Place Black Icon วัดทานาห์ลอต (ปุราทานาห์ลอต)
  วัดทานาห์ลอต (ปุราทานาห์ลอต)

  วัดบนโขดหินริมมหาสมุทรอินเดีย และหน้าผามหัศจรรย์จุดชมวิวที่งดงามเป็นวิหารที่สร้างในศตวรรษที่ 16 โดยนักบุญนิธาราที่บำเพ็ญศีลภาวนาและศักดิ์สิทธิ์มากเป็นที่นับถือของชาวบาหลี และเชื่อกันว่ามีงูเทพเจ้าคอยปกปักรักษาอยู่ภายใต้วิหารแห่งนี้ ลักษณะการสร้างวัดอยู่บนโขดหินคล้ายเกาะเล็กๆเวลาน้ำขึ้นจะดูเหมือนอยู่กลางทะเล เป็นวัดริมทะเล 1 ใน 5 แห่งของเกาะบาหลีที่มีภูมิทัศน์สวยงามกว่าแห่งอื่นๆเป็นสถานที่ถ่ายทำละครดัง เช่น ดอกแก้วการะบุหนิงและภาพยนตร์เรื่องต่างๆ

  Place Black Icon วัดอูลูวาต
  วัดอูลูวาต

  วัดอูลูวาตู ( Uluwatu Temple ) วัดที่ตั้งอยู่บนหน้าผาริมทะเลที่สูงเกือบ 70 เมตร ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ตั้งของเกาะบาหลี เป็นวัดสำคัญ 1 ใน 5 แห่งที่อยู่ริมทะเล สร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 11 มีการบูรณะในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19 และได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดี ภายในวัดแบ่งเป็น 3 ส่วนตามความเชื่อ คือ สวรรค์ มนุษย์ และ ภูตผีปีศาจ ประตูวัดแกะสลักหินเป็นรูปปีกครุฑตั้งอยู่สองข้าง เว้นช่วงตรงกลาง ประตูถัดไปมีรูปสลักเป็นหน้ากาก ดูน่าเกรงขามเป็นผู้พิทักษ์คุ้มครองอยู่เหนือประตู ข้างประตูประดับด้วยรูปสลักพระพิฆเณศ ชั้นสุดท้ายเป็นเจดีย์ซึ่งถือเป็นบริเวณที่มีความสำคัญที่สุดนั้น จะอนุญาตให้เข้าได้เฉพาะชาวฮินดูที่จะสวดบูชาเทพแห่งท้องทะเล

  Place Black Icon สวนพระวิษณุ
  สวนพระวิษณุ

  สถานที่ที่สร้างตามความเชื่อของศาสนาฮินดู ที่ชาวบาลีกว่าร้อยละ90ให้ความนับถือมากที่สุดและเป็นศาสนาที่มีอิทธิพลโดยตรงต่อศิลปวัฒนธรรมของชาวบาหลี สวนนี้สร้างขึ้นเพื่ออุทิศถวายแด่พระวิษณุหรือที่คนไทยเรียกว่า พระนารายณ์กับครุฑ มีรูปปั้นประติมากรรมพระนารายณ์ทรงครุฑอันงดงามและมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

  Place Black Icon ท่าอากาศยานงูห์ราลัย
  ท่าอากาศยานงูห์ราลัย

  เป็นสนามบินที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงวีรบุรุษที่ต่อสู้กับชาวดัชต์เพื่ออิสระภาพของชาวบาหลีใน พ.ศ. 2492 ตั้งอยู่ห่างจากทางใต้ของเมืองเดนปาซาร์ไปประมาณ 13 กิโลเมตร (เวลาที่เกาะบาหลีเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)

  Place Black Icon ท่าอากาศยานดอนเมือง
  ท่าอากาศยานดอนเมือง

  เป็นจุดศูนย์กลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่สามารถเชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดต่างๆ ของโลกได้อย่างเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียด้วยกัน หรือระหว่างทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซึ่งสามารถใช้เป็นจุดแวะลงและเชื่อมต่อในการเดินทางของผู้โดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑ์ไปยังจุดอื่นๆ ได้อย่างดี

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  Food Icon รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
  -

