ทัวร์ย่างกุ้ง ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง 1 วัน สักการะพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ขอพรนัตโบโบยีหรือพระเทพทันใจ บิน Thai AirAsia ตลาดโบโออองซานหรือตลาดสก๊อต เทพทันใจ/นัตโบโบยี เจดีย์งาทัตจี พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ทัวร์ครับ ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง 1 วัน สักการะพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ขอพรนัตโบโบยีหรือพระเทพทันใจ บิน Thai AirAsia 4499.0 new
4.9 8

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง 1 วัน สักการะพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ขอพรนัตโบโบยีหรือพระเทพทันใจ บิน Thai AirAsia

ทัวร์พม่า

Thai AirAsia Thai AirAsia
1 วัน
พ.ค./มิ.ย./ก.ค./ส.ค./ก.ย./ต.ค.
ตลาดโบโออองซานหรือตลาดสก๊อต | เทพทันใจ/นัตโบโบยี | พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี | พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
฿4,499

ทัวร์พม่า

Thai AirAsia Thai AirAsia
1 วัน
พ.ค./มิ.ย./ก.ค./ส.ค./ก.ย./ต.ค.
ตลาดโบโออองซานหรือตลาดสก๊อต | เทพทันใจ/นัตโบโบยี | พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี | พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
฿4,499
ช่องทางการสั่งจองแพ็คเกจ
* จองผ่านเว็บ เร็วกว่าแน่นอน * จองผ่านเว็บ
Highlight Icon

ไฮไลท์ของแพ็คเกจทัวร์

ตลาดโบโออองซานหรือตลาดสก๊อต
เทพทันใจ/นัตโบโบยี
พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
ช่องทางการสั่งจองแพ็คเกจ
* จองผ่านเว็บ เร็วกว่าแน่นอน * จองผ่านเว็บ
Detail Black Icon

รายละเอียดของทัวร์

ดูรายละเอียดแพ็คเกจแบบเต็มได้ที่ด้านล่าง ดาวน์โหลดเอกสารทัวร์นี้ (PDF)

Calendar Black Icon ช่วงเวลาการเดินทาง

กดเลือกวันที่เพื่อดูราคา
วันเดินทาง ราคา ผู้ใหญ่
(พัก 2-3 ท่าน)
เด็ก
(ไม่เพิ่มเตียง)
พฤ 16 พ.ค. 19 พฤ 16 พ.ค. 19 ฿4,499 ฿4,499 เลือก ฿4,499
เลือก
พฤ 30 พ.ค. 19 พฤ 30 พ.ค. 19 ฿4,499 ฿4,499 เลือก ฿4,499
เลือก
พฤ 6 มิ.ย. 19 พฤ 6 มิ.ย. 19 ฿4,499 ฿4,499 เลือก ฿4,499
เลือก
พฤ 20 มิ.ย. 19 พฤ 20 มิ.ย. 19 ฿4,499 ฿4,499 เลือก ฿4,499
เลือก
พฤ 25 ก.ค. 19 พฤ 25 ก.ค. 19 ฿4,499 ฿4,499 เลือก ฿4,499
เลือก
พฤ 15 ส.ค. 19 พฤ 15 ส.ค. 19 ฿4,499 ฿4,499 เลือก ฿4,499
เลือก
พฤ 29 ส.ค. 19 พฤ 29 ส.ค. 19 ฿4,499 ฿4,499 เลือก ฿4,499
เลือก
พฤ 5 ก.ย. 19 พฤ 5 ก.ย. 19 ฿4,499 ฿4,499 เลือก ฿4,499
เลือก
พฤ 26 ก.ย. 19 พฤ 26 ก.ย. 19 ฿4,499 ฿4,499 เลือก ฿4,499
เลือก
พฤ 3 ต.ค. 19 พฤ 3 ต.ค. 19 ฿4,499 ฿4,499 เลือก ฿4,499
เลือก
พฤ 24 ต.ค. 19 พฤ 24 ต.ค. 19 ฿4,499 ฿4,499 เลือก ฿4,499
เลือก
ดูรายละเอียดแพ็คเกจแบบเต็มได้ที่ด้านล่าง ดาวน์โหลดเอกสารทัวร์นี้ (PDF)

ทัวร์พม่า

Thai AirAsia Thai AirAsia
1 วัน
พ.ค./มิ.ย./ก.ค./ส.ค./ก.ย./ต.ค.
ตลาดโบโออองซานหรือตลาดสก๊อต | เทพทันใจ/นัตโบโบยี | พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี | พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
฿4,499
ช่องทางการสั่งจองแพ็คเกจ
* จองผ่านเว็บ เร็วกว่าแน่นอน * จองผ่านเว็บ