มื้ออาหาร
วันที่ เช้า เที่ยง เย็น
1
2
3
มื้ออาหารเพื่อคุณ
 มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว
มื้ออิสระ
 หาทานได้ตามใจคุณ
ไม่มีมื้ออาหาร
 มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์
โรงแรมและที่พัก
คืนที่ โรงแรมและที่พัก
1
SENSE SEMINYAK SUNSET ROAD / D’VAREE หรือเทียบเท่า
2
SENSE SEMINYAK SUNSET ROAD / D’VAREE หรือเทียบเท่า
ช่วงเวลาการเดินทาง
วันเดินทาง ราคา ผู้ใหญ่
(พัก 2-3 ท่าน)
เด็ก
(ไม่เพิ่มเตียง)
ศ 20 ก.ย. 19 อา 22 ก.ย. 19 ฿11,555 ฿10,555 ฿11,555
ส 21 ก.ย. 19 จ 23 ก.ย. 19 ฿10,555 ฿9,555 ฿10,555
ศ 27 ก.ย. 19 อา 29 ก.ย. 19 ฿11,555 ฿10,555 ฿11,555
ส 28 ก.ย. 19 จ 30 ก.ย. 19 ฿10,555 ฿9,555 ฿10,555
พฤ 3 ต.ค. 19 ส 5 ต.ค. 19 ฿10,555 ฿9,555 ฿10,555
ศ 4 ต.ค. 19 อา 6 ต.ค. 19 ฿11,555 ฿10,555 ฿11,555
ส 5 ต.ค. 19 จ 7 ต.ค. 19 ฿11,555 ฿10,555 ฿11,555
ศ 11 ต.ค. 19 อา 13 ต.ค. 19 ฿12,555 ฿11,555 ฿12,555
ส 12 ต.ค. 19 จ 14 ต.ค. 19 ฿13,555 ฿12,555 ฿13,555
ศ 18 ต.ค. 19 อา 20 ต.ค. 19 ฿11,555 ฿10,555 ฿11,555
ส 19 ต.ค. 19 จ 21 ต.ค. 19 ฿11,555 ฿10,555 ฿11,555
พฤ 24 ต.ค. 19 ส 26 ต.ค. 19 ฿10,555 ฿9,555 ฿10,555
ศ 25 ต.ค. 19 อา 27 ต.ค. 19 ฿11,555 ฿10,555 เลือก ฿11,555
เลือก
ส 26 ต.ค. 19 จ 28 ต.ค. 19 ฿11,555 ฿10,555 ฿11,555
ศ 1 พ.ย. 19 อา 3 พ.ย. 19 ฿11,555 ฿10,555 เลือก ฿11,555
เลือก
ส 2 พ.ย. 19 จ 4 พ.ย. 19 ฿10,555 ฿9,555 เลือก ฿10,555
เลือก
ศ 8 พ.ย. 19 อา 10 พ.ย. 19 ฿11,555 ฿10,555 เลือก ฿11,555
เลือก
ส 9 พ.ย. 19 จ 11 พ.ย. 19 ฿10,555 ฿9,555 เลือก ฿10,555
เลือก
ส 16 พ.ย. 19 จ 18 พ.ย. 19 ฿11,555 ฿10,555 เลือก ฿11,555
เลือก
ศ 22 พ.ย. 19 อา 24 พ.ย. 19 ฿11,555 ฿10,555 เลือก ฿11,555
เลือก
ส 23 พ.ย. 19 จ 25 พ.ย. 19 ฿10,555 ฿9,555 เลือก ฿10,555
เลือก
ส 30 พ.ย. 19 จ 2 ธ.ค. 19 ฿11,555 ฿10,555 เลือก ฿11,555
เลือก
พฤ 5 ธ.ค. 19 ส 7 ธ.ค. 19 ฿12,999 ฿11,999 เลือก ฿12,999
เลือก
ศ 6 ธ.ค. 19 อา 8 ธ.ค. 19 ฿13,555 ฿12,555 เลือก ฿13,555
เลือก
ศ 13 ธ.ค. 19 อา 15 ธ.ค. 19 ฿11,555 ฿10,555 เลือก ฿11,555
เลือก
ส 14 ธ.ค. 19 จ 16 ธ.ค. 19 ฿11,555 ฿10,555 เลือก ฿11,555
เลือก
ส 21 ธ.ค. 19 จ 23 ธ.ค. 19 ฿11,555 ฿10,555 เลือก ฿11,555
เลือก
อา 22 ธ.ค. 19 อ 24 ธ.ค. 19 ฿10,555 ฿9,555 เลือก ฿10,555
เลือก
ส 28 ธ.ค. 19 จ 30 ธ.ค. 19 ฿13,555 ฿12,555 เลือก ฿13,555
เลือก
อา 29 ธ.ค. 19 อ 31 ธ.ค. 19 ฿13,555 ฿12,555 เลือก ฿13,555
เลือก
จ 30 ธ.ค. 19 พ 1 ม.ค. 20 ฿13,999 ฿12,999 เลือก ฿13,999
เลือก
อ 31 ธ.ค. 19 พฤ 2 ม.ค. 20 ฿13,555 ฿12,555 เลือก ฿13,555
เลือก
ส 4 ม.ค. 20 จ 6 ม.ค. 20 ฿10,555 ฿9,555 เลือก ฿10,555
เลือก
ศ 10 ม.ค. 20 อา 12 ม.ค. 20 ฿11,555 ฿10,555 เลือก ฿11,555
เลือก
ส 11 ม.ค. 20 จ 13 ม.ค. 20 ฿10,555 ฿9,555 ฿10,555
ศ 17 ม.ค. 20 อา 19 ม.ค. 20 ฿11,555 ฿10,555 เลือก ฿11,555
เลือก
ส 18 ม.ค. 20 จ 20 ม.ค. 20 ฿10,555 ฿9,555 เลือก ฿10,555
เลือก
ศ 24 ม.ค. 20 อา 26 ม.ค. 20 ฿12,555 ฿11,555 เลือก ฿12,555
เลือก
ส 25 ม.ค. 20 จ 27 ม.ค. 20 ฿10,555 ฿9,555 เลือก ฿10,555
เลือก
ศ 31 ม.ค. 20 อา 2 ก.พ. 20 ฿11,555 ฿10,555 เลือก ฿11,555
เลือก
ส 1 ก.พ. 20 จ 3 ก.พ. 20 ฿11,555 ฿10,555 เลือก ฿11,555
เลือก
ส 8 ก.พ. 20 จ 10 ก.พ. 20 ฿13,555 ฿12,555 เลือก ฿13,555
เลือก
ศ 14 ก.พ. 20 อา 16 ก.พ. 20 ฿11,555 ฿10,555 เลือก ฿11,555
เลือก
ส 15 ก.พ. 20 จ 17 ก.พ. 20 ฿10,555 ฿9,555 เลือก ฿10,555
เลือก
ส 22 ก.พ. 20 จ 24 ก.พ. 20 ฿11,555 ฿10,555 เลือก ฿11,555
เลือก
ศ 28 ก.พ. 20 อา 1 มี.ค. 20 ฿11,555 ฿10,555 เลือก ฿11,555
เลือก
ส 29 ก.พ. 20 จ 2 มี.ค. 20 ฿10,555 ฿9,555 เลือก ฿10,555
เลือก
ศ 6 มี.ค. 20 อา 8 มี.ค. 20 ฿11,555 ฿10,555 เลือก ฿11,555
เลือก
ส 7 มี.ค. 20 จ 9 มี.ค. 20 ฿10,555 ฿9,555 เลือก ฿10,555
เลือก
ศ 13 มี.ค. 20 อา 15 มี.ค. 20 ฿11,555 ฿10,555 เลือก ฿11,555
เลือก
ส 14 มี.ค. 20 จ 16 มี.ค. 20 ฿10,555 ฿9,555 เลือก ฿10,555
เลือก
ศ 20 มี.ค. 20 อา 22 มี.ค. 20 ฿11,555 ฿10,555 เลือก ฿11,555
เลือก
ส 21 มี.ค. 20 จ 23 มี.ค. 20 ฿11,555 ฿10,555 เลือก ฿11,555
เลือก
ศ 27 มี.ค. 20 อา 29 มี.ค. 20 ฿11,555 ฿10,555 เลือก ฿11,555
เลือก
ส 28 มี.ค. 20 จ 30 มี.ค. 20 ฿11,555 ฿10,555 เลือก ฿11,555
เลือก
ดูรายละเอียดแพ็คเกจแบบเต็มได้ที่ด้านล่าง ดาวน์โหลดเอกสารทัวร์นี้ (PDF)
เงื่อนไขทัวร์
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมเมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ / การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
 • บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว  สายการบิน  และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ  ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน  การจลาจล  เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ ต่อการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

เงื่อนไขการจ่ายเงิน


 • มัดจำท่านละ 7,000 บาท และกรุณาชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางอย่างน้อย 10 วัน(ในวันเวลาทำการ) หากชำระล่าช้าทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจอง เพื่อเปิดโอกาสให้กับผู้โดยสารท่านต่อไป ** กรณีต้องการชำระผ่านช่องทางอื่นๆ กรุณาติดต่อผ่านเจ้าหน้าที่

เงื่อนไขวีซ่า


 • *** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมีอายุเกิน 6 เดือน นับจากวันเดินทาง***

เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง 

 • 1. หนังสือเดินทางที่มีอายุจนถึงวันเดินทางไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (สำคัญมาก)
 • 2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม   
   

หมายเหตุ


 • **สำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติเก็บเพิ่ม 1,000 บาท**
 • ไม่รวมค่าทิปไกด์ + ค่าทิปคนขับรถ 1500 บาท เก็บที่สนามบิน
 • (ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจในการบริการ)
 • หมายเหตุ     โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยนราคา หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ำมันของสายบิน 
 • เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)     มีเตียงลด  500 บาท 
 • เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)  ไม่มีเตียงลด 1,000 บาท 
 • ทารกอายุต่ำกว่า 2 ปี       ราคา 3,000 บาท
 • เงื่อนไขการจอง มัดจำท่านละ 5,000 บาท  ช่วงเทศกาลท่านละ 7,000 บาท  พร้อมแฟกซ์หน้าพาสปอร์ต / ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 15 วัน
 • **ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนสายการบินในระดับเดียวกัน เวลาใกล้เคียงกัน โดยจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนเดินทาง**
 • Flight Inter เปลี่ยนไปบิน Flight Inter// Low Cost เปลี่ยนไปบิน Low Cost

   
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ (ตั๋วกรุ๊ป) 
 • ค่าที่พัก 2-3 ท่านต่อ 1 ห้อง 2 คืน
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศท่องเที่ยวตามโปรแกรม /ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ 
 • ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
 • ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่ฝากขึ้นเครื่องท่านละ 1 ชิ้นที่น้ำหนักไม่เกิน 20 กก. 
 • บริษัทได้ทำประกันอุบัติเหตุให้กับลูกค้าในวงเงิน 1,000,000 บาท 
  • (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการที่เกิดขึ้นระหว่างวันเดินทางเท่านั้นโดยจะต้องใช้ใบรับรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในการเบิก)
 • รวมค่าภาษีสนามบินบาหลีแล้ว 
   
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มนอกรายการ
 • ค่าทำเอกสารของผู้ถือต่างด้าว /ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย 
 • ค่าน้ำหนักที่เกินพิกัด 
 • ค่าบริการไม่รวมภาษี 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 • ในกรณีค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง และภาษีสนามบินที่เกินกว่าที่ปรับขึ้นแล้ว ณ วันที่ 10 มกราคม 61 ผู้โดยสารจะต้องจ่ายชำระเพิ่มเติม 
 • ไม่รวมค่าทิปไกด์ + ค่าทิปคนขับรถ 1500 บาท เก็บที่สนามบิน

*** ราคาตั๋วโปรโมชั่น หลังจากชำระเงินไม่สามารถยกเลิกได้  ทางผู้จัดขอปฏิเสธการคืนเงินในทุกกรณี ***

 • 1.เนื่องจากตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใด ๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน
 • 2.กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ
 • 3.ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด
 • 4.ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 • 5.เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
   
ชมสถาปัตย์
รหัส 11852
บาหลี
ทัวร์อินโดนีเซีย
3 วัน 2 คืน
ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค. / ม.ค.
ช่วงเวลาเดินทาง
ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค. / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.
ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค. / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.
บาหลีสวิงค์ / เทมภัคศิริงค์ / ภูเขาไฟคินตามนี / วัดทานาห์ลอต (ปุราทานาห์ลอต)
Thai Lion Air
฿11,555
จองผ่านเว็บ เร็วกว่า
จองผ่านเว็บไซต์